ИСТОРИЯ

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 001

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АЙАД ДАРИ ТАРЕШ

                     АЛБЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АЛБЕНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

                     АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КИНАНЕВА

                     АЛЕКСАНДРА ТРЕНДАФИЛОВА СТАНИЛОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА БОЯНОВА МАНКОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ КАРААТАНАСОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КРОМИДОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПОПОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВОВ КАРАКЕТУКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИХОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ ЦАКОВСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР НОНЧЕВ АВРАМОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ГЕРГИНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ РИБАРОВ

                     АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ

                     АНА ВЛАДИМИРОВА ДОБРЕВА

                     АНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВСКА

                     АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА КОДЖАКОЛЕВА

                     АНГЕЛИНА БЛАГОВА КАРАДЖОВА

                     АНГЕЛИНА БОЖИНОВА СТАНКОВА

                     АНГЕЛИНА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА

                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА КАРАКЕТУКОВА

                     АНЕЛИЯ АНТОНОВА АВРАМОВА

                     АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ГЮЗЕЛЕВА

                     АНЕТА АНГЕЛОВА БЪРЗАШКА-ДОБРУДЖАЛИЕВА

                     АНЕТА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АНИТА БОЯНОВА СИМЕОНОВА

                     АННА АЛЕКСАНДРОВА СТАНОЙЧЕВА

                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МАНАСИЕВА

                     АНТОН ДЕЧКОВ ЙОРДАНОВ

                     АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АНТОНИ ВЪЛКОВ ЗАПРЯНОВ

                     АНТОНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА

                     АНТОНИЯ ИВАНОВА МАРКОВА

                     АНЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОПАЛОВА

                     АСЕН МИРЧЕВ ИВАНОВ

                     АСЕН ЦАНКОВ НАНОВ

                     АСЯ ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА

                     АТАНАС АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ

                     АТАНАС ЙОТОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА

                     АТАНАСКА ХРИСТОВА АПОСТОЛОВА

                     БАШИР КАМАЛ ШМИЛИ

                     БЕТИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

                     БИЛЯНА ОГНЯНОВА МАНЧЕВА-СПИНЕЛИ

                     БИЛЯНА СЛАВЧОВА БАРАКОВА-БРЕСЛИСКА

                     БИСЕР ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ

                     БЛАГО НИКОЛОВ МЕДАРОВ

                     БЛАГОВЕСТ ДРАГОШИНОВ ИВАНОВ

                     БЛАГОВЕСТА ХРИСТОВА НАЧЕВА

                     БОГОМИЛ БОРИСОВ НИКОЛЧЕВ

                     БОЖЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

                     БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     БОЙКА КРЪСТЕВА ГРЪНЧАРСКА

                     БОЙКО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     БОРИС ЕМИЛОВ БРАТОЕВСКИ

                     БОРИС ЖИВОВ ВАСИЛЕВ

                     БОРИС РУСЕВ РУСЕВ

                     БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СЕРТОВ

                     БОРИСЛАВ МИЛЕНОВ ИВАНОВ

                     БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА СЕРТОВА

                     БОРИСЛАВА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА

                     БОРИСЛАВА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

                     БОРЯНКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

                     БОЯН ЗЛАТЕВ МАНКОВ

                     БРАНИСЛАВ  МУЧАЛИЦА

                     ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ БЕНИШЕВ

                     ВАЛЕНТИН НОЙЧЕВ ВЪЛКОВ

                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВАЛЕНТИНА РАНКОВА ЯРКОВА

                     ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЯРКОВ

                     ВАЛЕРИ ЮРИЕВ КАЛИНОВ

                     ВАЛЕРИЯ ЦЕНОВА РОЛАНСКА

                     ВАНЯ ЗДРАВКОВА ХАДЖИПЕТРОВА

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛИСА СТОЯНОВА САВЧЕВА

                     ВЕЛЕМИРА ДАМЯНОВА САХАТЧИЕВА

                     ВЕЛИКА ЙОРДАНОВА СТАНКОВА

                     ВЕЛИСЛАВА БОЯНОВА МАНКОВА

                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА СТАНКОВА

                     ВЕЛИЧКА НОВАЧКОВА КРИВИРАЛЧЕВА

                     ВЕЛЧО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     ВЕНЕТА БОЖИНОВА ТОДОРОВА

                     ВЕНЕТА ВЪЛЕВА ПЕТКОВА

                     ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА

                     ВЕНЕТА ЛАЗАРОВА АЛЕКСОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ ВОЙНОВ КАРАБУЛЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ОЛЕГ ВАСИЛЕВ

                     ВЕСЕЛА ВЛАДИМИРОВА АПОСТОЛОВА-ДЖЕЛЕБОВА

                     ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ АВРАМОВ

                     ВЕСЕЛИН ИЛЯЕВ СТОЯНОВ

                     ВЕСЕЛИН НЕНКОВ КОРИТАРОВ

                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

                     ВЕСЕЛИН СПАСОВ ПАНОВ

                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ

                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ЦОЛОВ

                     ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КИНАНЕВА

                     ВЕСЕЛИНА КЪНЧЕВА ЦОЛОВА

                     ВЕСЕЛИНА СТОИЛОВА ВАНЕВА

                     ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ДАСКАЛОВ

                     ВИКТОРИЯ ПАВЛИНОВА СТОЕВА

                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ТРАЙКОВА

                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НЕЦОВА

                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА БУЧОВА

                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА БОЛЮБАШИНА

                     ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ГЕРАСИМОВА

                     ВИОЛИНА ЗДРАВКОВА КРЪСТЕВА

                     ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

                     ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ КАМОВ

                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДЕРВИШЕВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

                     ВЛАДИМИР ИЛИЕВ АТАНАСОВ

                     ВЛАДИМИР ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ

                     ВЛАДИМИР КАМЕНОВ ЦЕНОВ

                     ВЛАДИМИР МИЛАНОВ ДРАГАНОВ

                     ВЛАДИМИР МИТЕВ МАТЕВ

                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ГАНЧЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ

                     ВОЛЕН ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ

                     ВЪЛЧО СТАТЕВ ФОТЕВ

                     ВЯРА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА

                     ГАВРАИЛ ХРИСТОВ КОЙЧЕВ

                     ГАВРИЛ СЛАВЧОВ ГАВРИЛОВ

                     ГАЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

                     ГАЛИНА МИЛЧЕВА СТАНОЙЧЕВА

                     ГАЛИНА СТОИЛОВА ВАНЕВА

                     ГАЛЯ МИТКОВА ВЪЛЧИНОВА

                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОЗУКОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ БОРИСОВ

                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ХАРИСКОВ

                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КУЦИЛЕВ

                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ

                     ГЕОРГИ РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЕВ МАНДИЛОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ

                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ДЕРВИШЕВА

                     ГЕРГАНА ЯНКОВА ХРИСТОЗОВА

                     ГЕРГАНКА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

                     ГЕРГИНА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     ГРАЦИЕЛА АНГЕЛОВА КАЦАРОВА

                     ГРЕТА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     ГРОЗДЕЛИНА ГРИГОРОВА КЕРЕЗОВА

                     ГЬОРГИ  УЗУНОВСКИ

                     ДАМЕ  БРЕСЛИСКИ

                     ДАНИЕЛ МИНЧЕВ ЯНЕВ

                     ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ЧУТРОВ

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА

                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА СТОЙНЕВА

                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

                     ДАННА ВЕНЦИСЛАВОВА ХРИСТОВА

                     ДАФИНКА ПЕТРОВА БАРОВА

                     ДЕСИСЛАВА МАЛИНОВА ИВАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ПАВЛОМИРОВА КЪНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ТОМОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА КУПЪР

                     ДЕЯН ГЕОРГИЕВ МАНДИЛОВ

                     ДЕЯН ИВАНОВ ПРОЙНОВ

                     ДИАМАНДУЛА ЙОРДАНОВА МАНКОВА

                     ДИАНА БОРЯНОВА ВЪЛКОВА

                     ДИАНА ДЕЯНОВА ЩИРКОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ДИАНА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

                     ДИАНА НАЙДЕНОВА ШАРКОВА

                     ДИМИЕЛА МЕТОДИЕВА ЦЕНОВА

                     ДИМИТРИН СЛАВКОВ КРЪСТЕВ

                     ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА МАТЕВА

                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛЕФТЕРОВ

                     ДИМИТЪР ВИКТОРОВ ДОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛОВ

                     ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ХАДЖИАНДОНОВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР КАЛИНОВ ХРИСТОВ

                     ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ КРИВИРАЛЧЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МИТАКЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     ДИМКА МАРКОВА ЦОЛОВА

                     ДИНКО САШЕВ КЕЖЕВ

                     ДИОНИС ЙОРДАНОВ ИКОНОМОВ

                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

                     ДОБРОМИР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     ДОЙЧИН ПЕТРОВ КОПЧЕВ

                     ДОНКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

                     ДОНЧО  ЙОВАНОВ

                     ДРАГАН ПЕТРОВ ДРАГАНОВ

                     ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ

                     ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЕВ МИНЧЕВ

                     ЕВГЕНИЯ АНДОНОВА ЦЕНОВА

                     ЕВГЕНИЯ СВЕТОСЛАВОВА СИРАКОВА

                     ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА АБАДЖИЕВА

                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ГЕРАСИМОВА

                     ЕЛЕНА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА

                     ЕЛЕНА ЖИВКОВА ГАЛЕНКОВА

                     ЕЛЕНА КАЛОЯНОВА БОЯНОВА

                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА МИТЕВА

                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

                     ЕЛЗА АТАНАСОВА ПОПГЕОРГИЕВА

                     ЕЛИ ГЕОРГИЕВА БАУЕР

                     ЕЛИ ИВАНОВА ШАРКОВА

                     ЕЛИЗАБЕТА ВЯЧЕСЛАВОВА МАРИНОВА

                     ЕЛКА МИХАЙЛОВА ЛУКАНОВА

                     ЕЛКА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА

                     ЕМА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА-ЦВЕТКОВА

                     ЕМАНОИЛ ЙОРДАНОВ КАМЕНОВ

                     ЕМИЛ БОРИСОВ БРАТОЕВСКИ

                     ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ВЪЛЧЕВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ ШАРКОВ

                     ЕМИЛ ЙОВКОВ КАЗАКОВ

                     ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ НАЙДЕНОВ

                     ЕМИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

                     ЕМИЛИНА МЕТОДИЕВА ЦЕНОВА

                     ЕМИЛИЯ ВАСКОВА КАНЬОВА

                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА

                     ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ДУЦОЛОВА

                     ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ГЪРНЕВА

                     ЕРОЛ АХПАЗОВ АХПАЗОВ

                     ЖАНА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЖАСМИНА АЛЕКСАНДРОВА ДОНЧЕВА

                     ЖАСМИНА ТЕНЕВА КОЛЕВА

                     ЖЕЛЯЗКА ВЪЛЕВА ИЛИЕВА

                     ЖИВКО ИВАНОВ РАШКОВ

                     ЖИВО БОРИСОВ ВАСИЛЕВ

                     ЖИВОМИР ДОБРОМИРОВ ЯНКОВ

                     ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

                     ЗАПРИНА ТРЕНДАФИЛОВА МЕДАРОВА

                     ЗВЕЗДЕЛИН МИХАЙЛОВ ГЕРОВ

                     ЗДРАВКА ИВАНОВА БОЕВА-ИКОНОМОВА

                     ЗДРАВКА ЛЮБЕНОВА ДЕМИРОВА

                     ЗДРАВКА МИРЧОВА МАНОИЛОВА-ИВАНОВА

                     ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЕНЧЕВ

                     ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА ЯНЕТА-ПОДОЛЕШЕВА

                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ГАВРИЛОВА

                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА

                     ЗОЯ МИРЧЕВА БРДАР

                     ИВА ВАЛЕНТИНОВА ХАТЦОЛД

                     ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ИВА КРУМОВА КОДЖАБАШЕВА

                     ИВА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

                     ИВА НИКОЛАЕВА МИРЧАНОВА-АНЕВА

                     ИВА СПАСОВА КРЕММЕР

                     ИВА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ИВА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

                     ИВА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

                     ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ БРАТОЙЧЕВ

                     ИВАЙЛО МАЛИНОВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ КОЛЕВ

                     ИВАЛЕНА СТЕФАНОВА КИРОВА-БРАЙКОВА

                     ИВАЛИНА ПЕТКОВА СТАМЕНОВА

                     ИВАН АНГЕЛОВ КИРОВ

                     ИВАН АРСОВ АРСОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВЕЛИКОВ МАЛИНОВ

                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ ВЪЛЧЕВ

                     ИВАН ГАНАИЛОВ БАЛАБАНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                     ИВАН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ

                     ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ПОПОВ

                     ИВАН СВИЛЕНОВ МИНЧЕВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ЯРКОВ

                     ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     ИВАНИЧКА ПАРАШКЕВОВА НИКОЛЧЕВА

                     ИВАНКА АСЕНОВА МИРЧЕВА

                     ИВАНКА ВИДЕВА КОСТАДИНОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

                     ИВАНКА ЯНЧЕВА КОСТОВА

                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

                     ИВЕЛИНА БОГДАНОВА ГАНЧЕВА

                     ИВЕЛИНА ГАВРИЛОВА СТОЯНОВА

                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА

                     ИВЕТА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ИВО СТОЙЧЕВ КАРАКЕТУКОВ

                     ИВО ХРИСТОВ ТОНЕВ

                     ИВОНА НЕДКОВА АНГЕЛОВА

                     ИЛИЯ ГЕНЧЕВ КАРАДЖИЛОВ

                     ИЛИЯ КОСТОВ МИЛУШЕВ

                     ИЛИЯ КРЪСТЕВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

                     ИЛИЯН ЛЮДМИЛОВ ЯКИМОВ

                     ИЛЯ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ

                     ИННА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ИРЕНА  ДУКОСКА

                     ИРИНА ОЛЕГОВА АГОНЦЕВА

                     ИРИНА СТОЙЧЕВА ТОКОВА

                     ЙОАНА ТОНЕВА ВЪЛКОВА

                     ЙОАННА АТАНАСОВА ЛЮБОМИРОВА

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ФОТЕВ

                     ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ ФОТЕВ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ОСТРЕВ

                     ЙОРДАН ДИОНИСИЕВ ИКОНОМОВ

                     ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

                     ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ СТАНКОВ

                     ЙОРДАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ЦЕКОВ ДИМИТРОВ

                     ЙОРДАНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

                     ЙОРДАНКА ЕФТИМОВА МИХАЙЛОВА

                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА

                     КАЛИАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     КАЛИН ДИМИТРОВ БРАТОЕВСКИ

                     КАЛИН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

                     КАЛИНА ИВО ПЕЕВА

                     КАЛИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

                     КАЛИНА САВОВА СЛАВКОВА

                     КАЛОЯН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КАЛОЯН МОМЧИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     КАЛОЯН ХРИСТОВ КЕРЕЗОВ

                     КАМАЛ  ШМИЛИ

                     КАМЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ПАНОВА

                     КАТЯ МАРИНОВА ПЕТКОВА

                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     КИРИЛ ИВАНОВ БУЧОВ

                     КИРИЛ МИТКОВ ИВАНОВ

                     КИРИЛ ОРЛИНОВ СТОЙНОВ

                     КИРИЛ ТОДОРОВ ГРАДЕВ

                     КИРЧО ЙОРДАНОВ ТРАМПОВ

                     КИЧКА ИВАНОВА ДЯНКОВА

                     КОЛЬО ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

                     КОНСТАНТИН ЕМИЛОВ НАЙДЕНОВ

                     КОСТАДИН САШОВ ДЕЛИЙСКИ

                     КОСТАДИНКА МЛАДЕНОВА ПОПОВА

                     КРАСЕН ОРЛИНОВ МИШЕВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КОЕВ

                     КРАСИМИР МОМЧИЛОВ МАРКОВ

                     КРАСИМИРА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

                     КРАСИМИРА ИВАНОВА КИРОВА

                     КРАСИМИРА МИТКОВА МИТКОВА

                     КРИСТИАНА СПИРОВА АНГЕЛОВА

                     КРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     КРИСТИЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     КРУМ ИЛЯЕВ СТОЯНОВ

                     ЛАЗАР ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ

                     ЛИДИЯ ЮРИЕВА ЧУЧКОВА

                     ЛИЗА СТОИЧКОВА КАРАБУЛЕВА

                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

                     ЛИЛИЯ ПЕНЧЕВА БОНЕВА

                     ЛИЛИЯ СТЕПАНОВНА НЕДЯЛКОВА

                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА СПАСОВА

                     ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА МАРТИНОВА

                     ЛОРА ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА

                     ЛЮБЕН БОРИСОВ МИЛАНОВ

                     ЛЮБЕН КАЛИНОВ ХРИСТОВ

                     ЛЮБОВ АЛЕКСЕЕВНА БОРИСОВА

                     ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ПОПОВ

                     ЛЮБОМИР ГЕРАСИМОВ СТАНКОВ

                     ЛЮБОМИР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

                     ЛЮБОМИРА МИТКОВА ВЪРБАНОВА

                     ЛЮБОСЛАВ КОСТАДИНОВ ЛЮБЕНОВ

                     ЛЮБЧО МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЛЮДМИЛА БАНОВА ДАНОВА

                     МАГДАЛЕНА ДИМИТРИНОВА КРЪСТЕВА

                     МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА МИЧЕВА

                     МАЙЯ ВЪЛЧЕВА ЦЕНОВА

                     МАЛИНКА МАРТИНОВА ЙОРДАНОВА

                     МАНУЕЛ ДОБРОМИРОВ ЯНКОВ

                     МАРГАРИТА БОРИСОВА ЯНИНСКА

                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СЕРТОВА

                     МАРГАРИТА ЗАХАРИЕВА БЪРЗАШКА

                     МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРГАРИТА ОГНЯНОВА ГРЪНЧАРСКА-ДЬО МЮНК

                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     МАРГАРИТА ЦОНЕВА ХРИСТОВА-МИНЧЕВА

                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МАНДИЛОВА

                     МАРИАНА ДИМИТРОВА МЕКИЧАРСКА

                     МАРИАНА ИВАНОВА ТОДОРИНОВА

                     МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА ГЬОТЕНОВА

                     МАРИЕТА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА КОЛЧАКОВА

                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ПОПЦАНЕВА

                     МАРИЙКА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВА

                     МАРИЙКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИНА ВАСИЛЕВА ДАСКАЛОВА

                     МАРИНА ДИМИТРОВА МИЛУШЕВА

                     МАРИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНКОВА

                     МАРИО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

                     МАРИЯ ВАЛЕРИЕВНА ЯРОВАЯ

                     МАРИЯ ВАСИЛЕНА ХОСЕ АНДРАДЕ

                     МАРИЯ ВИТАНОВА ГЕОРГИЕВА-КАРАКЕТУКОВА

                     МАРИЯ ГАНАИЛОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ ДИМОВА СЛАВКОВА

                     МАРИЯ КАЛИНОВА СЛАВКОВА

                     МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА КУЦИЛЕВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА КЕЖЕВА

                     МАРИЯН МАРКОВ МАРИНОВ

                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕЗГИН

                     МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯНА РУМЕНОВА СОЛОВА

                     МАРКО АНДРЕЙ ДАНИЕЛ

                     МАРТИН АНАТОЛИЕВ АСЕНОВ

                     МАРТИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     МАРТИН КЛИМЕНТОВ АНГЕЛОВ

                     МАРТИНА ИВОВА ПЕЕВА

                     МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

                     МАРУСЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

                     МАЯ ВАСИЛЕВА МИТОВА

                     МАЯ ВЛАДИМИРОВА ГАНЧЕВА

                     МАЯ ИВАНОВА ЯНКУЛОВА

                     МАЯ КРУМОВА СТОЯНОВА

                     МАЯ ОЛЕГОВА АГОНЦЕВА

                     МЕТОДИ НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ

                     МЕХМЕД АХМЕДОВ РАШИДОВ

                     МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА БЪЧВАРОВА

                     МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

                     МИЛЕН МИРЧЕВ ИВАНОВ

                     МИЛЕН ПАШИНОВ ПАШИНОВ

                     МИЛЕН СЛАВОВ ЖЕЛЕВ

                     МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА

                     МИЛЕНА ЗДРАВКОВА ЦАКОВСКА

                     МИМА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

                     МИМОЗА СТОЯНОВА МИЛАНОВА

                     МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТАНОВ

                     МИРОСЛАВА ИВАНОВА МАНЧЕВА

                     МИРОСЛАВА ИВОВА КАРАКЕТУКОВА

                     МИРЧО НЕНКОВ СТОИЛКОВ

                     МИТКА ПЕТКОВА ДРАГНЕВА

                     МИХАЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СТАНОЙЧЕВА

                     МИХАЕЛА ВЛАДИМИРОВА МАТЕВА

                     МИХАЕЛА ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВИЧ ЯРОВОЙ

                     МЛАДЕН РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ

                     МОМЧИЛ КАМЕНОВ МАРКОВ

                     МОНИКА АВРАМОВА ТОМОВА

                     МОНИКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛАНОВА

                     МОНИКА НИКОЛАЕВА ПОДОЛЕШЕВА АЛАЙЗА-КАЛАТАЮД

                     НАДЕЖДА АПОСТОЛОВА МИНЧЕВА

                     НАДЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА

                     НАЙДЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     НАЙДЕН ЦАНКОВ ЦАКОВСКИ

                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА

                     НЕВЕНА ГОЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     НЕВЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА

                     НЕВЕНА МИХАЙЛОВА КАРАДЖОВА

                     НЕВЕНКА ПЕТРОВА БУДИНОВА

                     НЕДКА СТОЙНОВА ТОДОРОВА

                     НЕДЯЛКО БОНЧЕВ БОНЕВ

                     НЕЙКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЕЛА КОСТАДИНОВА ДЕЛИЙСКА

                     НИКОЛ ПЛАМЕНОВА НЯГИН

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ

                     НИКОЛАЙ ВЕНЦИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ КАЛИНОВ БРАТОЕВСКИ

                     НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ПОДОЛЕШЕВ

                     НИКОЛАЙ ОЛЕГОВ ГЕРАСИМОВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА СТОИЛКОВА

                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КАКЪРОВА-БОНЕВА

                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ОЛЕГ ИВАНОВ АГОНЦЕВ

                     ОЛИМПИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА-ДАНИЕЛ

                     ОРЛИН КАЛИНОВ ДИМИТРОВ

                     ОРЛИН СТЕФАНОВ СТОЙНОВ

                     ПАВЕЛ ИВАНОВ РАЧЕВ

                     ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ГЬОТЕНОВ

                     ПАВЛИН ИВАНОВ СТОЕВ

                     ПАВЛИНА ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА

                     ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     ПАВЛОМИР КОЛЕВ КЪНЧЕВ

                     ПАМЕЛА ТОНЕВА СТАМЕНОВА

                     ПАОЛА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА

                     ПЕНКА ПЕТКОВА ДРАГАНОВА

                     ПЕПА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ПЕТИНА ЕВЕЛИНОВА МИХОВА

                     ПЕТКО ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ

                     ПЕТКО СЛАВОВ ПЕТКОВ

                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА

                     ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЧАРДАКОВ

                     ПЕТЪР КАЛИНОВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТЪР МИРЧЕВ ИВАНОВ

                     ПЕТЪР МИРЧОВ КАНЬОВ

                     ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ТАГАРЕВ

                     ПЕТЪР ТРАЙКОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ОТЧЕВА

                     ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА БАТКОВА

                     ПЕТЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ НЕДКОВА НЯГИН

                     ПЛАМЕН ДАНЧЕВ ПЕТКОВ

                     ПЛАМЕН ДИМЧОВ СТОЯНОВ

                     ПЛАМЕН ДРАГАНОВ ПЕТРОВ

                     ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ НЯГИН

                     ПЛАМЕН МИТКОВ ГЕРГИНОВ

                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ

                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ МИЛАНОВ

                     ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА МИЛАНОВА

                     ПРЕСИЯН МАРЧЕВ МАРКОВ

                     ПРОЛЕТИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

                     РАДЕНКА ДИМИТРОВА АГОНЦЕВА

                     РАДКА СТЕФАНОВА ТИНЧЕВА-ЙОРДАНОВА

                     РАДКА ЦВЕТАНОВА ЧУКАНОВА

                     РАДКО ЕМИЛОВ ШАРКОВ

                     РАДОСТИН СТАНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАЙНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА

                     РАНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ

                     РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

                     РЕНЕТА АУРЕЛОВА КРОЙТОРОВА-ДИМИТРОВА

                     РЕНИ МИТКОВА СТЕФАНОВА

                     РИКО ФИЛИП ПАОА БЛАГОВЕСТ  СПИНЕЛИ

                     РИТА СТЕФАНОВНА ГЕОРГИЕВА

                     РОМЕО ДИМИТРОВ ПУЗАНТОВ

                     РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСПАРУХОВ

                     РОСЕН МИНЧЕВ ВАСИЛЕВ

                     РОСИЦА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА

                     РОСИЦА ИВАНОВА КОЛЕВА

                     РОСИЦА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

                     РОСИЦА ТОНЧЕВА ТОНЧЕВА

                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

                     РУМЕН ЕМИЛОВ МАЛЧЕВ

                     РУМЯНА КОСТАДИНОВА БОРИСОВА

                     РУМЯНА КРУМОВА СТАЙКОВА

                     РУМЯНА СЪЛЕВА ЧАРДАКОВА

                     РУСКА ИВАНОВА КОСЕВА

                     СВЕТЛА СЛАВЧЕВА ЛАЗОВА

                     СВЕТЛА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

                     СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА МИНЧЕВА

                     СВЕТЛАНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

                     СВЕТОМИРА БОРИСЛАВОВА НАЧЕВА

                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ЧОЛЕВ

                     СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА ДОБРЕВА

                     СВИЛЕН ЕНЧЕВ СТОЯНОВ

                     СЕРГЕЙ СТОЯНОВ МИЧЕВ

                     СИЛВЕНА СИЛВИЕВА КАЗАКОВА

                     СИЛВИО АНГЕЛОВ КЪНЧЕВ

                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

                     СИЛВИЯ БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА

                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

                     СИЛВИЯ КИРИЛОВА ТРИФОНОВА

                     СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ЧУКАНОВА

                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА КЪНЧЕВА

                     СИЛВИЯ ХРИСТОВА БРАТОЕВСКА

                     СИМОНА ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВА

                     СИМОНА ВАЛЕРИЕВА ГОСПОДИНОВА

                     СИМОНА ВИКТОРОВА СИМЕОНОВА

                     СЛАВА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

                     СЛАВЕЙКА АТАНАСОВА ФОТЕВА

                     СЛАВЕНА ЛЮДМИЛОВА ДОБРЕВА

                     СЛАВЕНА ТРЕНДАФИЛОВА АДАМОВА

                     СЛАВИ КОЛЕВ КОЛЕВ

                     СНЕЖАНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

                     СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВА ДЕРВИШЕВА

                     СНЕЖАНА СТЕПАНОВНА ПОНОМАРЕНКО

                     СНЕЖАНКА СТОЙНЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     СОНЯ ЛЮБЕНОВА КРЪСТЕВА-ВЪЛЧЕВА

                     СОФИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА

                     СПАС ВЕСЕЛИНОВ ПАНОВ

                     СПАС СТИЛИЯНОВ ТОМОВ

                     СТАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ НАЙДЕНОВ

                     СТАНКА ЦВЕТКОВА ЗАХАРИЕВА

                     СТАНКО ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     СТАНКО НИКОЛОВ ПРОДАНОВ

                     СТЕЛА ВЪЛЧЕВА КУЦИЛЕВА

                     СТЕФАН АРАНГЕЛОВ МИРЧЕВ

                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТЕФКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

                     СТЕФКА СТАНЧЕВА БРАТОЕВСКА

                     СТИЛИАН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

                     СТИЛЯН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ

                     СТОЙЧО ДИМИТРОВ ТОКОВ

                     СТОЯН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     СТОЯНА МИНЧЕВА КОЛЕВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

                     ТАНЯ ДИМИТРОВА БОЖКОВА

                     ТАТЯНА ГАТЕВА СТОЕВА

                     ТАТЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ПАУЕР

                     ТАТЯНА ЛЕНКОВА ГЕРГИНОВА

                     ТАТЯНА МИХАЙЛОВА БОНЕВА

                     ТЕДИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ БРАЙКОВ

                     ТЕМЕНУЖКА РАЙЧОВА НИКОЛОВА

                     ТЕМЕНУЖКА СПИРДОНОВА МАРИНОВА

                     ТЕОДОР БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ

                     ТЕОДОР ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ

                     ТЕОДОРА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА

                     ТЕОДОРА ЯКИМОВА ПАШИНОВА

                     ТЕОФАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ТЕРЕЗА ВАЛЕРИЕВА ПРЕСОЛСКА

                     ТИХОМИР ДЕНИСЛАВОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ

                     ТОДОР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

                     ТОДОР СТОЯНОВ ТОШЕВ

                     ТОДОР ЦАНКОВ РОЛАНСКИ

                     ТОДОР ЦОНЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОРКА СТОИЛОВА НАЙДЕНОВА

                     ТОНИ ЦВЕТАНОВ СТАМЕНОВ

                     ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ

                     ТРЪНКА СТОЙКОВА АНТОВА

                     ТЯНКА КИРИЛОВА ПАВЛОВА-СТОЙНОВА

                     ФИЛИП ЧАВДАРОВ КРЪСТЕВ

                     ХРИСТА СЕРГЕЕВА МИЧЕВА

                     ХРИСТИНА ИВАНОВА БЕМБЕРСКА

                     ХРИСТИНА КОЛЕВА БОТЕВА

                     ХРИСТИЯН БОЯНОВ МАНКОВ

                     ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ

                     ХРИСТО ДОБРЕВ СТОЯНОВ

                     ХРИСТО СТОЯНОВ ЛУКАНОВ

                     ХРИСТО ЦВЕТАНОВ НАЧЕВ

                     ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

                     ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ ПАПАЗОВ

                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

                     ЦВЕТАН ХРИСТОВ НАЧЕВ

                     ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА СТОЕВА

                     ЦВЕТАНКА ДАНЧЕВА ПЕНЧЕВА

                     ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ТАГАРЕВА

                     ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА КАРАДЖОВА

                     ЦВЕТАНКА ЯНКОВА МИТАКЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ХАРИСКОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА МИЛЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА

                     ЦВЕТИНКА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА

                     ЦВЕТОМИРА ВЛАДИМИРОВА ЛЮБЕНОВА

                     ЧАВДАР ЧАВДАРОВ КРЪСТЕВ

                     ЮЛИЯ ГАВРАИЛОВА КОЙЧЕВА

                     ЮЛИЯНА НЕДЕЛЧЕВА КАРААТАНАСОВА

                     ЮРИЙ ГОЧЕВ КАЛИНОВ

                     ЯВОР ИВАНОВ СТАНЧЕВ

                     ЯНА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА

                     ЯНИЦА ОГНЯНОВА ГРЪНЧАРСКА

                     ЯНКА СЛАВОВА ТОШЕВА

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 002

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДРИАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

                     АЛБЕНА МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА

                     АЛБЕНА НИКОЛОВА ТАРАПАНОВА

                     АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

                     АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА КАБАКОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АВРАМОВ АВРАМОВ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛБЕРТУС  МЪЛЪР

                     АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ РАДОЙЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАРАДЖИНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ИЛИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОЦЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЧОВ ГУЩЕРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФКОВ КОСТОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ БЕЛЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЦЕКОВ БЕКОВ

                     АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВ ЗИНОВИЕВ

                     АЛЕКСИ СВЕТЛОЗАРОВ ДАМЯНОВ

                     АЛИНА СТОЯНЧОВА ЙОРДАНОВА

                     АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА ЛИБОВА

                     АНАТОЛИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     АНАТОЛИ ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ

                     АНАТОЛИЙ КРЪСТЕВ МЛАДЕНОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТАШКОВ

                     АНГЕЛ КРИСТИАНОВ ГЕНЧЕВ

                     АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА СПИРОВА

                     АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АНДРИЯН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ

                     АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА НЕЙЧЕВА

                     АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА

                     АНЕТА ИВАНОВА КАМБУРОВА

                     АНТОАНЕТА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА

                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА

                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА

                     АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА-ГЕОРГИЕВА

                     АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ПАУНОВА

                     АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ЛИТОВА

                     АНТОН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

                     АНТОН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     АНТОН СТОЯНОВ СТРАТИЕВ

                     АНТОНИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

                     АНТОНИЯ АНТОНИЕВА ЗАПРЯНОВА

                     АНТОНИЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

                     АСЕН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

                     АСЕН ОГНЯНОВ КОЛЕВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОПАЛСКИ

                     АТАНАС ИВАНОВ ТЕМЕЛКОВ

                     АТАНАС КРУМОВ ГЕМОВ

                     АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОВ

                     АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     АТАНАСКА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА

                     БИНКА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА-ЙОЛОВА

                     БИСЕР АСЕНОВ АЩОМОВ

                     БИСЕР ДАМЯНОВ САХАТЧИЕВ

                     БЛАГОВЕСТ АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     БЛАГОВЕСТА ВЕЛИКОВА СТЕФАНОВА

                     БЛАГОВЕСТА ЗАХАРИЕВА СТОЕВА

                     БОГДАН АТАНАСОВ ДУНКИН

                     БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА

                     БОГОМИЛ ИЛИЕВ МАРИНОВ

                     БОЖАНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     БОЖИДАР ВИОЛИНОВ ПАТИНОВ

                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

                     БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЯНАЧКОВ

                     БОЖИДАР ЧАВДАРОВ СТЕФАНОВ

                     БОЖИДАРА ВЪТКОВА ЦОЛОВА

                     БОЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     БОЙКА ТОШЕВА ИЛИЕВА

                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

                     БОЙКО РАШКОВ БОЖАНОВ

                     БОЙЧО КИРИЛОВ ИЛИЕВ

                     БОНКА СТОЙКОВА ПЕТКОВА

                     БОРИС АНАТОЛИЕВ КРЪСТЕВ

                     БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

                     БОРИСЛАВ БОТЕВ ВИДОЛОВ

                     БОРИСЛАВ МИЛЕНКОВ БЛАЖЕВ

                     БОРИСЛАВ ПЕНКОВ МИЛЕВ

                     БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ

                     БОРИСЛАВ ФЕОДОРОВ БОРИСОВ

                     БОРИСЛАВ ЯНКОВ ПЕНКОВ

                     БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ШИШКОВА

                     БОРИСЛАВА ИСТАЛИАНОВА БОЖИЛОВА

                     БОРИСЛАВА ПЕТРОВА КОЛЕВА

                     БОРИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

                     БОРЯНА ИВАНОВА РАШЕВА

                     БОРЯНА ШИШМАНОВА ШИШМАНОВА

                     БОТИ ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ

                     БОЯН ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

                     БОЯН ПАВЛОВ СИНИЛКОВ

                     ВАКЛИН ИВАНОВ ВЪРБАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КРАЙНОВ

                     ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЕВА

                     ВАЛЕНТИНО ЕДУАРДО БАБАТ

                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЛЮБОМИРОВ

                     ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ

                     ВАЛЕРИ МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВАЛЕРИ СТОЙКОВ ИЛИЕВ

                     ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА СТЕФАНОВА

                     ВАНГЕЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ВАНЕСА РУМЕНОВА НЕДЕВ

                     ВАНЯ МИНЧЕВА ИВАНОВА

                     ВАНЯ ХРИСТОВА ВЪТЕВА

                     ВАСИЛ СТАВРЕВ ВРАБЧЕВ

                     ВАСКО ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ

                     ВЕЛИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

                     ВЕЛИЧКА РУМЕНОВА БОТЕВА

                     ВЕЛЧО ЦЕКОВ АТАНАСОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ МАРКОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СИМЕОНОВ

                     ВЕРА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

                     ВЕРГИЛ МИРОСЛАВОВ ВЕРГИЛОВ

                     ВЕРОНИКА ЦЕНОВА КРАЙНОВА

                     ВЕСЕЛА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА

                     ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ВЕЛИКОВ

                     ВЕСЕЛИН СЛАВОВ ВАСИЛЕВ

                     ВЕСЕЛИН ЦЕКОВ ПЕЕВ

                     ВЕСЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА

                     ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА МАТАНОВА

                     ВЕСЕЛИНА ЛАЗАРИНОВА ЛАЗАРОВА

                     ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ПАСКАЛЕВА

                     ВЕСЕЛКА БОРИСОВА МАРКОВА

                     ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА

                     ВЕСЕЛКА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА

                     ВЕСЕЛКА ЦЕКОВА ВАСИЛЕВА

                     ВЕСКО ЙОСИФОВ МУЦКОВ

                     ВИЕНА ТОДОРОВА ПАЧЕВА

                     ВИКТОР ДИМЧЕВ МАДЖАРОВ

                     ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ВИКТОРИО КРАСИМИРОВ ВУТОВ

                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОРИСОВА

                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ЕНЕВА

                     ВЛАДИ МАРИНОВ МАРИНОВ

                     ВЛАДИМИР БОЙЧЕВ БОЙЧЕВ

                     ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ РАЗПОПОВ

                     ВЛАДИМИР ТАНКОВ СТАНЧЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЛЮБЧОВ ЛАЗАРОВ

                     ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ГОСПОДИНОВА

                     ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ТОДОРОВА

                     ГАБРИЕЛА СИМОН МИНАСЯН

                     ГАЛИН ТОТКОВ СИМЕОНОВ

                     ГАЛИНА КИРИЛОВА САПУНДЖИЕВА

                     ГАЛИНА МАРИНОВА ТОПАЛСКА

                     ГАЛИНА ПЕТРОВА АВРАМОВА

                     ГАЛИНА САВОВА ДЖУРАНОВА

                     ГАЛЯ АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА

                     ГАЛЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА-ИВАНОВА

                     ГЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГОСПОДИНОВ

                     ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ВАТАХОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЛЕВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ

                     ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ЯНЕВ

                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА СПИРОВА

                     ГЕРГАНА ОЛЕГОВА МАРИНОВА

                     ГОРДАНКА ГРИГОРОВА ГОЛУБОВИЧ

                     ГРЕТА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА

                     ГРОЗДАНКА ЛИЧЕВА СТЕФАНОВА

                     ДАНИЕЛА  ДИМОВСКА

                     ДАНИЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДАНИЕЛА МИТКОВА МИРЧЕВА-ИВАНОВА

                     ДАНИЕЛА НЕДЕВА КОЦЕВА

                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА МИРОНОВА-БЕКОВА

                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ФРАНЧЕШКОВА

                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА

                     ДАРИНА ЖЕКОВА ЖЕКОВА

                     ДАРКО  ДИМОВСКИ

                     ДАФИНКА АНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА

                     ДЕЛЯН ДОНЧЕВ ДОЙЧЕВ

                     ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА ФРАНЧЕШКОВА

                     ДЕСИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА ВЕЛИЧКОВА

                     ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА СИМЕОНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА СТАТЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     ДЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ДИМОВА

                     ДЖЕСИКА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

                     ДИАНА ДАКОВА ГАЧЕВСКА

                     ДИАНА МАРЧЕВА МАРКОВА

                     ДИМИТРИЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЦВЕТКОВ

                     ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ НИНОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ЖИВКОВ ЦОНЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АКИВАНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРЪБЛЕВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР МАРИНЧЕВ МАРИНЧЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВЪЛКОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАДРЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЦОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАРАДЖИНОВ

                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ШИШКОВ

                     ДИМИТЪР СТАМОВ ТОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТАШКОВ

                     ДИЯН АСЕНОВ ПЕНЕВ

                     ДИЯН ПЕТКОВ ДИНЕВ

                     ДОБРИНА ВЛАДЕВА СТОЙЧЕВА

                     ДОЛЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА-СИМЕОНОВА

                     ДОРОТЕЯ ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА

                     ДРАГОМИР САШЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ

                     ДЯНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА-ЖЕКОВА

                     ЕВА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

                     ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ МИТЕВ

                     ЕВГЕНИ ЕНЧЕВ МИРЧЕВ

                     ЕВГЕНИ ХРИСТОВ НАЗЛЪНКИН

                     ЕВГЕНИЯ МЛАДЕНОВА ЛАЧЕВА

                     ЕВГЕНИЯ СТАНЧЕВА ТОНЧЕВА

                     ЕВГЕНИЯ ТОНЕВА ИЛИЕВА

                     ЕВЕЛИН ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ

                     ЕКАТЕРИНА АНТОНОВА СТЕФАНОВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА РИЗОВА

                     ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА АНДОНОВА

                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ГЕРДЖИКОВА

                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАМБУРОВА

                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТАФРОВА

                     ЕЛЕНКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

                     ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ЦОНЧЕВА

                     ЕЛЗА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ЕЛИ БОЙКОВА МАРКОВА

                     ЕЛИСАВЕТА ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА

                     ЕМАНУИЛ ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ МИТЕВ

                     ЕМИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ

                     ЕМИЛ КИТОВ БОРИСОВ

                     ЕМИЛ МАРИНОВ СТОЯНОВ

                     ЕМИЛ МИНЧЕВ ТОШЕВ

                     ЕМИЛ МИЦОВ ИВАНОВ

                     ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ВАНКОВА

                     ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ЕНЧО НИКОЛОВ ГИДИКОВ

                     ЕРИКА РАУЛ ТОРРЕС

                     ЖАКЛИН БОРИСОВА ДИМИТРОВА

                     ЖАСМИНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

                     ЖЕКО ИВАНОВ ЖЕКОВ

                     ЖИВКА ГОСПОДИНОВА ДОБРЕВА

                     ЖИВКА ИВАНОВА ЛОЛЕВА

                     ЖИВКО ДЕНЧЕВ ЖЕКОВ

                     ЖИВКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

                     ЖИВКО ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

                     ЖИВКО ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ

                     ЖИВКО ТАНЕВ ВИДЕВ

                     ЖИВКО ЯНКОВ СТАНКОВ

                     ЗДРАВКО ДОНЧЕВ ДОЙЧЕВ

                     ЗЛАТИН ИВАНОВ ЛОЛЕВ

                     ЗЛАТКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕНЕВА

                     ЗОРНИЦА БОЙЧЕВА ИЛИЕВА

                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТАКОВ

                     ИВАЙЛО РОСЕНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН АНТОНОВ КАРАИВАНОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ДАНГОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ТОПАЛСКИ

