Учениците от 118 СУ шампиони по волейбол

Възпитаниците на 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“ успяха да станат шампиони на „Младост“ в турнира по волейбол.

В ежегодните ученически игри те се представиха блестящо и на финала вчера победиха представителите на 145 ОУ „Симеон Радев“, които преди това надигрха 144 СУ и 39 СУ.

Обсъждат план за застрояване на „Горубляне“

Районната администрация пусна обява за „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ПРЕРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ ЗУТ, ПЛАН-СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ЧЛ. 108, АЛ. 2 ОТ ЗУТ И ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ NO ЕС-ПО-11 ОТ 16.08.2022 Г., Т. 1, ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 8 ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ М. ГОРУБЛЯНЕ 2, РАЙОН „МЛАДОСТ“ СО.“ 

Кметът на „Младост“ е разпоредил обсъждането със заповед от 15 ноември. Самото представяне на проекта ще се проведе на 23 ноември от 17:30 часа, онлайн чрез платформата WEBEX. Достъпът за участие ще бъде възможен посредством линк за включване. Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.12.2022г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на [email protected].
Заключителната дискусия ще се проведе на 14.12.2022г. от 17.30ч. онлайн чрез платформата WEBEX.

Проектът може да бъде разгледан на информационното табло в районната администраци или на следния електронен адрес: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/31

Нов комплекс по границите на Източен парк

Главният архитект на София Здравко Здравков подписа разрешение за строеж на 4 сгради с магазини и подземни гаражи.
Жилищни сгради бл. 14, 15, 16 и 17 се намират в „Младост“ 4, точно до границите на предвидения, но нереализиран Източен парк. Разгънатата застроена площ със сутерените е в размер на 18 233 кв м.
Инвеститори са две фирми с доста сходни названия, които имат седалища в „Младост“ 4. Любопитно е, че техни управители са руснаци, единият от които бизнсмен от Санкт Петербург, а имената на втория – Александр Николаевич Ладейщиков съвпадат с тези на спечелили доста медали лекоатлет, носещ и титлата „Заслужил майстор на спорта на Русия“ за 2001 година.