Разширяват детска градина с 2 групи

Район „Младост“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на изграждането на двуетажна пристройка за две групи и физкултурен салон към детска градина № 75 „Сърчице” в „Младост” 1А.  

По този начин градината ще стане поредната, коятоще се  разширява или изгражда в района, като кметът арх. Стефан Стефанов постоянно форсира подготвителните и проектни дейности.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА  Деца се учат да готвят

Стойността на дейностите е 2 746 155,51 лв. без ДДС. Предложеният срок за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, ще има тежест 60 т., а цената ще носи на кандидатите 40 т. Продължителността на изпълнение е 15 месеца. Оферти може да бъдат подавани до 6 март. В документацията за участие в поръчката е заложена клауза, според която в случай, че след сключване на договора за изпълнение, в резултат на инфлация настъпи съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, е допустимо извършването на промени в единичните цени, като същите се индексират съгласно Методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА  Деца радват болни деца

СТРАХОТНА ВЪЗМОЖНОСТ

Рекламирай тук, за да узнаят всички в "Младост" за теб

Информация

За да се запознаеш с рекламната ни политика
Натисни тук

Кметът на „Младост” Ивайло Кукурин ще се разписва срещу 7280 лв основна заплата. Заместниците му Страшимир Димитров, Петромила Башар-Бъчварова и Анжела Михайлова ще получават 4732 лв. Освен основните заплати, ръководството на администрацията на „Младост”, както и досега ще може да...

Кукурин ще взима 7280 лв заплата

Четири булеварда в „Младост” ще бъдат с подменени крушки, съгласно доклад за замяна на осветителните тела с енергоспестяващи, който ще бъде гледан утре от Общинския съвет.  Документът е подготвен от заместник-кметовете на София Илиян Павлов и Никола Барбутов. „Така ще...

Пестят ток от осветлението

В три училища в „Младост” се назначават директори, след като те спечелиха конкурси за постовете. Училищата са 39 СУ „Петър Динеков” в „Младост” 2, 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов” и 125 СУ „Боян Пенев” в „Младост” 1. Въпреки че шефовете...

Назначават директори в три училища

Район МЛАДОСТ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УЧИЛИЩА

УСЛУГИ

МАГАЗИНИ

ТРАНСПОРТ

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

ПОЛИЦЕЙСКИ ПРИЕМНИ

ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ

ПУНКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА

ЧИТАЛИЩА

ПАМЕТНИЦИ

ИЗБИРАТЕЛИ

ХРАМОВЕ

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

МЕСТА ЗА КУЧЕТА

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ЗАРЯДНИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

КАРТИ

ИСТОРИЯ