                     ИВАН БОРИСОВ БОРИСОВ

                     ИВАН ВЕЛЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ГЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КРАЙНОВ

                     ИВАН ГРИГОРОВ ГИГОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪБЛЕВ

                     ИВАН ЕМИЛОВ ТАНТИЛОВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ ЕНЕВ

                     ИВАН КИРИЛОВ ОРТОМАРОВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ РАШЕВ

                     ИВАН МАНОЛОВ КОЦЕВ

                     ИВАН НЕДКОВ ТОДОРОВ

                     ИВАН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

                     ИВАН ПЕТКОВ ПАСЕВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ЛОЛЕВ

                     ИВАНА  ГЬОРЕВА

                     ИВАНА ГЕНОВА ИВАНОВА

                     ИВАНА ЕМИЛОВА КИТОВА

                     ИВАНКА АНАСТАСОВА ТОДОРОВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ИВАНКА НЕДЯЛКОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА НОВАКОВА

                     ИВАНКА ПРОДАНОВА КАЛОЯНОВА-БЕЛЕВА

                     ИВАНКА ТОДОРОВА ПРОКОПИЕВА

                     ИВАНКО АТАНАСОВ КАДИЕВ

                     ИВЕЛИН ЕМИЛОВ МИТЕВ

                     ИВЕЛИН ЙОСИФОВ ФРАНЧЕШКОВ

                     ИВО МАРИНОВ МАРИНОВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ЦАРСКИ

                     ИЛИЯ СЛАВОВ МАРИНОВ

                     ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ВУТОВ

                     ИЛКО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ИЛОНКА БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА

                     ИРЕНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА

                     ИРИНА ЛЮБЧОВА ЯНЕВА-ДАМЯНОВА

                     ИСКРА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

                     ИСКРА ЙОРДАНОВА БЛАЖЕВА

                     ЙОАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ЙОАНА СВЕТОСЛАВОВА СЪБКОВА

                     ЙОАННА АЛЕКСАНДЪР БЕЛЕВА

                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СПИРОВ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЕНЕВ

                     ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ПЕТРОВ КАБАКОВ

                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ЦВЕТКОВ

                     ЙОРДАНА ГРОЗДЕВА ПЕЙЧЕВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА ВИДЕВА

                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

                     ЙОСИФ ИВАНОВ ФРАНЧЕШКОВ

                     КАЛИН КРАСИМИРОВ РАШЕВ

                     КАЛИНА ИЛИАНОВА КЪЧЕВА

                     КАЛИНА НИКОЛОВА МАНОЛОВА

                     КАЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

                     КАЛИНКА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА

                     КАЛИНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     КАЛИНКА ЧАВДАРОВА ГЕОРГИЕВА

                     КАТЕРИНА СТОЯНОВА ЛИБОВА

                     КАТЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     КАТЯ ИВАНОВА СТОЕВА

                     КАТЯ ФИЛИПОВА АЩОМОВА

                     КЕТИ НИКОЛОВА МАНКИНА

                     КИНА КИРИЛОВА БОЖКОВА

                     КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ

                     КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ

                     КОЛЯ СТОЕВ СТОЕВ

                     КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ВАТАХОВ

                     КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ДИНОЕВ

                     КОНСТАНТИНА СТОЯНОВА ЛИБОВА

                     КОСТАДИН ВАСКОВ ВЪРБАНОВ

                     КРАСИМИР ВИКТОРОВ ВУТОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ЦУЦЕКОВ

                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ ДОБРЕВ

                     КРАСИМИР ХРИСТОВ РАЛЕВ

                     КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ТАШКОВА

                     КРАСИМИРА БИСЕРОВА АЩОМОВА

                     КРАСИМИРА ЕМИЛОВА ПЕЕВА

                     КРЕМЕНА ПЕТКОВА КОЛЕВА

                     КРИСТИАН АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ

                     КРИСТИНА ЕМИЛ КИТОВА

                     КРИСТИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

                     КРИСТИЯН ЯСЕНОВ ТЕРЗИЕВ

                     КРЪСТИНА АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА

                     КЪНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ЛАЗАР МИЛЕНОВ ЛАЧЕВ

                     ЛАЗАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

                     ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ЛИТОВА

                     ЛЮБОВ КРУМОВА ЙОРДАНОВА

                     ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ КОСТОВ

                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВУЧКОВ

                     ЛЮБОМИР ИВОВ СПАСОВ

                     ЛЮБОМИР МАРИНОВ ТОДОРОВ

                     ЛЮБОМИР ТОДОРОВ КРАЧУНОВ

                     ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ РАЕВ

                     ЛЮБОМИР ХАРИЗАНОВ ХАРИЗАНОВ

                     ЛЮБОМИРА ИВАЙЛОВА ВЛАДЕВА-МИХАЙЛОВА

                     ЛЮДМИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ

                     МАГДАЛЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА

                     МАГДАЛЕНА РОСЕНОВА ГЪРКОВА

                     МАЛИНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

                     МАРГАРИТА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

                     МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА

                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

                     МАРГАРИТА ЦВЕТИЕВА ТОРРЕС

                     МАРГАРИТА ЮРИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА-СПАСОВА

                     МАРИАНА ГАНЕВА СИМЕОНОВА

                     МАРИЕТА БОЖИДАРОВА КЪРЦЕЛЯНСКА

                     МАРИЙКА СТОЯНОВА БЕЛЧЕВА

                     МАРИНА  КАПРАНОВА

                     МАРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА БЛЯХОВА

                     МАРИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА

                     МАРИНЧО ДИМИТРОВ МАРИНЧЕВ

                     МАРИНЧО КОНСТАНТИНОВ СТОЯНОВ

                     МАРИО ВИКТОРОВ МОГИЛАРСКИ

                     МАРИЯ  ГОЛУБОВИЧ-ЛАЗАРЕВ

                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА БЛАЖЕВА

                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ТРИФОНОВА

                     МАРИЯ ВОЛОДИНА ИВАНОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА РАЙЧЕВА-НЕЙКОВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА

                     МАРИЯ КЛИМЕНТОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ЯНКОВА

                     МАРИЯ МИТКОВА СТАНКОВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА САРАФОВА-ДАМЯНОВА

                     МАРИЯ ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯ СТЕФАНОВА РАЗПОПОВА

                     МАРИЯ-ЛУИЗА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ-МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ-МАГДАЛЕНА КАЛИНОВА ХАЛАДЖОВА

                     МАРИЯН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРИЯНА ДИМОВА СТОЕВА

                     МАРИЯНА ИВАНЧОВА ИЛИЕВА

                     МАРИЯНА САШОВА ЦУЦЕКОВА

                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ БЕКОВ

                     МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ПЕЕВ

                     МАРТИН ЕМИЛОВ СТОЯНОВ

                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ СТОЙЧЕВ

                     МАРТИН ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

                     МАРТИН ЯНКОВ ПЕНКОВ

                     МАТЕА СЕРЬОЖЕВА ГОСПОДИНОВА

                     МАЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

                     МАЯ ТОДОРОВА ОРТОМАРОВА

                     МИГЛЕНА ИВАНОВА МАГАЛЧЕВА

                     МИГЛЕНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА

                     МИЛЕН ЛАЗАРОВ ЛАЧЕВ

                     МИЛЕН ХРИСТОВ ТАНЕВ

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

                     МИЛЕНА ЕВЛОГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

                     МИЛЕНА ЙОРДАНОВА КАБАКОВА

                     МИЛЕНА МИРЯНОВА ИВАНОВА

                     МИЛЕНА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА

                     МИЛЕНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

                     МИНА БОЙКОВА РАДОЙЧЕВА

                     МИРЕЛА ПАВЛИНОВА ПАЧЕВА

                     МИРОСЛАВ ВЕРГИЛОВ ДИМИТРОВ

                     МИРОСЛАВ ДИМОВ АРМЕНЧЕВ

                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     МИРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ДОЙЧЕВА

                     МИРОСЛАВА АТАНАСОВА ТОПАЛСКА

                     МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА АЛЕКСОВА

                     МИРОСЛАВА СТАМОВА АНГЕЛОВА

                     МИТКО ДИНЕВ СТОЕВ

                     МИХАЕЛА ИВАНОВА ЕНЕВА

                     МИХАИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ

                     МИХАИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     МОМЧИЛ СТАВРЕВ СТАВРЕВ

                     НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА КАРАДЖИНОВА

                     НАДЕЖДА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА

                     НАДЕЖДА БОЙЧЕВА ИЛИЕВА

                     НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА-ФИКЕНЧЕР

                     НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА-НИКОЛОВ

                     НАДЯ ГЪЛЪБИНОВА ЛУКАРСКА

                     НАДЯ СТЕФАНОВА ЯНКОВА

                     НАДЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

                     НАЙДЕН ЖИВКОВ ВИДЕВ

                     НАТАША ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

                     НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА КАМЕНОВА

                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     НЕЙКА ПЕТКОВА КЮРКЧИЕВА

                     НЕЛИ БИСЕРОВА РУСЕВА

                     НИКОЛ ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА

                     НИКОЛ РУМЕНОВА МАНКИНА

                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ЦОНЧЕВ

                     НИКОЛА ИВАЙЛОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ ДРАГОВЧЕВ

                     НИКОЛА МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ

                     НИКОЛА МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА НЕДКОВ СИМЕОНОВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ВОЛОДИЕВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТЕНСКИ

                     НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ АТАНАСОВ

                     НИКОЛАЙ ТОШКОВ ТОДОРОВ

                     НИКОЛИНА ЦВЕТАНОВА ФИЛИПОВА-СТОЯНОВА

                     НОРА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

                     ОГНЯН ОЛЕГОВ МАРИНОВ

                     ОЛГА ЙОРДАНОВА ЗИНОВИЕВА

                     ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ДЕРЕЛИЕВ

                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПАВЕЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПАВЛИН ХРИСТОВ ПАВЛОВ

                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ПАНАЙОТ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ

                     ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА РУМЕНОВА

                     ПЕНКА МИНЧЕВА КАМБУРОВА

                     ПЕНКА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

                     ПЕНКО ГЕРГОВ МИЛЕВ

                     ПЕПА ЖЕЛЯЗКОВА ФРАНЧЕШКОВА

                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТКО ИЛИЕВ МАРИНОВ

                     ПЕТКО МИЛКОВ ИВАНОВ

                     ПЕТКО НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ

                     ПЕТРЕ  ЛУКАРОВ

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЕОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАРАДЖИНОВ

                     ПЕТЪР МЕТОДИЕВ КРЪСТАНОВ

                     ПЕТЪР МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ

                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОСТЕНСКИ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ ПЕТКОВА КАМБУРОВА

                     ПЕТЯ ПЕТРОВА АТАНАСЧЕВА

                     ПЕТЯ ПЕТРОВА КРАЧУНОВА

                     ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ

                     ПЛАМЕН ВЕНЕВ ДЕНЧЕВ

                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ

                     ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ

                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ДАМЯНОВ

                     ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙНЕВА

                     ПОЛИНА АНГЕЛОВА ДИМОВА

                     ПОЛЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПРАВДА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

                     ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ

                     ПРЕСЛАВ СТЕФАНОВ ГАНЕВ

                     ПЪРВОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА

                     РАДИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     РАДИНА ВЕСКОВА МУЦКОВА

                     РАДКА ГЪРДЕВА ДИМОВА

                     РАДКА РУСЕВА ВЪЛКОВА

                     РАДКА ХРИСТЕВА ХАРИЗАНОВА

                     РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     РАДОСТИНА БОГДАНОВА ЛАЗАРОВА

                     РАШКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

                     РЕНЕТА ПЕТКОВА БОРИСОВА

                     РЕНИ БОРИСЛАВОВА БЛАЖЕВА

                     РОЗАЛИЯ БОРИСОВА ПАСЕВА

                     РОКСАНА РОСЕНОВА МИТОВА

                     РОСЕН ИВАНОВ КИРИЛОВ

                     РОСЕН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ

                     РОСЕН СТАНКОВ ИЛИЕВ

                     РОСЕН ТОДОРОВ МИТОВ

                     РОСИЦА ВЛАДОВА БОНЕВА

                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА АЙГНЕР

                     РОСИЦА СЛАВЧЕВА АВРАМОВА

                     РОСИЦА ТРИФОНОВА МАРКОВА-МАТЕЕВА

                     РУЖЕНА МЕТОДИЕВА ПАСКОВА

                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     РУМЕН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

                     РУМЕН ИВАНОВ КОЦЕВ

                     РУМЕН КОСТАДИНОВ МАНКИН

                     РУМЯНА БОРИСОВА ТОШЕВА

                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА РАДОЙЧЕВА

                     РУМЯНА ДЕЛЧЕВА СТАНИМИРОВА

                     РУМЯНКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

                     РУСИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

                     РУСЛАН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

                     САШО  ДИМОВСКИ

                     САШО ДРАГИЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ

                     СВЕТЛА ЙОНКОВА ДИМИТРОВА

                     СВЕТЛА МАНЧОВА СТОЯНОВА

                     СВЕТЛА ТЕНЧЕВА ВЪКАДИНОВА

                     СВЕТЛА ТОШКОВА ИВАНОВА

                     СВЕТЛАНА БОГДАНОВА ИВАНОВА

                     СВЕТЛАНА БОРИСОВНА ГЛИБИНА

                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ПРОЙЧЕВА

                     СВЕТЛАНА ФАМ ДИМИТРОВА

                     СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     СВЕТЛОМИР РОСЕНОВ СТАНКОВ

                     СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ КОВАЧКИ

                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ТРАЙКОВ ГЕНАДИЕВ

                     СВИЛЕН ЛЮБОМИРОВ КРАЧУНОВ

                     СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     СИЛВЕНА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА

                     СИЛВЕНА ИВАНОВА ДЖЕБАРОВА

                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

                     СИЛВИЯ ИЛКОВА ЙОРДАНОВА

                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ВЕЛКОВА

                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     СИЛВИЯ ХРИСТОВА АКИВАНОВА

                     СИЛВИЯ ХРИСТОВА МОРАВСКА

                     СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЯКИМОВА

                     СИМЕОН МАРТИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     СИМЕОН ПЛАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     СИМОНА ФИЛИПОВА КУНДЕВА

                     СЛАВКА ПЕТРОВА КАНИНА

                     СНЕЖАНА ГРОЗДЕВА АТАНАСОВА

                     СНЕЖАНКА ЗАПРИНОВА ДОБРЕВА

                     СОНЯ МИРКОВА ГЕНЧЕВА

                     СОНЯ МИХАЙЛОВА ПОПОВА

                     СОФИЯ АНГЕЛОВА МЪЛЪР

                     СПАСКА НИКОЛОВА КЪЧЕВА

                     СТАНИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     СТАНИМИР ЛЮБЕНОВ СЕЛИМОВИЧ

                     СТАНИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     СТАНИМИР ЯНКОВ БАМБАЛОВ

                     СТАНИСЛАВ ЛЮСИЕНОВ ТИШЕВ

                     СТАНИСЛАВА ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА

                     СТАНКА ДИМИТРОВА РАЗПОПОВА

                     СТАНКА ЙОРДАНОВА БАЛДАЧКА

                     СТАНЬО ГЕНОВ КЮРКЧИЕВ

                     СТЕЛА ЛАЗАРИНОВА ЛАЗАРОВА

                     СТЕЛИЯ ПЕТКОВА ДИМОВА

                     СТЕФАН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

                     СТЕФАН ВАРТАН ХАЧИКЯН

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ТАШКОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ МЕТОДИЕВ

                     СТЕФАН МИТКОВ СТОЕВ

                     СТЕФАН СЛАВОВ СЪБЕВ

                     СТЕФКА ВЕЛКОВА МАЛАМОВА

                     СТЕФКА ГЕРОВА ЦОНЧЕВА

                     СТЕФКА МИНКОВА ГАНЕВА

                     СТЕФКО АТАНАСОВ КОСТОВ

                     СТИЛИЯН МАРИНЧЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

                     СТОЯН ДИМОВ ПАСКАЛЕВ

                     СТОЯН ДИМОВ ХРИСТОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ ЛОЛЕВ

                     СТОЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ЛИБОВ

                     СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

                     СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ВЪРБАНОВА

                     ТАНЬО ИВАНОВ ТАНЕВ

                     ТАНЯ АТАНАСОВА ГЕОВА

                     ТАНЯ ДИМОВА ПАТИНОВА

                     ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ТАНЯ ЙОРДАНОВА МИХАЛОГЛУ

                     ТАНЯ МОНЕВА АТАНАСОВА

                     ТАТЯНА БОРИСОВА ВИДОЛОВА

                     ТАТЯНА БОРИСОВА ВУЧКОВА

                     ТАТЯНА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

                     ТАТЯНА ИЛИЕВА МИТЕВА

                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

                     ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ВОЙНОВА

                     ТЕМИДА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ТЕОДОР НЕДКОВ СИМЕОНОВ

                     ТЕОДОР ТОДОРОВ МИЛЕНОВ

                     ТЕОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ТЕОДОРА  ДИМОВСКА

                     ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА ВОДЕНИЧАРСКА

                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     ТЕОДОРА ДИНКОВА ТОДОРОВА

                     ТЕОДОРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

                     ТОДОР БОРИСЛАВОВ ТРИФОНОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     ТОДОР НИКОЛАЕВ ДИНЕВ

                     ТОДОР ТРИФОНОВ ДИМОВ

                     ТОДОРИНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА

                     ТОНКА ПЕТКОВА МАРИНЧЕВА

                     ТОТКО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

                     ТРИФОН ТОДОРОВ ДИМОВ

                     ФИЛИП ТОДОРОВ ФИЛИПОВ

                     ХАРИЗАН ЛЮБЕНОВ ХАРИЗАНОВ

                     ХЕРМИНА ВАРТАН ХАЧИКЯН

                     ХРИСТЕНЗИЯ АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

                     ХРИСТИАН ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ

                     ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА КЕХАЙОВА-ВАТАХОВА

                     ХРИСТИНА НАСКОВА ПАНАЙОТОВА

                     ХРИСТИЯН ТОДОРОВ ДИМОВ

                     ХРИСТИЯН ЯНКОВ ЯНКОВ

                     ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

                     ХРИСТО ГАНЧОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ХРИСТО ДИМОВ ЛИТОВ

                     ХРИСТО РАНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     ХРИСТО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

                     ЦАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ЦАРИНА ВЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

                     ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     ЦВЕТАН ВЕЛЧЕВ АТАНАСОВ

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ФРАНЧЕШКОВ

                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ КАМЕНОВ

                     ЦВЕТАНКА ВЛАШЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ВУТОВА

                     ЦВЕТИЛИЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛАЕВА

                     ЦВЕТОМИРА СТЕФАНОВА АНТОВА

                     ЦЕНКА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

                     ЦЕНКА БОГДАНОВА НИКОЛОВА

                     ЦЕЦКА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ЧАВДАР ЕМИЛОВ ТОШЕВ

                     ЧАВДАР ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

                     ЧУДОМИР ИВАНОВ ИКОНОМОВ

                     ЮЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ТОШЕВ

                     ЮРИЙ ИБРАХИМОВ ДЖАСИМОВ

                     ЯВОР ДИМИТРОВ СОЛАКЧИЕВ

                     ЯВОР НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ

                     ЯГОДИНКА БОЖИДАРОВА МАТЕЕВА-ХРИСТОВА

                     ЯНИЦА ТОДОРОВА ФРАНЧЕШКОВА

                     ЯНКА РУСЕВА СИМЕОНОВА

                     ЯНКА ТОНЕВА ПЕНЧЕВА

                     ЯНКО ПЕНКОВ ЯНКОВ

                     ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 003

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АГЛИКА НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА

                     АГНЕСА КЪНЧЕВА БЛАГОЕВА

                     АЛБЕНА НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА

                     АЛЕК НИКОЛАЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     АЛЕКС ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДРА ИЦКОВА АНАНИЕВА

                     АЛЕКСАНДРА МИЛЕНОВА МАРИНОВА

                     АЛЕКСАНДРОС ВАСИЛИОС КИРКАНИДИС

                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦЕСЛАВОВ БЛАЖЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕСКОВ ПЕРОШАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВИОЛЕТОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮДМИЛОВ МУТАФЧИЙСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ПОПОВ

                     АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ПОПОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ НАКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ ТОНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ВЛАДИМИРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

                     АЛЕКСЕЙ МЛАДЕНОВ АНЕВ

                     АНА-МАРИЯ ГОШЕВА ТАШЕВА

                     АНАБЕЛЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

                     АНАТОЛИЙ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛИНА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА

                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

                     АНЕЛИЯ БОЯНОВА ПАНЧЕВА

                     АНЕТА ЗАХАРИЕВА КОСТУРОВА

                     АНЖЕЛИНА АРАМ ЛЕВОНЯН

                     АНИ ВЛАДИМИРОВА ПЕХЛИВАНЧЕВА

                     АНИ ДИМИТРОВА ГАВАЗКА

                     АНИ ИЛИЕВА СУРЧЕВА

                     АНИТА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНКА АЛЕКСАНДРОВА СЕИЗОВА

                     АНКА БОРИСОВА НИКОВА

                     АНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     АННА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА

                     АННА ГЕОРГИЕВА ВЛАСАКИЕВА

                     АННА МИШЕВА ЙОРДАНОВА

                     АННА ПАВЛОВНА КОРЧЕВА

                     АННА СТАЙКОВА АНДОНОВСКИ

                     АНТОН ДОБРЕВ АТАНАСОВ

                     АНТОН ИВАНОВ ГАЧЕВ

                     АНТОНИ ИЛЬОВ ИВАНОВ

                     АНТОНИ ЮРИЕВ КРЪСТЕВ

                     АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА

                     АНЧО АНГЕЛОВ МИТЕВ

                     АСЕН ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ

                     АСЯ ВАСИЛЕВА РИЗОВА

                     АТАНАС АТАНАСОВ ГЕОВ

                     АТАНАС ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ

                     АТАНАС КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ

                     АТАНАС ПЕТРОВ БОИКЛИЕВ

                     БИСТРА ВАСИЛЕВА ТУПАРЕВА

                     БОГДАН ВАЛЕНТИНОВ СТОЕВ

                     БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МЕТОДИЕВ

                     БОЖАНА ХЕНРИХ МИХАЙЛОВА

                     БОЖИДАР АНДОНОВ ДЕДОВ

                     БОЖИЛ СТРАШИМИРОВ БОЖИЛОВ

                     БОЖИН ПРЕСИЯНОВ МАРИНОВ

                     БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ НИКЛЕНОВ

                     БОРИСЛАВА ВЕЛИНОВА АТАНАСОВА

                     БОРЯНА АНГЕЛОВА БРЪМБЕВА

                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА

                     БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА ЕРМЕНКОВА

                     БОЯН ГАЛИНОВ ТОДОРОВ

                     БОЯН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

                     БОЯН МАРТИНОВ ЙОЦЕВ

                     БОЯН СТОЯНОВ ДАМЯНОВ

                     БОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     БОЯНА ВЪРБАНОВА НЕНОВА

                     БОЯНКА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСОВА

                     ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА ЧАКАЛОВА

                     ВАЛЕНТИНА ДОЧКОВА ИВАНОВА

                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ЦЕКОВА

                     ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ НЕНКОВ

                     ВАЛЕРИЙ КИРИЛОВ КИРОВ

                     ВАЛЕРИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ

                     ВАЛЕРИЯ ТИХОМИРОВА ИВАНЧЕВА

                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     ВАНЯ КОЙЧЕВА ПИВОВАРОВА

                     ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОСИФОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ КЕТЕВ

                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЯНЕВ

                     ВАСИЛ ЛОЗАНОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВАСИЛ СТОЯНОВ РИЗОВ

                     ВАСИЛИНА ВИКТОРОВА СТАНКОВА

                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА КОНДОВА

                     ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА ОВЧАРОВА

                     ВЕЛА ИВАНОВА РАШКОВА

                     ВЕЛИЗАР ЖИВКОВ ДЕЛЕВ

                     ВЕЛИЗАР СОФРОНИЕВ ПЕТКОВ

                     ВЕЛИЗАРА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

                     ВЕЛИКА ХРИСТОВА СОМОВА

                     ВЕЛИМИР ЧАВДАРОВ МИХАЙЛОВ

                     ВЕЛИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА-АСЕНОВА

                     ВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕНЕТА ЕВЛОГИЕВА ПЕТКОВА

                     ВЕНЕТА ЮРИЕВА ВАПИРОВА

                     ВЕНКА ИЛИЕВА КОЗАРОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПЕЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ КАМЕНОВ ДИМИТРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СОКОЛОВ ДРАГАНОВ

                     ВЕРА БОГДАНОВА СТОЕВА

                     ВЕРА ВАСИЛИОС КИРКАНИДУ

                     ВЕРА СТЕФАНОВА ГОГОВА

                     ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАСАКИЕВА

                     ВЕРОНИКА РОСЕНОВА КОЛЕВА

                     ВЕСЕЛА ИЛИЕВА АНЕВА

                     ВЕСЕЛА ЙОТОВА НЕШКОВА-МАРИНОВА

                     ВЕСЕЛИН МИНЧЕВ МИЛУШЕВ

                     ВЕСЕЛИН РОСЕНОВ КЬОРЧЕВ

                     ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ КРЪСТАНОВ

                     ВЕСЕЛКА НЕНЧЕВА ХРИСТОВА

                     ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕСКА КРЪСТЕВА ПАШАЛИЙСКА

                     ВЕСКА ХРИСТОВА ЙОНОВСКА

                     ВИКТОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ВИКТОР ИЛИЕВ КАЛЧЕВ

                     ВИКТОР ЦВЕТОСЛАВОВ ЛЕЩАРОВ

                     ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА СТОИЛОВА

                     ВИЛИАН ИВАНОВ ВЕНКОВ

                     ВИЛИЗАР ВЕНЦИСЛАВОВ ДРАГАНОВ

                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ВИОЛЕТА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ СТЕФАНОВ

                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КАРАПЕТРОВ

                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КЛИНЧЕВ

                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ШАЛАМАНОВ

                     ВЛАДИМИР РУСЧЕВ ДИМИТРОВ

                     ВЛАДИМИР СЛАВЕЙКОВ ХАМАЛСКИ

                     ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ ЦВЕТАНОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ КАРАБУЛЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЛЮСИЕНОВ ТАБАКОВ

                     ВЛАДИСЛАВ СЛАВЧЕВ ТРЕНКИН

                     ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИШЛИЙСКА

                     ВЯРА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ГАБРИЕЛ НЕНОВ НЕНОВ

                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

                     ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА-ТОНОВА

                     ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА ВЪТЕВА

                     ГАДА САБУР САДИК

                     ГАЛИН МИЛЧЕВ ГАЛЕВ

                     ГАЛИНА МАРИНОВА НАЧЕВА

                     ГАЛИНА МИТКОВА СТОЙКОВА

                     ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ГАЧОВСКА

                     ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ЛЮБЧЕВА

                     ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЦЕВА-КОЛЕВА

                     ГАЛЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА

                     ГАЛЯ ВАЛЕРИЕВА РУСИНОВА

                     ГАЛЯ ИЛИЕВА ВАНЕВА

                     ГАЛЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

                     ГАЛЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

                     ГЕЛА ГУМЕРОВНА ЖИВКОВА

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДОПЧЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВУЧЕВ

                     ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПОПОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДРАМБОЗОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОРЧЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРГОВ

                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ТЕЛЕФОНСКИ

                     ГЕОРГИ МИШЕВ ХРИСТОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕГДАНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЕВ ГАНЕВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИТОВ

                     ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ МИХАЙЛОВ

                     ГЕОРГИ ЯВОРОВ КОВАЧЕВ

                     ГЕРГАНА ГОШЕВА ТАШЕВА

                     ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

                     ГЕРГАНА РУМЕНОВА РАДОЕВА

                     ГЕРГАНА СПАСОВА КОМСИЙСКА

                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА ДЪЛГЪРСКА

                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

                     ГИНКА СТОЯНОВА ТЕРЗИЙСКА-ВАКАРЕЛИЙСКА

                     ГОСПОДИНКА КОЛЕВА ТАНЕВА

                     ГРАФИЕЛА ИВАНОВА ЙОСИФОВА

                     ГРИГОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

                     ДАНИЕЛ ДИАНОВ КАСАБОВ

                     ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ

                     ДАНИЕЛ МАРИНОВ ПОПОВ

                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ШОУ

                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ГЕВРЕНОВА-ТОДОРОВА

                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

                     ДАНИЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА МАСТРАВЧИЙСКА

                     ДАНИЕЛА ДИМЧОВА ДРАГАНОВА

                     ДАНИЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

                     ДАНИЕЛА ТЕНЧЕВА АНЕВА

                     ДАРИН ВЪЛЕВ МИРЧЕВ

                     ДАРИНА КРЪСТЕВА СТОИЛОВА

                     ДАРИНА СТЕФЧЕВА НЕСТОРОВА

                     ДАРИЯ ДИНЧОВА МИНЧЕВА

                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА ТОМОВА

                     ДАФИНКА СТАНКОВА МАНАСИЕВА

                     ДЕБОРА СТЕФАНОВА СТОЕВА

                     ДЕЛЯН ХРИСТОВ ГЕНСУЗОВ

                     ДЕЛЯНА ТОДОРОВА ГАЧЕВА

                     ДЕНИС ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

                     ДЕНИЦА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА РАКИТСКА

                     ДЕНКА ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА

                     ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАЛАПУШЕВ

                     ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА ЗАФИРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ВИЛИ ПЕХЛИВАНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЗЛАТКОВА ЖЕКОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА МИХОВА

                     ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА АТАНАСОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ЧИПЕВА

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА СОКОЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА АТАНАСОВА

                     ДЕСИСЛАВА РОДИОНОВА РАДЕВА

                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ТОПАЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА ЦВЕТАНОВА

                     ДЕЯ САШОВА ЗАХАРИЕВА

                     ДЕЯН КАЛИНОВ ДИМИТРОВ

                     ДЕЯН ПЕТРОВ БОИКЛИЕВ

                     ДЕЯН СТОИЛОВ СТОИЛОВ

                     ДЖУЛИАНА ЖУЛИЕН ТАУШАНОВА

                     ДЖУЛИЯ СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДИАМЕРИС ЙОРДАНОВА МАРИНОВА

                     ДИАН ЖИВКОВ ГОСПОДИНОВ

                     ДИАНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

                     ДИЛЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИЛЯНА ДОБРЕВА ПЕТРОВА

                     ДИЛЯНА ДОБРИНОВА ПЕТРОВА

                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА БЕДЕРЕВА

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ МАРКОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ МИЛКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЙКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИШЛИЙСКИ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ РУСЕВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ

                     ДИМИТЪР САЛЕМ АХМАД АЛ ХУСАМИ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЯКШЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР СТРЕЗИСЛАВОВ АНДРЕЕВ

                     ДИНКО СТЕФАНОВ ДИНЕВ

                     ДИНЧЕР ИСМАИЛ ДАУД

                     ДИНЧО ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ

                     ДИЯН НИКОЛАЕВ МИНЧЕВ

                     ДОБРОМИР ВАСИЛЕВ ПЕТРЕВСКИ

                     ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ

                     ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

                     ЕВА МИТКОВА КОМСИЙСКА

                     ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДАГАНОВА

                     ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА ВУЧЕВА

                     ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ШАЛАМАНОВА

                     ЕВГЕНИЯ СТОЙЧЕВА СТОЕВА

                     ЕВЕЛИНА ДАВИДКОВА МУТАФЧИЙСКА

                     ЕКАТЕРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА АСЕНОВА

                     ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА БАМБАЛОВА

                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА

                     ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА КАРАПЕТРОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТРЕНЧЕВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ШИЛЕВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ШУШАРОВА

                     ЕЛЕНА ИЛИНИЧНА КРЪСТАНОВА

                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА НЕСТОРОВА

                     ЕЛЕОНОРА ЖИВКОВА ТАБАКОВА

                     ЕЛИ СТЕФАНОВА КИРКАНИДУ

                     ЕЛИЗА КИРКОР КАСПАРЯН

                     ЕЛИЗАБЕТ АРАМ ЛЕВОНЯН-ВЛАХОВА

                     ЕЛИЗАБЕТ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ЕЛИЗАБЕТ ТОМОВА БУКЛОВА-ХАДЖИИЛИЕВА

                     ЕЛИЦА ЖИВКОВА ГОСПОДИНОВА

                     ЕЛИЦА КЪНЧЕВА БЛАГОЕВА

                     ЕЛКА КАЛЧЕВА СЛАВОВА-ЦВЕТКОВА

                     ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ЕМИЛ ЙОСИФОВ ДЖАЛДЕТИ

                     ЕМИЛ МИНЧЕВ САКСАНОВ

                     ЕМИЛ СТЕФАНОВ КАЛЕКАНОВ

                     ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА БАКЕВА

                     ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА СТОЯНОВА

                     ЕРКАН ШАКИР ШАКИР

                     ЕФРОСИНА ВЛАДИМИРОВА ЛЕВОНЯН

                     ЕФТИМ ЕФРЕМОВ ЕФТИМОВ

                     ЖАСМИНА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА

                     ЖИВКА ВЪЛЧЕВА ВЪРБАНОВА

                     ЖИВКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЖИВКО КИРИЛОВ ЖИВКОВ

                     ЖОРЖЕТА ЙОРДАНОВА РУСЕВА

                     ЖУЛИЕТА ИВАНОВА БЛАЖЕВА

                     ЖУЛИЕТА МИХАЙЛОВА МИТКОВА

                     ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

                     ЗДРАВКА ИВАНОВА АНЕВА

                     ЗДРАВКА НИКОЛОВА КОЛЕВА

                     ЗЛАТКА КОЛЕВА СТАЙКОВА

                     ЗЛАТКО ПАНОВ ЖЕКОВ

                     ЗЛАТКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ЗОРНИЦА БОЖИНОВА МАРИНОВА

                     ЗОЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

                     ИВА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

                     ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ДРАГАНОВ

                     ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ

                     ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ

                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

                     ИВАЙЛО КАРАМФИЛОВ СТОЙНЕВ

                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ НИКЛЕНОВ

                     ИВАЛИНА КАЛИНОВА ИВАНОВА

                     ИВАН АСЕНОВ МАРКОВ

                     ИВАН БЛАГОЕВ ПОРЯЗОВ

                     ИВАН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

                     ИВАН ВИДИНОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН ВИКТОРОВ СТАНКОВ

                     ИВАН ГЕРГОВ НИКОЛОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ХАДЖИИЛИЕВ

                     ИВАН ДРАГОМИРОВ СТОЕВ

                     ИВАН ИЛИЕВ АНЕВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ СТАНКОВ

                     ИВАН ЛЕФТЕРОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН МИЛАНОВ ПЕТРОВ

                     ИВАН МИЛАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ИВАН МИЛКОВ ГЕШЕВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ЕРМЕНКОВ

                     ИВАН ХРИСТОВ ПЪРВАНОВ

                     ИВАНКА ВЪЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ИВАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТАБАКОВА

                     ИВАНКА МАТЕЕВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА МАРКОВА

                     ИВАНКА ПЕТРОВА РАДАНОВА

                     ИВАНКА РУМЕНОВА НИСТОРОВА

                     ИВАНКА СЛАВЕЙКОВА ДИМИТРОВА

                     ИВЕЛИН ДЕЯНОВ ВЕЛКОВ

                     ИВЕЛИН ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ

                     ИВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАПРЕВА

                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

                     ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА КОЛЧЕВА

                     ИВЕЛИНА ТОДОРОВА МИНЧЕВА

                     ИВЕЛИНА ЦВЕТЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

                     ИВЕСТА ИВАНОВА КИРОВА

                     ИВЕТ ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА

                     ИВО БОГДАНОВ ИВАНОВ

                     ИВО ПЕТКОВ КОНДОВ

                     ИВО ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

                     ИЛИАНА БЯНКОВА НЕНКОВА

                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА КОРЧЕВА

                     ИЛИНА СТЕФАНОВА КОЗАРОВА-АРМЕНЧЕВА

                     ИЛИЯ БОЙКОВ БЕМБЕРСКИ

                     ИЛИЯ ДАНЧЕВ ДАНКОВ

                     ИЛИЯ КРАСИМИРОВ БАНЧЕВ

                     ИЛИЯ МИЛЧЕВ АНЕВ

                     ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ГОРЧЕВ

                     ИЛИЯН ДИЯНОВ БЪЧВАРОВ

                     ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

                     ИЛИЯН МЕТОДИЕВ ЗАШЕВ

                     ИЛИЯН ХРИСТОВ ГИНКОВ

                     ИЛКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

                     ИМРЕН СЕБАЙДИНОВА РЕДЖЕПИ

                     ИНА ИЛИЯНОВА ИВАНОВА

                     ИННА ВИКТОРОВНА ВОЛКОВА

                     ИРЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

                     ИРЕНА ЕМИЛОВА АНДОНОВА-КРОЛ

                     ИРЕНА ЗДРАВКОВА МИНКОВА

                     ИРИНА АПОСТОЛОВА УСЛУ

                     ИРИНА РУМЕНОВА ВАНЕВА

                     ИРИНКА КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА

                     ИСКРА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКАШКА

                     ИСМАИЛ  КЪЛЪЧ

                     ЙОАНА ДИМИТРОВА ПАНДЕЗОВА

                     ЙОАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     ЙОАНА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     ЙОАНА МАКСИМОВА АЧКОВА

                     ЙОАНА СТЕФАНОВА ГАЛЕВ

                     ЙОВКА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТАНОВА

                     ЙОРДАН ЕМАНУИЛОВ АТАНАСОВ

                     ЙОРДАН СЛАВЧЕВ МАНОЛОВ

                     ЙОРДАНА ИВАНОВА ЯНКОВА

                     ЙОРДАНКА МИТКОВА ЧАНКОВА

                     КАЛИН ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ

                     КАЛИНА АРГИРОВА ПЕТКОВА

                     КАЛИНА МАРИНОВА СЕНДОВА-ЦОНЕВА

                     КАЛИНА СЛАВОВА ПАПАДИМИТРИУ

                     КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

                     КАЛИНКА ДАНОВА ДОЙЧЕВА

                     КАЛОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КАЛОЯН НИКОЛОВ ЯКОВ

                     КАМЕЛИЯ ДИМОВА ГОРАНОВА-МУТАКИН

                     КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

                     КАТЯ ЙОРДАНОВА МЕТОДИЕВА

                     КЕРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     КИРИЛ ИВАНОВ БОГОЕВ

                     КОЛЬО СТОЙКОВ КОЛЕВ

                     КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ КУРТЕВ

                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

                     КОСТАДИН ИВАНОВ НЕЙКОВ

                     КОСТАДИН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

                     КОСТАНТИНА АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     КРАСЕН БОЯНОВ ПЕТРОВ

                     КРАСИМИР ИЛИЕВ БАНЧЕВ

                     КРАСИМИР КАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

                     КРАСИМИР НИКОВ ГЕОРГИЕВ

                     КРАСИМИР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КРАСИМИР ХРИСТОВ РАШКОВ

                     КРАСИМИРА ГАНЕВА РАШКОВА

                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     КРАСИМИРА КРУМОВА БУЦЕВА

                     КРАСИМИРА ФИЛЕВА ПЕТКОВА

                     КРЕМЕНА РУМЕНОВА НАКЕВА

                     КРИСТИАН ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ

                     КРИСТИАН КОСТАДИНОВ ПРОЙЧЕВ

                     КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛКОВА

                     КРИСТИНА ОЛЕГОВА БОГЕВА-ДЕДОВ

                     КРУМ ИВАЙЛОВ МАРКОВ

                     ЛАЗАР ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

                     ЛЕНА МАРКОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА РИЗОВА

                     ЛИДИЯ МАРТИНОВА ПАНАЙОТОВА

                     ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     ЛИЛИЯ МЕТОДИЕВА ЗАШЕВА

                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ЧОЧКОВА

                     ЛИЛИЯ РАДАНОВА КЬОРЧЕВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА-ПАНЧОВСКА

                     ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА НАКОВА

                     ЛИЛЯНА КРАСИМИРОВА КАРТУНКОВА

                     ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА

                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА

                     ЛОРА ДИМИТРОВА ЛЕЩАРОВА

                     ЛОРА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

                     ЛЪЧЕЗАР ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ

                     ЛЮБОМИР АНАТОЛИЕВ РУСИНОВ

                     ЛЮБОМИР БОГОМИЛОВ МЕТОДИЕВ

                     ЛЮБОМИР ВАЛЕРИЕВ НЕНКОВ

                     ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВ ВЕЛЕВ

                     ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АХТАРОВ

                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЛЮБОМИРА ВЛАДИМИРОВА ГЮРОВА

                     ЛЮБОМИРА ЕВГЕНИЕВА ВЛАДИМИРОВА

                     ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ КРЪСТАНОВ

                     ЛЮДМИЛ ВИДИНОВ ДИМИТРОВ

                     ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВА ЛЮБЕНОВА

                     ЛЮДМИЛА САВИНОВА ПОПОВА

                     ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА-РАМАДАНИ

                     ЛЮСИЕН ЛЮБОМИРОВ ТАБАКОВ

                     МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДОПЧЕВА

                     МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ДОНЕВА

                     МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ПЕРОШАНОВА

                     МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

                     МАДЛЕН МИЛЧЕВА БОЙЧИНОВА

                     МАЙЯ КОЙЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАЙЯ ПЕНЕВА НЕДЕЛЧЕВА

                     МАКСИМ МИЛЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     МАРГАРИТА КОЛЕВА КОНДОВА

                     МАРИАН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

                     МАРИАНА ВЕСЕЛИНОВА ПОПОВА

                     МАРИЕЛА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

                     МАРИЕТА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

                     МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЕТА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЕТА НИКОЛОВА КОЛЧЕВА

                     МАРИН ИВАНОВ ПОПОВ

                     МАРИН ИЛИЕВ РАНЧЕВ

                     МАРИНА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА

                     МАРИО ДИАНОВ КАСАБОВ

                     МАРИО КИРИЛОВ ИВЧЕВ

                     МАРИЯ АНДРЕЕВА МИТЕВА

                     МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КАРАПЕТРОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАПИРОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА

                     МАРИЯ ГОСПОДИНОВА НАЧЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАХОВА

                     МАРИЯ МАРИНОВА ГЕРГУШКА

                     МАРИЯ МОМЧИЛОВА БАНЧЕВА

                     МАРИЯ СЛАВЧЕВА МАНОЛОВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМОВА

                     МАРИЯН КРАСЕНОВ ПАВЛОВ

                     МАРИЯНА ИЛИЯНОВА ХРИСТОВА

                     МАРТИН АЛЕКСЕЕВ АНЕВ

                     МАРТИН АНГЕЛОВ КОСТОВ

                     МАРТИН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

                     МАРТИН АТАНАСОВ ПАНЧЕВ

                     МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРТИН МАРИО ВОДЕНИЧАРОВ

                     МАРТИН ТОНЕВ ТОНКОВ

                     МАРТИНА ВЕСЕЛИНОВА КРУМОВА

                     МАРЧЕЛА ПЕТРОВА ФИЛЕВА

                     МАРЧЕЛА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

                     МАТИАС ЙОХАН ХАТЛЕСТАД

                     МАЯ ИВАНОВА ЛАКОВА

                     МЕЛЕК АХМЕД АХТАРОВА

                     МЕТОДИ ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

                     МЕТОДИ ИЛИЕВ ЗАШЕВ

                     МИГЛЕНА БОРИСЛАВОВА БАРОВСКА

                     МИГЛЕНА МИТКОВА КОЦЕВА-ГЕОРГИЕВА

                     МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ВЪЛЧОВА

                     МИЛА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА

                     МИЛАДИН РУМЕНОВ КОЛЕВ

                     МИЛАН  ЗАРИНСКИ

                     МИЛЕН ПЕТРОВ ТОНОВ

                     МИЛЕН СПАСОВ СПАСОВ

                     МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА

                     МИЛЕНА КРАСИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     МИЛЕНА МАРИНОВА ДИЧЕВ

                     МИЛЕНА ПЕТКОВА ПОПОВА

                     МИЛЕНА РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА

                     МИЛЕНКО МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

                     МИЛКА САРКИС ДОНАБЕТ-МИХАЙЛОВА

                     МИЛКАНА ЦЕНКОВА ПЕНЧЕВА

                     МИЛЧО КИРИЛОВ ТРИФОНОВ

                     МИРЕЛА ПАВЛОВА БАНЧЕВА

                     МИРЕНА ЕМИЛИЯНОВА ИВАНОВА

                     МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ

                     МИРОСЛАВ ГЕНОВ МАРИНОВ

                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

                     МИРОСЛАВА МАРИНОВА ЗАХАРИЕВА

                     МИХАЕЛА ТОНЕВА ТОНКОВА

                     МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ

                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

                     МИХАИЛ ИВАНОВ СЯРОВ

                     МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

                     МИХАИЛ ХРИСТОВ ЛУКАНОВ

                     МЛАДЕН ИВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МЛАДЕНА ВЪЛКАНОВА МИЛЧЕВА

                     МОНИКА АНГЕЛОВА НЕТОВА

                     МОНИКА СЛАВЧЕВА РАДЕВА

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     НАДЯ ПЕНЕВА ДИМИТРОВА

                     НАДЯ ТОТЕВА ТОТЕВА

                     НАТАЛИ РАДОСЛАВОВА КАРАДЖОВА

                     НАТАША МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

                     НЕВЕНА АНГЕЛОВА ПОПОВА-ДЕ ЛАНГЕ

                     НЕВЕНА ИЛИЕВА ПЕЕВА

                     НЕВЯНА БОЯНОВА АНТОНОВА

                     НЕДКО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

                     НЕЛИ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     НЕЛИ ПЕТРОВА МИТОВА

                     НЕЛСОН МИЛЕНОВ БОРИСЛАВОВ

                     НЕНА БОЙКОВА БЕМБЕРСКА

                     НЕШКО ЛИЛОВ КОПЧАЛИЕВ

                     НИКО ПЕТРОВ НИКОВ

                     НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ

                     НИКОЛА ВЪРБАНОВ НЕНОВ

                     НИКОЛА ДЕСИСЛАВОВ ПАЛАПУШЕВ

                     НИКОЛА ДИМИТРОВ РУСЕВ

                     НИКОЛА ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НЕТОВ

                     НИКОЛАЙ БОГДАНОВ БОГДАНОВ

                     НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ГАЧОВСКИ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШИПОЧИНОВ

                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛАЕВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

                     НИКОЛАЙ САШЕВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ СТАНКОВ ТОДОРАНОВ

                     НИКОЛАЙ ТЕОДОРОВ ПЕНЧЕВ

                     НИКОЛЕТ СТАНИМИРОВА БАМБАЛОВА

                     НИКОЛЕТА ЮРИЕВА ВАПИРОВА

                     НИКОЛИНА МИРЧЕВА ОВЧАРОВА

                     НИНА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА-ЙОЦЕВА

                     НИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     НИНА МАРИНОВА САКСАНОВА

                     ОГНЯН ВИДИНОВ ДИМИТРОВ

                     ОГНЯН КОНСТАНТИНОВ БОЙЧИНОВ

                     ОЛГА БЛАГОЕВА ЧАУШЕВА

                     ОЛГА ВЛАДИМИРОВА КЛИНЧЕВА-ПОПОВА

                     ОЛГА ИВАНОВНА СУХОМЛИНОВА

                     ПАВЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ЧАНКОВ

                     ПАВЛЕТА ВЕЛИЧКОВА РАДЕВА

                     ПАВЛЕТА ПЕЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА

                     ПАВЛИН ИВАНОВ ШИДЕРОВ

                     ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕЕВА

                     ПАВЛИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПАВЛИНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

                     ПАУЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА

                     ПЕНКА КРЪСТЕВА КУСЕВА

                     ПЕРУНКА МИЛАНОВА ЕФТИМОВА

                     ПЕТКО ИВАНОВ КОНДОВ

                     ПЕТРАНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ БОИКЛИЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРЕЛИЙСКИ

                     ПЕТЪР ИВАНОВ КОНСТАНТИНОВ

                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ЙОНЧЕВ

                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

                     ПЕТЪР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЕТЪР НИКОВ НИКОВ

                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

                     ПЕТЬО ТОДОРОВ ФИЛЕВ

                     ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ХАНСОН

                     ПЕТЯ ЖИВКОВА КАРАБУЛЕВА

                     ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ЛОЗАНОВА

                     ПЕТЯ ТОМОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ ТОШКОВА МИЛКОВА

                     ПЛАМЕН АРИСТОТЕЛОВ ЯНКОВ

                     ПЛАМЕН БОГДАНОВ КОЛЕВ

                     ПЛАМЕН ВЕНКОВ ДОНЕВ

                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ

                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕНЧЕВ

                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     ПЛАМЕНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА

                     ПОЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ПРЕСИЯН СТЕФАНОВ МАРИНОВ

                     ПРЕСЛАВА МАКСИМОВА СТОЯНОВА

                     ПЪРВОЛЕТА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА

                     РАДИНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

                     РАДИНА МОМЧИЛОВА ИЛИЕВА

                     РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ

                     РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ КАРАДЖОВ

                     РАДОСЛАВ МАРИНОВ РАДЕВ

                     РАДОСЛАВА НИКОВА НИКОВА

                     РАДОСТИНА НИКОЛОВА ТАБАКОВА

                     РАЙНА ЙОТОВА ТАНЧЕВА-КОЛЧЕВА

                     РАЙНО ВЕЛКОВ НАУМОВ

                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВ

                     РАЛИЦА ДИАНОВА КАСАБОВА

                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА АНДОНОВА

                     РАЛИЦА РОСЕНОВА ПЕТКОВА-ВАСУНГ

                     РАЛИЦА РУМЕНОВА РУСАНОВА

                     РАЛИЦА СВЕТЛОЗАРОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     РАЛИЦА СТАВРЕВА ПЕТКОВА

                     РОСЕН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ

                     РОСЕН РОСЕНОВ КОЛЕВ

                     РОСЕН ТОДОРОВ ИГНАТОВ

                     РОСИЦА АТАНАСОВА ГИНКОВА

                     РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ШОПОВА-ВЕЛИЧКОВА

                     РОСИЦА НИКОЛАЕВА ЦОНЕВА

                     РОСТИСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТОВ

                     РУМЕН ИВАНОВ ВЕЛКОВ

                     РУМЕН НИКОЛАЕВ МИНЧЕВ

                     РУМЕН СТОЯНОВ ПАНДЕЗОВ

                     РУМЯНА НИКОЛОВА КАЛЧЕВА

                     САВИН ИЛИЕВ ПОПОВ

                     СВЕТЛА ГЕНОВА СТОЯНОВА

                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СВЕТЛА ИЛИЕВА ПОПОВА

                     СВЕТЛА ЛАЛКОВА ЗАШЕВА

                     СВЕТЛАНА МИТЕВА ПЕТРОВА

                     СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА БАЛАДЖОВА

                     СВЕТЛОЗАРА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА

                     СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ ГОГОВ

                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЦВЕТКАШКИ

                     СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ ЧАНКОВ

                     СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ МИТОВ

                     СВЕТОСЛАВ СПАСОВ ХРИСТОВ

                     СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МИТОВ

                     СВИЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     СЕВИНЧ ИСМЕТ ЗАЕДИН

                     СИЛВЕТ ДЖАМАЛ МУСТАФА

                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА СИРМАНОВА

                     СИЛВИЯ ИВАНОВА МРЪНКОВА

                     СИЛВИЯ КОЛЕВА БЕГЛИКЧИЕВА

                     СИЛВИЯ СТЕФКОВА ДИМИТРОВА

                     СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВА

                     СИМЕОН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ

                     СИМЕОН ТЕОДОРОВ КОЦЕВ

                     СИМЕОНА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

                     СЛАВЕЯ ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

                     СЛАВКА АНКОВА ДРАГАНОВА

                     СЛАВЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     СНЕЖАНА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА

                     СНЕЖИ ВАСИЛЕВА КОСТОВА

                     СОНЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА

                     СОНЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА

                     СОНЯ ТРАЯНОВА ПАНЕВА-КАЛЕКАНОВА

                     СОФИЯ ЛЮБОСЛАВОВА ПЕТРОВА

                     СОФИЯ САМИР РАМАДАНИ

                     СПАС ГЕОРГИЕВ КОМСИЙСКИ

                     СТАНИЛ ПЕТРОВ ЯНЪКОВ

                     СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТОЕВ

                     СТАНИСЛАВ ЙОНЧОВ НИНОВ

                     СТАНИСЛАВА ВЕЛИКОВА ГОРЧЕВА

                     СТАНКИЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА

                     СТЕЛА ЗАХАРИЕВА СЛАВКОВА-ИВАНОВА

                     СТЕЛА ЦАНОВА СТОЙКОВА

                     СТЕЛЯНА АНТОНОВА ГАЧЕВА

                     СТЕФАН  НЕСТОРОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ НИКЛЕНОВ

                     СТЕФАН КАЛИНОВ ТАТАРОВ

                     СТЕФАН КАЛЧЕВ СЛАВОВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     СТЕФАН ПРЕСИЯНОВ МАРИНОВ

                     СТЕФАН РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ

                     СТЕФАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     СТЕФКА ВАЛЕРИЕВА НЕНКОВА

                     СТЕФЧО ДИМИТРОВ НЕСТОРОВ

                     СТИЛИЯНА РУМЕНОВА КОНДОВА

                     СТИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЗАФИРОВ

                     СТОЯН КОЛЕВ ПЕТКОВ

                     СТОЯН СЛАВОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

                     СЪБА КАЛЧЕВА ЙОВЧЕВА

                     СЪБИНА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА

                     СЪБКА КОЛЕВА МИЛАНОВА

                     ТАНЯ ДИНЕВА БОИКЛИЕВА

                     ТАНЯ КОЛЕВА ПЕТРОВА

                     ТАНЯ КОНДЕВА ИВАНОВА

                     ТАНЯ ЛАЗАРОВА БОЯДЖИЕВА

                     ТАНЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

                     ТАТЯНА ДОБРИНОВА КЕНОВА

                     ТАТЯНА ИВАНОВА РИЗОВА

                     ТАТЯНА ФИЛИПОВА ЕВАНС

                     ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     ТЕОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ТЕОДОРА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА

                     ТЕОДОРА-НЯША ФАРАЙ МАНИКА

                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТАБАКОВ

                     ТИХОМИР СТОЯНОВ БОРИСОВ

                     ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ГОСПОДИНОВ

                     ТОДОР ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОСТУРОВ

                     ТОДОР СТОЯНОВ ГУРКОВ

                     ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОРКА СТОЯНОВА ДИНЕВА

                     ТОДОРКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

                     ТОМА ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТОМИСЛАВ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     ТОМИСЛАВ СТЕФАНОВ ТОМОВ

                     ТОНИ ЦВЕТКОВ ТРИФОНОВ

                     ТРАЯНКА ДИМИТРОВА ХАМАЛСКИ

                     ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     ТЯНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

                     ФАНИ ГЕОРГИЕВА АНЕВА

                     ФИЛИП  СРБИНОВСКИ

                     ФИЛИП НИКОЛАЕВ БУЦЕВ

                     ФИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА-СТЕФАНОВА

                     ХАБИБЕ БАЙРАМ ЮСЕИН

                     ХРИСТИАНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА

                     ХРИСТИНА АСЕНОВА СТОЙНЕВА

                     ХРИСТИНА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА

                     ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ЛЕЧЕВА

                     ХРИСТИНКА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

                     ХРИСТИЯНА ДЕСИСЛАВОВА ПАЛАПУШЕВА

                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ЧИФУДОВ

                     ХРИСТО МАРТИНОВ АНТОНОВ

                     ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

                     ЦВЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ЦВЕТАН АНДРЕЕВ ЦАЙКОВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СИВКОВ

                     ЦВЕТАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ

                     ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ БЪРДАРСКИ

                     ЦВЕТАНА ЕВСТАТИЕВА ИЛИЕВА

                     ЦВЕТАНА СТОЙЧЕВА КРЪСТЕВА

                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

                     ЦВЕТАНКА ЖИВКОВА КАРАПЕТРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА МИТОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МИЛАНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ЕМАНУИЛОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ТОПУЗОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА МИТЕВА

                     ЦВЕТКО ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ

                     ЦВЕТОМИР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

                     ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ ЦОНЕВ

                     ЦОНКА ХРИСТОВА КАЗАНДЖИЕВА-ПАЛАПУШЕВА

                     ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

                     ЧАВДАР ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     ЧАВДАР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

                     ЮЛИЯ ВИКТОРОВА МЕТОДИЕВА

                     ЮЛИЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

                     ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА ЯКИМОВА

                     ЮЛИЯНА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА

                     ЮРИ НИКОЛОВ ВАПИРОВ

                     ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ СТОЕВ

                     ЯН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     ЯНА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА

                     ЯНА ЛЮБОСЛАВОВА ПЕТРОВА

                     ЯНИТА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

                     ЯНКА ЛЮДМИЛОВА ЛУКАНОВА

                     ЯСЕН МЛАДЕНОВ МИХАЙЛОВ

                     ЯСЕН ПЕНЧЕВ СЛАВЧЕВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 004

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АВРОРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     АДРИЯН ОГНЯНОВ СТАМЕНОВ

                     АКСЕЛА АСЕНОВА ГЮРОВА

                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА БАЕВА

                     АЛБЕНА ХРИСТОВА АХТАРДЖИЕВА

                     АЛЕКС МАРТИНОВ ЗАРЧЕВ

                     АЛЕКСАНДРА АНТОНОВА СОЙКОВА

                     АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

                     АЛЕКСАНДРА ТОШКОВА ГЮРОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ЛЮБЕНОВА СТАМБОЛИЕВА

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КРУНЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОЙКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ НАЙДЕНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ ЦОНЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СМИЛКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ

                     АЛЬОША ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

                     АМАДА БЕЦАЛЕЛ ЛОЯ

                     АНА АТАНАСОВА САРАНДЕВА

                     АНА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА

                     АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА СЮЛЕМЕЗОВА

                     АНГЕЛ БОЖИДАРОВ ВАСИЛЕВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПРОЙНОВА-ДЬОНИ

                     АНДОН ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ

                     АНДРЕЯ РОСЕН КИРИЛОВА

                     АНЕЛИЯ БЛАГОЕВА КАМЕНОВА

                     АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОВА

                     АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА БАКАЛОВА

                     АНЕТА АСЕНОВА ГОСПОДИНОВА

                     АНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

                     АНИТА ПЕТРОВА ДИНЕВА

                     АНИТА ПЛАМЕНОВА ЙОНЧЕВА

                     АНКА ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА

                     АННА АЛЬОШЕВА ДИМИТРОВА-КОВРОВА

                     АННА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     АННА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

                     АННА ДИМИТРОВА СТОЙНОВА

                     АННА ДМИТРИЕВНА СЮЛЕМЕЗОВА

                     АННА ЗДРАВКОВА МАНЧЕВА

                     АННА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА

                     АННА ИВОВА КУЗМАНОВА

                     АННА КАТРИН  АНДЕРСЪН

                     АНТОАНА СТЕФАНОВА ГОЧЕВА

                     АНТОН АНТОНОВ ПЕТРОВ

                     АНТОН КАЛИНОВ АНДОНОВ

                     АНТОН МИРОСЛАВОВ ЦАРЕВ

                     АНТОН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

                     АНТОНИЯ ДРАГОМИРОВА ГАНЕВА

                     АПРИЛКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     АСЕН ЖИВКОВ КАРАДАЛИЕВ

                     АСЕН ТОДОРОВ ЯНЕВ

                     АСПАРУХ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

                     АСЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     АТАНАС ИВАНОВ САРАНДЕВ

                     АТАНАС НИКОЛОВ СТОЯНОВ

                     БИЛЯНА ТОДОРОВА ГЕЧЕВА

                     БЛАГОВЕСТ ЕМАНУИЛОВ ПЕТРОВ

                     БЛАГОВЕСТ КИРИЛОВ ИЛКОВ

                     БЛАГОВЕСТ РАЙЧЕВ БЛАГОЕВ

                     БЛАГОРОДНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     БОГДАНКА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

                     БОЖАНА ИВАНОВА ГЕРГОВА

                     БОЖИДАР ИЛИЕВ БОГДАНОВ

                     БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА КОНДОВА

                     БОЖИДАРКА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     БОЙКА СЛАВКОВА ЗАРКОВА

                     БОНЧО ДИНЧЕВ ИВАНОВ

                     БОРИС АСЕНОВ КАРАДАЛИЕВ

                     БОРИС ИЛИЯНОВ КИРИМИДЧИЕВ

                     БОРИС ОГНЯНОВ ДАНАИЛОВ

                     БОРИС ПЕТКОВ СВИЛЕНОВ

                     БОРИС ФИЛИПОВ ИВАНОВ

                     БОРИС ЦАНКОВ ЗОРНИШКИ

                     БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ БУДИНОВ

                     БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ МАРКОВ

                     БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ВИСКЕ

                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     БОРЯНА РУСЕВА СТАНЧЕВА

                     БОРЯНА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА

                     БОРЯНКА ИВАНОВА МОНЕВА

                     БОЯН ДАНИЕЛОВ ГЕРГОВ

                     БОЯН ЦОЛОВ ЦОЛОВ

                     БОЯНА АТАНАСОВА СИРЯНОВА

                     БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА

                     БРАНИМИР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

                     БУДЬОНИ ДИМИТРОВ ДИЗОВ

                     ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИСТАТКОВ

                     ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВАЛЕНТИН МАРИЯНОВ ГЕНОВ

                     ВАЛЕНТИН НЕНКОВ ПЕНЕВ

                     ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ ВЪЛЕВ

                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СЕМКОВА

                     ВАЛЕРИ МАРИНОВ РУШКАРСКИ

                     ВАЛЯ ПЕТРОВА ЙОНОВА

                     ВАНЕСА ПЛАМЕНОВА ПЕНЧЕВА

                     ВАНЯ ИВАНОВА МАТЕЕВА

                     ВАНЯ КИРИЛОВА НЕЦЕВА

                     ВАНЯ ЛУКОВА ВАСИЛЕВА

                     ВАНЯ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА

                     ВАСИЛ ГОЧЕВ ШАРЛАНОВ

                     ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ АНАНИЕВ

                     ВАСИЛ САШКОВ КОЛЕВ

                     ВАСИЛ ТОДОРОВ КИРОВ

                     ВАСИЛ ТОДОРОВ МИСОВ

                     ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА БОГДАНОВА

                     ВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА

                     ВЕЛИНА СОТИЕВА НИКОЛОВА

                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЦОНОВА

                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БИКОВА

                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

                     ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ

                     ВЕНЕТА ЖОРОВА ИВАНОВА

                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     ВЕНЕТА КОНСТАНТИНОВА ЙОНЧЕВА

                     ВЕНКА СЛАВЧОВА ПОПУНКОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ АНДРОВ ЛАЗАРОВСКИ

                     ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ НЕНЧЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ВЕНКОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ВРАГОВ

                     ВЕРА НИКОЛОВА ПОПОВА-ГЕОРГИЕВА

                     ВЕРА-МАРИ  ГЕРГАНОВ

                     ВЕРГИНИЯ БОГДАНОВА ГОГОВА

                     ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВСКА

                     ВЕРОНИК РУМЕНОВА МАНИКАТОВА

                     ВЕСА СТОЙКОВА ХРИСТОВА

                     ВЕСЕЛА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА

                     ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ПОПОВА-ГАНЧЕВА

                     ВЕСЕЛА СЛАВОВА ЗАХЪНОВА

                     ВЕСЕЛА ЮРИЕВА ЕНСБЪРГ

                     ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ГЕРАСИМОВ

                     ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

                     ВЕСЕЛИН РУСАНОВ ГЪМЗОВ

                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ТАМАХКЯРОВ

                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕРГАНОВА

                     ВЕСЕЛКА СТАЙКОВА МЕРКУЛОВА

                     ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ СЛАВЧЕВ

                     ВИКТОРИЯ АНТОНОВА НАУМОВА

                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ПЕЕВА

                     ВИКТОРИЯ ПАНАЙОТОВА ДОНЧЕВА

                     ВИКТОРИЯ СИМОВА ХРИСТОВА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ВИОЛИНА ВАСИЛЕВА АНАНИЕВА

                     ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ АХТАРДЖИЕВ

                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ЮРУКОВ

                     ВЛАДИМИРА ЕМИЛОВА МЕНДОВА

                     ВЛАДИНА ДРАГОМИРОВА ГАНЕВА

                     ВЛАДИЯН АВРАМОВ АВРАМОВ

                     ВЯРКА СТОЯНОВА РУШКАРСКА

                     ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ХАРАЛАНОВА

                     ГАЛИН НЕШЕВ МАРИНОВ

                     ГАЛИНА ИВАНОВА БЕЖАНСКА

                     ГАНА ВАСИЛЕВА КЕФЕРОВА

                     ГАНЧО СВЕТОЗАРОВ ГАНЧЕВ

                     ГАНЬО ИВАНОВ ГАНЕВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИСОВ

                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ВИТКОВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ СВИНАРОВ

                     ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ТЪРНЕВ

                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ БИКОВ

                     ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ КАРАВЕЛОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРИН

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЗИВРИПАНОВ

                     ГЕОРГИ КИРОВ ГОЦЕВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КАСЧИЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТАНЕВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ЦЕКОВ

                     ГЕОРГИ ХАРАЛАМБИЕВ ИЛИЕВ

                     ГЕОРГИЦА НИКОС ПАЧАС

                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА БАЕВА

                     ГИЦА ЦАНКОВА ДРЕНСКА

                     ГОРАН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ

                     ДАКО ПЕНКОВ ЛИСИЧКОВ

                     ДАМЯН ВЕНЕЛИНОВ ИЛИЕВ

                     ДАНАИЛ ДЕТЕЛИНОВ ГЕЧЕВ

                     ДАНАИЛ НИСИМ ЛОЯ

                     ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

                     ДАНИЕЛ МАРИНОВ ПЕЕВ

                     ДАНИЕЛ ОРЛИНОВ ГОГОВ

                     ДАНИЕЛ ТОДОРОВ КОСТОВСКИ

                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА

                     ДАНИЕЛА БОРИСОВА НАТОВА-СПАСОВА

                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НЕСТОРОВА

                     ДАНКО ГЕОРГИЕВ МИСАЛЕВ

                     ДАНЧО АЛИПИЕВ СЪБЕВ

                     ДАФИНКА ВЕЛИНОВА ВЛАДОВА-БЕЛЧЕВА

                     ДЕЙВИД СВЕН ВИСКЕ

                     ДЕЛЯН БОЖИДАРОВ КОЙЧЕВ

                     ДЕНИС ВЕЛИЗАРОВ ТОСКОВ

                     ДЕНИСЛАВ БЛАГОВЕСТОВ НИКОЛОВ

                     ДЕНИЦА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВА

                     ДЕНКА ТОДОРОВА АВРАМОВА

                     ДЕНЬО ИВАНОВ ДЕНЕВ

                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ДАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА ШРЬОТЕР

                     ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА ВРАГОВА

                     ДЕСИСЛАВА РАДКОВА АНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА КЪНЕВА

                     ДЕЧО НЕЙКОВ ДЕЧЕВ

                     ДЕЧО ТОДОРОВ ШУШУЛОВ

                     ДЖАН СЕБАХТИН РИЗА

                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА БАЙЛИЕВА

                     ДИАНА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА-ВЪЛЕВА

                     ДИЛЯНА ДЯНКОВА ГАЧЕВА

                     ДИЛЯНА ЕНЧЕВА ЯНКОВА-ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА

                     ДИМИТЪР АЛЬОШЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР БУДЬОНИЕВ ДИЗОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИГНАТОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ КЛЕЧКОВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕНКИН

                     ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ЙОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ХАРАЛАНОВ ХАРАЛАНОВ

                     ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ

                     ДИМЧО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

                     ДИНКА ЦАЙКОВА СВИЛЕНОВА

                     ДИНКО БОРИСОВ НИКОЛОВ

                     ДОБРИ ГЕОРГИЕВ БИКОВ

                     ДОБРИЛ ПЕТРОВ ТОМОВ

                     ДОНКА ЯНКОВА ЛАЗАРОВА

                     ДОРА ХАРАЛАМПИЕВА МАРИНОВ

                     ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ КАРАВЕЛОВ

                     ДУШКО КРАСИМИРОВ РОМАНОВ

                     ЕВА-МАРИЯ ЛУИЗА  КАРЕНЕВА

                     ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ФИНКЕЛСТЕЙН

                     ЕВДОКИЯ КИРИЛОВА РАДКОВА

                     ЕВТИМКА СТАМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ЕЛЕНА АВГУСТИНОВА КАРАЕНЕВА

                     ЕЛЕНА АНТОНИ АЛЕКСАНДРОВА

                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА СЮЛЕМЕЗОВА

                     ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА МИНЧЕВА

                     ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ЗАГОРСКА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА БОЖИЛОВА-СТОИМЕНОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА

                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА МОДРИН

                     ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА МИЛЕНКОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ЮРУКОВА

                     ЕЛЕНА СТАНЧЕВА КАВДАНСКА

                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОДЖЕЙКОВА

                     ЕЛИЗА ЕМИЛОВА МЕНДОВА

                     ЕЛИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА-БОРОВСКА

                     ЕЛИЦА АТАНАСОВА СТОЯНОВА-КРЪСТЕВА

                     ЕЛИЦА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА

                     ЕЛИЦА КИРИЛОВА ПРЕДОВА

                     ЕЛКА ВЛАДИМИРОВА КЪНЕВА

                     ЕЛКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

                     ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ

                     ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ КОВРОВ

                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МЕНДОВ

                     ЕМИЛ ДЯНКОВ МИХАЙЛОВ

                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ МАРКОВ

                     ЕМИЛ НИКОЛОВ КРАЧАНОВ

                     ЕМИЛ ФИЛИПОВ ЗАЙКОВ

                     ЕМИЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ЙОНЧЕВА

                     ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

                     ЖАКЛИН АНГЕЛОВА МИЛЕНКОВА-МИТЕВА

                     ЖЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

                     ЖИВКА ДЕНЧОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЖИВКА ПЕТКОВА ЙОСИФОВА

                     ЖОРЖ ГАССАН ЕЛ ХАДДАД

                     ЖОРО ДАНАИЛОВ ИВАНОВ

                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ МАНЧЕВ

                     ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ КАШЕРОВ

                     ЗДРАВКО СЛАВОВ СЯРОВ

                     ЗОРКА ИВАНОВА СЪБЕВА

                     ЗОРКА ПЕТРОВА БИКОВА

                     ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ЗЕНГИНОВА-КОВАЧЕВА

                     ЗОЯ АНГЕЛОВА ГЕТОВСКА

                     ИВА ГЕОРГИЕВА БЕТОВА-БОЖИНОВА

                     ИВА ГЕОРГИЕВА ТЪРНЕВА-ИЛИЕВА

                     ИВА ДАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ НАКЕВ

                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

                     ИВАЙЛО ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

                     ИВАЙЛО РАШКОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАЙЛО РОСЕНОВ СТЕФАНОВ

                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КОСУЛЕВ

                     ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПИРОНКОВ

                     ИВАЙЛО ЦАНКОВ ХРИСТОВ

                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПРОЙНОВ

                     ИВАН БОЖИДАРОВ МАНЕВ

                     ИВАН БОРИСОВ КОНСТАНТИНОВ

                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ НЕНЧЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ КЕРИН

                     ИВАН ДЕНЕВ ДЕНЕВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ КАЛВИН

                     ИВАН НИКОЛОВ ПАНГАРОВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ИВАНКА БОЖИНОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА МЕЩЕР

                     ИВАНКА ИЛИЕВА ТАБАКОВА

                     ИВАНКА МАРИНОВА РАСТАШКА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА КАМБУРОВА

                     ИВАНКА ТОДОРОВА ИНКОВА-НИКОЛОВА

                     ИВАНЯ НИКОЛОВА МАРКОВА-ДЕНЕВА

                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА

                     ИВЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА-ГАЧЕВА

                     ИВО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

                     ИВО БОЙКОВ БОНЕВ

                     ИЗАБЕЛА СИМЕОНОВА МОНЕВА

                     ИЛИЯ ДИМОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     ИЛИЯ КУЗМАНОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯН ИВАНОВ КИРИМИДЧИЕВ

                     ИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ИЛЧО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ИРЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     ИРЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ИРЕНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИРЕНА ТОДОРОВА КАМЕНОВА

                     ИРИНА ГЪЛЪБОВА ТОПАЛОВА

                     ИРИНА КИРИЛОВА НИКЛЕВА-БУДАКОВА

                     ИРИНА КОНСТАНТИНОВА СЛАВЧЕВА

                     ИРИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     ЙОЛИНА ЖИВКОВА ВАСИЛЕВА

                     ЙОРДАН АНТОНОВ СОЙКОВ

                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     ЙОРДАН МИЛЕВ МИЛЕВ

                     ЙОРДАН ЦОЛОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ТОРТОПОВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЗАРЧЕВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КРИВОШИЕВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПИРОНКОВА

                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА НАЙДЕНОВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА

                     ЙОРДАНКА ЦЕНКОВА РАЙЧЕВА

                     ЙОТО НИКОЛОВ ЦЕКОВ

                     КАЛИН ИЛИЕВ КУЗМАНОВ

                     КАЛИНА АТАНАСОВА ФЛИМАН

                     КАЛОЯН АТАНАСОВ ДОЙЧИНОВ

                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОНЯРСКА

                     КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА СВИЛЕНОВА

                     КАМЕЛИЯ ЮНИЕВА ПЕТКОВА

                     КАМЕН ИВАНОВ БОНЕВ

                     КАМЕН НИКОЛАЕВ КРАЧУНОВ

                     КАМЕН ПАВЛОВ ЦВЕТАНОВ

                     КАМЕН ТОДОРОВ БОДУРОВ

                     КАРИНА МАРИО НИКОЛОВА

                     КАРОЛИНА ЖИВКОВА ГЕНИНПАНЕВА

                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ГРЪНЧАРОВА

                     КАТРИН ЯСЕНОВА ПЕТРОВА-ПУШКАРОВА

                     КАТЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА

                     КАТЯ КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА

                     КАТЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА

                     КАТЯ МИХАЙЛОВА МАНИКАТОВА

                     КАТЯ НИКОЛОВА КИРИМИДЧИЕВА

                     КАТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     КЕВА ЛАЛОВА ПАНОВА-БАУРЕНСКА

                     КИРИЛ ДИМОВ ИВАНОВ

                     КИРИЛ ОЛЕГ НИКОЛОВ

                     КИРИЛ ХРИСТОВ ИЛКОВ

                     КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ

                     КОСАРА ВЛАДИСЛАВОВА ТОМОВА

                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ

                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ОВЧАРОВ

                     КОЯ НАЙДЕНОВА КРЪСТЕВА

                     КРАСИМИР БОНЧЕВ ИВАНОВ

                     КРАСИМИР ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ

                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ РЪДЖОВ

                     КРАСИМИР ДУШКОВ РОМАНОВ

                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ КАРАЧОБАНОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ЗАГОРСКИ

                     КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ НЕДЯЛКОВ

                     КРАСИМИР ЧАВДАРОВ ДОЧЕВ

                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-СТАМЕНОВА

                     КРАСИМИРА КРЪСТЕВА ДОЙЧИНОВА

                     КРИСТИАН ИЛИЕВ КИРИЛОВ

                     КРИСТИНА АСЕНОВА ТАМАХКЯРОВА

                     КРИСТИНА ЙОРДАНОВА ЦОНОВА-ШУШУЛОВА

                     КРИСТИНА ПЕТРОВА БЛАЖЕВА

                     КРИСТИЯН  ДЕЧЕВ

                     КРИСТИЯН СИМЕОН МАРКОВ

                     КЪНЧО ВАЛЕРИЕВ ВЛАДИМИРОВ

                     ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА МИСОВА

                     ЛИДИЯ АСЕНОВА ЦВЕТАНОВА

                     ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

                     ЛИЛА ИЛИЕВА ЛИПЧЕВА

                     ЛИЛИЯ БОТЕВА БУДИНОВА

                     ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА СМЕДАРЧИНА-ГАНЕВА

                     ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ГЕТОВА

                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА

                     ЛИЛИЯ ФИЛИПОВА ПЪРВАНОВА

                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА БАНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА

                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЗАХЪНОВА

                     ЛИЛЯНА ДОНЧЕВА ПЕНКИНА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ХОМСИ

                     ЛИЛЯНА СТАНКОВА КОЛЕВА

                     ЛИЛЯНА ТРАЙКОВА ПЕТРОВА

                     ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ДИЗОВА

                     ЛОРА ВЕСЕЛИНОВА ТАМАХКЯРОВА

                     ЛОРА ВЛАДИМИРОВА АХТАРДЖИЕВА

                     ЛОРА КИРИЛОВА САРАНДЕВА

                     ЛЮБКА НИКИФОРОВА ЛУИЗОВА

                     ЛЮБКА СПАСОВА МИТЕВА

                     ЛЮБОМИР АСЕНОВ ХРИСТОВ

                     ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ КАВДАНСКИ

                     ЛЮБОМИР ЖАНИНОВ ТРАЙКОВ

                     ЛЮБОМИР ИВАЙЛОВ БАКЪРДЖИЕВ

                     ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ НЕДЯЛКОВ

                     ЛЮБОМИР ТОДОРОВ КОНЯРСКИ

                     ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ НИКУЛКИН

                     ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВА МЕНДОВА

                     ЛЮДМИЛА САВОВА ВЕНКОВА

                     МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ТОНЕВА

                     МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

                     МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ГАДЖАНОВА

                     МАЙЯ ВАСИЛЕВА НАЧКОВА

                     МАЙЯ СПИРИДОНОВА ИЛИЕВА

                     МАКСИМ АТАНАСОВ САРАНДЕВ

                     МАЛИНКА ИВАНОВА БЛАГОЕВА

                     МАЛИНКА МЕТОДИЕВА КУСЕВА

                     МАРГАРИТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     МАРГАРИТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

                     МАРГАРИТА СЛАВЕВА ХРИСТОВА

                     МАРГАРИТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИАНА ИЛИЕВА СИРКОВА

                     МАРИАНА НИКОЛОВА БОНЕВА

                     МАРИАНА НИКОЛОВА ПАЛЕНКОВА

                     МАРИАНА НИКОЛОВА ПРОДАНОВА

                     МАРИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ЗАЙКОВА

                     МАРИЕЛА ИСКРЕНОВА РАНЧЕВА

                     МАРИЕТА ДИМИТРОВА РАНЧЕВА

                     МАРИЕТА ИВАНОВА МИЛЯНОВА

                     МАРИЙКА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА

                     МАРИН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

                     МАРИЯ АСЕНОВА БИРОВА

                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОНЧЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ ДОЙЧИНОВА ДИЧКОВА-НИКОЛОВА

                     МАРИЯ РАДОСЛАВОВА ЙОНЧЕВА

                     МАРИЯ РУСАНОВА ГЪМЗОВА-ТОМОВА

                     МАРИЯ СЪБЧЕВА ИВАНОВА-СТОЯНОВА

                     МАРИЯ СЪРБОВА СЯРОВА

                     МАРИЯ ЦЕНОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА МИСАЛЕВА

                     МАРИЯНА МАНОЛОВА ГИНЕВА

                     МАРИЯНА МИНЧЕВА ДЕЧЕВА

                     МАРИЯНА ПЕТРОВА ПЕЕВА

                     МАРИЯНА СТЕФАНОВА ГЕНОВА

                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ ТЪРНЕВ

                     МАРТИН ДАНИЕЛОВ ПЕЕВ

                     МАРТИН ЛЮДМИЛОВ ДЕЛЧЕВ

                     МАРТИН МЕТОДИЕВ ЗАРЧЕВ

                     МАРТИН МИТКОВ ЙОТОВ

                     МАРТИН РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     МАРТИН СИМЕОН МАРКОВ

                     МАРТИН СЛАВЧЕВ БОЖИНОВ

                     МАЯ ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

                     МИГЛЕНА БОРИСЛАВОВА БОНЕВА

                     МИЛАН  КАРГОВ

                     МИЛЕН АНТОНОВ ПАНОВ

                     МИЛЕН НАДЕВ ИВАНОВ

                     МИЛЕН СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ

                     МИЛЕНА ВЕЛЧЕВА ЮРУКОВА

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОНЧЕВА

                     МИЛЕНА КИРИЛОВА АНАНИЕВА-МИЛЕВА

                     МИЛЕНА НИКИФОРОВА КЪНЧЕВА

                     МИЛЕНА СПАСОВА СПАСОВА

                     МИЛЕНА ЯСЕНОВА КЪНЕВА

                     МИЛКА АНГЕЛОВА СТОИЛКОВА

                     МИЛКАНА МИХАЙЛОВА БОДУРОВА

                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     МИРОСЛАВА МИЛКОВА ТРИФОНОВА

                     МИТРА АНТОНОВА МИТРОВА

                     МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА ТРИФОНОВА

                     МИХАЕЛА РУМЕНОВА КОСТОВСКА

                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИЛЕНКОВ

                     МИХАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИХАИЛ ЕВЛОГИЕВ МАРКОВ

                     МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

                     МОМЧИЛ ПЕНКОВ ЛИСИЧКОВ

                     НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

                     НАДЕЖДА СТАНЧЕВА МАВРОДИЕВА

                     НАДЕЖДА СТОЯНОВА МАРИНОВА

                     НАДЕЖДА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     НАДЕЖДА ФИЛИПОВА ИВАНОВА

                     НАДКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     НАДЯ АНГЕЛОВА СТОЕВА

                     НАДЯ ВАЛЕРИЕВА ВЛАДИМИРОВА

                     НАДЯ ИВАНОВА БОБЧЕВА

                     НАДЯ ИВАНОВА НЕНЧЕВА

                     НАДЯ РОБЕРТО РИЦЦО

                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАРЧЕВА

                     НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА МИЦЕВА

                     НЕДЕЛКА СТОИМЕНОВА ГЕНИНПАНЕВА

                     НЕДЯЛКА СОТИРОВА СТОЙКОВА

                     НЕЛИ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

                     НЕЛИ РУМЕНОВА АТАНАСОВА

                     НЕНКА ЖЕЛЕВА ПАНАЙОТОВА

                     НЕШО НАЧЕВ МАРИНОВ

                     НИКОДИМА ЙОРДАНОВА МЕДАРОВА

                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА КРАСИМИРОВ ЗАГОРСКИ

                     НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОНОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СМОКОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ РОДИМИРОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИРОВ

                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЮРУКОВ

                     НИКОЛИНА БОРИСОВА ГРУЕВА

                     НИКОЛИНА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА

                     НИКОС ПАВЛОС ПАЧАС

                     НИНА СТОЙЧЕВА МАНОЛОВА

                     НИХАТ БЕЙДАТОВ АШИМОВ

                     ОГНЯН АЛЕКСАНДРОВ НАКЕВ

                     ОГНЯН БОГДАНОВИЧ СТАМЕНОВ

                     ОГНЯН БОРИСОВ ДАНАИЛОВ

                     ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ ЦВЕТАНОВ

                     ПАВЕЛ АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ПАВЕЛ ДИЛЯНОВ ТОДОРОВ

                     ПАВЛИН ЮНИЕВ ПЕТКОВ

                     ПАВЛИНА ВЪТЕВА ВЪЛЧЕВА

                     ПАВЛИНА КАМЕНОВА ПАВЛОВА

                     ПАВЛИНА НИКОС ПАЧАС

                     ПАРАСКЕВА КИРИЛОВА ПАНГАРОВА

                     ПАРАСКЕВА ХРИСТОВА АВРАМОВА

                     ПЕЛАГИЯ ГЕОРГИЕВА КОДЖЕЙКОВА

                     ПЕНА МАРИНОВА АВРАМОВА

                     ПЕНКА КИРИЛОВА ЦЕКОВА

                     ПЕНКО ДОЧЕВ БОРОВСКИ

                     ПЕТЕР ЕМИЛОВ БЛАЖЕВ

                     ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     ПЕТКО МАРИНОВ СТОЯНОВ

                     ПЕТЪР БОЖКОВ ВАЛЕВ

                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ БАКАЛОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

                     ПЕТЪР КРАЧУНОВ ДОЧЕВ

                     ПЕТЪР МАТЕЕВ ДЖЕНОВ

                     ПЕТЪР СТРАШИМИРОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ БЛАГОЕВА КАМЕНОВА

                     ПЕТЯ СЛАВОВА СЛАВОВА

                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ РАНЧЕВ

                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ НИКОВ

                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЙОНЧЕВ

                     ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА

                     ПОЛИНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ПОЛЯ ГОРАНОВА ЙОНЧЕВА-НИКОЛОВА

                     ПЪРВАН ВЪЛКОВ ПЪРВАНОВ

                     РАДА СТАНЧЕВА СТАНЕВА

                     РАДКА ВЪРБАНОВА ПЕТРОВА

                     РАДКА ЙОРДАНОВА КАСЧИЕВА

                     РАДОСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЙОНЧЕВ

                     РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ СПАСОВ

                     РАДОСЛАВА НИКОЛАЕВА ПЕНКИНА

                     РАДОСЛАВА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА-ПРОЙНОВА

                     РАЙНА ВЕНЕЛИНОВА ДЕЛЧЕВА

                     РАЙНА ГЕРГИНОВА КОТЕВА-НАКЕВА

                     РАЙНА КРУМОВА МАРКОВА

                     РАЛЕНА НАСКОВА ГАЧЕВА

                     РЕНИ АСЕНОВА ЙОВАНОВИЧ

                     РОДИМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     РОЗАЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     РОСЕН ДРАГОМИРОВ КАРАВЕЛОВ

                     РОСЕН МИЛКОВ ЛАЗАРОВ

                     РОСЕН ОГНЯНОВ КИРИЛОВ

                     РОСЕН СПАСОВ ЗАХЪНОВ

                     РОСЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

                     РОСИТА ТРАЙЧЕВА СТОЯНЧЕВА

                     РОСИЦА БОРИСОВА ЦВЕТАНОВА

                     РОСИЦА КИРИЛОВА МИЛЕНКОВА

                     РОСИЦА ПЕТКОВА МЕСЕЧКОВА

                     РОСИЦА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

                     РОСЛАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     РУБИЕ МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ

                     РУМЕН МАРИНОВ МИХАЙЛОВ

                     РУМЕН МЛАДЕНОВ СИМЕОНОВ

                     РУМЯНА ИВАНОВА КРАЛЕВА-ЛИСИЧКОВА

                     РУМЯНА МАРИЯНОВА ДОНЧЕВА

                     РУМЯНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

                     САВЕНА АВРАМОВА АЙМАЛИЕВА

                     САВИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕНКОВА

                     САРА  ПЕХ

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА БУДИНОВА

                     СВЕТЛА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА

                     СВЕТЛА СТРАШИМИРОВА БАЕВА

                     СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА ВЕЛКОВА

                     СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ТЪРНЕВА

                     СВЕТОСЛАВ ДАНИЕЛОВ ГРИГОРОВ

                     СВОБОДА ВАСИЛЕВА ВЕЛКОВА

                     СЕВЕРИНА ВАЛЕРИЕВА РУШКАРСКА

                     СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ЦОЛОВА

                     СИЛВИЯ АНДОНОВА БАКАЛОВА

                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА

                     СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ЦВЕТАНОВА

                     СИМЕОН БОЖИНОВ БЕНКОВ

                     СИМЕОН ИЛИЯНОВ КИРИМИДЧИЕВ

                     СИМЕОН РУБИНОВ ДРЯНОВСКИ

                     СИМЕОН СТЕФАНОВ БАЖДАРСКИ

                     СИМО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЕВА

                     СЛАВИ ЛЮБОМИРОВ СЯРОВ

                     СЛАВКА ДЕШКОВА КОЙЧЕВА

                     СМИЛ ТОДОРОВ МАРИНОВ

                     СМИЛЕНА СТОЯНОВА ШОНИНСКА

                     СНЕЖАНКА СТРАШИМИРОВА РОМАНОВА

                     СНЕЖАНКА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА

                     СОНЯ МИЛКОВА ЛАЗАРОВА-РИЦЦО

                     СОНЯ МИЛКОВА СЪЕВА

                     СОФИЯ ЕЛИЗАБЕТ  АНДЕРСЪН

                     СОФИЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

                     СПАС ИВАНОВ СПАСОВ

                     СТАМЕНКА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

                     СТАНИМИР СЛАВЧЕВ РАЙЧЕВ

                     СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ

                     СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ МАНОИЛОВ

                     СТАНИСЛАВА РОСЕНОВА ЗАХЪНОВА

                     СТАНКА ДОЧЕВА ЕШКЕНАЗИ

                     СТАНКА КРЪСТАНОВА ДИМИТРОВА

                     СТАНКА МАРКОВА СТАНЧЕВА

                     СТЕВЧЕ  ВИДОВ

                     СТЕЛА АНТОНОВА АТАНАСОВА

                     СТЕЛА МАРТИНОВА ЗАРЧЕВА

                     СТЕЛА ТОДОРОВА ПИРОНКОВА

                     СТЕФАН АНГЕЛОВ БАЕВ

                     СТЕФАН ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ МАТЕВ

                     СТЕФАНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА

                     СТЕФКА СИМЕОНОВА БАЖДАРСКА

                     СТИЛИЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     СТОИЛ КИРИЛОВ ДЖИБИРСКИ

                     СТОИМЕНА АВРОРИНА АНГЕЛОВА

                     СТОЙЧО КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

                     СТОЯН ИВАНОВ ТАНЕВ

                     СТОЯНКА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА-ХРИСТОВА

                     СТРАШИМИР ПЕТРОВ СТАНКОВ

                     СТРУМА ЛАЗЕВА ВУЧЕВА

                     СЪБИН РАДИЛОВ КЬОРОВ

                     СЪБЧО НИКОЛОВ ИВАНОВ

                     СЪЙНА ЦАКОВА ТОНЧЕВА

                     СЮЗАН ХИШАМ ТАКИ

                     ТАНЯ ГРОЗДАНОВА ЛИСИЧКОВА

                     ТАНЯ КАЛИНОВА ТОДОРОВА

                     ТАНЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ХЕРГЕЛДЖИЕВА-ФИЛЕВА

                     ТАТЯНА ИЛИЕВА ПРЕДОВА

                     ТАТЯНА ХРИСТОВА КУШЕВА-КОНОВА

                     ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА

                     ТЕОДОР АВГУСТИНОВ ПЕТКОВ

                     ТЕОДОР ДАНИЕЛОВ ГРИГОРОВ

                     ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА РИЗОВА

                     ТЕОДОРА МАНОЛОВА ЛАЗАРОВА

                     ТЕОДОРА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

                     ТЕРЕЗА НИКОЛАЕВА МУТАФЧИЕВА

                     ТОДОР ИВАНОВ ВЕРГОВ

                     ТОДОР ИЛИЕВ ПИРОНКОВ

                     ТОДОР ЛЮБОМИРОВ КОНЯРСКИ

                     ТОДОР НИКОЛАЕВ КОДЖЕЙКОВ

                     ТОДОР НИКОЛОВ КИРОВ

                     ТОДОР СМИЛОВ МАРИНОВ

                     ТОДОРКА ПЕТРОВА БАКЪРДЖИЕВА

                     ТОНА ДОБРЕВА КЛЕЧКОВА

                     ТОШКО СТОЙНОВ ГЮРОВ

                     ХАРИ ИСАК ЕШКЕНАЗИ

                     ХЕЛИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ХЕЛЪН ХИШАМ ПЕШ

                     ХИКМЕТ АЛИОСМАН АХМЕД

                     ХИШАМ АБУ ЕЛХЕЙР

                     ХРИСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

                     ХРИСТИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ХРИСТИНА ЙОТОВА ЦЕКОВА

                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

                     ХРИСТИЯН ЯСЕНОВ ПЕТРОВ

                     ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ АХТАРДЖИЕВ

                     ХРИСТО ДЯКОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО СЕМОВ КОЛЕВ

                     ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ

                     ХЮСЕЙИН  АРДАЛЪ

                     ЦАНКА СТАНЧОВА НЕДЯЛКОВА

                     ЦВЕТА САВОВА ГАВРИЛОВА

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ЦВЕТАН РУМЕНОВ ЦОНЕВ

                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

                     ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА ЗИВРИПАНОВА

                     ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА-МИЛЕНОВА

                     ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ТОРТОПОВА

                     ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА ПЕТКОВА

                     ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА КАРАВЕЛОВА

                     ЦВЕТЕ КЪНЧЕВА ТАБАКОВА-КИРИЛОВА

                     ЦВЕТИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА-ВЕРЛИНДЕН

                     ЦВЕТОМИР РОСЕНОВ СПАСОВ

                     ЦВЕТОМИРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

                     ЦЕНА КЪНЧЕВА ДЕДОВА

                     ЦЕНКА ВАСИЛЕВА МИЛЯНОВА

                     ЦЕНКА ДИМИТРОВА КОДЖЕЙКОВА

                     ЦЕЦКА МИТКОВА СОЙКОВА

                     ШЕНКА СЛАВЧОВА ЗИВРИПАНОВА

                     ЮЛИАНА КРАСОМИЛОВА ЗЛАТЕВА

                     ЮЛИЯНА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

                     ЯВОР АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

                     ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ

                     ЯВОР ВАСИЛЕВ КОНДОВ

                     ЯВОР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЯВОР КОНСТАНТИНОВ РУЙЧЕВ

                     ЯВОР НЕНКОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЯНА  ДЕЧЕВ

                     ЯНИЦА ЙОРДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЯНКА ТАНЧОВА КИРОВА

                     ЯСЕН БОЙКОВ КЪНЕВ

                     ЯСЕН ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

                     ЯСЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

                     ЯСЕР САЛИМ ЯХИЯ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 005

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДЕЛИНА СТОЯНОВА КАРАТАСЕВА

                     АДРИАНА КИРИЛОВА МАРКОВА

                     АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

                     АЛБЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     АЛВЕС КРАСИМИРОВ МАРИНОВ

                     АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА ЛУКАНОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТРАШИЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ РАЛЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЦЕНКОВ МИЛЕНКОВ

                     АНАНИ КРУМОВ МИТОВ

                     АНГЕЛ РОЗАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ЗЛАТИН

                     АНЕЛИЯ ДЕКОВА ТОШЕВА

                     АНЕЛИЯ ДРАГАНОВА ПЕТРОВА

                     АНИТА АНГЕЛОВА НЕЙКОВА

                     АННА ИВАНОВА ПИЩАЛОВА

                     АННА ЛЮБОМИРОВА АНДОНОВА

                     АННА МИНКОВА РУПЕЦОВА

                     АННА НИЗАР РИФАИ

                     АННАМАРИЯ АНТОНОВА АНТОНОВА-КОЛЕВА

                     АНТОАНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

                     АНТОАНЕТА НЕШЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АНТОН ЕМИЛОВ МИЛЕВ

                     АНТОН ПЕТКОВ КОЛЕВ

                     АНТОН ПРОЛЕТСИНОВ ЛАЗАРОВ

                     АНТОНИЙ ЦВЕТАНОВ ЛУКАНОВ

                     АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     АНТОНИЯ СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

                     АСЕН ВЛАДОВ МАЛКАНОВ

                     АСПАРУХ ИЛИЕВ НАКОВ

                     АСЯ РОМИЛОВА КРАСНИЧИ

                     АТАНАС ЕМИЛОВ ТОНЧЕВ

                     АТАНАС СЛАВЕЙКОВ ГОРАНОВ

                     АФРОДИТА ИВОВА ДОКУЗОВА

                     БИЛЯНА ЙОРДАНОВА СТОЕВА

                     БЛАГОВЕСТ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     БОЖАНА НЕДЯЛКОВА ДУДЕВА

                     БОЖИДАР КРАСИМИРОВ ЛУКАНОВ

                     БОЙКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

                     БОЙКА ЛЮБОМИРОВА РАЕВА

                     БОЙКА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

                     БОЙКО БЛАЖЕВ БАНЧЕВ

                     БОНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ШАЛЕВ

                     БОРИС ПЕТРОВ ЦОЛОВ

                     БОРИСЛАВ ПЕТРОВ АЙМАЛИЕВ

                     БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ЧЕРНЕВ

                     БОРЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГРИГОРОВА

                     БОРЯНА КИТАНОВА КИТЕВА

                     БОЯН АНТОНОВ ДОНЕВ

                     БОЯН ЖИВКОВ ДАКОВ

                     БРАНИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ

                     ВАЛЕНТИН МОНОВ ВЪЛКОВ

                     ВАЛЕНТИН СТОЕВ КРЪСТЕВ

                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА-ЧАКАЛОВА

                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА БОРИСОВА

                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА-КОЛАРОВА

                     ВАЛЕРИЯ ТЕОДОСИЕВА ВЪЛОВА

                     ВАНГЕЛИС КОСТАС ГУГУДИС

                     ВАНЯ НЕОФИТОВА КИСИМОВА

                     ВАНЯ НИКОЛАЕВА ТАКОВА

                     ВАНЯ ОГНЯНОВА ЛЕКОВА

                     ВАНЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВЕСЕЛИНОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ КОТЕВ

                     ВЕЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕЛИЧКА ДЖОРОВА КАРАУЛАНОВА-ЯМАКОВА

                     ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА РАНДЕВА-КОВАЧЕВА

                     ВЕНА НЕНКОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ТОПЛИЙСКА

                     ВЕНЕТА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

                     ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

                     ВЕНЦЕСЛАВ НИКИФОРОВ ГОРНЕНСКИ

                     ВЕНЦЕСЛАВ ПЕТРОВ ТОМОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ДОНЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ПЪРВАНОВ ГРИГОРОВ

                     ВЕРА РАДКОВА ПЕТКОВА

                     ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕРГИЛОВА

                     ВЕРЖИНИЯ РУСЕВА РУСЕВА

                     ВЕРОНИКА ЖОРОВА ПЕТРОВА

                     ВЕРОНИКА ХРИСТОВА КИШЕВА

                     ВЕСЕЛА БЛАГОВЕСТОВА АТАНАСОВА

                     ВЕСЕЛИН АНТОНОВ МИЛЕВ

                     ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

                     ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

                     ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСЕЛИН ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КИРОВА

                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ШУМАНОВА

                     ВЕСЕЛКА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА-ПЕНЧЕВА

                     ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ РАДЕНКОВ

                     ВИКТОР ЙОСИФ ХАЗАН

                     ВИКТОР МАНЕВ МАНЕВ

                     ВИКТОР СТОЙЧЕВ МАЕРКОВ

                     ВИКТОРИЯ  СУИЙТ ГРЪНЧАРОВ

                     ВИКТОРИЯ ЕДУАРД ДОНАБЕТ-НИКОЛОВА

                     ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА

                     ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА ДУКОВА

                     ВИОЛЕТА ОПРОВА БОЯДЖИЕВА

                     ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ ГУДИМ

                     ВЪЛКО ВЛАДИМИРОВ БОЖИЛОВ

                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ДЖЕНЕВА

                     ГАЛИНА ИВАНОВА ДУДЕВА

                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА-ПЕЙЧЕВА

                     ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     ГАНКА РАЧЕВА БЪЧВАРОВА

                     ГЕНЮ ГОЧЕВ ЖЕКОВ

                     ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ АЙНАДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СОМНОЕВ

                     ГЕОРГИ ЙОТОВ ЯЧОВСКИ

                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ КРЪСТЕВ

                     ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ МИРЧЕВ

                     ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ БОЯДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ АНЕВ

                     ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА

                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПРУШОВА

                     ГИЧКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ

                     ДАНАИЛ КИРИЛОВ ЧАУШОВ

                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

                     ДАНИЕЛА АНТОВА АНТОВА

                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

                     ДАНИЕЛА ТОНЕВА МАРКОВА

                     ДАФИНА АТАНАСОВА ПЪРВАНОВА

                     ДАХУ  ЕЛ-ХАЗАТИ

                     ДЕЛЯНА ТОШЕВА МИКОВА

                     ДЕНА ВЪЛЧЕВА ДЮЛГЕРОВА

                     ДЕНИЦА СЕРГЕЕВА ЕЗЕКИЕВА-ДАНОВА

                     ДЕСАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

                     ДЕСИСЛАВ ПЕТКОВ ДАНОВ

                     ДЕСИСЛАВА МАНОЛОВА КОЛЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

                     ДЕЯНА ДЕНКОВА ЕЛ-ХАЗАТИ

                     ДИАНА АНГЕЛОВА ВЕСЕЛИНОВА

                     ДИАНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

                     ДИАНА ЗЛАТКОВА ЧАЛЪКОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА АСЕНОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ДИАНА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА

                     ДИАНА НЕДЯЛКОВА ДУДЕВА-ШЕХТОВА

                     ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДИМИТРИНА ВЕЛИЧКОВА ИЛИЕВА

                     ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

                     ДИМИТРИНА ЛЮБЕНОВА НИКОВА

                     ДИМИТРИЯ НЕДЯЛКОВА ДАКОВА

                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ТОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШОПОВ

                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ

                     ДИМИТЪР СТОИЛОВ МАРКОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОПЛИЙСКИ

                     ДОБРИ МИХАЙЛОВ ДОБРЕВ

                     ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

                     ДОБРИН НИКОЛАЕВ АРЕТОВ

                     ДОБРИНКА БОРИСОВА ГЕРГОВА

                     ДОНКА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА

                     ЕВГЕНИ СВЕТЛОЗАРОВ НИКОЛОВ

                     ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ТРАЙКОВА

                     ЕВЕЛИНА НИКИФОРОВА СОКОЛОВА

                     ЕДУАРД САРКИС ДОНАБЕТ

                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СТАВРАКЕВА

                     ЕЛЕНА ГЬОРЕВА РУСЕВА

                     ЕЛЕНА ЛУКАНОВА ИВАНОВА

                     ЕЛЕНА ОРЛИНОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛЕНА САНДОВА БЪЧЕВА

                     ЕЛЕНА СПАСОВА ТРИНДЕВА

                     ЕЛЕНА ЧОНОВА ПУШКАРОВА

                     ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛИ ОГНЯНОВА ЛЕКОВА

                     ЕЛИНА ОРЛИНОВА ХАЙНАДЖИЕВА

                     ЕЛИСАВЕТ  СТАМУ

                     ЕЛИСАВЕТА МАРКОВА НАКОВА

                     ЕЛИЦА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     ЕЛИЦА КОНСТАНТИНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА

                     ЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ШАЛЕВА

                     ЕЛКА АНТОВА ГРИГОРОВА

                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА

                     ЕЛКА СЛАВЧЕВА БЕЛБЕРОВА

                     ЕЛМИРА ТОЛИАТИ МИХОВА

                     ЕМАНУИЛ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ЕМИЛ ЛИЛОВ НАЙДЕНОВ

                     ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ ПЕНКОЧЕВ

                     ЕМИЛ МИРОНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ПОПОВ

                     ЕМИЛ НИКОЛАЕВ КИЛИКЧИЙСКИ

                     ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ШОПОВ

                     ЕМИЛИЯ БОЯНОВА ДИМИТРОВА

                     ЕМИЛИЯ ВЕНЧОВА ПЕТКОВА

                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

                     ЕМИЛИЯН ИВАНОВ ДОГАНОВ

                     ЕНДЖИ ДЖОРДЖ МАРТА

                     ЖИВКА ВАСИЛЕВА КОТЕВА

                     ЖИВКА МАРТИНОВА ПАВЛОВА

                     ЗАХАРИНА ПЕТКОВА ГРИГОРОВА

                     ЗДРАВКО ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

                     ЗИНА КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА

                     ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ТРИФОНОВА

                     ЗЛАТИНА ЖЕКОВА ХРИСТОВА-ПЕНЧЕВА

                     ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА

                     ЗЛАТКО НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ

                     ЗОРНИЦА ИВАНОВА МАРУДИНСКА

                     ЗОЯ ИВАНОВА МИЛАНОВА

                     ЗОЯ НИКОЛАЕВА ДИМОВА

                     ИВА БРАТАНОВА БРАТАНОВА

                     ИВА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА

                     ИВА ЕМИЛОВА ПОПОВА

                     ИВА ЙОРДАНОВА ЗАГОРОВА-ЛУКАНОВА

                     ИВА ПЕТРОВА ГЪЛЪБОВ

                     ИВАЙЛО АНТОНИЕВ ЛУКАНОВ

                     ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КИСИМОВ

                     ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ЛЮТОВ

                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ГУНИНСКИ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ УСТАИЛИЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ТОПЛИЙСКИ

                     ИВАН ИВАНОВ ТРИНДЕВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЕВ

                     ИВАН КОНСТАНТИНОВ ЧАКАЛОВ

                     ИВАН КОСТАДИНОВ КОТЕВ

                     ИВАН МАРИНОВ ПЕШЕВ

                     ИВАН МИЛАНОВ БОЖИЛОВ

                     ИВАН МИТКОВ ДОКУЗОВ

                     ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ТРИНДЕВ

                     ИВАН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН СТАНИМИРОВ СТАМОВ

                     ИВАН СТОИЛОВ ГЕОШЕВ

                     ИВАН ТАЙСИР ЕЛ МЕГРАБИ

                     ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ТОДОРОВ

                     ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ

                     ИВАНА ИВАНОВА АРСОВА

                     ИВАНА ЧАВДАРОВА ДИМОВА

                     ИВАНКА БОРИСЛАВ БРАТОЕВА

                     ИВЕЛИНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

                     ИВО НИКОЛОВ ДРЯНКОВ

                     ИГЛИКА МИХАЙЛОВА МИЛУШЕВА

                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ИЛИАНА МАРИНОВА КАСЪРСКА

                     ИЛИЙЧО ТРАЙКОВ ПЕТРОВ

                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МИЛОВ

                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПОРТАЛСКИ

                     ИЛИЯ ЗАХАРИЕВ КОЛИБАРСКИ

                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДОЙЧИНОВ

                     ИЛИЯН ВЪЛКОВ БОЖИЛОВ

                     ИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА БОЖИЛОВА-ВРАДЖЕВА

                     ИЛИЯНА ПЕШЕВА ХАЙНАДЖИЕВА

                     ИЛИЯНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА-АЛИФЕРИ

                     ИМАД АБДУЛ-КАРИМ ШУАЙБ

                     ИРЕНА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНОВА

                     ИРИНА ПАСКОВА АНДОНОВА

                     ИСКРА АСЕНОВА ХРИСТОЗОВА

                     ЙОАНА НИКОЛАЕВА ЖЕЧЕВА

                     ЙОАННА ВЕНЦИСЛАВОВА РАКОВСКА

                     ЙОВКА ПЕНЧЕВА РАНДЖЕВА

                     ЙОНКА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА

                     ЙОРДАН АНДОНОВ ВРАДЖЕВ

                     ЙОРДАН ОРЛИНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН СВЕТОСЛАВОВ КОВАЧЕВ

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КАРАТАСЕВА

                     ЙОРДАНКА ЦЕНКОВА АМЗИНА

                     ЙОСИФ ДЕЙВИД  ГОЛДМАН

                     ЙОСИФ НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ

                     ЙОТО ГЕОРГИЕВ ЯЧОВСКИ

                     КАЛИН СТОЕВ ПИЩАЛОВ

                     КАЛИН ЦЕНОВ ФИЛИПОВ

                     КАЛИНА РУСЛАНОВА ПЕЙЧЕВА

                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     КАЛОЯН ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ

                     КАМЕН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

                     КАМЕН ПЕТРОВ ФЛОРОВ

                     КАРАМФИЛКА ИВАНОВА ДРЯНКОВА

                     КАРОЛИНА ВАНГЕЛИС ГУГУДИС

                     КАРОЛИНА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА

                     КАТЕРИНА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА

                     КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ШОПОВА

                     КАТИНКА ПЕТКОВА ГАВАЗКА

                     КАТЛИН ИВАНОВА ЗЛАТКОВА

                     КАТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     КАТЯ ИВАНОВА КИРИЛОВА

                     КАТЯ СЕРАФИМОВА МИЛОВА

                     КИРИЛ КИРИЛОВ КИРОВ

                     КИРИЛ ПЕТКОВ КИРОВ

                     КИРИЛ СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ

                     КИРИЛ ЯСЕНОВ ЗЛАТКОВ

                     КИЧКА КОСТОВА ТЕРЗИЕВА

                     КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ЧАКАЛОВ

                     КОНСТАНТИНА СТАЛЕВА ИЛИЕВА

                     КОСТА СТАНКОВ ХАРИЗАНОВ

                     КОСТАДИН ИВАНОВ КОТЕВ

                     КОСТАДИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ

                     КРАСЕН ГЕОРГИЕВ ТАКЕВ

                     КРАСИМИР БОРИСОВ СТОЯНОВ

                     КРАСИМИР ЛУКАНОВ ЛУКАНОВ

                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ЗЛАТИН

                     КРАСИМИР ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

                     КРАСИМИРА АНАТОЛИЕВА АЧКОВА

                     КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     КРАСИМИРА БОЯНОВА ДОНЕВА

                     КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     КРАСИМИРА ПАНАЙОТОВА НАКОВА

                     КРИСТИНА ВАСИЛЕВА БОЯДЖИЕВА

                     ЛАТИНКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА

                     ЛИДИЯ БЛАГОЕВА ВОДЕНИЧАРОВА

                     ЛИДИЯ ВИТАНОВА ДОНЧЕВА

                     ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ОРХАНИЕВА

                     ЛИДИЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

                     ЛИДИЯ ИВАНОВНА МАРТИНОВА

                     ЛИДИЯ ТОТКОВА ЙОРДАНОВА

                     ЛИЛИЯ АНАНИ МИТОВА

                     ЛИЛИЯ БОЯНОВА ДАКОВА

                     ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА КАСЪРСКА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА-АЛЕКСИЕВА

                     ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА

                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

                     ЛОЗИНКА ВЛАДОВА РАДЕВА

                     ЛОРА КРУМОВА САВОВА

                     ЛОРИ ЖИВКОВ ДАСКАЛОВ

                     ЛЮБА МИХАЙЛОВА ПАНКИНА

                     ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

                     ЛЮБЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЛЮБИЦА ВАСИЛЕВА САЙЦ

                     ЛЮБКА ГОРАНОВА ДИМИТРОВА

                     ЛЮБКА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

                     ЛЮБКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА-ИЛИЕВА

                     ЛЮБКА МАНЧЕВА АНГЕЛОВА

                     ЛЮБОМИР ЗИНОВИЕВ ТАСЕВ

                     ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ МИНКОВ

                     ЛЮБОМИР СПАСОВ МИНКОВ

                     ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА НАКОВА-ДЕЛЕВА

                     ЛЮБОСЛАВА ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА

                     ЛЮЛИН НИКОЛОВ БЪЧЕВ

                     МАГДАЛЕНА РОСЕНОВА СЕРГЕЕВА

                     МАГДАЛИНА ЕМИЛОВА КИЛИКЧИЙСКА

                     МАКС ТОДОРОВ ТАНЕВ

                     МАЛИНА ПЕТКОВА КОЛЕВА

                     МАЛИНКА БЕНОВА ИВАНОВА

                     МАНОЕЛ ВИКТОРОВ МАНЕВ

                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МИЛЕВА

                     МАРГАРИТА НЕДЕВА ТОДОРОВА

                     МАРГАРИТКА ВАСИЛЕВА ДЕРВЕНСКА

                     МАРИ СТОЕВА МАРЕВА

                     МАРИ ЧАВДАРОВА ЦАНКОВА

                     МАРИАНА АВРАМОВА ЗЛАТКОВА

                     МАРИАНА БОРИСОВА АРЕТОВА

                     МАРИАНА ГРИГОРОВА КОСЕВА

                     МАРИЕТА АНТОНОВА ПЕТКОВА

                     МАРИЕТА ВАСИЛЕВА СИМОВА-ГУГУДИС

                     МАРИЙКА КАЛОФЕРОВА ШОПОВА

                     МАРИН ЦАНОВ ХРИСТОВ

                     МАРИО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА РАКОВА

                     МАРИЯ АНТОНОВА ПОПХРИСТОВА

                     МАРИЯ ВЕЛИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА

                     МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ПАСКОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕХЛИВАНОВА

                     МАРИЯ ЕМИЛИЯНОВА ЛИЛОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

                     МАРИЯ ИГОРОВА ГРИГОРОВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДАСКАЛОВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ТОНЧЕВА

                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА МИТОВА

                     МАРИЯ СТЕФАНОВА КОЛИБАРСКА

                     МАРИЯНА ИВАНОВА БОЖИЛОВА

                     МАРИЯНА МАРИНОВА КРЪСТЕВА

                     МАРТА ТОДОРОВА ТАНЕВА

                     МАРТИН ИВАНОВ ПУШКАРОВ

                     МАЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

                     МЕДИНЕ НЕДЖИРИ ЯМУК

                     МЕХМЕД ИСМАИЛ МЕХМЕД

                     МИЛЕН МАРИНОВ ДИМИТРОВ

                     МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЖЕЧЕВА

                     МИЛКА КОСТАДИНОВА МИНЧЕВА-ТОМОВА

                     МИЛКА ПЕТРОВА РАДЕВА

                     МИЛКО ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ

                     МИМИ СТЕФАНОВА ДОЙЧИНОВА

                     МИНА ЛЮБОМИРОВА БЕНЧЕВА

                     МИНЧО ИВАНОВ АРБОВ

                     МИРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     МИРА ИМАД ШУАЙБ

                     МИРЕЛА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯМАКОВ

                     МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ЛУКАНОВ

                     МИРОСЛАВ СЛАВЕВ АЛЕКСИЕВ

                     МИРОСЛАВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     МИТКО НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ

                     МИХАЕЛА ЕМИЛОВА КИЛИКЧИЙСКА

                     МИХАЕЛА СИМЕОНОВА ЗЛАТКОВА

                     МИХАИЛ ЕМИЛОВ ПАНКИН

                     МИХАИЛ КЪНЧЕВ ИВАНОВ

                     МИХАИЛ НИКОЛАЕВ РУСЕВ

                     МИХАИЛ РАНГЕЛОВ МИЛУШЕВ

                     МИШЕЛЛ МАРТА ДЖОРДЖ

                     МЛАДЕН КОСТАДИНОВ БОРИСОВ

                     МОМЧИЛ ДИМИТРОВ МИЛКОВ

                     МОНИКА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА

                     НАДЕЖДА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВА

                     НАДЕЖДА МИТКОВА АНГЕЛОВА

                     НАСКО РУМЕНОВ МАНОЛОВ

                     НАТАЛИ БОЯНОВА ДАКОВА

                     НЕВЕНА БОЯНОВА АНЕВА

                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

                     НЕДЯЛКО ПЛАМЕНОВ ДУДЕВ

                     НЕЛИ ИВАНОВА ЕЛ МЕГРАБИ

                     НЕЛИ ЙОРДАНОВА КАРАТАСЕВА

                     НЕЛИ СТАНЧЕВА ТОПУЗАКОВА

                     НИЗАР ИБРАХИМ РИФАИ

                     НИКОЛА МЛАДЕНОВ БОРИСОВ

                     НИКОЛА РАДОСЛАВОВ САВЕВ

                     НИКОЛА ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЗЛАТИН

                     НИКОЛАЙ АРЕТОВ АРЕТОВ

                     НИКОЛАЙ БАХОВ ЖЕЧЕВ

                     НИКОЛАЙ БЕНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ МЕТОДИЕВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ТАКОВ

                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ РАЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРЪМОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛЕЩАРОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУСИНОВ

                     НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ ТОДОРОВ

                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДРЯНКОВ

                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НЕЙКОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ РАЕВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЪЛЪБОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СМОЛЕЦОВ

                     НИКОЛАЙ ТОШЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛЕТА ИВАНОВА МИНКОВА

                     НИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

                     НИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

                     НИЯ ИЛИЕВА ДОЙЧИНОВА

                     ОГНЕМИР ДИМИТРОВ ГОРОСТАНОВ

                     ОГНЯН ДИМИТРОВ ЛЕКОВ

                     ОГНЯН ПЛАМЕНОВ КИСИМОВ

                     ОГНЯН СТАВРЕВ ПРОКОПИЕВ

                     ОЛГА ЯНКОВА ДЮЛГЕРОВА-РИФАИ

                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ

                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

                     ПАНАЙОТ СОТИРОВ СОТИРОВ

                     ПАРАСКЕВА СТАНКОВА МАЛКАНОВА

                     ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА ХАРИЗАНОВА

                     ПАУЛИНА ВЪРБАНОВА ВЪРБАНОВА

                     ПЕНКА КОЛЕВА ВЕСЕЛИНОВА

                     ПЕНКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА ЦОКОВА ЯЧОВСКА

                     ПЕПИ МЛАДЕНОВ БОРИСОВ

                     ПЕТКО ЗДРАВКОВ КОЛЕВ

                     ПЕТРАНА МИЛАНОВА ЛИЛОВА

                     ПЕТРИЯ ВЛАДОВА ИВАНОВА

                     ПЕТЪР ОРЛИНОВ ХАЙНАДЖИЕВ

                     ПЕТЪР СТОЙКОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ АТАНАСОВА САВОВА

                     ПЕТЯ БЕЛЧЕВА БЕЛЧЕВА

                     ПЕТЯ МИТКОВА ТАКЕВА

                     ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА КРАЙЧЕВА-МУДРЕВА

                     ПЕТЯ РАДКОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА

                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ТАКОВА

                     ПЛАМЕН ИВО КИСИМОВ

                     ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ

                     ПЛАМЕН СТАВРЕВ ПРОКОПИЕВ

                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ КРУМОВ

                     ПОЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ПОЛИНА ВАНГЕЛИС ГУГУДИС

                     ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     ПОЛЯ ВАСИЛЕВА КЯКОВА

                     ПРОЛЕТСИН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

                     РАДКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

                     РАДКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     РАДОСЛАВ КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ

                     РАДОСЛАВА ИВАНОВА ТРИНДЕВА

                     РАЙНА КИРИЛОВА ТЕРЗИЕВА-СТОЯНОВА

                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА

                     РАЛИЦА ПЕТРОВА МАРКОВА

                     РОСЕН ВИКТОРОВ МАЕРКОВ

                     РОСЕН КИРИЛОВ ПОРТАРСКИ

                     РОСЕН МЕТОДИЕВ ЛЕНКОВ

                     РОСЕН СЕРАФИМОВ СОКОЛОВ

                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБЕНОВА

                     РОСИЦА КРУМОВА ЗЛАТИНА

                     РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА

                     РУМЕН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     РУМЕН МАНОЛОВ ДАНАИЛОВ

                     РУМЯНА ИЛИЙЧОВА ЛОЗАНОВА

                     РЪНА РАЖАЙ ХУЗУЗ

                     САБИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

                     САМУИЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

                     САМУИЛ ПЕТРОВ МАРКОВ

                     САШКО ВЕЛКОВ ИВАНОВ

                     СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА ЛЕКОВА

                     СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     СВЕТЛАНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

                     СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БОЖКОВА

                     СВЕТЛАНА ПЕТРОВА АСЕНОВА

                     СВЕТЛОЗАР РУМЕНОВ НИКОЛОВ

                     СВЕТОЗАР ИЛИЕВ КОЛИБАРСКИ

                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ПЕНКОЧЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ТОШЕВ ТОШЕВ

                     СВИДНА ИВАНОВА ЦАНКОВА-ПОПОВА

                     СИЙКА ИЛИЕВА ВЕЛКОВА

                     СИЙКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА

                     СИЛВИЯ СЛАВОВА ГРИГОРОВА

                     СИМЕОН БОРИСОВ ЛЮТОВ

                     СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

                     СИМОНА ИЛИЙЧОВА ПЕТРОВА

                     СЛАВИ ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ

                     СЛАВКА ТОДОРОВА КОНСТАНТИНОВА

                     СНЕЖАНА КРУМОВА БАНЧЕВА

                     СНЕЖАНКА БОРИСОВА МИЛЕНКОВА

                     СНЕЖАНКА ПАВЛОВА ПЕТКОВА

                     СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА БЪРН

                     СОНИЯ СОМИ СОМИ-КИРЧНЕР

                     СОФИЙКА ДИМИТРОВА СТРАХИЛОВА

                     СОФИЯ ВЕСКОВА ВАЧКОВА

                     СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА

                     СПАС ЛЮБОМИРОВ МИНКОВ

                     СПАС НАСКОВ АТАНАСОВ

                     СПАСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

                     СТАНИМИР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

                     СТАНИМИР ХРИСТОВ ИНЧЕВ

                     СТАНИСЛАВ АСЕНОВ МАЛКАНОВ

                     СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ПАВЛОВ

                     СТАНИСЛАВА ТОДОРОВА ИВАНОВА

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КИРИЛОВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КОЛАРОВ

                     СТЕФАН ТЕОДОРОВ ЦЕНОВ

                     СТЕФАНИ ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     СТЕФАНКА ГРОЗДЕВА АТАНАСОВА

                     СТЕФАНКА ДАВИДКОВА ГЪЛЪБОВА

                     СТЕФАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

                     СТЕФАНКА МАРИНОВА РУСИНОВА

                     СТЕФКА АНТОНОВА КИРИЛОВА

                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

                     СТИЛИЯН ЕМИЛОВ ГАДЖЕВ

                     СТОЙЧО ЦОЧЕВ КОСТОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАРАТАСЕВ

                     СТОЯН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ЛЕНКОВА

                     СТОЯНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     СТОЯНКА ЛЮБЕНОВА ПОПОВА

                     СТОЯНКА МАРИНОВА ИВАНОВА

                     СЪЛЗИЦА ЦАНКОВА ГЪЛЪБОВА

                     ТАНЯ ВЕНЦЕСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

                     ТАНЯ ВЛАДИМИРОВА ЛУКАНОВА-ПАВЛОВ

                     ТАНЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТАРЕК  АБО ЕЛХЕЙР

                     ТАТЯНА ИВАНОВА ТОПЛИЙСКА

                     ТАТЯНА ПРОЛЕТСИНОВА ЛАЗАРОВА-ДОНАБЕТ

                     ТАТЯНА РУБЕНОВА БОЖИКОВА

                     ТАТЯНА ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА

                     ТЕОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ТЕОДОР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ

                     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

                     ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА СТОЙИЛКОВИЧ

                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ЛУКАНОВА

                     ТИНКА СВИЛЕНОВА ПЕНКОЧЕВА

                     ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ

                     ТОДОР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТОДОР КРАСИМИРОВ МИКОВ

                     ТОДОР НИКОЛАЕВ ТАКОВ

                     ТОДОР ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ

                     ТОДОРКА БАНЧЕВА ИВАНОВА

                     ТОМА МАНОЛОВ МАНОЛОВ

                     ТОШКО ТОДОРОВ ПЕТРОВ

                     ТОШО ТОНОВ ТОШЕВ

                     ФАТИМА ТАЙСИР ЕЛ МЕГРАБИ

                     ХРИСТИАННА ХРИСТОВА УАЛАКА

                     ХРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА БОЙЧЕВА

                     ХРИСТИНА МЯНКОВА СТЕФАНОВА

                     ХРИСТИНА ЦЕНКОВА ЙОТОВА

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

                     ХРИСТО ЦВЕТКОВ ЛОЗАНОВ

                     ЦАНКО ПЕТКОВ ГЪЛЪБОВ

                     ЦВЕТАН АНАНИЕВ ХАРИЗАНОВ

                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

                     ЦВЕТАН КРАСИМИРОВ КАРАДЖОВ

                     ЦВЕТАН КРУМОВ КЯКОВ

                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА АМЗИНА-ЦЕНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

                     ЦВЕТИН ТЕОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ЦВЕТОМИРА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛКОВА

                     ЦВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КРУМОВ

                     ЦЕНКО АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕНКОВ

                     ЦЕЦКА ХРИСТОВА КИЛИКЧИЙСКА

                     ЦЕЦКА ЦЕНОВА ЛАЗАРОВА-ПАВЛОВА

                     ЧАВДАР ВЕНЦЕСЛАВОВ ТОМОВ

                     ЧАВДАР ИВАНОВ ДИМОВ

                     ЮЛИАН БОРИСОВ МИЛЧЕВ

                     ЮЛИАНА ЦВЕТКОВА ЛИКОВА

                     ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

                     ЮРИ АНДРЕЕВ БРУСЕВ

                     ЯВОР БОЙКОВ ДЖОРГОВ

                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     ЯСЕН БОЙКОВ БАНЧЕВ

                     ЯСЕН САЙКОВ САЙКОВ

                     ЯСМИН НИЗАР РИФАЙ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 006

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДА ВАЛЕРИ КРЪСТЕВА

                     АДРИАН СВЕТЛОЗАРОВ ИЛИЕВ

                     АДРИАНА ГЮРОВА АНГЕЛОВА

                     АДРИАНА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

                     АЙСЕЛ ИБРЯМОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

                     АЛЕКСАНДРА  ШУТАКОВ

                     АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЙ БРАТАНОВА

                     АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА КЕРДАКОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АНТОАНОВ ЙОРДАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ РАЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ КОВАЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ГЛУШКОВ

                     АЛЕКСИ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

                     АНА-МАРИЯ ИВОВА СИМЕОНОВА

                     АНАТОЛИ ТРАЙЧЕВ ПЕШЕВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

                     АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ТЛАЧЕНСКИ

                     АНДРЕЙ МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ

                     АНДРИАНА АНГЕЛОВА ПЕТРИНСКА

                     АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДОНКОВА

                     АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА БОЖКОВА

                     АНЖЕЛИНА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА

                     АНИ ДИМИТРОВА БАЧЕВА

                     АНИТА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНИТА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

                     АННА  ИЛИЕВА

                     АННА ДИМИТРОВА АЛАШКА

                     АННА-МАРИЯ ОГНЯНОВА СТОЯНОВА

                     АНТОАН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ

                     АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

                     АНТОАНЕТА ПЕТКОВА ЯНКОВА

                     АНТОН ДИМЧЕВ ЖЕЛЕВ

                     АСЕН СТРАХИЛОВ СТОЯНОВ

                     АСЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕНКОВА

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     АТАНАС ЖИВКОВ ЯНКОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ КЪНЕВ

                     АТАНАСКА ДИАНОВА ГЮРОВА-СОНЕР

                     АХМАД БАДИ НУРИ АХМАД АЛ-СЕЙФИ

                     БЕЛЛА ОМОТЕСЕ ФРАНК АГЕДО

                     БИЛЯНА ИВАНОВА АЛ-СЕЙФИ

                     БИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА ВИДОВА

                     БИЛЯНА РАДОСЛАВОВА КУРТАШЕВА

                     БИЛЯНА ХРИСТОВА ПОПОВА

                     БИСЕР БОЙЧЕВ ИВАНОВ

                     БИСЕР КАЛЧЕВ АЛАШКИ

                     БИСЕРА ИВАЙЛОВА ИГОВА

                     БОГДАНА БОЯНОВА МАНЕВА

                     БОГДАНКА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

                     БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

                     БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ

                     БОЖИДАР ДЕЧКОВ ГЕНОВ

                     БОЙКО КОСТОВ ДАНАИЛОВ

                     БОЙКО ТОДОРОВ КАЛЪЧЕВ

                     БОРИЛ ВЕСЕЛИНОВ ПАЛАМАРКОВ

                     БОРИС БИСЕРОВ БОЙЧЕВ

                     БОРИС БОРИСЛАВОВ КАТАНОВ

                     БОРИС СПАСОВ ИВАНОВ

                     БОРИСЛАВ ДЕЯНОВ КОЦЕВ

                     БОРИСЛАВ ЙОХАНЕС ПИГОВ

                     БОРИСЛАВ НАСКОВ ДОНЧЕВ

                     БОРИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА

                     БОРИСЛАВА МИТКОВА СИМОВА

                     БОРЯНА БОРИСЛАВОВА КОВАЧЕВА

                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     БОРЯНА КРАСИМИРОВА ЯКИМОВА

                     БОРЯНА МАРИНОВА ГРОЗЕВА

                     БРАНКО ЛЕОНИДОВ ПОНОМАРЬОВ

                     ВАЛЕНТИН АЛЬОШЕВ ИЛИЕВ

                     ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ПЕЕВ

                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ДОДОВ

                     ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

                     ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА ГЕТОВСКА-КОЦЕВА

                     ВАЛЕНТИНА МЕТОДИЕВА СТОИЧКОВА

                     ВАЛЕРИ БОРИСОВ КРЪСТЕВ

                     ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ СТРАТИЕВ

                     ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КОЛЧЕВ

                     ВАЛЕРИ ТОТЕВ ДРАГНЕВ

                     ВАЛЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ВАНЯ ДОБРЕВА ТОДОРОВА

                     ВАНЯ ЖИВКОВА ХАДЖИЛАМБРЕВА

                     ВАНЯ ИВАНОВА КИРОВА

                     ВАНЯ ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА

                     ВАНЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

                     ВАНЯ ХРИСТОВА АРНАУДОВА

                     ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ЛЮЦКАНОВ

                     ВАСИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ

                     ВАСИЛ КОСТОВ ТРИФОНОВ

                     ВАСИЛКА АСЕНОВА МИШЕВА

                     ВАСИЛКА ПАВЛОВА РАШЕВА

                     ВЕЛИН ИВАНОВ ДРАГОЕВ

                     ВЕНЕТКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕНКО ПАНОВ ВЕЛЕВ

                     ВЕНЦЕСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ ТАСКОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ГЪДЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЪДЕВ

                     ВЕРА КОСТОВА БАЕВА

                     ВЕРОНИКА ДРАГОМИРОВА ГЪРДЕВА

                     ВЕСЕЛА ФИЛИПОВА ГАНЧЕВА

                     ВЕСЕЛИН БОГОМИЛОВ БЕНЧЕВ

                     ВЕСЕЛИН БОРИЛОВ ПАЛАМАРКОВ

                     ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ МАРКОВ

                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

                     ВЕСЕЛИН КУБРАТОВ МИНКОВ

                     ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА

                     ВЕСЕЛИНКА СТЕФАНОВА ДИНКОВА

                     ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

                     ВИКТОР ЛЕОНИДОВ ПЕТКОВ

                     ВИКТОР МЕТОДИЕВ СТАНЧЕВ

                     ВИКТОР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

                     ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА ПАУНОВА

                     ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА

                     ВИЛИАНА ВЕЛИЧКОВА АЛЕКСИЕВА

                     ВИОЛЕТА  ХРИСТОЗОВ

                     ВИОЛЕТА АНАТОЛИЕВА ПЕШЕВА

                     ВИОЛЕТА МАНОИЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА

                     ВИОЛЕТКА ПЕТКОВА ХАДЖИВАСИЛЕВА

                     ВИТАНА МЛАДЕНОВА БЕЛЕВА

                     ВИХРА НАЙДЕНОВА КОЙНАРЕВА

                     ВЛАДИМИР АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЛАДИМИР БОНЧЕВ АЛЕКСИЕВ

                     ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГАЛЕНКОВ

                     ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ДОНКОВ

                     ВЛАДИМИР МИТКОВ ВЛАДЕВ

                     ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

                     ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ СЛАВЕВ

                     ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА МОНАХОВА

                     ГАЛИНА ЖЕКОВА ЖЕКОВА

                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     ГЕНОВЕВА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ГЕОРГИ ВАНЧЕВ ЖИВАНКИН

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ

                     ГЕОРГИ ВЕСКОВ ДАНОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ

                     ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ШОШКОВ

                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГУШЛЕКОВ

                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГОСПОДИНОВ

                     ГЕОРГИ ЛЮБОСЛАВОВ ПЕТРОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НАНКОВ

                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ СПАСОВ БАЧЕВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОИЧКОВ

                     ГЕРГАНА ВЕНКОВА ИЛИНСКА-ВЕЛКОВА

                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА РЕТЕР

                     ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ГЛУШКОВА

                     ГИНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

                     ГИНКА ПЕТКОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА-АНГЕЛОВА

                     ГОРИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ГРИГОР АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЬОКЧЕ МЮМЮНОВА АХМЕДОВА

                     ДАВИД ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

                     ДАМЯН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

                     ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ МАЛИНКОВ

                     ДАНИЕЛ ЖОН НИКОЛАС ЕМАРТ

                     ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ КОТЕВ

                     ДАНИЕЛА МАРКОВА ВЕЛЕВА

                     ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА

                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА СТОЕВА

                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

                     ДАНЧО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДАРИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДАФИНА АСЕНОВА СТОЯНОВА

                     ДЕЛЯН ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ

                     ДЕЛЯНА МИШЕВА НИЧЕВА

                     ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА НАЧЕВА

                     ДЕНКА ТОДОРОВА КАБЗЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

                     ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА САКАРСКА-ПЕТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА КОСТОВА АЛЗУБЕДИ

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ВЛАДИМИРОВА

                     ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА БАЛТОВА

                     ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

                     ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОНЕВА

                     ДЕЯН ЯКИМОВ СПАСОВ

                     ДЖОДИ ЛИН  ДЕЧ

                     ДИАНА ИВАНОВА МИНЧЕВА-ДОДОВА

                     ДИАНА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА

                     ДИАНА ОГНЯНОВА ТРИФОНОВА

                     ДИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     ДИЛЯНА КОЛЕВА МИХНЕВА-СТАНОЕВСКА

                     ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

                     ДИМИТРИЙ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

                     ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     ДИМИТЪР БОРИСОВ АНДОНОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЛАМБРЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ БИЛБИЛЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ТРАЙЧЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАЛИНКОВ

                     ДИМИТЪР ПАНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ТОУШЕК

                     ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ БАБАИДОВ

                     ДИМЧО ДИКОВ ДИКОВ

                     ДИМЧО СТОЯНОВ УЗУНОВ

                     ДОНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

                     ДОРА КИРИЛОВА ВЪРБАНОВА

                     ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ДРУМЕВА

                     ЕВТИМ ИВАНОВ ЕВТИМОВ

                     ЕДУАРД ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЕКАТЕРИНА АЛЬОШЕВА НОБЪЛ

                     ЕКАТЕРИНА ВЕНКОВА ВЕЛЕВА-ГАЛЕНКОВА

                     ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА ТЪРЧИЙСКА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЕНЧЕВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

                     ЕЛЕНА КОСТОВА ТРИФОНОВА

                     ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА КОСТАДИНОВА

                     ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ГОСПОДИНОВА

                     ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГЕЙЛЪР

                     ЕЛЕНА ТОНЕВА ИЛИЕВА

                     ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ГЕНДЖЕВА

                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА

                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА БИЛБИЛЕВА

                     ЕЛЕОНОРА СТОЙЧЕВА КРЪСТЕВА

                     ЕЛЕОНОРА ЧУДОМИРОВА ЖИВАНКИНА

                     ЕЛИ МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА

                     ЕЛИНА АНГЕЛОВА ТЛАЧЕНСКА

                     ЕМАНУЕЛ ДИМИТРОВ БАБАИДОВ

                     ЕМАНУИЛ ВЕЛКОВ СТЕФАНОВ

                     ЕМИЛ БОЯНОВ БРЕЙЧЕВ

                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИТОВ

                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ КОДЖИА

                     ЕМИЛИ НИКОЛОВА СТОИЛОВА

                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАМАРКОВА

                     ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕМИЛИЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА-ЦВЕТКОВА

                     ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЕРЕНДИЦОВА

                     ЕФРОСИМА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

                     ЖАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА-ВАСИЛЕВА

                     ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ГЕРАСИМОВ

                     ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ

                     ЖЕЛЯЗКО ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

                     ЖИВКА СПАСОВА ТАСКОВА

                     ЖИВКО ЗАХАРИЕВ ХРИСТОЗОВ

                     ЖУЛИЕН  ХРИСТОЗОВ

                     ЗАХАРИ  ХРИСТОЗОВ

                     ЗДРАВКА ГАВРИЛОВА КОСТОВА

                     ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

                     ЗДРАВКА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

                     ЗДРАВЯН ЯНАКИЕВ ЗДРАВКОВ

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА КОСЕВА

                     ЗЛАТКА МИНЧЕВА ХАДЖИВАСИЛЕВА

                     ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА КЕРДАКОВА

                     ЗОЯ СТЕФАНОВА НАСТЕВА

                     ИВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО НЕДЕЛКОВ ЦВЕТКОВ

                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ТРАЙЧЕВ

                     ИВАН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВСКИ

                     ИВАН СТЕФАНОВ КОЕВ

                     ИВАН ТОДОРОВ НЕДКОВ

                     ИВАН ТОШКОВ ЧОЛАКОВ

                     ИВАНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

                     ИВАНКА БОЯНОВА МАНЧОВСКА

                     ИВАНКА ИВАНОВА БОГОЕВА

                     ИВАНКА КИРИЛОВА ТАНОВСКА

                     ИВАНКА ПЕТРОВА ЦОЛОВА

                     ИВАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

                     ИВЕЛИНА ЕМИЛОВА БРИДЖЕС

                     ИГНАТ НЕДЕЛКОВ ИГНАТОВ

                     ИГНАТА ГРИГОРОВА НАНКОВА

                     ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     ИЛИАНА ВЛАДОВА ГЛУШКОВА

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     ИЛИЯ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯНА РАДОЙЧЕВА ДИМИТРОВА

                     ИНА ВЕНЕЛИНОВА СТУДЕНКОВА

                     ИНА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА

                     ИНА ЧАВДАРОВА БЕЛИНСКА

                     ИННА МАРИНОВА ЧЕЛАНОВА

                     ИРЕН ЙОРДАНОВА КАРИМОВА

                     ИРЕНА РАЙЧЕВА ТОДОРОВА

                     ИРИНА БОРИСОВА КУТРЕВА

                     ИРИНА ЖЕЧЕВА ПЕТРОВА

                     ИРИНА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА

                     ИСКРА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА

                     ЙОАНА БОЖИДАРОВА ВАСИЛЕВА

                     ЙОАНА КИРИЛОВА КОЛЕВА

                     ЙОАННА ЕДУАРД ДИМИТРОВА

                     ЙОАННА ПАНАЙОТОВА ГАРВАНОВА

                     ЙОВКА ХРИСТОВА БОРИСОВА

                     ЙОВЧО МИХОВ КАБЗЕВ

                     ЙОВЧО НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ЙОНА ДРАГАНОВА КАРАИВАНОВА-АНАНИЕВА

                     ЙОРДАНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА ДЕЧЕВА

                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА БАЧЕВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОДЖИА

                     ЙОСИФ АХМАД АЛ-СЕЙФИ

                     ЙОСИФ САШЕВ МИЛУШЕВ

                     КАЛИНА АТАНАСОВА ЯНКОВА-ДИМИТРОВА

                     КАЛИНА ДИМОВА ОВНАРСКА

                     КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЖИВАНКИН

                     КАЛОЯН ПЕТРОВ ЗАРЕВ

                     КАЛЧО МИТКОВ КАЛЧЕВ

                     КАМЕЛИЯ САВОВА МЕТОДИЕВА

                     КАМЕН ВЕЛИЗАРОВ ЧОЛАКОВ

                     КАМЕН ВЛАДИМИРОВ МОМЧИЛОВ

                     КАМЕН ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ

                     КАРОЛИНА ХРИСТОВА КЪТЕВА

                     КАТЕРИНА  БОРСТЕЛМАН

                     КАТЕРИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

                     КАТЕРИНА РУМЕНОВА КОЛЬОВСКА-ТОБЕЙГО

                     КАТИНА КОСТОВА ИЛИЕВА

                     КАТЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА-БИЩИГА

                     КАТЯ ВИКТОРОВА ВАСИЛЕВА

                     КАТЯ ХРИСТОВА БОСАШКА

                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ

                     КИРИЛ ИВАНОВ ДАСКАЛОВ

                     КОНСТАНТИН ПЛАМЕНОВ ВЕЛИНОВ

                     КОНСТАНТИН СТОЯНОВ УЗУНОВ

                     КОНСТАНТИН ХРИСТОВ НЕНКОВ

                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА КОСТОВА-ОПАШКОВА

                     КОСЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     КРАСЕН ИГНАТОВ ИГНАТОВ

                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ВАЦОВ

                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

                     КРАСИМИРА АНТОАНОВА ЙОРДАНОВА

                     КРАСИМИРА БОЖИДАРОВА СТРАТИЕВА

                     КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТОИЧКОВА

                     КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДАВИДОВА

                     КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА СПАСОВА-ЧОЛАКОВА

                     КРИСТИНА РУМЕНОВА РАЙКОВА

                     КРИСТИЯН ПЕТРОВ ТОРЛОЗОВ

                     КРЪСТИНА ВИКТОРОВА БОРИСОВА

                     ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

                     ЛЕЙЛА МУНИР АЛЗУБЕДИ

                     ЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДОНЧЕВА

                     ЛИЛА ИВАНОВА ДОНКОВА

                     ЛИЛИЯ НАЙДЕНОВА ДАМЯНОВА

                     ЛИЛЯНА БОЯНОВА КИРКОВА

                     ЛИЛЯНА НЕНКОВА ТОДОРОВА

                     ЛОРА ИВАНОВА ГЕНОВА

                     ЛЪЧЕЗАР МИХАЙЛОВ ВЪЛЧЕВ

                     ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ

                     ЛЮБА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

                     ЛЮБА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

                     ЛЮБА НИКОЛАЕВА БЕЛИЧЕВА-БРЕЙЧЕВА

                     ЛЮБЕН ИВАНОВ СОФКОВ

                     ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ЕРЕНДИЦОВ

                     ЛЮБИЦА СТЕФАНОВА ТЪРЧИЙСКА

                     ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ КАЦАРОВ

                     ЛЮБОМИР БОЯНОВ ДОНКОВ

                     ЛЮБОМИР ДИАНОВ ПЕНКОВ

                     ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

                     ЛЮБОМИР КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ

                     ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

                     ЛЮДМИЛА ВИЛИНОВА РАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

                     ЛЮДМИЛА ЙОВЧЕВА ТОДОРОВА

                     ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛЮСИЕН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ

                     ЛЮСИЕН СИЛВИАН ДОНЧЕВ

                     МАГДАЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ТОШЕВА

                     МАДЛЕНА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА

                     МАЙЯ АНЖЕЛО ТРИФОНОВА

                     МАНУЕЛА ЙОВЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

                     МАРГАРИТА ИВАНОВА ВУЧКОВА

                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ШЕКЕРСКА

                     МАРГАРИТА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИАНА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

                     МАРИАНА КИРИЛОВА ПАНЧЕВА

                     МАРИАНА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАРИЕЛА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА-СЛАВЕВА

                     МАРИЕЛА ЕВГЕНИЕВА СОФКОВА

                     МАРИЕТА МИТКОВА МАРИНОВА

                     МАРИЙКА КОСТОВА ДРАГАНОВА

                     МАРИН АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ

                     МАРИН ЛЮБОМИРОВ КЕРАЧЕВ

                     МАРИН МИТКОВ КОЛЕВ

                     МАРИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

                     МАРИЯ АНДОНОВА БЕРЕМСКА

                     МАРИЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА КРАЧОЛОВА

                     МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ДАНЧЕВА

                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА КУТРЕВА-УИЛЯМСЪН

                     МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯ ОЛЕГОВНА КУЛИНСКА

                     МАРИЯ СПАСОВА ЙОРДАНОВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯ-МАРИНА РУМЕНОВА КОЛЬОВСКА

                     МАРИЯН КРУМОВ СПАСОВ

                     МАРИЯНА АТАНАСОВА ЗАРЕВА

                     МАРТА АТАНАСОВА ЯНКОВА

                     МАРТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     МАРТИН АЛИ СНУСИ

                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

                     МАРТИН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

                     МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

                     МАРТИН РОБЕРТ КРЪСТЕВ

                     МАТЕЙ РУМЕНОВ БЕРЕМСКИ

                     МАЯ ИВАНОВА ЛЮЦКАНОВА

                     МАЯ КРУМОВА РАЙКОВА

                     МЕГИ ПЕТРОВА ДОНКОВА

                     МЕТОДИ ИВАНОВ ДИНКОВ

                     МЕТОДИ КИРИЛОВ ЧАЧОВ

                     МЕТОДИ СИМЕОНОВ КИРКОВ

                     МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

                     МИЛЕНА МИТКОВА БАНЧЕВА

                     МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ЛИНКОВСКА

                     МИЛЕНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕЕВА

                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА РУСЕВА

                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЛЮЦКАНОВА

                     МИЛКА СТОЯНОВА НИКОДИМОВА

                     МИЛКАНА ИВАНОВА НАНЕВА

                     МИЛКО НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

                     МИНА АХМАД АЛ-СЕЙФИ

                     МИНКА КАМЕНОВА АФУЗОВА

                     МИРА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

                     МИРЕЛА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА

                     МИРЕНА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВ ГЕОРГИЕВ

                     МИРОСЛАВ ВЕНКОВ ВЕЛЕВ

                     МИРОСЛАВ ДИМЧОВ ДИКОВ

                     МИРОСЛАВ ДОБРЕВ ФЪРЧАНОВ

                     МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

                     МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА

                     МИРОСЛАВА СТОЯНОВА ПИЛИТОВА

                     МИТКО БАНЧЕВ НЕНКОВ

                     МИТКО ЕВТИМОВ СИМОВ

                     МИТКО ПЕТРОВ ЙОТОВ

                     МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     МИХАЕЛА КИРИЛОВА БЕКЯРОВА-ГЕОРГИЕВА

                     МИХАИЛ БОНЧЕВ ЧЕЛАНОВ

                     МИХАИЛ ДОЧЕВ МИХАЛЕВ

                     МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ

                     МИХАИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ ВЪЛЧЕВ

                     МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ПАНОВ

                     МИХАИЛ НИКОЛАЕВ САКЪЗОВ

                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ СТОЙНОВСКИ

                     МОНИКА ВЛАДИМИРОВА ГАЛЕНКОВА

                     МОНИКА ВЛАДИМИРОВА МАРЕКОВА

                     МОНИКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

                     МОНИКА ЯНКУЛОВА СТОЯНОВА

                     НАДЕЖДА АНАТОЛИЕВА ПЕШЕВА

                     НАДЕЖДА ИСТАЛИЯНОВА ТОДОРОВА

                     НАДЕЖДА КАЛЧЕВА КИРОВА

                     НАДЕЖДА РАШКОВА МЛАДЕНОВА

                     НАДКА БОРИСЛАВОВА МАРКОВА

                     НАТАЛИЯ ЛЮДМИЛОВА АНДРЕЕВА

                     НАТАЛИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА

                     НАТАША БОРИСОВА КОЛАРОВА

                     НАТАША ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА

                     НЕВЕНА БОНЧЕВА АЛЕКСИЕВА

                     НЕВЕНКА ИВАНОВА ВАНКОВА

                     НЕДА НИКОЛОВА СТАЙКОВА-ИВАНОВА

                     НЕДКО ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

                     НЕДКО КАНОВ ЦАНКОВ

                     НЕДЯЛКА ГЕНОВА ЖУЛЕВА

                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

                     НЕДЯЛКА КРЪСТАНОВА ЕНЧЕВА

                     НЕДЯЛКА ЛУКАНОВА ПАШОВА

                     НЕДЯЛКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА СЛАВОВА

                     НЕДЯЛКО АТАНАСОВ КАЛИНОВ

                     НЕДЯЛКО ЙОВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

                     НЕЛИ ДОНЧЕВА ЧОЛАКОВА

                     НЕЛИ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

                     НЕЛИ ПАВЛОВА ТУРУЛИЙСКА

                     НЕЛИ СТОЕВА ХРИСТОВА-СПАСОВА

                     НЕЛИ СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

                     НЕСТОР МАКАВЕЕВ МАКАВЕЕВ

                     НИКОЛ  БОЯДЖИЕВА

                     НИКОЛ ПЕТКОВА СТАМЕНОВА

                     НИКОЛА БОЯНОВ СТОИЛОВ

                     НИКОЛА ВЕНЦИСЛАВОВ ДИКОВ

                     НИКОЛА НЕНОВ МАРИНОВ

                     НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ КОЛЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ВЕНЕЛИНОВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАЗНЕВ

                     НИКОЛАЙ ДЖУД ОБАЙУАНА

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ФИЛИПОВ

                     НИКОЛАЙ ЦОНКОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА

                     НИНА МАРИНОВА НЕЦОВА

                     НИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ОГНЯН КОЙЧЕВ КОЙЧЕВ

                     ОГНЯН ПЛАМЕНОВ ДРУМЕВ

                     ОГНЯН СТОЙЧЕВ КОСТОВ

                     ОГНЯН СТРАХИЛОВ СТОЯНОВ

                     ОЛЕГ НИКОЛОВ ПОПОВ

                     ОЛЯ ЛЮБЕНОВА СТАНКОВА

                     ОРЛИН ЛЪЧЕЗАРОВ МОМЧЕВ

                     ОРНЕЛА РУМЕНОВА СЪБЕВА-ЗДРАВКОВА

                     ПАВЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТЕФАНОВА

                     ПАВЛИНА ИВАНОВА КЪНЕВА

                     ПАУЛА НЕДЯЛКОВА ПАВЛОВА

                     ПЕНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕНКА ГЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕПА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

                     ПЕТКА КОНСТАНТИНОВА КОНСТАНТИНОВА

                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КОСТОВ

                     ПЕТКО КИРИЛОВ БОЯДЖИЕВ

                     ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

                     ПЕТКО ТОДОРОВ ЧАЛЪМОВ

                     ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ЖЕЛЕВ

                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ СТАВРАКЕВ

                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРИНСКИ

                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-ГОСПОДИНОВА

                     ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ПАНОВА

                     ПЕТЯ СЛАВЧОВА ПЕТРОВА

                     ПЕТЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     ПЛАМЕН БИСЕРОВ ВЕЛКОВ

                     ПЛАМЕН ВЪЛЧЕВ ПЕНЧЕВ

                     ПЛАМЕН РАДОСТИНОВ КОЛЕВ

                     ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ КОЖУХАРОВ

                     ПЛАМЕН ЧАВДАРОВ ХАЛАЧЕВ

                     ПЪРВОЛЕТКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

                     РАДКА ЕВГЕНИЕВА ГЕРГОВА

                     РАДКА ПЕНЕВА ИВАНОВА

                     РАДКА ПЕНЧЕВА ВЪРБАНОВА

                     РАДКА ХРИСТОВА ЦЕНКОВА

                     РАДОСЛАВ БЛАГОВЕСТОВ АНГЕЛОВ

                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ДОНКОВ

                     РАДОСЛАВ РАДКОВ ИВАНОВ

                     РАДОСЛАВА СТОЯНОВА ДЕНЧЕВА

                     РАДОСТИНА ЕВТИМОВА ИВАНОВА

                     РАДОСТИНА ЕМИЛОВА ВЛАСЕВА

                     РАЙКА ПЕТРОВА АРНАУДОВА

                     РАЙНА ПЕТРОВА ЧАЛЪМОВА

                     РАЙНИЧКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА МАРТЕН

                     РАЛИЦА ГРУДЕВА ПЕТРОВА

                     РАЛИЦА ИВАНОВА СЪРЦАНОВА

                     РАЛИЦА ХРИСТОВА ДОДОВА

                     РЕНИ ТОКИЕВА ДОДОВА

                     РОБЕРТИНО ТЕОДОРОВ ТОДОРОВ

                     РОСЕН ЕМАНУИЛОВ ЧОЛАКОВ

                     РОСЕН РАДЕВ ВЛАСЕВ

                     РОСИЦА ПЛАМЕНОВА СПАСОВА

                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ КОЛЬОВСКИ

                     РУМЕН ПЕТРОВ РАДКОВ

                     РУМЕНКА БОЖАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА КАЦАРОВА

                     РУМЯНА ДАНЧЕВА ЦВЕТКОВА

                     РУМЯНА СТИЛИЯНОВА РАЙЧЕВА

                     САМУИЛ МАРТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     САРА ХЕРЦЕЛ КОТЕВА

                     СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕШЕВА

                     СВЕТЛАНА ИВАНОВА СМАГИНА

                     СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА-ДЕМЕЛИЙСКА

                     СВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЪРДЕВ

                     СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ БОЯДЖИЕВ

                     СВЕТОСЛАВА НАСКОВА ПЕЙЧЕВА-ПЕНЧЕВА

                     СИЙКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА

                     СИЙКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

                     СИЛВИАН ЛЮБОМИРОВ ДОНЧЕВ

                     СИЛВИЯ ЕВГЕНИЕВА ГРОЗДАНОВА

                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА-БОЯДЖИЕВА

                     СИМЕОН МЕТОДИЕВ КИРКОВ

                     СИМОНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

                     СЛАВЕЙКО ВЕСЕЛИНОВ МИЛАНОВ

                     СЛАВИ СТАНОЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СЛАВКА БОРИСОВА СИМОВА

                     СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИКОВ

                     СЛАВЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ВЪЛЧЕВ

                     СЛАВЧО СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ

                     СЛАВЯНКА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА

                     СНЕЖАНА АСЕНОВА АТАНАСОВА

                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

                     СНЕЖАНКА ПЕТРОВА СТОЙНОВСКА

                     СНЕЖИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА МИШЕВА-МАРКОВА

                     СОНЯ ИВАНОВА БЕЛИНСКА

                     СОФИЯ МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

                     СПАС ВЕНЦЕСЛАВОВ ТАСКОВ

                     СПАС ГЕОРГИЕВ БАЧЕВ

                     СПАС ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

                     СПАСКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТАНИМИР ПЕТКОВ ЧАЛЪМОВ

                     СТАНИМИР СТАНЧЕВ СТРАТИЕВ

                     СТАНИМИРА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

                     СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

                     СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ БЕРЕМСКИ

                     СТАНИСЛАВА МИЛАНОВА МАРКОВА

                     СТАНИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

                     СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА

                     СТЕФАН АСЕНОВ КОТЕВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     СТЕФАН МАРИНОВ ПАРЛАПАНСКИ

                     СТЕФАН РУМЕНОВ РАЙКОВ

                     СТЕФАНИЯ МИХАЙЛОВА СТОЙНОВСКА

                     СТОИЛКА МИХАЙЛОВА ТУРУЛИЙСКА

                     СТОЯ СТОИЛОВА ИВАНКОВСКА

                     СТОЯН ВАСИЛЕВ КУШКОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ БЕРОВ

                     СТОЯН ЕМИЛОВ КОДЖИА

                     СТОЯН МИТКОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ПАВЛОВ ПАСКАЛЕВ

                     СТОЯН РАДКОВ КОСТАДИНОВ

                     СТОЯН РАДКОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН СТЕФАНОВ ЛЮЦКАНОВ

                     СТОЯН ТОДОРОВ ДОДОВ

                     СТОЯН ТОДОРОВ ЕНЧЕВ

                     СТОЯН ЦАНКОВ ДЕНЧЕВ

                     СТОЯНА КИРИЛОВА МИХАЛЕВА

                     ТАНЯ ЕМИЛОВА ГРИГОРОВА

                     ТАНЯ ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

                     ТАТЯНА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА

                     ТАТЯНА СТЕФАНОВА РУЕВСКА

                     ТЕДИ КОСТАДИНОВА ТОМОВА

                     ТЕНЬО КАЛЧЕВ КРАЧОЛОВ

                     ТЕОДОР ИВАЙЛОВ НИКОЛОВ

                     ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ЧОЛАКОВА

                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПСКА-ДРАГНЕВА

                     ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ПЕНЧЕВА

                     ТЕОДОРО ТЕОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ТИНА ЛЮБЕНОВА ТРИФОНОВА

                     ТИНКА ВЕЛКОВА СТЕФАНОВА

                     ТИНКА НЕЙКОВА ТОНЕВА

                     ТИХОМИР БОЯНОВ АНДРЕЕВ

                     ТИХОМИРА ДИМИТРОВА КРАЧЕВА

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

                     ТОДОР ЦОНЕВ ДОЧЕВ

                     ТОДОР ЩЕРЕВ ПЕТРОВ

                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ГУШЛЕКОВА

                     ТОШКО ИВАНОВ ЧОЛАКОВ

                     ТРИФОНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

                     ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     ФЕОДОРА ИВАНОВА АДАМОВА

                     ФИКРЕТ МЕХМЕД ИБРЯМ

                     ФИЛИП МИХАЙЛОВ МИТОВ

                     ФИЛКА ЛЮБОМИРОВА АВДЖИЕВА

                     ХРИСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АРНАУДОВА

                     ХРИСТИНА КИРИЛОВА ДОБРЕВА

                     ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

                     ХРИСТИНКА ПЕТКОВА УЗУНОВА

                     ХРИСТО НИКОЛОВ КУЮМДЖИЕВ

                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО СТОЯНОВ ДОДОВ

                     ЦВЕТАН АНДРЕЕВ МЕТОДИЕВ

                     ЦВЕТАН БАГРЯНОВ СПАСОВ

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

                     ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ЕРЕНДИЦОВ

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА

                     ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА КОСТОВА

                     ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ЙОТОВА

                     ЦВЕТЕЛИН НАНСЕНОВ НОВАЧКОВ

                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЦВЕТОЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЦОНКА СТАНЕВА ХАДЖИЙСКА

                     ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

                     ЧАВДАР ПЕТКОВ МАНЧОВСКИ

                     ЮЛИЯ ЗДРАВКОВА БАЛАБАНОВА

                     ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

                     ЮЛИЯН СТОЯНОВ БОНЕВ

                     ЯБЛЕНА ГЕРАСИМОВА СЛАВОВА

                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ЯНКА МЛАДЕНОВА ЛАЧЕВА

                     ЯНКО ЕВГЕНИЕВ ХАРИЗАНОВ

                     ЯСЕН ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 007

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АГНЕСА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     АДЕЛИНА АСЕНОВА ЖИВКОВА

                     АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АЛА МИХАЙЛОВНА МАТВЕЕВ

                     АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ПОПХРИСТОВА

                     АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ДОЧЕВА

                     АЛЕКСАНДЪР  ЙОВКОВСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ НИЗАМСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВИЧ БОЯНЖИУ

                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТОЙНОВ НИКОЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ФЕДОРОВ ШЕВЧЕНКО

                     АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ДОНЕВ

                     АЛЕКСЕЙ АНТОНОВ СТЕФАНОВ

                     АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЦЪНЦАРУ

                     АЛИНА  ЕФИМЕНКО

                     АНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРЧЕВА

                     АНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     АНАСТАСИЯ ЕМИЛОВА УИЛЯМС

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛИКИН

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

                     АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА СЪЙКОВА

                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА

                     АНГЕЛИНА КЪНЧЕВА ДЖАНГОЗОВА

                     АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ВЪЧЕВ

                     АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ ВЪЧЕВ

                     АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ

                     АНДРИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АННА ИВАНОВА ВЕЛИНСКА

                     АННА КОНСТАНТИНОВНА КОЛЕВА

                     АННА НИКОЛАЕВНА КОЧЕВА

                     АННА СТЕПАНОВНА САМСИ

                     АННА ХРИСТОВА ДОНЕВА

                     АНТОАНЕТА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     АНТОАНЕТА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

                     АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ЕНЕВА

                     АНТОНИЯ ВАЛЕНТИНОВА БЕРГЕР

                     АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ДИМОВА

                     АРХАНГЕЛ ЙОЛОВ БОРОВАНСКИ

                     АСЕН СИМЕОНОВ ЖИВКОВ

                     АСЯ БОГОМИЛОВА ШУМАНОВА-ПАПАКОЧЕВА

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КРУМОВ

                     АФАНАСИЙ ВАСИЛИЕВИЧ КИХАЙОГЛО

                     БИЛЯНА ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

                     БИЛЯНА КАЛИНОВА МАНОЛОВА-МИРЧЕВА

                     БИЛЯНА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА

                     БИСТРА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА

                     БИСТРА РАЙЧОВА ТОШКОВА

                     БОГДАНА ВАСИЛЕВА ЙОНИЦА-БОРТОЛАМАЙ

                     БОЖИДАРА ХРИСТОВА СТОИЛОВА

                     БОЙКО ИВАНОВ ЦЕКОВ

                     БОРИС ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     БОРИС ЙОСИФОВ ГЕОРГИЕВ

                     БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     БОРИСЛАВ МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОЖИДАРОВ

                     БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ НЕДКОВ

                     БОРИСЛАВА БОРИСОВА КИРОВА-МАРИНОВА

                     БОРЯНА ПЕТРОВА АСЕНОВА

                     БОСИЛКА БОГОСЛОВОВА РАКОВА

                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГРЪНЧАРОВА

                     ВАЛЕНТИНА ВИКТОР РАЙЧЕВА

                     ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИДАКИЕВА

                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     ВАЛЯ БОГДАНОВА СТОИЧКОВА

                     ВАНЯ НЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ВАСИЛ АНАСТАСОВ КАЛЕВ

                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

                     ВАСИЛ МАРИНОВ ВУТОВ

                     ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ЗАФИРОВ

                     ВАСИЛИЙ АФАНАСИЕВИЧ МАВРАДИН

                     ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ КОЛЕВ

                     ВАСИЛКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА

                     ВАСИЛКА СТОЙНЕВА ИВАНЧЕВА

                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЖИВКОВА

                     ВАСЯ ИВАНОВ АЧАНОВ

                     ВЕЛА ЗАХАРИЕВА ВАНКОВА

                     ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ

                     ВЕНЕЛИН РАДОСТИНОВ КИРКОВ

                     ВЕНЕРА ВАЛЕНТОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

                     ВЕНЕТА ДАНЧЕВА ГЕРАНЛИЕВА

                     ВЕНЕТА ПЕТКОВА ШАХАНОВА

                     ВЕНКО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕНЦЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ДЕРЖИЦКИ

                     ВЕНЦИСЛАВ РАДОЙЧЕВ ДЯКОВ

                     ВЕРА ГЕОРГИЕВНА СТЕФОГЛО

                     ВЕРА КАЛИНОВА БИЮКОВА

                     ВЕРГИНИЯ ВИДЕНОВА НИКОЛОВА

                     ВЕРОНИКА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

                     ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА МАРКОВА

                     ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВЕСЕЛКА ИВАНОВА АРНАУДОВА

                     ВИКТОР ВАКЛИНОВ КИДИКОВ

                     ВИКТОР ИВАНОВ ПЕКОВ

                     ВИКТОР РАЙМОНД ДИМИТРОВ

                     ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ГАРВАНСКА

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

                     ВИОЛЕТА МИРОЛЮБОВА ДИМИТРОВА

                     ВИТАЛИЙ ПАВЛОВ КОЧЕВ

                     ВИХРЕН ТРИФОНОВ ТОМОВ

                     ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ

                     ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ КЛИСУРОВ

                     ВЛАДИМИР КОЛЕВ ГЕРГИНСКИ

                     ВЪРБАН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ

                     ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА МИЛИКИНА

                     ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА ЦАНЕВА

                     ГАВРАИЛ ЩИЛЬОНОВ КУБАТЕВ

                     ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ВЕЛЕВА

                     ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЕРАНЛИЕВ

                     ГЕОРГИ АРСЕНОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

                     ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ ЖИВКОВ ФИКОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ

                     ГЕОРГИ КОСЕВ ЖЕРКОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СИРАКОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАПАКОЧЕВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРКОВ

                     ГЕОРГИ ТАНЕВ МАРКОСКИ

                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ КАРАВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ БУЗАДЖИ

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

                     ГРИГОРИЙ  СЕВАСТИАН

                     ДАНАИЛ ИВАНОВ ВАНКОВ

                     ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ТОШЕВ

                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ВЕЛЕВ

                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

                     ДАНИЕЛА ДРАГОМИРОВА ПЕТКОВА

                     ДАНИЕЛА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА

                     ДАРИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ДЕЛЯН ГРИГОРОВ ВЪЛЧЕВ

                     ДЕНИС РУМЕНОВ БОЖКОВ

                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА КОМБИШКОВА

                     ДЕСИСЛАВА БОЙЧОВА ГРУЕВА-КАРАМИТЕВА

                     ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА ГРЪНЧАРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЗНАМЕНОВА

                     ДИАНА МАКОВА ЗАФИРОВА

                     ДИАНА ПЕТКОВА КАРАМИТЕВА

                     ДИАНА СЛАВЯНОВА ЗАРЕВА

                     ДИАНА СТОЯНОВА ВИЗЕВА

                     ДИВНА КОСТАДИНОВА ГОЦЕВА

                     ДИЛЯН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ

                     ДИЛЯНА АНДРЕШКОВА ДИМИТРОВА-АЛЕКСИЕВА

                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ХАЛВАДЖИЕВА

                     ДИМИТРИНКА МЕТОДИЕВА КОТЕВА

                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЛУХОВ

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КИНОВ

                     ДИМИТЪР ВЕНЕЛИНОВ ЙОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БАЛАРЕВ

                     ДИМИТЪР СИМОНОВ АТАНАСОВ

                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БОЯНОВ

                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛАРЕВ

                     ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ЧЕБАН

                     ДОБРИ СТРАТЕВ ВИДЕНОВ

                     ДОБРИНКА ПЕКОВА ГРАПЛЬОВА

                     ДОМНА НИКОЛАЕВНА САМСИ

                     ДОНКА БОРИСОВА НАКОВА

                     ДОРА ИВАНОВА ЦАНОВА

                     ДОРОТЕЯ ИВАНОВА СТОЕВА-ТОШЕВА

                     ДОСТА  ДИМОВСКА

                     ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА МАТЕЕВА-АЛИЕ

                     ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА

                     ЕКАТЕРИНА ХАРАЛАМПИЕВА ФИЛИПОВА-ДИМИТРОВА

                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ТАЛВИ

                     ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ЛИТОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЧАКОВА

                     ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА ТЗАВЕЛЛА

                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

                     ЕЛИНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА

                     ЕЛИСА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

                     ЕЛИСАВЕТА ТЕНЧОВА ПАВЛОВА

                     ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ГОЦЕВА-БАРЕКОВА

                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЛИТОВ

                     ЕМИЛ ИВАНОВ СТОИЛОВ

                     ЕМИЛИЯ МИХАЛКОВА КОМБИШКОВА

                     ЕМИЛИЯ СОТИРОВА ПОПХРИСТОВА

                     ЕНРИКО АЛДО  БОРТОЛАМАЙ

                     ЕРМА АСПАРУХОВА ШОПОВА

                     ЖАКЛИН МАРИОВА ХРИСТОВА

                     ЖАНА НИКОЛАЕВА МАРКОВА

                     ЖЕНИ КРАСИМИРОВА ВАРДУЛОВА

                     ЖЕНЯ ГОГОВА КРУМОВА

                     ЖЕЧО НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

                     ЖИВКА ПЕЕВА КАБАКЧИЕВА

                     ЖИВКО АНГЕЛОВ БОРИСЛАВОВ

                     ЖИВКО ЯНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ВЕЛИНОВ

                     ЗЛАТОМИР НЕЙКОВ СТОЯНОВ

                     ЗОРНИЦА ПЕТРОВА ГУТСУЗЯН

                     ИВА ЖИВКОВА ФИКОВА

                     ИВА ЛЮБЕНОВА ЙОТОВА

                     ИВАЙЛО ГОСПОДИНОВ СТАНЕВ

                     ИВАЙЛО ИВАНОВ БАГАЛЕВ

                     ИВАЙЛО КИРИЛОВ МИТЕВ

                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КОВАЧЕВ

                     ИВАЙЛО СТОЯНОВ КОРАКОВ

                     ИВАЙЛО ЦЕНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВАСЕВ АЧАНОВ

                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ЮРУКОВ

                     ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ИКИЗЛИ

                     ИВАН ЕНЧЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ИВАНОВ СТАЙКОВ

                     ИВАН ИВАНОВИЧ КЪШЛАЛЪ

                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

                     ИВАН КИРИЛОВ МЕРДЖЕВ

                     ИВАН КРИСТИАНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ВЕЛИНСКИ

                     ИВАН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

                     ИВАН САВЕЛЕВИЧ КОВАЧ

                     ИВАН ТИМЕВ ПЕРФАНОВ

                     ИВАН ХРИСТОВ КУЛИНОВ

                     ИВАН ХРИСТОВ СМИЛЕВ

                     ИВАНА ИВАНОВА ТАМАЙЛЪ

                     ИВАНКА АСЕНОВА БОНЧЕВА

                     ИВАНКА АТАНАСОВА ПЕНЧЕВА

                     ИВАНКА БОГДАНОВА ЦВЕТКОВА

                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА КОЕВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА

                     ИВАНКА ПАВЛОВА ПЕЕВА

                     ИВАНКА СТЕФКОВА ДАМЯНОВА

                     ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

                     ИВО БОЙКОВ ЦЕКОВ

                     ИВО БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ

                     ИВО ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ

                     ИВОНА ПЛАМЕНОВА СЛАВОВА

                     ИГОР ВАСИЛИЕВ ПОПАЗ

                     ИГОР ДМИТРИЕВИЧ ТЕРЗИ

                     ИЗАБЕЛ РУМЕНОВА ПАВЛОВА

                     ИЛИАНА РУМЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА

                     ИЛОНА КОЛЕВА КОЛЕВА

                     ИЛЯ ИВАНОВИЧ КАРАЯНИ

                     ИНА ГОРАНОВА ХРИСТОВА

                     ИОАННА ДОЙЧИНОВА ДЕЛИЧЕВА

                     ИРИНА ВЕНЕВА ХРИСТОВА

                     ИРИНА ДОБРЕВА ВИДЕНОВА-ЧАНГОВА

                     ЙОАН ДОБРИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЙОАНА КОЙЧЕВА ДЕЯНОВА

                     ЙОАННА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

                     ЙОВАН АТАНАСОВ ГИНЕВ

                     ЙОВКА ПЕТКОВА КАРАБОЖИКОВА

                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ СКЕНДЕРОВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ВЪРБАНОВ

                     ЙОРДАН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ

                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ЗАФИРОВА

                     КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА КАЛЕВА

                     КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА АНДОНОВА

                     КАМЕН ДРАГАНОВ АНДОНОВ

                     КАРА  ЙОВКОВСКА

                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВСКА

                     КАТЯ БОРИСОВА КИРКОВА

                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     КИРИЛ ГРИГОРОВ ИВАНОВ

                     КИРИЛ ИВАНОВ МЕРДЖЕВ

                     КОСТАДИН МИХАЙЛОВ ВАРДЕВ

                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ФОТЕВ

                     КРАСИМИР ПАВЛОВ ПЕТКОВ

                     КРАСИМИР ПЕТРОВ МИЛУШЕВ

                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЮЛЗАРИ

                     КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА

                     КРИСТИАН ЙОСИФОВ ИВАНОВ

                     КРИСТИНА ИВАНОВА СТОЕВА

                     КРИСТИНА НИКОЛАЕВА УЛАНОВА

                     КРИСТИЯН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

                     КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

                     КРИСТИЯН ТЕОДОРОВ МИРЧЕВ

                     КРИСТИЯННА БОРИСЛАВОВА ЧЕРНЕВА

                     ЛИДИЯ БОЯНОВА ГОРИНОВА

                     ЛИЛИЯ ДРАГОМИРОВА ГЕРАНЛИЕВА

                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА САВОВА

                     ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА САРАФСКА

                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

                     ЛИНА АЗАРЯ ПОЛИКАР

                     ЛИЯНА РАЙМОНД ДИМИТРОВА

                     ЛОРА СТОЯНОВА КОРАКОВА

                     ЛУИЗА КАМЕНОВА ВУЧЕВА

                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ

                     ЛЮБА ИВАНОВА ФИКОВА

                     ЛЮБЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ЛЮБКА ИЛИЕВА БЛАГОЕВА

                     ЛЮБКА ТАНЕВА ВЪЛЧЕВА

                     ЛЮБОМИР АСЕНОВ ЕЛЕНКОВ

                     ЛЮБОМИР КОНСТАНТИНОВ ТОПАЛОВ

                     ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ

                     ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА

                     ЛЮДМИЛА ДАНЧЕВА ЛЮБОМИРОВА

                     МАГДАЛЕНА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАЙЯ ИВАНОВНА ТРАНДАФИЛ

                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА

                     МАРГАРИТА СОТИРОВА МИЛЕНКОВА

                     МАРИАНА ХРИСТОВА СТАМБОЛОВА

                     МАРИЕТА СПАСОВА ВЪРГОВА

                     МАРИЙКА МИХОВА ЖЕЛЕВА

                     МАРИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     МАРИН ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     МАРИНА АТАНАСОВА ЩЕРЕВА

                     МАРИНА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА

                     МАРИНА ИВКОВА ИВАНОВА-ПОЮЖИНА

                     МАРИНА ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА

                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАНДАДЖИЕВА

                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА-НИКОЛОВА

                     МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ДЕЯНОВА-ПЕЙЧЕВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА КАРАВАСИЛЕВА

                     МАРИЯ КИРИЛОВА ЕЛЕНКОВА

                     МАРИЯ ЛЮБЕНОВА КАРАБОЖИКОВА

                     МАРИЯ МАРИНОВА ДЖАМБОВА

                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА КУТИНСКА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА КАЛЕВА

                     МАРИЯ РАДИМИЛОВА ТОДОРОВА

                     МЕРИАМ АБДУЛ КАРИМ-ХУСЕН

                     МИЛА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВЧЕВА

                     МИЛА ХРИСТОВА САНТОВА

                     МИЛЕН БОЖИДАРОВ РУСЕНОВ

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА НИЗАМСКА

                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА БАЛАРЕВА

                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

                     МИЛКА КИРИЛОВА БРУСАРСКА

                     МИНКА ДИМИТРОВА МИЛУШЕВА

                     МИРА СТЕФАНОВА ПОПОВА

                     МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ДОЙЧИНОВ

                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ СЛАВОВ

                     МИРОСЛАВА БОРИСОВА МАНОЛОВА

                     МИРОСЛАВА МАРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

                     МИТКА ЛЮБЕНОВА СТАЙКОВА

                     МИТКО ИВАНОВ СТАЙКОВ

                     МИХАЕЛА СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА

                     МИХАЕЛА СТОЯНОВА ЛУЛЧЕВА

                     МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ МАНАСТЪРЛЪ

                     МИХАИЛ КРАСИМИРОВ КОМБИШКОВ

                     МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕЛЕВ

                     МИШЕЛ ВАРУЖАН ГУТСУЗЯН

                     МОНИКА БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     НАДЕЖДА АФАНАСИЕВНА НИКУЛЕНКО

                     НАДЕЖДА КИРИЛОВА СТОИЛОВА

                     НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ВЕЛЕВА

                     НАДЕЖДА СТОЙНОВА НИКОЛОВА

                     НАДИН  НАЗЕР

                     НАДЯ НИКОЛОВА БОНЧЕВА

                     НАДЯ ПЕТРОВА ЧАКЪРОВА

                     НАСКО ВЛАДИМИРОВ БАЛАБАНОВ

                     НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА ЕФИМЕНКО

                     НАТАЛИЯ СВЕТЛОЗАРОВА ЕНЧЕВА

                     НАТАША ПЕТКОВА АНДРЕЕВА

                     НЕВЕН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ

                     НЕВЕНА ЯСЕНОВА МАКУЛЕВА

                     НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ КАЛЕВ

                     НЕЛИ БОЙКОВА ЦЕКОВА

                     НЕЛИ ВАСИЛЕВА ЧУКУРЛИЕВА

                     НЕЛИ НИКОЛАЕВА КАРАПАНДЖИЕВА

                     НЕЧКО ПЕНЕВ ПЕТРОВ

                     НИКОЛА БОЙКОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ ЗАФИРОВ

                     НИКОЛА ЛАЗАРОВ БОНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ  СТОЙКА

                     НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ ДИМОВ

                     НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЖЕЖУ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГАРВАНСКИ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СЕМЕНАКОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ВИДЕНОВ

                     НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ДЖИГОЛОВ

                     НИКОЛАЙ НЕНОВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ КИРЧУ

                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ СМУКОВ

                     НИКОЛЕТА ВИКТОРОВА ГОГИНА

                     НИЯ НИКОЛАЕВА ВИДЕНОВА

                     ОГНЯН ПЛАМЕНОВ ПАПАЗОВ

                     ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ ДЕДЕ

                     ОЛЯ СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПАВЕЛ САШЕВ ПЕЕВ

                     ПАВЛИН ХРИСТОВ ПЕЙЧЕВ

                     ПАВЛИНА КРАСИМИРОВА МИХОВСКА

                     ПАМЕЛА-ЕЛИНА ДИНКОВА ДИНЕВА

                     ПАНЧО СТОЯНОВ ПАНЕВ

                     ПЕНЕЛОПЕ ИВАНОВ ВИЗЕВА

                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА МАТЕЕВА

                     ПЕТКАН ХРИСТОВ ПОПОВ

                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ПЕТКО НИКОЛОВ ШАХАНОВ

                     ПЕТКО СТОЯНОВ КАРАМИТЕВ

                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ВИЗЕВА

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПАКОЧЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВИЧ МЕЧКАР

                     ПЕТЪР ИВАНОВИЧ АДЖЕМ

                     ПЕТЪР ИВЕЛИНОВ ГАВРАИЛОВ

                     ПЕТЪР ПЕТРОВИЧ ГРОЗДЕВ

                     ПЕТЪР СИМЕОНОВ МАКУЛЕВ

                     ПЕТЪР ТОДОРОВ МАРИНОВ

                     ПЕТЪР ТОШКОВ ГРАПЛЬОВ

                     ПЕТЪР ХРИСТОВ КАЛЕНСКИ

                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСИЕВ

                     ПЛАМЕН РАЛЕВ КОЕВ

                     ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛЕВА

                     ПОЛИНА САШОВА ГОЛЕМШИНСКА

                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА

                     РАДКА ИВАНОВА МЕРДЖЕВА

                     РАДКА МАРИНОВА СЛАВОВА

                     РАДКА ПЕТРОВА ВЪРБАНОВА

                     РАДОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА МЛАДЕНОВА

                     РАДОСТИН РАДОЕВ КИРКОВ

                     РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА ФАБРИКАРОВА

                     РАЙМОНД РУСКОВ ДИМИТРОВ

                     РАЛИ ДИНЕВ КОЕВ

                     РАЛИЦА ДИМИТРОВА БАЛАРЕВА

                     РОЗА СТОИЛОВА ПЕТРОВА

                     РОЗАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА БАЛДЖИЕВА-ЯНКОВА

                     РОЗИНА ЕМИЛ ЛЕВИЕВА

                     РОМАН РОМАНОВ ДЕКОВ

                     РОСЕН РАДОЙЧЕВ ДЯКОВ

                     РОСИЦА ИВАНОВА РОБОВА

                     РОСИЦА СЛАВЧЕВА ДЕМЕРДЖИЕВА

                     РУМЕН РАДОЙЧЕВ ДЯКОВ

                     РУМЯНА КОНСТАНТИНОВА БАЛАБАНОВА

                     РУМЯНА ТОДОРОВА ВЪЧЕВА

                     РУСЛАН ИВАНОВ ВАКРИЛОВ

                     САБИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     САШО КОСЕВ ПЕЕВ

                     СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА

                     СВЕТЛАНА ДРАГАНОВА МИЛИКИНА

                     СВЕТЛОЗАР ДИНКОВ ЕНЧЕВ

                     СВЕТЛОЗАРА СТАМЕНОВА ШАХАНОВА

                     СЕРГЕЙ АФАНАСИЕВИЧ ГАЙДАРЖИ

                     СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ВАСИЛИУ

                     СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЧЕВДАР

                     СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЕЛЕВ

                     СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ГАЙДАРЖИ

                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     СИМЕОН МОИС ТАЛВИ

                     СИМЕОН ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ

                     СИРМА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

                     СЛАВЕЯ АЛЕКСИЕВА КЕСЯКОВА

                     СЛАВИ ТОДОРОВ СЛАВОВ

                     СНЕЖАНА СТОЙНЕВА ВЪЛЧЕВА

                     СНЕЖАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

                     СНЕЖАНКА НЕДЕЛЧОВА ДЕНКОВА-ЮРУКОВА

                     СОКОЛ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ

                     СОФИЯ ХРИСТОФОРОВА ТЗАВЕЛЛА

                     СПАС ПЕТРОВ НАКОВ

                     СТАНИСЛАВ ПЕНКОВ МАРИНОВ

                     СТАНЮ ЖЕЛЕВ СТАНЕВ

                     СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ САВОВ

                     СТЕФАН ЕМАНУИЛОВ ВОДЕНИЧАРОВ

                     СТЕФАН НИКОЛАЕВ ДИМОВ

                     СТЕФАН ПЕТКАНОВ ПОПОВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ ФИНДУЛОВ

                     СТЕФАНА БОНЕВА АТАНАСОВА

                     СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ПАРАСКЕВОВА

                     СТОЯН ДИМИТРОВ ПРОДАНСКИ

                     СТОЯН ИВАЙЛОВ КОРАКОВ

                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ВЪРБАНОВ

                     СТОЯН КРАСИМИРОВ ВИЗЕВ

                     ТАНЕ БОГДАНОВ МАРКОСКИ

                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ТАНЯ НАДКОВА ДИМИТРОВА

                     ТАТЯНА ЛЕФТЕРОВА СИДЕРОВА

                     ТЕОДОР КОСТАДИНОВ МИРЧЕВ

                     ТЕОДОРА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА

                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

                     ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

                     ТИНКА ВЕЛКОВА ЖЕЛЕВА

                     ТОДОР ТОДОРОВ СЛАВОВ

                     ТОДОРКА СТАЙКОВА ДИМИТРОВА

                     ТОНИ КОЛЕВА БОНЕВА

                     ТОШКО ПЕТРОВ ГРАПЛЬОВ

                     ТРАЯНКА ЯНКОВА ПЕТКОВА

                     ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ МЕЧКАР

                     ФИЛИП  ЙОВКОВСКИ

                     ФИЛИП НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

                     ФЛОР САМИ ПОЛИКАР-ПЕТКОВА

                     ФЛОРИНА ЛЮБЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВЧЕВ

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ХРИСТО КИРИЛОВ МЕРДЖЕВ

                     ХРИСТО НИКОЛОВ ВАНКОВ

                     ХРИСТО ПЕТКАНОВ ПОПОВ

                     ХРИСТО СИМЕОНОВ ТОШКОВ

                     ЦВЕТА МЛАДЕНОВА КИРОВА

                     ЦВЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

                     ЦВЕТА ЦВЕТАНОВА ДОНЕВА

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

                     ЦВЕТАН КИРИЛОВ ИВАНОВ

                     ЦВЕТАН НИКОЛОВ БИЮКОВ

                     ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА БАЛАБАНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДОНЧЕВА ИЛИЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

                     ЦВЕТИНА ВАНЧЕВА ВАНКОВА-ДИМИТРОВА

                     ЦВЕТОМИР КИРИЛОВ КАЛЧЕВ

                     ЩИЛЯН НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

                     ЮЛИАН РУМЕНОВ НЕНОВ

                     ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ ЦЕКОВСКИ

                     ЯВОР НИКОЛАЕВ КАРАПАНДЖИЕВ

                     ЯВОР ПЕТРОВ БЕКЯРОВ

                     ЯНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА

                     ЯНКА ТОДОРОВА КАЛЕВА

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 008

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АБДУЛА САЛЕХ АУАД

                     АГНЕСА РОСЕНОВА МИХОВА

                     АДЕЛИНА СПАСОВА МАРИНОВА

                     АДРИАНА ХРИСТОВА ДЖАМБАЗКА

                     АДРИАНА ЦЕЦКОВА НИКОЛОВА

                     АЛБЕНА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА

                     АЛЕКС БИСЕРОВ СТЕФАНОВ

                     АЛЕКС БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

                     АЛЕКС СТЕФАНОВ МЕРДЖАНОВ

                     АЛЕКСАНДРА ЖЕЛЕВА МАРИНОВА

                     АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА КИРИЛОВА

                     АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА

                     АЛЕКСАНДРА САШЕВА МИХАЙЛОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРУНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ БОГДАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРУНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ ВАНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ БОРИСОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ НЕНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ БЕЛИНСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ

                     АЛИДА КЪНЧОВА ДИМИТРОВА

                     АЛИСА ЦВЕТАНОВА ЧЕШКОВА

                     АНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

                     АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА ТОПЧИЙСКА

                     АНАСТАСИЯ МИРОСЛАВОВА ЦОНЕВА

                     АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВА ЧЕРБАДЖИ

                     АНАТОЛИ МАРИНОВ ПЕТРАНОВ

                     АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ

                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ

                     АНГЕЛ ЕВТИМОВ РАШЕВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ ТОШЕВ

                     АНГЕЛ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ЯЧЕВ

                     АНГЕЛИНКА МИЛАНОВА АНГЕЛОВА

                     АНДРИАН НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ

                     АНЕТА ЦВЕТАНОВА БЕНОВА

                     АНИ АЛЕКСАНДРОВА ДАГОРОВА

                     АНИ ИВАНОВА ИВАНЧЕВСКА

                     АНИ НЕНКОВА НЕНКОВА

                     АНИ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     АНКА ИЛИЕВА ПОПОВА

                     АННА КИРИЛОВА МАРИНЧЕВА

                     АННА ПАНТАЛЕЕВА СТАНЧЕВА

                     АННА ТОДОРОВА МИЕССЛ

                     АННА-МАРИЯ КАРДАМОВА БОЕВА

                     АНТОАН АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ

                     АНТОАНЕТА БОЖИДАРОВА АНТОНОВА

                     АНТОАНЕТА ВИЛИ ЗЛАТЕВА

                     АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ОРЕШКОВА-ТОДОРОВА

                     АНТОАНЕТА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

                     АНТОАНЕТА СТОИЛКОВА ЗЛАТЕВА

                     АНТОНИ ЕМИЛОВ НЕШЕВ

                     АНТОНИЯ ВАЛЕРИЕВА СОКОЛОВА

                     АНТОНИЯ ХРИСТОВА МИНЧЕВА

                     АНУШКА КИРИЛОВА ПЕТРУНОВА

                     АСЕН ДАНЧЕВ МАРИНОВ

                     АСЕН КИРОВ КИРОВ

                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     АТАНАС ЛЮБЕНОВ КОДИНОВ

                     АТАНАС МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

                     БИЛЯНА БОЖИДАРОВА МАРИНОВА-БОНЕВА

                     БИЛЯНА СТОИЛОВА ЛОБОШКА-СЛАВКОВА

                     БИСЕР ЛЮБЕНОВ КИРИЛОВ

                     БИСЕР СТЕФАНОВ СТОИЛОВ

                     БИСТРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

                     БИСТРА ВАСИЛЕВА КИРОВА

                     БИСТРА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

                     БИСТРА ТОДОРОВА ПАШАЛИЙСКА

                     БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ ЧОПЕВ

                     БЛАГОЙ КИРИЛОВ ЗЛАТЕВ

                     БОГДАН БОГДАНОВ ЦАНКОВ

                     БОГОСЛАВ-ТЕРВЕЛ ПЕТКОВ ТОДОРОВ

                     БОЖАНА МИЛАНОВА СТОЯНОВА

                     БОЖИДАР ВАСИЛЕВ КАЦАРОВ

                     БОЖИДАР СТЕФАНОВ ПАНАЙОТОВ

                     БОЖИДАРА БОЖИДАР КАЦАРОВА

                     БОЖИЛ ИВАНОВ ПЕЙКОВ

                     БОЙКА ПЕТРОВА ДЖАМБАЗОВА

                     БОЙКО ДИМИТРОВ РАКОВСКИ

                     БОЙКО ИВАНОВ ГИГОВ

                     БОЙКО СВИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ

                     БОРИС АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

                     БОРИС БОРИСОВ СТОИЧКОВ

                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     БОРИСЛАВ БРАНИМИРОВ НАЙДЕНОВ

                     БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

                     БОРИСЛАВ КИРИЛОВ БОРИСЛАВОВ

                     БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ КОДИНОВ

                     БОРЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ШАНОВА

                     БОРЯНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

                     БОЯН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

                     БОЯН ЗЛАТКОВ КАМЕНОВ

                     БОЯН МИХАЙЛОВ СТАНЧЕВ

                     БРЕЙДЪН ПАВЕЛ ПОРШО

                     ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ПЕТКОВ

                     ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ

                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ХРИСТОВ

                     ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ МИНКОВ

                     ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ

                     ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ МИТЕВ

                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

                     ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ДЖУМАЙСКА

                     ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА БОНЕВА

                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

                     ВАЛЕРИ ТОДОРОВ НИНОВ

                     ВАЛЕРИЙ ЙОТОВ ВЪТЕВ

                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

                     ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ

                     ВАСИЛ ПЕНКОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ЯЧЕВ

                     ВАСИЛ ЦЕНОВ ЕТРОПОЛСКИ

                     ВАСИЛИЙ ДЕАНОВ ИВАНОВ

                     ВАСИЛКА БОРИСОВА ПЕНЧЕВА

                     ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ДЮЛГЕРОВА

                     ВАСИЛКА ГРУДЕВА АНДОНОВА

                     ВАСИЛКА СТАМАТОВА ВЪРБАНОВА

                     ВЕЛИСЛАВ ВАСКОВ СТОЯНОВ

                     ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРАБЕЛЬОВ

                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДИМЧЕВА

                     ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

                     ВЕЛИЧКО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ

                     ВЕНЕРА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

                     ВЕНЕТА НЕЙЧЕВА УЗУНОВА

                     ВЕНЕТА ХРИСТОВА КУЗМАНОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ МЕТЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВА ВИДОВА МЕРДЖАНОВА

                     ВЕРА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ВЕРОНИКА КИРИЛОВА КОЛЕВА

                     ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

                     ВЕСЕЛА МИЛЧЕВА КАРАБЕЛЬОВА

                     ВЕСЕЛА ПЕТРОВА СТОЯНОВИЧ

                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

                     ВЕСЕЛИНА ДЕЛЧЕВА ЕНЕВА

                     ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

                     ВЕСЕЛИНА ЯКИМОВА БОГДАНОВА

                     ВЕСКА ИВАНОВА КЛИСАРСКА

                     ВЕСКА СТЕФАНОВА ИЛЧЕВА

                     ВИДО СТЕФАНОВ МЕРДЖАНОВ

                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ

                     ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

                     ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ГУРБЕТОВА

                     ВИКТОРИЯ ПАВЛИНОВА СТОЯНОВА

                     ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ЗИНОВИЕВА

                     ВИЛИ БЛАГОЕВ ЗЛАТЕВ

                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИОЛЕТА МИНЧЕВА КУКУЛАРОВА

                     ВИОЛЕТКА БОРИСЛАВОВА БРАНКОВА

                     ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ЛУЛЕВА

                     ВЛАДИМИР АЛЕКОВ РОМОВ

                     ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЕЛИНОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ

                     ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ БЕЛИНСКИ

                     ВЛАДИМИР СПАСОВ ХРИСТОВ

                     ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ВОЛОДЯ НИКОЛОВ ИВАНОВ

                     ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕКОВА

                     ГАБРИЕЛА БОЯНОВА ПЕТКОВА

                     ГАБРИЕЛА ЦВЕТКОВА ЙОНЧЕВА

                     ГАВРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ГАЛИНКА АНГЕЛОВА КАШЕВА

                     ГАЛЯ ЕМИЛОВА ГЕЦОВА

                     ГАЛЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА-ДЪРВЕНИЧАРСКА

                     ГЕНА КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА

                     ГЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     ГЕОРГИ АДОЛФ РОГАЛСКИ

                     ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ БОЙКОВ РАКОВСКИ

                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ СТОИЛОВ

                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ МАНЕВ

                     ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ БОНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЧЕВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КАРАБЕЛЬОВ

                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КАЛЧЕВ

                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОСТАДИНОВ

                     ГЕОРГИ НЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЪЛОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МЕШКОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ БРАНКОВ

                     ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЕЛЕВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

                     ГЕРГАНА БОЖКОВА СТОИЛОВА

                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА

                     ГЕРГАНА КЛИМЕНТОВА ИВАНОВА

                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА МЕТЕВА

                     ГРИГОР ЛЮБЕНОВ СИМОВ

                     ГРИГОР ПАВЛОВ ЯКОВЧЕВ

                     ДАМЯН БОРИСОВ ПОЛЕГАНОВ

                     ДАНИЕЛ БОЖИЛОВ ВЪЛКОВ

                     ДАНИЕЛ ДАНИЕЛ НИКОЛОВ

                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА БОРИСОВА

                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОТУЗОВА

                     ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА НЕЙТЪН

                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ГОГОВА-АТАНАСОВА

                     ДАНКА ИВАНОВА СТОИЛКОВА

                     ДАРИНА СЛАВЧЕВА КОЛЕВА

                     ДАЯНА БОРИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

                     ДЕНИС МАРИО ХРИСТОВ

                     ДЕНИЦА ВАСКОВА ВЕЛЕВА-ДЕЛЧЕВА

                     ДЕНИЦА ДЕНИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

                     ДЕСИСЛАВ ТАНЕВ ПЕТРОВ

                     ДЕСИСЛАВА БИСЕР КИРИЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА ВЛАДИСЛАВОВА ЦАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА-ИВАНОВА

                     ДЕЯН АНТОНОВ ГРАДИНАРОВ

                     ДИАНА АСЕНОВА ЗЛАТЕВА

                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА МЕТЕВА

                     ДИАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

                     ДИМАНКА ВЛАДИМИРОВА БЕРГОВА

                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

                     ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА

                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ЦИНГИЛЕВ

                     ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ СТОИЛОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАНКОВ

                     ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ СЛАВКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАСАБОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦАНОВ

                     ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЧОЛЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ РАЙНОВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАНЕВ

                     ДИМИТЪР РАДЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМЧО ЛЮБОМИРОВ МЛАДЕНОВ

                     ДИМЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     ДИНА СПАСОВА ПЕТРОВА

                     ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА КУНЕВА

                     ДОБРИНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА

                     ДОНКА ЖЕЛЕВА ПАНЕВА

                     ДОНКА ИВАНОВА ГЪРГОЛОВА

                     ДРАГОМИР ГОШОВ МАНОВ

                     ЕВА МАРИО ГЕОРГИЕВА

                     ЕВА ЧИЛОВА САРЪИВАНОВА

                     ЕВГЕНИ ДИМИТРИНОВ МАРИНОВ

                     ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ЕДУАРД БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

                     ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА СЛАУТА

                     ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СПАСОВА-ВАСИЛЕВА

                     ЕКАТЕРИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА СУЛЕВА

                     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА

                     ЕЛЕНА БОЯНОВА СИМЕОНОВА-ХРИСТОВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     ЕЛЕНА ДИМЧЕВА ФИЛЧЕВА

                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА МАРИНЧЕВА

                     ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ШАРКОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОМОВА

                     ЕЛЕНА РУМЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА МИТЕВА

                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КАДИЕВА

                     ЕЛИЗА ТРУДОЛЮБОВА ЙОСИФОВА-ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛИЗАБЕТ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛИЗАБЕТ ВЪРБАНОВА ПЕТРАНОВА

                     ЕЛИСАВЕТА СТАМЕНОВА СТОЙКОВА-ПЪТОВА

                     ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА

                     ЕЛИЦА ВАСИЛЕВА ЧОВАЛИНОВА

                     ЕМАНОИЛ СТОЯНОВ ЛЮБЕНОВ

                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ СТОИЛОВ

                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     ЕМИЛ ИЛИЕВ СТОИЛОВ

                     ЕМИЛ МАРИНОВ ЕНЕВ

                     ЕМИЛ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА РОМОВА

                     ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ЗАПАРТОВА

                     ЕМИЛИЯ МИРЧЕВА АНТОНОВА

                     ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА ПАНКОВА

                     ЕМИЛИЯ СВЕТЛОМИРОВА МИЛОВАНОВА

                     ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА ХАДЖИГЕОРГИЕВА

                     ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ РАШЕВ

                     ЕФРОСИНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

                     ЖАКЛИН ИВАНОВА ФАБЕР

                     ЖЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     ЖИВКО МАРТИНОВ ЖЕЛЕВ

                     ЖУЛИЕТА АСПАРУХОВА ЛАЗАРОВА

                     ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ САНДОВ

                     ЗДРАВКА ЗАХАРИЕВА СТАНЧЕВА

                     ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ

                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЗЛАТИНА ИВАНОВА ЕНЕВА

                     ЗЛАТИНА СТОЯНОВА КАЛОЯНОВА

                     ЗОРА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА

                     ЗОРКА ЗДРАВКОВА МЛАДЕНОВА

                     ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА

                     ЗОРНИЦА ПЕТРОВА КЮРКЧИЕВА

                     ЗОРНИЦА ЧАВДАРОВА ПАПАРКОВА

                     ЗОЯ ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

                     ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ИВА СВЕТЛИН РАНГЕЛОВА

                     ИВАЙЛА ИВАНОВА ЯНКОВА

                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

                     ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ ПАЦОВ

                     ИВАЙЛО ПЕТКОВ ДУНЧЕВ

                     ИВАЛИНА ЦЕНКОВА ЦОНЕВА

                     ИВАН БОЙЧОВ СЕРАФИМОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВЕЛКОВ ДИМЧЕВ

                     ИВАН ВИТАНОВ ПЕЙЧЕВ

                     ИВАН ВЪЛЧЕВ КЪНЧЕВ

                     ИВАН ВЪТЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН ДЯНКОВ УРУМОВ

                     ИВАН КИРИЛОВ БОРИСЛАВОВ

                     ИВАН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ ШОПОВ

                     ИВАН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

                     ИВАН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ПАУНОВ

                     ИВАН ПЕТРОВ ГОРЧЕВ

                     ИВАН РАДЕВ ЧАКЪРОВ

                     ИВАН САШОВ ИВАНЧЕВСКИ

                     ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

                     ИВАНА СТОЯНОВА ТЕРЗИЙСКА-ЛЮБЕНОВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

                     ИВАНКА ДЕЛЧЕВА КИРЧЕВА

                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЛУКАНОВА

                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА ФАЙЛИНГ

                     ИВАНКА ЛЮБЕНОВА МЕТОДИЕВА

                     ИВАНКА СТЕФАНОВА ВЕЛИНОВА

                     ИВАНКА ХРИСТОВА ПАНКОВА

                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА

                     ИВЕЛИНА МАРИНОВА ПЕЛОВСКА

                     ИВЕТ ГЕОРГИЕВА МЕШКОВА

                     ИВЕТА ВЕРГИЛОВА ВУТОВА

                     ИВО НИКОЛОВ МИЛОВАНОВ

                     ИВО СТОЯНОВ ЦОЛОВ

                     ИГЛИКА ЦВЕТАНОВА ГЕЛОВСКА

                     ИЛИАН МИРЧЕВ ИЛИЕВ

                     ИЛИАНА МОМЧИЛОВА ПЕТРОВА

                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

                     ИЛИЯ ЯНЧЕВ ПЕНЧЕВ

                     ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ГЕНОВ

                     ИЛИЯНА БОРИСОВА СТОИЧКОВА

                     ИЛИЯНА ЕЛЕНОВА ДОНЕВА

                     ИНЕС МОХАМЕД ХАММАМИ АБИД

                     ИРЕН СВЕТОСЛАВОВА ГАРАБЕДЯН

                     ИРЕНА БЛАГОЕВА НАЙДЕНОВА

                     ИРЕНА ИВАНОВА ТАНЕВА

                     ИРЕНА ЙОШОВА КАМЕНОВА

                     ИРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ИРИНА ТОНЧЕВА БЕБОВА

                     ИРМА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ИСКРА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА

                     ИСМАН МЕХМЕД АЙВАЗ

                     ЙОАН ЯНЧЕВ ПЕНЧЕВ

                     ЙОАННА ДЕСИСЛАВОВА ПЕТРОВА

                     ЙОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     ЙОРДАН ИВАНОВ ВАЧКОВ

                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ ТОПЧИЙСКИ

                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     ЙОРДАНКА МАЛИНОВА АНГЕЛОВА

                     ЙОРДАНКА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЙОСИФОВА

                     ЙОРДАНКА ХРИСТОЗОВА ЯНЕВА

                     КАЛИН АНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

                     КАЛИН ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ

                     КАЛИН САШЕВ ТРАЙКОВ

                     КАЛИНА МАРИО ГЕОРГИЕВА

                     КАЛИНА ТОДОРОВА ЛЕОНХАРТ

                     КАМЕЛИЯ АНТОНОВА ВЪРБАНОВА

                     КАМЕЛИЯ КОЦЕВА КОНЕВА

                     КАМЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ВЕЛИНОВА

                     КАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     КАПКА ПЕТРОВА РОГАЛСКА

                     КАРДАМ ЕМИЛОВ БОЕВ

                     КАРИНА ИЛИЕВА МАНОЛОВА

                     КАТЯ АНТОНОВА АНТОНОВА-ДРАГАНОВА

                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТОИЛКОВА

                     КАТЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

                     КИРИЛ ВАСИЛЕВ ДЪРВЕНИЧАРСКИ

                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЧИМЕВ

                     КИРИЛ ДЕНЧЕВ ЯНАКИЕВ

                     КИРИЛ ИВАЙЛОВ БАЧИЙСКИ

                     КИРИЛ МИРЕВ ЗАРЕВ

                     КИРИЛ НИКОЛОВ АРНАУТСКИ

                     КИРИЛ РОСЕНОВ МИХОВ

                     КИРИЛ ТОДОРОВ ГУРБЕТОВ

                     КИРО АЛЕКСАНДРОВ РУСКОВСКИ

                     КИРО ИВАНОВ КИРОВ

                     КЛАРА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

                     КЛАРА МАРДИК ПЕТРОВА

                     КЛАРК АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРУНОВ

                     КОНСТАНТИН БИСЕР КИРИЛОВ

                     КОНСТАНТИН МАРИНОВ ДЕЛЧЕВ

                     КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ВЪЖАРОВ

                     КОНСТАНТИНА СЛАВЧЕВА КОЛЕВА

                     КОНСТАНЦА БОЯНОВА ИВАНОВА

                     КОПРИНКА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА

                     КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ

                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ ТРАЙКОВ

                     КРАСИМИР МИЛКОВ МИЛОВ

                     КРАСИМИРА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     КРАСИМИРА ЛЮБОМИРОВА ВЪТКОВА

                     КРИСТИАН ГОШОВ МАНОВ

                     КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

                     КРИСТИНА ЯНЧЕВА ТОШКОВА

                     КРИСТИЯН КАРДАМОВ БОЕВ

                     КРУМ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ЦИГАНКАРОВ

                     КУНА ПЕТКОВА ВЪЛОВА

                     ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

                     ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ВЕРГИЕВА

                     ЛАРИСА МИХАЙЛОВА РОМЕНСКА

                     ЛИЛИ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

                     ЛИЛИЯ БОГДАНОВА СТОЯНОВА

                     ЛИЛИЯ ЕВТИМОВА ТОДОРОВА

                     ЛИЛИЯ ИВАЙЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ПЕЙЧЕВА

                     ЛИЛИЯ РОСЕНОВА МИЛАНОВА

                     ЛИЛИЯ ТЕОДОСИЕВА ЛЬО ФАЛХЕР

                     ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА МИЛЕНКОВА

                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СОСЕРОВА

                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ЛИЛЯНА ЖЕЛЕВА МАРИНОВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛИЛЯНА МАНЧЕВА МЛАДЕНОВА

                     ЛИЛЯНА ПАНОВА АНДРОВА

                     ЛИЛЯНА САВОВА ИЛИЕВА

                     ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ДЖАМБАЗКА

                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

                     ЛИНА СТАЙКОВА ИГНАТОВА

                     ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

                     ЛОРА НИКОЛАЕВА ЗДРАВКОВА

                     ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

                     ЛЮБА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА

                     ЛЮБЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОНЧЕВ

                     ЛЮБКА КИРИЛОВА ИВАНЧЕВА

                     ЛЮБОМИР ВАСКОВ МЕРАДЖОВ

                     ЛЮБОМИР ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ

                     ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ВЪТКОВ

                     ЛЮБОМИР КАЛИНОВ ВЕЛИНОВ

                     ЛЮБОМИР МАРИНОВ МАРИНОВ

                     ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ МИНКОВ

                     ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СОСЕРОВ

                     ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА ЛЮБОМИРОВА

                     ЛЮБЧО ЗЛАТАНОВ ТАКОВ

                     ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

                     ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ ДЕМИРЕВ

                     ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ ПОПОВ

                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИХОВА

                     МАГДАЛЕНКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА

                     МАГДАЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЗАХАРИЕВА

                     МАЙЯ ДИМИТРОВА МАТЕЕВА

                     МАЙЯ ЦАНЕВА ЛАЗАРОВА

                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА ЦОНЕВА

                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА КОЛЕВА

                     МАРГАРИТА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИАНА ЛОЗЕВА ДЕЛЕВА

                     МАРИАНА СЕРГЕЕВА ЧОПЕВА

                     МАРИЙКА АСЕНОВА МИШЕВА

                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛЮБЕНОВА

                     МАРИЙКА СЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МАРИКО БОЖИЧКОВА АНТОНОВА

                     МАРИН БОРИСОВ ИНГИЛИЗОВ

                     МАРИН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

                     МАРИН СЕРГЕЕВ КЪРДЖИЕВ

                     МАРИН ХРИСТОВ ГРЪБЛЕВ

                     МАРИНА ЙОРДАНОВА АНДРОВА

                     МАРИНА ФЕДОРОВНА ШУШКОВА

                     МАРИО ВЕНКОВ БОБЕКОВ

                     МАРИО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА МАНЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА МОРОЗОВА

                     МАРИЯ ЗАХАРИЕВА АТАНАСОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ХАДЖИЕВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ГЕЛОВСКА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

                     МАРИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ЛАЛЕВА ПОПОВА

                     МАРИЯ ЛУКОВА БОГОЕВА-ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ПАСКАЛЕВА НЕНКОВА

                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

                     МАРИЯНА ХАРАЛАМПИЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

                     МАРТА ИВАНОВА САРЪИВАНОВА

                     МАРТИН ВАЛЕРИЕВ КАЗАНДЖИЕВ

                     МАРТИН ВЕЛИЗАРОВ ШАНОВ

                     МАРТИН ВОЛОДИЕВ ИВАНОВ

                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     МАРТИН ЕМИЛОВ ЕНЕВ

                     МАРТИН ЕМИЛОВ НЕДКОВ

                     МАРТИН МАРИЯНОВ ЛАКОВ

                     МАРТИН СОТИРОВ КОЛЕВ

                     МАРТИН ТАКОВ ИГНАТОВ

                     МАРТИНА МИРОСЛАВОВА ЦОНЕВА

                     МАЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

                     МАЯ ВЕНЦЕСЛАВ БОРИСОВА

                     МАЯ МИЛКОВА ДИМИТРОВА-АТАНАСОВА

                     МАЯ НИКОЛАЕВА ЦЕНОВА

                     МЕХМЕД ИСМАИЛ АЙВАЗ

                     МИКО ЦЕКОВ МИКОВ

                     МИЛА МАРИАНОВА ЗАРЧЕВА

                     МИЛАДИНКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

                     МИЛАН КОПЧЕВ СТОЯНОВ

                     МИЛЕН БОЖИДАРОВ ДЖУМАЙСКИ

                     МИЛЕН МИЛЕНОВ НИКОЛОВ

                     МИЛЕН МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ

                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

                     МИЛЕНА ДИМОВА КОЛЕВА

                     МИЛЕНА ДИНЕВА ТЕНЕВА-ТАБАКОВА

                     МИЛКА БОРИСОВА СТОИЛКОВА

                     МИРА АНГЕЛОВА ПАУНОВА

                     МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ СПАСОВ

                     МИРОСЛАВА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

                     МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА-ЧЕРБАДЖИ

                     МИТКО ГОСПОДИНОВ АНГЕЛОВ

                     МИТЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     МОНИКА МАРИОВА СПАСОВА

                     НАДЕЖДА НЕНОВА СИМЕОНОВА

                     НАДЕЖДА СТОЯНОВА ИВАНОВА

                     НАДЕЖДА ТИХОЛОВА МАРИНОВА

                     НАДЯ БОРИСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА

                     НАНКО БЕРНАРДОВ БЕНЧЕВСКИ

                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     НЕВЕНА ЛАЗОВА ЧУТУРКОВА

                     НЕДЕЛКА ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА

                     НЕДКА АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА

                     НЕДКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

                     НЕДКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА

                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИЛИЕВА

                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТИНКОВА

                     НЕЛИ ДИНКОВА ПАНАЙОТОВА-ЦАНОВА

                     НЕНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     НИКОЛА ТОДОРОВ ГЛУШКОВ

                     НИКОЛА ХРИСТОВ ГРЪБЛЕВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЦЕНОВ

                     НИКОЛАЙ ВОЛОДИЕВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАЙНОВ

                     НИКОЛАЙ ЖАНОВ ФИЛИПОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОТУЗОВ

                     НИКОЛАЙ ИВОВ МИЛОВАНОВ

                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ВЪТКОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ УЗУНОВ

                     НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛЕТА ИВАНОВА НЕНОВА

                     НИКОЛИНА НАЙДЕНОВА ЧАНЕВА

                     НИКОЛИНКА ВЕЛИНОВА ЛЮБЕНОВА

                     НИНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

                     НИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

                     НИНА ХРИСТОВА ЛИЧЕВА

                     НОРА БОРИСОВА КАЦАРОВА

                     ОГНЯН МИЛЕНОВ ДИДОВ

                     ОГНЯН ТЕОДОСИЕВ ТОДОРОВ

                     ОГНЯНА ИВАНОВА ОГНЯНОВА

                     ОЛГА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА-РУСКОВСКА

                     ОЛЕГ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ

                     ОФЕЛИЯ СТРАХИЛОВА РУСЕВА

                     ПАВЕЛ БОЯНОВ БОНЕВ

                     ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ПАНЕВ

                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ НЕСТОРОВ

                     ПАВЛИН ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

                     ПАВЛИН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

                     ПАРАСКЕВА СТАНКОВА НЕСТОРОВА

                     ПАТРИК  САМ-ЛАЗАРОВ

                     ПАУЛИНА ЛЮДМИЛОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА ВЛАДИМИРОВА МИНКОВА

                     ПЕНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА

                     ПЕНЧО МИТКОВ ПЕНЕВ

                     ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

                     ПЕТИНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

                     ПЕТКО НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ

                     ПЕТКО СТОЯНОВ ИНДЖОВ

                     ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕМОВ

                     ПЕТРАНКА НИКОЛОВА АНДОНОВА-ТУШЕВА

                     ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАУНОВ

                     ПЕТЪР АРМЕНАГ РУМЯН

                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВИЧ ЛЮЛЕНОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БРАНКОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТУШЕВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗАРЧЕВ

                     ПЕТЪР ДОБРЕВ БАТОЛОВ

                     ПЕТЪР ТОНИЕВ ОПРИКОВ

                     ПЕТЬО ВЛАДКОВ ПЕНКОВ

                     ПЕТЯ АНДРЕЕВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ПЕТЯ ЙОСИФОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

                     ПЕТЯ ПЕЙЧЕВА ИВАНОВА

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ГЕНОВ

                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ

                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХУБЕНОВ

                     ПЛАМЕН РАДЕВ РАДЕВ

                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ СОСЕРОВ

                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ РУСЕВ

                     ПОЛИНА ЕМАНУИЛОВА КАПИТАНСКА

                     ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА МИРОНОВА-СЕМКОВА

                     РАДОЛИНА БОЯНОВА КАМЕНОВА

                     РАДОСЛАВ АТАНАСОВ КОСТОВ

                     РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ

                     РАДОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ МИХОВ

                     РАДОСТИНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

                     РАЛИЦА АНТОНОВА ГРАДИНАРОВА

                     РАЛИЦА ВАСИЛЕВА МИКОВА

                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     РАЛИЦА МАРИО ХРИСТОВА

                     РАЛИЦА ПЕТРОВА ДИДОВА

                     РЕГИНА РОСЕНОВА СВИЛЕНОВА

                     РЕНИ СТОИЧКОВА ВЛАДИСЛАВОВА

                     РИЛКА ПАВЛОВА НЕСТОРОВА

                     РОСИЦА ПЕТРОВА РУМЯН

                     РОСЛАНА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА

                     РУЖА ВАСИЛЕВА КИРОВА-ЧЕШКОВА

                     РУМЕН ПАВЛОВ ВЕРГИЕВ

                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА АРНАУДОВА-ГЕОРГИЕВА

                     РУМЯНА ДРАГАНОВА ПОПОВА

                     РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА-ПАНАЙОТОВА

                     РУМЯНА МИНЕВА КЪРДЖИЕВА

                     РУМЯНА МИТКОВА ПЕТРОВА

                     РУМЯНКА ЛЮБЕНОВА ЙОСИФОВА

                     САВИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     САМИ ДАУД АБДУЛА

                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛОВА

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     СВЕТЛА КРУМОВА ТОДОРОВА

                     СВЕТЛА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

                     СВЕТЛА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

                     СВЕТЛАНА НЕВЕЛИНОВА БОЖКОВА

                     СВЕТОЗАР ИВАНОВ БИНЕВ

                     СВЕТОЗАР ИВАНОВ СЕМКОВ

                     СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РОГАЛСКИ

                     СВЕТОСЛАВ ЛОЗАНОВ ИВАНОВ

                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ШУШКОВ

                     СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ БОБОЙЧЕВ

                     СВИЛЕН ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ

                     СВИЛЕНКА СТОИЛКОВА ЛАЖОВА

                     СЕВДА АНГЕЛОВА АЙВАЗ

                     СЕРГЕЙ АСЕНОВ БЕЛИНСКИ

                     СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЧЕРБАДЖИ

                     СИЙКА ПАСКОВА НЕДКОВА

                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

                     СИМЕОН БОЯНОВ КАМЕНОВ

                     СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     СИМЕОН КИРИЛОВ ТОПЧИЙСКИ

                     СИМЕОН ПЛАМЕНОВ РУСЕВ

                     СИМЕОН СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ

                     СИМЕОН ЯНАКИС ЙОАНУ

                     СИМОНА БОГДАНОВА ЦАНКОВА

                     СИМОНА ИЛИЕВА СТОЙЧЕВА

                     СИМОНА ХРИСТОФОРОВА ДЖУРОВА

                     СИРМА ЛЮДМИЛОВА БЕНЧЕВСКА

                     СКАНДЕР  ХАММАМИ

                     СЛАВА МИХАЙЛОВА РАДЕВА

                     СЛАВЕЙКА ПЕНЕВА ЯЧЕВА

                     СЛАВЕНА АНГЕЛОВА КОНЕВА

                     СЛАВКА АТАНАСОВА МАНЕВА

                     СЛАВКА ВАСИЛЕВА МИЛАДИНОВА

                     СЛАВКА СТЕФАНОВА ПАУНОВА

                     СЛАВЧО БОРИСОВ СТОИЧКОВ

                     СЛАВЯНКА ВЛАДИСЛАВОВА СКОПЦОВА

                     СЛАВЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     СНЕЖАНА ЦАНЕВА ХИНКОВА

                     СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА

                     СНЕЖКА НИКОЛОВА ЦАНКОВА

                     СОНЯ МИХАЙЛОВА ПАЦОВА

                     СПАС ЕМИЛОВ АСЕНОВ

                     СПАС КИРИЛОВ СТОИЛКОВ

                     СТАМЕН ДИМИТРОВ ХАДЖИМИТОВ

                     СТАМЕНА СВЕТОЗАРОВА ПОЛЕГАНОВА

                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ МИХОВ

                     СТАНКО ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТЕЛА ИЛКОВА ГУНОВА

                     СТЕЛИАНА БОГОМИЛОВА АНГЕЛОВА-ИГОВА

                     СТЕФАН БОЯНОВ БОНЕВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ СЪБЕВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ

                     СТЕФАН ЛЮДМИЛОВ МАРИНОВ

                     СТЕФАН НИКОЛОВ МЕРДЖАНОВ

                     СТЕФАН ПЕТКОВ СОСЕРОВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ ГОРЧЕВ

                     СТЕФАН САШОВ ИВАНЧЕВСКИ

                     СТЕФАН СТОЯНОВ ДРАГАНОВ

                     СТЕФАН ЦВЕТАНОВ МИНКОВ

                     СТЕФАНИ ИВАНОВА РАЗСОЛКОВА

                     СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА

                     СТЕФАНКА НИКОЛОВА КАИШЕВА

                     СТЕФАНКА СЛАВЧОВА ИВАНОВА

                     СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

                     СТЕФКА МИЛКОВА ИНДЖОВА

                     СТЕФКА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     СТИЛИЯН ЮЛИЯНОВ ШИВАРОВ

                     СТОИМЕНКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СТОЙНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

                     СТОЯН БОТЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     СТОЯН ЕМИЛОВ АСЕНОВ

                     СТОЯН ПЕТКОВ ИНДЖОВ

                     СТОЯН ХРИСТОВ ДЖУРОВ

                     ТАНЯ БОЖИДАРОВА ТАНЕВА

                     ТАНЯ ДАНЧЕВА ИВАНОВА

                     ТАНЯ КОСТАДИНОВА БОСИЛКОВА-СТОИЛОВА

                     ТАНЯ МАРИНЧЕВА БИНЕВА

                     ТАНЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА МЮЛЕР

                     ТАТЯНА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА

                     ТАТЯНА ИВАНОВА БЕЛИНСКА

                     ТАТЯНА ОРЛИНОВА ШИВАРОВА

                     ТАТЯНА СТОЯНОВА ФИЛЧЕВА

                     ТЕОДОР АЛЕКСЕЕВ МОРОЗОВ

                     ТЕОДОР ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ТЕОДОР НИКОЛАЕВ СТОИЛОВ

                     ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА РУСКОВСКА

                     ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА

                     ТЕОДОРА НИКОЛОВА АТАНАСОВА ФИЛИПС

                     ТЕОДОРА ОГНЯНОВА ХРИСТОВА

                     ТЕОДОРА СТОЯНОВА ЛЮБЕНОВА

                     ТИНА БОРИСОВА ЦИНГИЛЕВА

                     ТИНА РОСЕНОВА ТИНКОВА

                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ДРЕНСКА

                     ТИХОМИР ГРИГОРОВ ТАКОВ

                     ТИХОМИРА АНГЕЛОВА ГРАМАТИКОВА

                     ТОДОР ВЪЛКАНОВ ВЪЛКАНОВ

                     ТОДОР КИРИЛОВ АПОСТОЛОВ

                     ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР НИКОЛОВ ГЛУШКОВ

                     ТОДОР НИКОЛОВ ПЕТЕВ

                     ТОДОР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

                     ТОДОРКА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА

                     ТОДОРКА ТОДОРОВА ВЕЛИНОВА

                     ТОНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

                     ХРИСТИЯН СИМЕОНОВ ЯНКОВ

                     ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ ГОРАНОВ

                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОСТОВ

                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЯЧЕВ

                     ЦАНКА ДРАГАНОВА КОДУЗОВА

                     ЦВЕТА СТОЯНОВА БОЖКОВА

                     ЦВЕТАЛИНА МАРИ  ПОРШО

                     ЦВЕТАН БОЖИНОВ ТОМОВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ЦОЛОВ

                     ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА ТАСЕВА

                     ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

                     ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ВУТЕВА

                     ЦВЕТАНКА СТОИЧКОВА ДИМИТРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА АНТОНИЕВА НЕШЕВА

                     ЦВЕТИ МИХАЙЛОВА ГОРАНОВА

                     ЦВЕТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ЦВЕТОМИРА ДИАНОВА ХУБЕНОВА

                     ЦОНКА ИВАНОВА ГРЪБЛЕВА

                     ЮЛИАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

                     ЮЛИТА ТОДОРОВА КИРКОВА-ПОРШО

                     ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ХЕТИМОВА

                     ЮЛИЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     ЮЛИЯН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ

                     ЮЛИЯН СТОЯНОВ ШИВАРОВ

                     ЮЛИЯНА ИЛИЕВА ЦЕНОВА

                     ЮРКА ДОБРЕВА ТАКОВА

                     ЯВОР МИХАЙЛОВ МАРИНОВ

                     ЯВОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ЯНА МИЛАНОВА КУЗОВА

                     ЯНИНА ИВАНОВА ДЕНКОВА

                     ЯНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА

                     ЯНКА СИМЕОНОВА ЕВТИМОВА

                     ЯНКО ПЕТРОВ ЯНЕВ

                     ЯСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПАНЕВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 009

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДЕЛИНА СТОЙНЕВА РЕСИЛОВСКА

                     АДРИАНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА

                     АЙЯ ПЕТРОВА МОСКОВА

                     АЛБЕНА АТАНАСОВА ЯМБОЛИЕВА

                     АЛБЕНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

                     АЛБЕНА ДОЧЕВА ФАКИРОВА

                     АЛБЕНА ЯНИСЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     АЛБЕРТО КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ

                     АЛЕКС ВИТ ПЕТРУ

                     АЛЕКСАНДЕР  ПАТИС

                     АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

                     АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ХАРИЗАНОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АНРИ ВИДЕНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КОВАЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ ХРИСТЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАКРИЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОТОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИЛЯНОВ ТОДОРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГОГОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СИМЕОН  КАРНИ

                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ МАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ГУДЖУНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ТАСЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СЕВОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ ТРАЙКОВ

                     АЛЕН ОННИК КАРАНФИЛЯН

                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ СМИЛЕВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕРАШЕВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ КОНСТАНТИНОВ ЯМБОЛИЕВ

                     АНГЕЛ МИЛЕВ СМИЛЕВ

                     АНГЕЛ НЕНЧОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ХРИСТОСКОВ

                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ШИШКОВ

                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА

                     АНДЖЕЛА ДЖАНПИЕРО МАРИНОНИ

                     АНДРЕА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

                     АНДРЕЙ АНДРЕЕВ БОРИСОВ

                     АНДРЕЙ НИКОЛАЙ КАРАИЛИЕВ

                     АНДРЕЙ ТОДОРОВ ТРЕНЕВ

                     АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА

                     АНЖЕЛ ЙОРДАНОВА АКСЕНТИЕВА-МАНДЖАРОВА

                     АНИ ДИМИТРОВА УЗУНОВА-ПЕЦЕВА

                     АНИТА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА

                     АНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

                     АНКО ИВАНОВ АНКОВ

                     АННА АЛЕКСАНДРОВА КИСЬОВА

                     АННА БОЖИНОВА МИТЕВА

                     АННА ВАЛЕНТИНОВА ПАНОВА

                     АННА ВЕНЕЛИНОВА КОСЕВА

                     АННА ИЛИЕВА ЛИНГОРСКА

                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ГЕРАШЕВА

                     АНТОАНЕТА БОРИСОВА МУТАФЧИЙСКА

                     АНТОАНЕТА МАРИНОВА ПЕТРОВА

                     АНТОН ПЛАМЕНОВ ДЮЛГЕРОВ

                     АНТОНИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНУШКА БЕЦАЛЕЛ МАЙРОВА

                     АРАМ  ГАЗАРЯН

                     АСЕН ПАНЧЕВ ЦЕКИН

                     АСЕН СПАСОВ АСЕНОВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ ЦУКЕВ

                     АСЕН СТОЯНОВ ЧЕРНАЕВ

                     АСЯ ЧАВДАРОВА ДРАГАНОВА

                     АТАНАС ВИЛИЕВ ФИНКОВ

                     АТАНАС ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

                     АТАНАС ИВАНОВ КЮРКЧИЕВ

                     АТАНАС НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ

                     БИЛЯНА АНДРЕЕВА КАЛОФЕРОВА

                     БИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА

                     БИЛЯНА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

                     БИНКА ВЛАДЕВА КИРОВА

                     БИСЕР ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

                     БИСЕР РАДОСЛАВОВ ПАЧЕВ

                     БИСЕРКА КСЕНОФОНОВА ИВАНОВА

                     БИСТРА ПЕТРОВА ПЕЙЧИНОВА

                     БЛАГОВЕСТА АЛЕКСАНДРОВА ГОГОВА

                     БОГДАН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

                     БОГОМИЛ БОЕВ БОЖКОВ

                     БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ

                     БОГОМИЛ ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ

                     БОГОМИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

                     БОЖАНКА ХРИСТОВА ЛОЗАНОВА

                     БОЖИДАР СЛАВЧЕВ СТАНКОВ

                     БОЖИДАР ТЕНЧЕВ БОЖИНОВ

                     БОЖИДАРА БОГОМИЛОВА БОЖКОВА

                     БОЖИДАРА БОЙКОВА НАЙДЕНОВА-НИКОЛАЕВА

                     БОЖИМИР АСЕНОВ ДАВИДОВ

                     БОЙКО МИХАЙЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     БОЙКО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕКОВ

                     БОРИС ИВОВ КОЙКОВ

                     БОРИС НАЧЕВ БОРИСОВ

                     БОРИС НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАДЕВ

                     БОРИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЯНОВ

                     БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     БОРИСЛАВ СТОИЛОВ СТОЯНОВ

                     БОРИСЛАВ ТЕНЕВ ЕЗЕРСКИ

                     БОРИСЛАВА АНАНИЕВА АНАНИЕВА

                     БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ГЕЦЕВА

                     БОРЯНА ОГНЯНОВА ГИНИНА

                     БОЯН ЛЮБОМИРОВ КОЛЕВ

                     БРАНИМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     БРАНИМИРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ

                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

                     ВАЛЕНТИН СПАСОВ ИВАНОВ

                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАПРЯНОВА

                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА БЕЛКИНА

                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА СТАНЕВА

                     ВАЛЕНТИНА ИВАЙЛОВА ПОПОВА

                     ВАЛЕНТИНА ОГНЯНОВА МАНОВА

                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА СТАЙКОВА

                     ВАЛЕНТИНА СТАМЕНОВА МИЛЕВА

                     ВАЛЕРИ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ

                     ВАЛЕРИЙ ЮРИЕВИЧ ДОБИЧИН

                     ВАНЯ АНДРЕЕВА ГОРАНОВА

                     ВАНЯ АТАНАСОВА ЗАХОВА

                     ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ

                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ МАНДЖАРОВ

                     ВАСИЛ ЗЛАТАНОВ ЗЛАТАНОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ МАРИНОВ

                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

                     ВАСИЛ НИКОЛОВ БАРБОВ

                     ВАСИЛ ФИЛИПОВ ХРИСТОВ

                     ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА СТАНИМИРОВА

                     ВАСИЛКА КРАСИМИРОВА КЕРЕЗОВА

                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДЕДИКОВА

                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

                     ВАСКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

                     ВЕДРИЦА АЛЕКСАНДРОВА МАЙР

                     ВЕЛИН ТОДОРОВ НЕДКОВ

                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДОТОВА

                     ВЕНЕЛИНА ДИМИТРОВА БОЖИНОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ РУСЕВ

                     ВЕРЕД БЕНЦИОН ПИЗАНТИ

                     ВЕРКА ГРОЗЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕСА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

                     ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

                     ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕСЕЛА ПЕТКОВА ИВАНОВА

                     ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ БИЖЕВ

                     ВЕСЕЛИН ВЛАДИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЕСЕЛИН ЮЛИЯНОВ АРАЗОВ

                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ПАТЕВА

                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА КУКУШЕВА

                     ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ГУШЛЕКОВА

                     ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА МАРКОВА

                     ВЕСКА АСЕНОВА ЗАХАРИЕВА

                     ВИВИАНА ТЕОФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

                     ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

                     ВИКТОР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВУТОВ

                     ВИКТОР ЕВГЕНИЕВ МАНЕВ

                     ВИКТОР НИКОЛОВ КОЧЕВ

                     ВИКТОРИЯ АНДОНОВА САВОВА-ТОДОРОВА

                     ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

                     ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА

                     ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОБИЧИНА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВИДЕНОВА

                     ВИОЛЕТА ИВОВА ПОПОВА-НИКОЛОВА

                     ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ШОШКОВА-ТАНКОВА

                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПАЛЕВА

                     ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

                     ВИТКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИЧКА ИВАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

                     ВЛАДИ РАФАИЛОВ СОФРОНИЕВ

                     ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ БАЛЧЕВ

                     ВЛАДИМИР ДОБРЕВ МИХАЙЛОВ

                     ВЛАДИМИР ЗЛАТКОВ НЕДЯЛКОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ПЕНЧЕВ

                     ВЛАДИНА ПАВЛОВА ВЕЛЕВА

                     ВЯРА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

                     ГАБРИЕЛА ИЛИЯНОВА КЪРДЖЕВА

                     ГАБРИЕЛА РАДОСЛАВОВА ДИНЧЕВА

                     ГАЛИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

                     ГАЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА

                     ГАЛЯ ИВАНОВА ЯНКУЛОВА

                     ГЕНАДИ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ГОРОВ

                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ

                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ТОМОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГУШЛЕКОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КУЗМЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ УЗУНОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ УШМАНОВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЮРУКОВ

                     ГЕОРГИ КОСЕВ КЪРШАКОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

                     ГЕОРГИ ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ

                     ГЕОРГИ РОСЕН ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ СЛАВЕВ ВАНКОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧОМПАЛОВ

                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ

                     ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ДОРМИШЕВА

                     ГЕРГАНА МОМЧИЛОВА СТОЯНОВА

                     ГЕРГАНА СТАНИСЛАВОВА СТОИЧКОВА

                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ГЕНОВА

                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА ЙОТОВА

                     ГЕРОЙКА ИВАНОВА ШИШКОВА-ХРИСТОВА

                     ГИЛ ИЗРАИЛ ЛЕВИ

                     ГИНА ЛАЗАРОВА ДЕЧЕВА

                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА-КЪРШАКОВА

                     ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ПАНОВА

                     ГРИГОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

                     ДАВИД ЙОСИФ ГЕРОН

                     ДАНАИЛ ТОДОРОВ КАРАМФИЛОВ

                     ДАНИЕЛ КИРИЛОВ МИТЕВ

                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

                     ДАНИЕЛ РОСЕН ГЕОРГИЕВ

                     ДАНИЕЛА БЛАГОВЕСТОВА ШОПОВА

                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАНДЖАРОВА

                     ДАНИЕЛА ИВОВА ПЕТКОВА

                     ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

                     ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА

                     ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА

                     ДАРИНА ДЕЛЯНОВА МАНЕВА

                     ДАРИНА КИРИЛОВА БИЖЕВА

                     ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ НЕДЕВ

                     ДЕНИС ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

                     ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕВА

                     ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНОВА

                     ДЕНИЦА СТОЙЧЕВА ЙЕРОТЕЕВА

                     ДЕНКО ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ

                     ДЕСИСЛАВ ГАНЧЕВ ГУНЕВ

                     ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ГУДЖУНОВА

                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ЯНКУЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ВЕЛИСЛАВОВА ВЕЛИСЛАВОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КУЦАРОВА-ИВАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

                     ДЕЯН МАРЧЕВ ТОПАЛЪКОВ

                     ДЖАМИЛА АРОНОВА МАИРОВА

                     ДИАН ВЪЛЧЕВ СПАСОВ

                     ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА БЪРДАРОВА

                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

                     ДИАНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

                     ДИВНА БИСЕРОВА ДОЙЧЕВА

                     ДИЛЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ДИМИТРИНА СТАНИЛОВА КОСТОВА

                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КИНОВ

                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТАНЕВ

                     ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГРОЗЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

                     ДИМИТЪР ДИЛЯНОВ ТОДОРОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КЕРЕЗОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР РУМЕНОВ ЯНКОВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СЕВОВ

                     ДИЯНА ИВАНОВА ЕВЛОГИЕВА

                     ДОБРИ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

                     ДОБРИН ДАМЯНОВ ДАНОВ

                     ДОБРИНКА КОНСТАНТИНОВА ШИШКОВА

                     ДОБРИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

                     ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДОТОВ

                     ДОНИКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

                     ДОНКА СТЕФАНОВА МИХОВА

                     ДОНЧО ДОНЧЕВ КОНАКЧИЕВ

                     ДОРА АНКОВА АНКОВА

                     ДОРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     ДОРЕТА ПОРФИРОВА АНГЕЛОВА

                     ДУШКА ПЕТКОВА ДИМОВА

                     ЕВА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТАРЕВА

                     ЕВА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕВГЕНИ ВЛАДИМИРОВ ЧАКАЛОВ

                     ЕВГЕНИ МАРИНОВ ГРИГОРОВ

                     ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА СТАНКУЛОВА-ФУРНАДЖИЕВА

                     ЕВГЕНИЯ ЯСЕНОВА ПЕТРОВА

                     ЕВДОКИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА

                     ЕВЕЛИНА АНАНИЕВА АНАНИЕВА

                     ЕВЕЛИНА АСЕНОВА КОЖУХАРОВА

                     ЕВЕЛИНА РАЙКОВА НЕСТЕРОВА

                     ЕЗРА ИСАК БАРУХ

                     ЕКАТЕРИНА БЛАГОЕВА БЕНИШЕВА

                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

                     ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА НИКОЛЧЕВА-БОЖКОВА

                     ЕКАТЕРИНА СЛАВЧЕВА САВОВА

                     ЕЛВИНА АНДРЕЕВА ЛИЧЕВА

                     ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПОПТОДОРОВА-ПЕТРОВА

                     ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА БАЛЧЕВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА КАРГАНОВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА-ПОПОВА

                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ДОРМИШЕВА

                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГУДЖУНОВА

                     ЕЛЕНА РУМЕНОВА АНАСТАСОВА

                     ЕЛЕНА САШКОВА ПОПОВА

                     ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

                     ЕЛЕНКА АНТОНОВА ФРАНЦОВА

                     ЕЛЕНКА ТОНЧЕВА ЯЛЪМОВА

                     ЕЛИ ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА ЧЕРНАЕВА

                     ЕЛИЗА ВЛАДИМИРОВА ДОНЧЕВА

                     ЕЛИЗАБЕТА СТОЯНОВА ОВЧАРОВА

                     ЕЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА-ДАНОВА

                     ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА НАЧЕВА

                     ЕЛКА ЗАФИРОВА ПЕНДИЧЕВА-КОМИТОВА

                     ЕМА ДОБРИНОВА ДАНОВА

                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ БЪРДАРОВ

                     ЕМИЛ НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ

                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ЕМИЛИЯ ЛЕВИ ХАЗАН

                     ЕМИЛИЯ РУСИНОВА ПЕТРОВА

                     ЖАНА ВЛАДЕВА РАФАИЛОВА

                     ЖЕНИ ПАВЛИНОВА МАРЕКОВА

                     ЖИВКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЖУЛИЕТА ГЪЛЪБОВА МАРИНОВА

                     ЗАХАРИ ВЛАДИМИРОВ МЛАДЕНОВ

                     ЗДРАВКА ИВАНОВА БАРБОВА

                     ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ГУШЛЕКОВ

                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ЗДРАВКО ХРИСТОВ ДОРМИШЕВ

                     ЗЛАТАН АСЕНОВ ЗЛАТАНОВ

                     ЗЛАТИН СТАНИСЛАВОВ СТАНИМИРОВ

                     ЗЛАТКА МИНЕВА ЧОЛАКОВА-ДИШКЕЛОВА

                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

                     ЗЛАТКО БОРИСОВ НЕДЯЛКОВ

                     ЗОРНИЦА ИЛИЕВА ЧАЛЪКОВА

                     ЗОРНИЦА ПАВЛИНОВА КОСТАДИНОВА

                     ИВА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

                     ИВА ПЛАМЕНОВА ПЕНЧЕВА

                     ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ДИКОВ

                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

                     ИВАЙЛО СЛАВЕЙКОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ПОПОВ

                     ИВАН АСЕНОВ СИМЕОНОВ

                     ИВАН ГЕНЧОВ НИКОЛОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕШКИ

                     ИВАН ДОБРЕВ НИКОЛОВ

                     ИВАН ИВАНОВ ЦАЧЕВ

                     ИВАН ЙОВКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЛЮБОМИРОВ АВРАМОВ

                     ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ВЕЛЕВ

                     ИВАН ХРИСТОВ ДАИЕВ

                     ИВАН-АЛЕКСАНДЪР АНТОНИЕВ ПЕТКОВ

                     ИВАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ИВАНА КРАСИМИРОВА КОСЕВА

                     ИВАНЕТА ВАЛЕРИЕВА ДОБИЧИНА

                     ИВАНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА

                     ИВАНКА ГЕРГИНОВА КАРАМФИЛОВА

                     ИВАНКА КИРИЛОВА НЕСТЕРОВА

                     ИВАНКА ПЕТКОВА БАСАЖ

                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ПАЛАХАНОВ

                     ИВЕЛИНА ИГНАТОВА КАРАИЛИЕВА

                     ИВЕТА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

                     ИВЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

                     ИВЕТА ХРИСТОВА МАДЖАРОВА

                     ИВО КОСЕВ КЪРШАКОВ

                     ИВО СТАНИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ

                     ИВО СТАНЧЕВ ПОПОВ

                     ИВО СТОЯНОВ ЗАНЕВ

                     ИВО ЦВЕТАНОВ КОЙКОВ

                     ИГНАТ ЙОСИФОВ ФРАНЦОВ

                     ИГНАТ МАРИНОВ ДЯКОВ

                     ИЗРАИЛ ИСАК ЛЕВИ

                     ИЛИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА КИРОВА

                     ИЛИАНА ВЕРГИЛОВА МАРИНОВА

                     ИЛИАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ИЛИЯ КИРИЛОВ ПЕТРОВ

                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ПАЛЕВ

                     ИЛИЯН ГРИГОРОВ КЪРДЖЕВ

                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОМОВ

                     ИЛИЯНКА ЛЮБЕНОВА МИТОВА

                     ИЛКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ИНА СВЕТЛИНОВА КОСЕВА

                     ИНГРИД ЛУКАНОВА ЦАНОВА-СИМЕОНОВА

                     ИРЕНА ВАСИЛЕВА ЗЛАТАНОВА

                     ИРЕНА ХРИСТОВА ВАКРИЛОВА

                     ИРИНА ВЛАДИМИРОВА БАЛЧЕВА ИВОН

                     ИРИНА ИВАНОВА КАЦАРСКА

                     ИСКРА ГЕОРГИЕВА МИЛЕШКА

                     ИЦХАК ИЗРАИЛ ЛЕВИ

                     ЙОАНА СЪБЕВА СТОЯНОВА

                     ЙОАННА ИЛКОВА МИХАЙЛОВА

                     ЙОЛИАНА ВЕНЕЛИНОВА РАЙКОВА-ЯЛЪМОВА

                     ЙОНКО ХРИСТОВ МИХОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ МИЛЕШКИ

                     ЙОРДАН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ БАЧЕВ

                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН РУСЕВ МИХАЙЛОВ

                     ЙОРДАН СТАНКОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ЯЛЪМОВ

                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГРУЕВА

                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     ЙОСЕФ ХАИМ ФАРХИ

                     КАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ

                     КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕТОВСКИ

                     КАЛИНА ВЛАДИМИРОВА КАЛИНОВА-НИКОЛОВА

                     КАЛИНА ИВО КОМИТОВА

                     КАЛИНА ЙОНКОВА МИХОВА

                     КАЛИНА НИКОЛАЕВА ЮМЕРСКА

                     КАЛОЯН ИВОВ КОМИТОВ

                     КАЛОЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                     КАМЕЛИЯ АВРАМОВА СОФРОНИЕВА

                     КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА

                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

                     КАРОЛИНА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

                     КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА

                     КАТЕРИНА ДАМЯНОВА БОНЕВА-БОЗАРОВА

                     КАТРИН ЕМИЛОВА АНДОНОВА

                     КАТЮША НИКОЛОВА КУФАРДЖИЕВА

                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА

                     КАТЯ КАЛЧЕВА ВЕЛИКОВА

                     КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

                     КИРИЛ ИВАНОВ СТОИЛКОВ

                     КИРИЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

                     КИРИЛ ПЕТРОВ МИТЕВ

                     КИРИЛ САШОВ СТАНИМИРОВ

                     КИРКА РАНГЕЛОВА ТЕРЗИЙСКА

                     КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ ШИШКОВ

                     КОНСТАНТИН ДОНКОВ НИКОЛОВ

                     КОНСТАНТИН ИВАНОВ ПАВЛОВ

                     КОНСТАНТИНА КАЛОЯНОВА СТЕФАНОВА

                     КОСАРА АНГЕЛОВА ЯМБОЛИЕВА

                     КОСАРА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КОСЕВ

                     КРАСИМИР ЖЕКОВ ТАХЧИЕВ

                     КРАСИМИР ИЛИЙЧЕВ КРЪСТЕВ

                     КРАСИМИР СТЕФЧОВ СТАЙКОВ

                     КРАСИМИРА РУСКОВА СИМЕОНОВА

                     КРИСТИАН ЗЛАТАНОВ ЗЛАТАНОВ

                     КРИСТИАНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА-ШУЛДЕС

                     КРИСТИНА НИКОЛАЙ КАРАИЛИЕВА

                     КРИСТИНА РОСЕНОВА ГОРЯЛОВА

                     КРИСТИЯН БОЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     КРИСТИЯН КОСТОВ ГОЛД

                     КРИСТОФЪР  ХРИСТЕВ

                     КРУМ ПЛАМЕНОВ АЛЕКСИЕВ

                     ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ ДЕЧЕВ

                     ЛАЗАРИН САШОВ НИКИТОВ

                     ЛАРИСА ВИКТОРОВНА ГЕОРГИЕВА

                     ЛЕА ЛЪЧЕЗАРОВА НИКОЛОВА

                     ЛЕНКО НИКОЛАЕВ РЕСИЛОВСКИ

                     ЛЕОНИД АНАТОЛИЕВИЧ БАЗАН

                     ЛИДИЯ НЕДЯЛКОВА КУРТЕВА

                     ЛИДИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА

                     ЛИДИЯ СТОЕВА РАДУЛОВА

                     ЛИДИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА

                     ЛИЛАН-АННА ИВАНОВА ДАИЕВА

                     ЛИЛИ ИВАНОВА СТАВРЕВА

                     ЛИЛИЯ КОСЬОВА СПАСОВА

                     ЛИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ДИНЧЕВА-ВОГЪЛ

                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА РАЙКОВА

                     ЛУНА  ХРИСТЕВ

                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ДОБРЕВ

                     ЛЪЧЕЗАР МИРЧЕВ МИРЧЕВ

                     ЛЪЧЕЗАР РАДОСВЕТОВ АНАНИЕВ

                     ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ДИМОВА-БОНЕВА

                     ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

                     ЛЮБОМИР ИВАНОВ АВРАМОВ

                     ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ПИРОНКОВ

                     ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

                     ЛЮБОМИРА РОСЕНОВА КУРШУМОВА

                     ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИОНИСИЕВ

                     ЛЮДМИЛ АСЕНОВ НИКОЛОВ

                     ЛЮДМИЛА БОГОМИЛОВА КОМСИЙСКА

                     ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА КОЛЕВА

                     ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА АНАСТАСОВА

                     МАГДА СТАНЧЕВА ЦАНЕВА-СТОЯНОВА

                     МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ПАЛАХАНОВА

                     МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

                     МАДЛЕН ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     МАДЛЕНА ЖИВКОВА СТАНИМИРОВА

                     МАКСИМ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

                     МАНЧО МЛАДЕНОВ МАНЧЕВ

                     МАРА КИРКОВА ДАНЧЕВА

                     МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА

                     МАРГАРИТА ДЕНЕВА ДАМЯНОВА

                     МАРГАРИТА ПЕНЕВА СТАВРЕВА-СЕКИРАНОВА

                     МАРГАРИТА ЯНИСЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     МАРГАРИТКА ЛЮДМИЛОВА СИМЕОНОВА

                     МАРГАРИТКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА

                     МАРИАН НИКОЛОВ КОЛЕВ

                     МАРИЕЛА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЕТА ЖЕЧЕВА СЛАВЕВА

                     МАРИЕТА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

                     МАРИН ЕВЛОГИЕВ ГРИГОРОВ

                     МАРИН ЛЮБЕНОВ КИСЬОВ

                     МАРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА БОЗУКОВА

                     МАРИНА МАРИНОВА ДОНОВА

                     МАРИНА САВОВА ГЕВРЕНОВА-НАЙДЕНОВА

                     МАРИНА СИМЕОНОВА БОЖАНОВА

                     МАРИО БЛАГОВЕСТОВ ШОПОВ

                     МАРИЯ БОГДАНОВА БОНЕВА

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВНА ЛОБАНОВА

                     МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ЙОСИФОВА

                     МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КАДИЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАЧКОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДАЧЕВА

                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИСЬОВА

                     МАРИЯ НАЙДЕНОВА АБАДЖИЕВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА СТАВРЕВА

                     МАРИЯ ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА

                     МАРИЯ РАЙКОВА ДЖУГАНСКА

                     МАРИЯ РУСЕВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ СТЕФАНОВА ЦЕКОВА

                     МАРИЯ ЯНКОВА НИКОЛОВА

                     МАРИЯНА МИЛОРАДОВА ПЕНЕВА

                     МАРИЯНА МИТЕВА ПАЛАХАНОВА

                     МАРКО  ПЕТРУ

                     МАРТА СТЕФАНОВА ЦАНЕВА

                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРТИН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

                     МАРТИН МИРОСЛАВОВ ГЕНОВ

                     МАРТИНА ПАВЛОВА ВЕЛЕВА

                     МАЯ ИВАЙЛО НЕДЕВ

                     МАЯ ОГНЯНОВА ДЪНЛИ

                     МЕЛАНИ АТАНАСОВА ХРИСТОВА

                     МЕРВАТ  АБУ АЛНАСЕР

                     МЕРИ АНАСТАСОВА КАРНИ

                     МЕРЯМ ИСАК ХАИМ

                     МИЛА ВЛАДИМИРОВА ГОРБУНОВА-КАФЕЛОВА

                     МИЛА НИКОЛАЕВА ГРИГОРОВА

                     МИЛЕН ВОЛИНОВ СПАСОВ

                     МИЛЕН НИКОЛОВ БАНЧЕВ

                     МИЛЕН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

                     МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА

                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛИСИЧКОВА

                     МИЛЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

                     МИЛЕНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА-МАРИНОНИ

                     МИЛКА ВЕНЕВА МИХАЙЛОВА

                     МИЛКА НОВКОВА СТОЯНОВА

                     МИЛОСЛАВА ЛЮДМИЛОВА НИКОЛОВА

                     МИНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА-ГЕОРГИЕВА

                     МИРЕЛА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ

                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИТЕВ

                     МИРОСЛАВ ПЪРВАНОВ ГЕНОВ

                     МИРОСЛАВА БОРИСОВА МОСКОВА

                     МИРОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА БИЖЕВА

                     МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА САВОВА

                     МИРЯНА  КОЛЕВСКА-СПАСОВА

                     МИХАЕЛА ИЛКОВА СИМОВА

                     МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ДОРМИШЕВ

                     МИХАИЛ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

                     МИХАИЛ ПЕТКОВ БОЗАРОВ

                     МИХАИЛ ХРИСТОВ ДИПЧЕВ

                     МЛАДЕН ДИМОВ КАРАДИМОВ

                     МОМЧИЛ АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ

                     МОМЧИЛ ХРАБРОВ СТОЯНОВ

                     НАДЕЖДА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

                     НАДЕЖДА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

                     НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

                     НАТАЛИ АТАНАСОВА НИКОЛОВА

                     НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОНАКЧИЕВА

                     НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА НЕДЯЛКОВА

                     НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ЖИЯНСКА

                     НАТАША СИМЕОНОВА НАЗАРОВА

                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА КЪТИНГ

                     НЕВЕНА ЖИВКОВА ПАНЕВА

                     НЕВЕНА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА

                     НЕВЕНА ЧАВДАРОВА БОРИСОВА-ЧАКАЛОВА

                     НЕВЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     НЕДА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА

                     НЕЛИ ВЛАДИМИРОВА ПЕНЧЕВА

                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ХАДЖИПЕНЕВА-КАЦАРСКА

                     НЕЛИ ПЛАМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА

                     НИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

                     НИКОЛА ЗДРАВКОВ ГУШЛЕКОВ

                     НИКОЛА КИРИЛОВ ЯНЧЕВ

                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ МАРИНОВ

                     НИКОЛА РУМЕНОВ АНАСТАСОВ

                     НИКОЛАЙ АНТОНИЕВ САЧКОВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

                     НИКОЛАЙ КОСТОВ ХАРИЗАНОВ

                     НИКОЛАЙ ЛЕНКОВ РЕСИЛОВСКИ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ СВЕТОСЛАВОВ МАРОВСКИ

                     НИКОЛАЙ СЛАВЕЙКОВ ЛОЗАНОВ

                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛИНА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА

                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА ТАСЕВА

                     НИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА-КАРАНФИЛЯН

                     НИНКО КИРИЛОВ НИНКОВ

                     НОЕМИ ОННИК КАРАНФИЛЯН

                     НОРА МИХАЙЛОВА БОЗАРОВА

                     ОДЕЛИЯ КАРОЛА ХАИМ ФАРХИ

                     ОЛГА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА-МАЦУДА

                     ОЛЕСЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     ОМАР  АБУ АЛНАСЕР

                     ОННИК СТЕПАН КАРАНФИЛЯН

                     ПАВЛИНА ДОНКОВА ГЕОРГИЕВА-КРЪСТЕВА

                     ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ПАНЧО АСЕНОВ ЦЕКИН

                     ПАОЛА ЛИЛОВА ШУМАНОВА-БОНЕВА

                     ПАРАШКЕВА ЦВЕТКОВА ДЮЛГЕРОВА

                     ПАУЛИНА ИВАНОВА ДИНЧЕВА

                     ПЕНЧО ПЕТРОВ ДЕШЕВ

                     ПЕПО СТАВРЕВ КИРОВ

                     ПЕТКО ВЪЛЕВ ИВАНОВ

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ШИШКОВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ПЕТЪР КИРИЛОВ МИТЕВ

                     ПЕТЪР НИКОЛОВ БЛАТСКИ

                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ДЖУГАНСКИ

                     ПЕТЪР НИКОЛОВ КОЧЕВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЛАДКОВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ТАСЕВ

                     ПЕТЪР ХРИСТАКИЕВ АНДРЕЕВ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОЙКОВА

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА-ТОДОРОВА

                     ПЕТЯ ДАНИЕЛОВА ГАНЧЕВА

                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

                     ПЕТЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА

                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА

                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЮЛГЕРОВ

                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

                     ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ ЗЛАТАРЕВ

                     ПЛАМЕН КРУМОВ АЛЕКСИЕВ

                     ПЛАМЕН ЛЮДМИЛОВ СИМЕОНОВ

                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ БОЖИЛОВ

                     ПОЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ПОЛЯ НЕДЕЛЧЕВА ГОЛЕВА-ПАНОВА

                     РАДА ИЛИЕВА УЗУНОВА

                     РАДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА

                     РАДИ ЛЪЧЕЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАДИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА-ПАЧЕВА

                     РАДКА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА

                     РАДМИЛА ДИМОВА ШОПОВА

                     РАДОСВЕТ ЛЮБЕНОВ АНАНИЕВ

                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИНЧЕВ

                     РАДОСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА-ГРИГОРОВА

                     РАДОСТИНА ИЛИЯНОВА КЪРДЖЕВА

                     РАДУЛ ИВАНОВ РАДУЛОВ

                     РАЙКО ХРИСТОВ НЕСТЕРОВ

                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГОРОВА

                     РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     РАЛИЦА КАМЕНЧОВА АЛЕКСАНДРОВА-ИВАНОВА

                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА

                     РАЯ ДИМОВА КАРАДИМОВА

                     РЕНИ ЦОНЕВА ДОЙЧЕВА

                     РИЛКА НЕДЕЛКОВА ГАВРИЛОВА

                     РОЗАЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА РАДЕВА

                     РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ

                     РОСЕН ЛЮБОМИРОВ ЙЕРОТЕЕВ

                     РОСЕН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

                     РОСЕН РУМЕНОВ ЙОРГОВ

                     РОСИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА-ПЕТКОВА

                     РОСИЦА БОРИСОВА ИВАНОВА

                     РОСИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВ МИНКОВСКИ

                     РУМЕН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ

                     РУМЕН ЗЛАТЕВ ЯНКОВ

                     РУМЕН СТОЯНОВ ЦОНЧЕВ

                     РУМЯНА БОГДАНОВА БОРИСОВА

                     РУМЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА

                     РУМЯНА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

                     РУМЯНА-ЛИЛИ  ФРИДМАН

                     САРИНА МАЙЕР ГЕРОН

                     САШКА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

                     СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА СЕВОВА

                     СВЕТЛАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА-КРЪСТЕВА

                     СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ЗАХАРИЕВА

                     СВЕТОЗАР КОСТАДИНОВ ЩЕРЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ МАРОВСКИ

                     СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ

                     СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ ДЕДИКОВ

                     СЕВЕРИНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

                     СЕДЕФКА ДОБРЕВА ПАВЛОВА

                     СЕХЕР ФИКРЕТ ЪЛМИ

                     СИЛВИЯ БОРИСЛАВОВА МОМЧИЛОВА

                     СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ВАНКОВА

                     СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА

                     СИЛВИЯ ЦОНЕВА СЪБЕВА

                     СИМЕОН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

                     СИМЕОН ВЕНЕЛИНОВ ТОДОРОВ

                     СИМЕОН ЕМИЛОВ ЦВЕТАНОВ

                     СИМЕОН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

                     СЛАВ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОФОРОВ

                     СЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

                     СЛАВЕЙКА ДИМИТРОВА ОРЛАНДИ

                     СЛАВЕЙКО ГРОЗДАНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     СЛАВЕЙКО НЕСТОРОВ ЛОЗАНОВ

                     СЛАВЧО ГЕРГИНОВ ДЕДИКОВ

                     СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

                     СНЕЖАНА ЕМИЛОВА ЙОСИФОВА

                     СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА КОЖУХАРОВА

                     СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

                     СНЕЖИНА ИВАНОВА БЛАТСКА

                     СНЕЖИНА ИВАНОВА ЛЮБОМИРОВА-ЗАНЕВА

                     СНЕЖКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

                     СОНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

                     СОФКА ВЕЛИЧКОВА ВИДЕНОВА

                     СПАС ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     СТАМЕН ПЕТРОВ СЛАВОВ

                     СТАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ЙОНКОВА-ПОПОВА

                     СТАНИМИРА ИВАНОВА ДОБРЕВА

                     СТАНИСЛАВ ДАНЕВ МИХАЙЛОВ

                     СТАНИСЛАВ ЗЛАТАНОВ СТАНИМИРОВ

                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОИЧКОВ

                     СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЯЛЪМОВА-ГОРОВА

                     СТАНИСЛАВА МИЛЧЕВА ТОПАЛЪКОВА

                     СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА

                     СТЕЛА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АБАДЖИЕВ

                     СТЕФАН ИВАЙЛОВ КОСТАДИНОВ

                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ ЯЛЪМОВ

                     СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ

                     СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

                     СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА СТАЙКОВА

                     СТОЮ ДУЛЕВ СТОЕВ

                     СТОЯН ИЛИЕВ ЗАНЕВ

                     СТОЯН МАРИНОВ СЕВОВ

                     СЪБИН ИВАНОВ АБАДЖИЕВ

                     ТАНЯ АТАНАСОВА ДИШКЕЛОВА

                     ТАНЯ ДОБРЕВА КАРАДИМОВА

                     ТАНЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТАТЯНА  ИЛЧЕВА

                     ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

                     ТАТЯНА ИВАНОВНА НЕДКОВА

                     ТАТЯНА МАРИНОВА ДОНОВА

                     ТАТЯНА ПЕТКОВА АЛЕКСИЕВА

                     ТАТЯНА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА

                     ТЕКЛА ВИЛХЕЛМ АЛЕКСИЕВА

                     ТЕОДОР ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ

                     ТЕОФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ТОДОР ВЕЛИЧКОВ НЕДКОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОВОВ

                     ТОДОР ДАНАИЛОВ КАРАМФИЛОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ТОДОРКА ИВАНОВА ДИКОВА

                     ТОШКА НИКОЛОВА ВИДЕНОВА

                     ФАНИ ИВАНОВА БЕШЕВЛИЕВА

                     ФИЛИП ВИЛИЕВ ФИНКОВ

                     ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ РОГАЧЕВ

                     ФИЛИП ВОЛИНОВ СПАСОВ

                     ФИЛИП ДЖЪСТИН  КЪТИНГ

                     ХРИПСИМЕ САРКИС АЖДЕРЯН

                     ХРИСТИНА ВЕЛЧОВА НАЙДЕНОВА

                     ХРИСТИНА ИВАНОВА АНАНИЕВА

                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ГЛАДКОВА

                     ХРИСТИНА СТАНИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

                     ХРИСТИНКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

                     ХРИСТИЯН САШКОВ ПОПОВ

                     ХРИСТО АСЕНОВ КОЖУХАРОВ

                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ НАЗАРОВ

                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ХРИСТО ЛЮДМИЛОВ ТАКОВ

                     ХРИСТО СЛАВЕЙКОВ ЛОЗАНОВ

                     ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ТОДОРОВ ДАИЕВ

                     ХРИСТОФОР ИВАНОВ ЦОНЕВ

                     ЦАНКА ИВАНОВА УШМАНОВА

                     ЦВЕТАН АНТОНОВ ПАНОВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГУЦИН

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

                     ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЛАЗАРОВ

                     ЦВЕТАНА МИКОВА СТЕФАНОВА

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СМИЛЕВА

                     ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА СОФРОНИЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОИМИРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ГУЦИНА

                     ЦВЕТЕЛИНА РАДОСЛАВОВА СТАЛМАН

                     ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ПИЛАФОВА

                     ЦВЕТИНА КАЛОЯНОВА СТЕФАНОВА

                     ЦВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ

                     ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА КОЧЕВА

                     ЦВЕТОСЛАВ ВЕНКОВ НИКОЛОВ

                     ЦЕЦА КИРИЛОВА ПОПОВА

                     ЦЕЦА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

                     ЦОНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     ЧАВДАР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ

                     ЧАВДАР БОРИСОВ НАЧЕВ-ПЕНО

                     ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ

                     ЧАВДАР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ

                     ШМУЕЛ БЕНЦИОН ПИЗАНТИ

                     ЪЛМИ АСАН ЪЛМИ

                     ЮЛИАН ИВАНОВ ЮРУКОВ

                     ЮЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ЮЛИЯ ХРИСТОВА СТУДЕНЧЕВА-ТАКОВА

                     ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА ГУДЖЕВА

                     ЮЛИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     ЮЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     ЯВОР ЕВДОКИМОВ ХРИСТОВ

                     ЯНА МАНЧЕВА МАНЧЕВА

                     ЯНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА-НАЗЕРИ

                     ЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

                     ЯНА ЯНИСЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     ЯНИЦА МИРОСЛАВОВА ЦАРЕВА

                     ЯСЕН ЛЪЧЕЗАРОВ НИКОЛОВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 010

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДЕЛАИДА СТЕФАНОВА ТАШЕВА

                     АДЕЛИН ЯВОРОВА КОСТАДИНОВА

                     АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЗАРАНКОВА

                     АДРИАН ПАРАШКЕВОВ ПОПОВ

                     АДРИАНА РУМЕНОВА МАКСИМОВА

                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

                     АЛБЕНА БОГДАНОВА НИКОЛОВА

                     АЛБЕНА БОРИСОВА СТОИМЕНОВА

                     АЛЕК АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

                     АЛЕКС ДЕЯНОВ КОСТОВ

                     АЛЕКС СТОЯНОВ БОСИЛИН

                     АЛЕКСАНДАР  МИЦКОВ

                     АЛЕКСАНДРА БОЖИДАРОВА БУТАКОВА

                     АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА КУЦИДИМОВА

                     АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА КОНСТАНТИНОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ВЕНКОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МИЛАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДИМЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЧОВ ПОПОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ КАРОЛЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ЧАРДАКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТРАТИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ КРЪСТЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ МАРКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТАНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ СТОЙКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ

                     АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ СУГАРЕВ

                     АЛЕКСИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     АЛЕНА НИКОЛОВА КОВАЧЕВА

                     АЛЬОША ТОДОРОВ МАРИНОВ

                     АМАРИА КАМЕНОВА ПАВЛОВА

                     АНА ОГНЯНОВА СТЕФАНОВА

                     АНА СТЕФАНОВА КОЧЕВА

                     АНАТОЛИ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

                     АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ОРЛОВ

                     АНГЕЛ БОРИСЛАВОВ ПЕНЕВ

                     АНГЕЛ ГРИГОРОВ ТОДОРОВ

                     АНГЕЛ МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ

                     АНГЕЛ НИКОЛОВ БЛАГОЕВ

                     АНГЕЛИНА БОЖИДАРОВА ХРИСТОВА

                     АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА СЛАВКОВА

                     АНГЕЛИНА РАЙЧОВА ДИМИТРОВА

                     АНДРЕЙ ВЕНЦИСЛАВОВ МИРЧЕВ

                     АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛАЕВА

                     АНИ ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА

                     АНКА ЯНКОВА ДАНЧЕВА-ВАСИЛЕВА

                     АННА АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА-КУЦИДИМОВА

                     АННА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

                     АННА СЕМЕНОВНА КАЛОВА

                     АНРИЕТА ВИКТОРОВА АССА

                     АНТОАНЕТА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА

                     АНТОАНЕТА АРАНГЕЛОВА КОНЯРСКА

                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

                     АНТОАНЕТА ИНДЖЕВА МИХАЙЛОВА

                     АНТОАНЕТА МИРОСЛАВОВА СИМОВА

                     АНТОН ВЕНЦИСЛАВОВ КОНОВ

                     АНТОН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

                     АНТОН ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     АНТОН СОТИРОВ КАИШЕВ

                     АСЕН БОРИСОВ ПЕТРОВ

                     АСЕН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     АСЯ ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА-КАМЕНОВА

                     АТАНАС ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ

                     АТАНАС ПЕТРОВ ТОРЛОЗОВ

                     АТАНАС ТОНЕВ АТАНАСОВ

                     АТАНАСКА АТАНАСОВА ДУДЕНСКА

                     АТАНАСКА ПЕЕВА ПАРИШЕВА

                     БЕАТРИС АДРИЯНОВА ФЛОРОВА

                     БИЛЯНА КОСТАДИНОВА МИТОВА

                     БИСТРА КРАСИМИРОВА ШАРЛАНОВА

                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ФИЛЧЕВ

                     БОГДАН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ

                     БОЖИДАР СВЕТЛИНОВ КОЦЕВ

                     БОЖИДАРА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

                     БОЖИЛ КОСТАДИНОВ МИТОВ

                     БОЙКО КОСТОВ БОНЕВ

                     БОЙЧО ВЕНКОВ ИВАНОВ

                     БОЛЕСЛАВ ВАЛЕРИЕВ КАМЕНОВ

                     БОРИС АЛЬОШОВ МАРИНОВ

                     БОРИС ВИТАНОВ БИШКОВ

                     БОРИС КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ

                     БОРИС МАРТИНОВ БУЧУКОВ

                     БОРИС РОСЕНОВ СОКОЛОВ

                     БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСИЕВ

                     БОРИСЛАВ ДЕЯНОВ КОЛЕВ

                     БОРИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ БЕРЕМОВ

                     БОРИСЛАВ ПЕНКОВ ПЕТРОВ

                     БОРЯНА ИВАНОВА АВРАМОВА-АНЧЕВА

                     БОРЯНА ТИХОМИРОВА КОСТОВА

                     БОЯН ИЛИЕВ РУСЕВ

                     БОЯН МИЧЕВ ЕРМЕНОВ

                     БОЯН ЦАНКОВ БАНКОВ

                     БРАНКА  СОКОЛОВСКА

                     ВАЛЕНСИЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА

                     ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

                     ВАЛЕНТИН АНАТОЛИЕВ ОРЛОВ

                     ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ МИЛАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ БОГДАНОВ

                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА-ДОЛАПЧИЕВА

                     ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА

                     ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ КАЧЕВ

                     ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВ МОЛХОВ

                     ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА КОЛЕВА

                     ВАНЯ ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА-БЕНИБО

                     ВАНЯ СИМЕОНОВА КАЧЕВА

                     ВАСИЛ ИВАНОВ БЕНОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

                     ВАСИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ БЪЧВАРОВ

                     ВАСИЛ КОЛЕВ НИКОЛОВ

                     ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ

                     ВАСИЛ СТЕФАНОВ СПАСОВ

                     ВАСИЛ ЦАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

                     ВАСИЛКА НИКОЛОВА РУСЕВА

                     ВАСКО ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСКО КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

                     ВЕЛИЗАР ИХТИЯНДРОВ ДИМИТРОВ

                     ВЕЛИКА ТЕКОВА ФИЛЧЕВА

                     ВЕЛИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАЧКОВА

                     ВЕНЕЛИН СТАНЧЕВ НОВАКОВ

                     ВЕНЦЕСЛАВ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ

                     ВЕНЦЕСЛАВА ВЕНЦЕСЛАВОВА АТИЛОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ МИРЧЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧО ДРАГОМАНОВ

                     ВЕРЖИНИЯ ГАЛИНОВА ГАНЕВА

                     ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА-СТОЯНОВА

                     ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ

                     ВЕСЕЛИН ЛЪЧЕЗАРОВ АНГЕЛОВ

                     ВЕСЕЛИН МАРКОВ МАРКОВ

                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ТОНОВ

                     ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ТРИФОНОВ

                     ВЕСЕЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТЕФАНОВ

                     ВЕСЕЛИН ТЕНЕВ ШИКОВ

                     ВЕСЕЛКА МИТОВА ПИСКУЛЕВА

                     ВИКТОР МАРИНОВ МАРИНОВ

                     ВИКТОР ТОДОРОВ АБРАШЕВ

                     ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА КАРОЛЕВА

                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ГАВАЗОВА

                     ВИКТОРИЯ ЙЕНС БОНЕВИЦ

                     ВИКТОРИЯ СВЕТЛОЗАРОВА ЧАКЪРОВА

                     ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА БОЖКОВА

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЪРКОВА

                     ВИОЛЕТА ЗЛАТАНОВА ПЕНЕВА

                     ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

                     ВИРГИНИЯ ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА

                     ВЛАДА ЯНКОВА ЯНЕВА

                     ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ НОВАКОВ

                     ВЛАДИСЛАВ СТОЯНОВ БАЧЕВ

                     ВЯРА ДОНЧЕВА АТАНАСОВА

                     ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА

                     ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА КАМБЕРОВА

                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОЖКОВА

                     ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

                     ГЕНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

                     ГЕОРГИ БЕНЧЕВ БЕНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАГОРОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДЖИЕВ

                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СТОИЛОВ

                     ГЕОРГИ НЕНКОВ НЕНКОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАНЧОВСКИ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАРАШКЕВОВ

                     ГЕОРГИ СТАНЧЕВ КОЕВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАДОЛЕВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПОПОВ

                     ГЕОРГИ ТОМИСЛАВОВ ТАНОВСКИ

                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ТОДОРОВ

                     ГЕРГАНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА ПАШЕВА

                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА КОСТУРКОВА

                     ГЕРГАНА ПИРИНОВА ДЕЧКОВА

                     ГИНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА-СОКОЛОВА

                     ГРЕТА БОГДАНОВА ШОМОВА

                     ДАВОР  ВЕЛИНОВ

                     ДАМЯН КОСТАДИНОВ ЯНКОВ

                     ДАНИЕЛ БОГДАНОВ ШОЙЛЕКОВ

                     ДАНИЕЛ ЛЮБЕН ДИМИТРОВ

                     ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

                     ДАНИЕЛ ЮЛИАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА РУСЕВА

                     ДАНИЕЛА БОГДАНОВА ИЛИЕВА

                     ДАНИЕЛА ВАНЦЕТИ ГАЙДАРСКА

                     ДАНИЕЛА ГРОЗДАНОВА ТРИФОНОВА

                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОЦЕВА

                     ДАНЧО ВАСИЛЕВ БЪЧВАРОВ

                     ДЕЙЗИ НИКОЛАЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА

                     ДЕЛЯН ВЕНЦИСЛАВОВ КАЙМАКАНОВ

                     ДЕНИЦА ПЕТЮВА КИРЕВА-МИХОВА

                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КОЛЯШЕВА-ПАВЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА КАМЕЛИЕВА НИКОЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА КОСТОВА ИВАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА МИЛЧЕВА КИРИЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ПЕНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ДЮЛГЕРОВА-НИКОЛОВА

                     ДЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

                     ДЕЯН ДИМИТРОВ ВИКТОРОВ

                     ДЕЯН РАЙНОВ ЧАКЪРОВ

                     ДЖЕМИЛ ШЕНАСИЕВ МЕХМЕДОВ

                     ДИАНА БОЙКОВА СУГАРЕВА

                     ДИАНА ВАЛЕРИ КОЕН

                     ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА ШИКОВА

                     ДИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА-ХРИСТОВА

                     ДИАНА МИНКОВА ЗАФИРОВА

                     ДИАНА НИКОЛОВА КУЛЕВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР АНТОНОВ КОВАЧЕВ

                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР ВЕЛКОВ ВЛАДИНОВ

                     ДИМИТЪР ВИДЕВ ТОТЕВ

                     ДИМИТЪР ВИКТОРОВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР ВИТАНОВ БИШКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕДЕЛЕВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ КУЦАРОВ

                     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ ЯРЪМБОЙКОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ КУЛЕВ

                     ДИМИТЪР СЕМКОВ ДИКОВ

                     ДИМИТЪР СИДЕРОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

                     ДИМИТЪР ТЕОДОРОВ МИТЕВ

                     ДИМКА НИКОЛАЕВА НЕНОВА-ЗГУРОВА

                     ДИНА АВРАМ НАФТАЛИ

                     ДОБРИН КОСТАДИНОВ ЗГУРОВ

                     ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА МАДОЛЕВА

                     ДОБРИНКА ДИМИТРОВА МИЛЕВА

                     ДОБРИНКА ИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА

                     ДОБРОМИР НИКОЛАЕВ АНТОНОВ

                     ДОБРОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ДОЛЯ КАЛЧЕВА ПАВЛОВА-ТОНКОВА

                     ДОМИНИКА ЕЛЖБИЕТА  МИКОЛАЙЧИК

                     ДОНИКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     ДОНКА ИВАНОВА ЗОИЧКИНА

                     ДОРОТЕЯ ПЕТРОВА БЛАГОЕВА

                     ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ БЕРЕМОВ

                     ЕВГЕНИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИХОВА-ПОПОВА

                     ЕВЕЛИНА ПЕНЧЕВА ШУМКОВА

                     ЕВЕЛИНА РАДЕВА ИВАНОВА-ПЕХАМ

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА-ЛЮБОМИРОВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАНКОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДУДУНСКА

                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЕЧКОВА

                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА КИРОВА

                     ЕЛЕНА МАРИНОВА КЕРАЧЕВА

                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА СИМЕОНОВА

                     ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА

                     ЕЛИ ЛЮБЕНОВА ТОМОВА

                     ЕЛИ ОЛЕГ СТОЙКОВА

                     ЕЛИЗА АЛБЕРТ КАМХИ

                     ЕЛИСАВЕТА ГОСПОДИНОВА БУНЕВА

                     ЕЛИСАВЕТА МИРОСЛАВОВА ЦАЦАРОВА

                     ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

                     ЕЛИЦА АЛБЕНОВА ДРЕНКОВА

                     ЕМАНУЕЛА ЕМАНУИЛОВА БОЖКОВА

                     ЕМАНУИЛ РУСЕВ МАНОВ

                     ЕМАНУИЛ СВЕТОСЛАВОВ БОЖКОВ

                     ЕМЕЛ РЕДЖЕБОВА БЕКИРОВА

                     ЕМИЛ ИВАНОВ ИЗАТОВСКИ

                     ЕМИЛ КРАСИМИРОВ МАКСИМОВ

                     ЕМИЛ НАКОВ НИКОЛОВ

                     ЕМИЛ СВЕТОСЛАВОВ МУТАФОВ

                     ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ДИМЧЕВА

                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ПАМУКЧИЕВА

                     ЕМИЛИЯ МАРИУС НИКОЛОВА

                     ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА КОНОВА

                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА

                     ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА БИСТРИНА

                     ЕСТЕЛА ИЛИЕВА ЗАРАНКОВА

                     ЕТИ АЛБЕРТ КАМХИ-ДИМИТРОВА

                     ЖЕЧКО ТОДОРОВ МИЛАНОВ

                     ЗАХАРИ ИВАНОВ ПАПАЗОВ

                     ЗВЕЗДЕЛИН ХРИСТОВ БОРИСОВ

                     ЗДРАВКА ИВАНОВА ЗОТКОВА

                     ЗЛАТИНА ВИКТОРОВА МИКОЛАЙЧИК

                     ЗЛАТИНА ИВАНОВА АБАДЖИЕВА

                     ЗОРНИЦА БОРИСЛАВОВА ТРИФОНОВА

                     ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА

                     ЗОРНИЦА ОЛЕГ БОНЕВА

                     ИВА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

                     ИВА ИВОВА ИЛИЕВА

                     ИВА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

                     ИВА ПЕТЬОВА ПИСКУЛЕВА

                     ИВА СВЕТОСЛАВОВА КЬОСЕВА

                     ИВАЙЛО ВОЛОДИЕВ ХРИСТОВ

                     ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ НЕНЧЕВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ КАЗАНДЖИЕВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ЦЕКОВ

                     ИВАН ВЕНКОВ ВЕНКОВ

                     ИВАН ВОЛОДИЕВ СЕРГЕЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ГОРЯНОВ НАЙДЕНОВ

                     ИВАН ДИМОВ КУЦИДИМОВ

                     ИВАН КИРИЛОВ МИНГОЛОВ

                     ИВАН КРЪСТЕВ ПЕНДОВ

                     ИВАН ЛАЗАРОВ АБАДЖИЕВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ГАНЧОВСКИ

                     ИВАН РОСЕНОВ ТОДОРОВ

                     ИВАН СТАМОВ ЯНЕРЛИЕВ

                     ИВАН СТЕФАНОВ ЧАУШЕВ

                     ИВО ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВО ЕВГЕНИЕВ БЕРЕМОВ

                     ИВО ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ

                     ИЗАБЕЛА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КУЦАРОВ

                     ИЛИЯ КИРИЛОВ ЗАРАНКОВ

                     ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ТОДОРОВ

                     ИЛИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ИЛИЯНА ЯНКОВА ГРЪНЧАРОВА

                     ИЛОНКА ЙОТКОВА РАЙЧЕВА

                     ИЛТЕР ГЮНЕР ДЖЕВДЕТ

                     ИНА ВЕСЕЛИНОВА ЯНКОВА

                     ИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ИНА СТОЯНОВА ДЖЕВДЕТ

                     ИНА ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА

                     ИНГРИД СИМЕОНОВА ШИКОВА

                     ИНДЖЕ ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ

                     ИРИНА АТАНАСОВА ДОЛАПЧИЕВА

                     ИРИНА ПЕТРОВА ЖАКУЛА

                     ИСКРА САШЕВА СЛАВЧЕВА

                     ИСКРЕН ИНДЖЕВ МИХАЙЛОВ

                     ИХТИАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ЙОАНА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЕВА

                     ЙОАННА ВАЛЕРИ ПЕТРОВА-КИРЕВА

                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ КАМБЕРОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН КРУМОВ МЛАДЕНОВ

                     ЙОРДАН МИТКОВ ШАРЛАНОВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ЗУРНАДЖИЕВ

                     ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ЕВТИМОВА

                     ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА СОМЛЕВА

                     ЙОСИФ ИВОВ АРТИМЕНКОВ

                     КАЛИН ЖИВКОВ ЗЛАТАНСКИ

                     КАЛИН ИВАНОВ ЯНЕРЛИЕВ

                     КАЛИН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

                     КАЛИН КАЛИНОВ КАРОЛЕВ

                     КАЛИН СТОЯНОВ КАРОЛЕВ

                     КАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА НЕНЧЕВА

                     КАЛИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА

                     КАЛИНА МЕТОДИЕВА САВОВА

                     КАЛИНА ПЕТРОВА ЦЕНКОВА

                     КАЛИНА СТЕФАНОВА ВАКАРЕЛОВА

                     КАЛИНА СТЕФАНОВА МИЧЕВА-ПЕЙЧЕВА

                     КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЕВ

                     КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     КАМЕН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ

                     КАРИНА РАДОСЛАВОВА ТОНОВА

                     КАТЕРИНА ЕМИЛОВА БОЖИНОВА

                     КАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА КАРАДЖОВА

                     КАТРИН ДИМИТРОВА ФИЛЧЕВА

                     КАТРИН СЕРАФИМОВА ДУМАНОВА-ГОВЕДАРОВА

                     КАТЯ ПЕТКОВА ДУМАНОВА

                     КАТЯ ЦВЕТАНОВА АРСОВА

                     КЕТИ ИВАНОВА СОУЛА

                     КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ

                     КИРИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

                     КИРИЛ ХРИСТОВ СОКОЛЧЕВ

                     КОНСТАНТИН БОЙКОВ БОНЕВ

                     КОСТАДИН БОЖИЛОВ МИТОВ

                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ

                     КОСТАДИН СЛАВЧЕВ БЕЛЧЕВ

                     КОСЬО КЪНЧЕВ КОСЕВ

                     КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ

                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ГОВЕДАРОВ

                     КРАСИМИР НИКОЛОВ ПАВЛОВ

                     КРАСИМИР ПЕТРОВ БОШНАКОВ

                     КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА ПОПОВА

                     КРАСИМИРА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

                     КРАСИМИРА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА

                     КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА ДОБРИНОВА

                     КРИСТИАН ХРИСТОВ ПЕТКОВ

                     КРИСТИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА

                     КРИСТИНА ВАСИЛЕВА БОЖИНОВА

                     КРИСТИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

                     КРИСТИНА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА

                     КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КАМЕНОВ

                     КРИСТИЯН ДАМЯНОВ ЯНКОВ

                     ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

                     ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА

                     ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ТУРСУНОВА

                     ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

                     ЛОРА РУМЕНОВА ЧИТОВА

                     ЛУКРЕЦИЯ ГЕРГОВА ГАНЧОВСКА

                     ЛЪЧЕЗАР ДОЙЧИНОВ ДОЙЧИНОВ

                     ЛЮБА СИМЕОНОВА ГРОЗДАНОВА

                     ЛЮБОМИР БОРИСОВ КИЧЕВ

                     ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА ЗАФИРОВА

                     ЛЮБЧО ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ

                     ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ УРДАРСКИ

                     ЛЮДМИЛ МЕТОДИЕВ ГАЙДАРСКИ

                     МАГДАЛЕНА АНТОНОВА ЦВЕТКОВА

                     МАГДАЛЕНА ЕВЛОГИЕВА АТАНАСОВА

                     МАГДАЛЕНА ЛЮБЧОВА ПЕТРОВА-ЛАРАТА

                     МАЖЕНА-РУМЯНА ЗБИГНЕВ РИХТЕР

                     МАЙЯ ПАВЛОВА ПОПОВА

                     МАЛИНА МИЛКОВА КОЧЕВА

                     МАЛИНКА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА

                     МАРГАРИТА БОРИСОВА ПЕТРОВА

                     МАРГАРИТА ВЕНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРГАРИТА ЦВЯТКОВА ТОПАЛЕНКОВА

                     МАРИ СТОЯНОВА БОСИЛИНА

                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     МАРИЕЛА АНГЕЛОВА БОРИСОВА

                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ПЕНЕВА

                     МАРИЙКА СТОЙКОВА ИЛЬОВСКА

                     МАРИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ

                     МАРИО ВЛАДИМИРОВ ФИЛИПОВ

                     МАРИО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     МАРИЯ ВЪЛКОВА БУЧУКОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАДИНОВА

                     МАРИЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ ЗАХАРИЕВА БОГДАНОВА

                     МАРИЯ ЗАХАРИЕВА ПАПАЗОВА

                     МАРИЯ ЛЮБЕНОВА БУМБАРОВА

                     МАРИЯ МАРИНОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА НЕШЕВА

                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА КАРАКОЛЕВА-МИНГОЛОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА СОМЛЕВА

                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА БОЖИЛОВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА БАРАБАШКА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ВЕНКОВА

                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ

                     МАРТИН АСЕНОВ ПЕТКОВ

                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРТИН МИХАЙЛОВ МИНКОВ

                     МАРТИН РОСЕНОВ БУЧУКОВ

                     МАРТИНА МАРТИНОВА МЪГЛОВА

                     МАРТИНА НИКОЛАЕВА ЗАФИРОВА-ЕЛИГЪТ

                     МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ЙОНКОВА

                     МАЯ ЕВГЕНИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     МАЯ ИЛИЕВА КОЦЕВА

                     МАЯ СТЕФАНОВА МИЛАНОВА

                     МЕРИ КИРИЛОВА КОВАЧЕВА

                     МЕТОДИ ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ

                     МЕТОДИ СТЕФАНОВ САВОВ

                     МЕТОДИЙ ВАЛЕРИЕВ ПЕЙЧЕВ

                     МИГЛЕНА ДРАГОВА МИХОВА

                     МИГЛЕНА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА

                     МИГЛЕНА ПЕТЬОВА ДОЛАПЧИЕВА

                     МИЛА БОЯНОВА ЕРМЕНОВА

                     МИЛА МИЛЧЕВА ТОМАС

                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА КАФТАНОВА

                     МИЛЕНА ЕМИЛОВА ИГНАТОВА

                     МИЛЕНА ТОДОРОВА ДИКОВА

                     МИЛКА МИНЧЕВА ФИЛИПОВА

                     МИЛКА СТОИЧКОВА КИЧЕВА

                     МИЛЧО СОФРОНИЕВ МИЛЕВ

                     МИМОЗА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА

                     МИРЕЛА МАРТИНОВА АВДЖИЙСКА

                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ

                     МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ СЛАВЧЕВ

                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ АПРОЗЯНОВ

                     МИРОСЛАВА МЛАДЕНОВА МИТОВА

                     МИРОСЛАВА ХИНКОВА БОШНАКОВА

                     МИРЧО ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     МИХАИЛ БОРИСОВ ВЪЛКОВ

                     МИХАИЛ МИХАЙЛОВ КИРОВ

                     МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТИХОЛОВ

                     МИШЕЛА ДИАНОВА ИВАНОВА

                     МИШО МИХАЙЛОВ ВЪЛКОВ

                     МОМЧИЛ МИРКОВ МАРИНОВ

                     МОХАМЕД АМИНЕ СОУЛА

                     НАДЕЖДА ЛЮДМИЛОВА ЧОЛАКОВА

                     НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА

                     НАДЕЖДА ХАРАЛАМБИЕВА БОСИЛИНА

                     НАДКА АНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА

                     НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА

                     НАДЯ ТОДОРОВА МАДОЛЕВА

                     НАЙДЕН СТОЯНОВ БОРИЧЕВ

                     НАОМИ  ДУМАНОВ

                     НАСКО СТЕФАНОВ ТАШЕВ

                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ОВЧАРОВА-МИХАЙЛОВ

                     НЕВЕНА ИВАНОВА ЛУКАНОВА

                     НЕВЯНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

                     НЕДА НЕНОВА МИХОВА

                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ

                     НЕЛИ НИКОЛОВА ДОЙЧЕВА

                     НЕЛИ ХРИСТОВА КУЦАРОВА

                     НЕНО АТАНАСОВ МИХОВ

                     НЕСТОР АСЕНОВ КАРОЛЕВ

                     НИКОЛ СВЕТОСЛАВОВА НИКОЛОВА

                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БУНЕВ

                     НИКОЛА ДИМИТРОВ КУЛЕВ

                     НИКОЛА ПЕТРОВ МАРКОВ

                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЗАФИРОВ

                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ КАРАДИМИТРОВ

                     НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ ИВАНОВ

                     НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ

                     НИКОЛАЙ ВАНЬОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

                     НИКОЛАЙ ВЕНЦИСЛАВОВ СУГАРЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАСЛИНКОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКИФОРОВ

                     НИКОЛАЙ КАМЕЛИЕВ КАМЕНОВ

                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ

                     НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ СТЕФАНОВ

                     НИКОЛАЙ ПАРУШЕВ БОЯДЖИЕВ

                     НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ ЛАПЧЕВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ МОНЕВ

                     НИНА АТАНАСОВА ЗОИЧКИНА

                     НИСИМ АШЕР НАФТАЛИ

                     НИЯ СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ОГНЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     ОГНЯН ЦВЯТКОВ ЦВЕТКОВ

                     ОКСАНА НЕНЧЕВА ГОРОХОВСКИЙ

                     ОЛАС НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ

                     ОЛГА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА

                     ОЛГА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

                     ОЛЕГ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

                     ОМАР БЕН МОХАМЕД БОРХАНЕДДИН КЕФИ

                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЛУЛЧЕВ

                     ПАВЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ

                     ПАВЕЛ МИНЧЕВ АНЧЕВ

                     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА КАИШЕВА

                     ПАРАСКЕВА БОРИСОВА КОСТУРКОВА

                     ПАРАШКЕВА СТОЯНОВА ПОПОВА

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

                     ПЕНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

                     ПЕНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

                     ПЕНКА НИНОВА КОСЕВА

                     ПЕНКА СТЕФАНОВА МАНОВА

                     ПЕНЬО ДРАГАНОВ СЛАВЧЕВ

                     ПЕТКО РАДОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

                     ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА МЪГЛОВА

                     ПЕТЪР АСКОВ ВАСИЛЕВ

                     ПЕТЪР ГЕНЧЕВ КОСТОВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

                     ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ПЕТРОВ КОСЕВ

                     ПЕТЪР СТАНКОВ ЙОРДАНОВ

                     ПЕТЬО МИЛЧЕВ ПИСКУЛЕВ

                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА-АТИЛОВА

                     ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ТИНЧЕВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТЯ МИРЧОВА НИКОЛОВА

                     ПЕТЯ ОГНЯНОВА СТОЯНОВА

                     ПЕТЯ РУМЕНОВА ДРАЖЕВА

                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА НЕДЕЛЕВА

                     ПЕТЯ ТАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

                     ПЛАМЕН ЗЛАТИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

                     ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

                     ПЛАМЕНА ЛЮДМИЛОВА БОРИЧЕВА

                     ПОЛИКСЕНА НАЙДЕНОВА СИМЕОНОВА

                     ПОЛЯ ДИМИТРОВА ВАН САНТЕН

                     ПРЕСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     РАДИ МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

                     РАДИНА НЕНОВА МИХОВА

                     РАДИНКА СТОЯНОВА КУЛКИНА

                     РАДКА ЛЮБЕНОВА ПЪТОВА

                     РАДКА ПЕТРОВА БРАТАНОВА

                     РАДКА СТЕФАНОВА ЧАУШЕВА

                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

                     РАДОСЛАВ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

                     РАДОСЛАВ ХРИСТОВ КИРИЛОВ

                     РАДОСТИН ВАЛЕРИ КАЧЕВ

                     РАДОСТИН ЙОСИФОВ ГЕОРГИЕВ

                     РАДОСТИН ХРИСТОВ КАРАКЕРЕЗОВ

                     РАДОСТИНА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА

                     РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА АНЕВА-МАРИНОВА

                     РАЙНА СЕРГЕЕВА СТОЙКОВА

                     РАЛИ ЗДРАВКОВ РАЛЕВ

                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ШОМОВА

                     РАЛИЦА МИЛЧЕВА СЛАВЧЕВА

                     РАЛИЦА ПЕТРОВА ЙОЛОВА

                     РАЛИЦА ХРИСТОВА НИКОЛОВА-НЕДЕЛЧЕВА

                     РАЯ НИКОЛАЕВА ЗАФИРОВА

                     РАЯ НИКОЛАЕВА ЛУЧЕВА

                     РАЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

                     РЕНЕТА ЯНКОВА НАЧЕВА

                     РЕНИ ПРОДАНОВА КРЪСТЕВА

                     РИСТО  ВЕЛИНОВ

                     РОЗАЛИЯ ИВАНОВА АНАСТАСОВА

                     РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ НОВАКОВ

                     РОСЕН ИВАНОВ ПОПОВ

                     РОСЕН ИВАНОВ СОКОЛОВ

                     РОСЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     РОСЕН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

                     РОСИЦА ВАСИЛЕВА СПАСОВА

                     РОСИЦА ДРАГНЕВА БОЖИЛОВА-ЛУЛЧЕВА

                     РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

                     РОСИЦА ЙОВЧЕВА КАБЗЕВА-ДИКИНА

                     РОСИЦА КРУМОВА ПЕТРОВА

                     РОСИЦА НИКОЛАЕВА ВАНГЕЛОВА

                     РУЖИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА-ГЪРКОВА

                     РУМЕН ИВАНОВ СИМОВ

                     РУМЕН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

                     РУМЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

                     РУМЕН СТОЯНОВ ЧИТОВ

                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

                     РУМЯНА ИВАНОВА НЕНОВА

                     РУМЯНА МАРКОВА ТАНЧЕВА

                     РУМЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

                     РУМЯНА ТОДОРОВА ИЗАТОВСКА

                     САВА ЛЮБОМИРОВ БАНЧЕВ

                     САНИ ЛЮДМИЛОВА ГАЙДАРСКА

                     СВЕТЛА КОНСТАНТИНОВА КАРОЛЕВА

                     СВЕТЛА КРАСИМИРОВА НЕНЧЕВА

                     СВЕТЛА ЛЕКОВА МОЛХОВА

                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

                     СВЕТЛАНА ИВАНОВА БЕНОВА

                     СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

                     СВЕТЛАНА СЛАВОВА ПАПАЗОВА

                     СВЕТЛАНА СТАЙКОВА НЕНКОВА

                     СВЕТЛАНА СТАНЕВА КАНАЗИРЕВА

                     СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ АРНАУДОВ

                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     СВЕТОСЛАВА АНТОНОВА БАНЧЕВА

                     СВИЛЕН БОРИСЛАВОВ СИМЕОНОВ

                     СИЛВИЯ БОГДАНОВА НИКОЛОВА

                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ЕПИТРОПОВА

                     СИЛВИЯ ВАСКОВА ВАСИЛЕВА

                     СИЛВИЯ НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА

                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АПОСТОЛОВА

                     СИЛВИЯ НИКОЛОВА СТОЙКОВ

                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

                     СИМЕОН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     СИМЕОНА ДИМИТРОВА АНЕВА

                     СИМОНА ВАЛЕРИ КАЧЕВА

                     СЛАВКА БОРИСОВА ЕПИТРОПОВА

                     СЛАВЧО ГЕРАСИМОВ ЗЛАТКОВ

                     СЛАВЯН ИВАНОВ СЛАВОВ

                     СНЕЖАНА СТАЙКОВА ЗАФИРОВА

                     СНЕЖАНА СТАНИМИРОВА АРСОВА

                     СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА ЙОСИФОВА

                     СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА ХЛЕБАРОВА

                     СОНЯ БОГДАНОВА НИКОЛОВА

                     СОНЯ ВЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА

                     СОНЯ ИВАНОВА БАЙЛОВСКА

                     СОФРОНИ МИЛЧЕВ МИЛЕВ

                     СПАС ЛЮБОМИРОВ БАНЧЕВ

                     СПАСИМИР БОРИСОВ ТОНКОВ

                     СТАВРИ ИВАНОВ ЗОИЧКИН

                     СТАНА ГИЧЕВА ЧОЛАКОВА

                     СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

                     СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ

                     СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     СТАНКА ДИМОВА ДАМЯНОВА-ХРИСТОВА

                     СТАНКА СТОЯНОВА БОЗАДЖИЕВА-ДОЙЧИНОВА

                     СТЕЛА ДОЧЕВА БОЯДЖИЕВА

                     СТЕЛА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА

                     СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЧЕВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КИРИЛОВ

                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

                     СТЕФАН ИВАНОВ ЧАУШЕВ

                     СТЕФАН ЛЮДМИЛОВ ЧОЛАКОВ

                     СТЕФАН МАРИНОВ МАРКОВ

                     СТЕФАНИЯ ВЛАДИМИРОВА НОВАКОВА

                     СТЕФКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЕВТИМОВА

                     СТЕФКА МАКСИМОВА СТОЯНОВА

                     СТЕФКА ПЕТКОВА ВЛАДИМИРОВА

                     СТЕФКА ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА

                     СТЕФКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     СТИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ФИЛИПОВ

                     СТИЛЯН ВАСИЛЕВ СПАСОВ

                     СТОЙКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТОЯН ДИНЕВ МОНЕВ

                     СТОЯН НАЧЕВ ТАНЧЕВ

                     СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН СТЕФАНОВ БОСИЛИН

                     СУЛТАНКА АПОСТОЛОВА АБАДЖИЕВА

                     СЪБИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     ТАЛИЯ МОШЕ ХАЙК

                     ТАНЯ АТАНАСОВА ПЕТКОВА

                     ТАНЯ ВЕНЧОВА БУДИНОВА

                     ТАНЯ ИВАНОВА МИНГОЛОВА

                     ТАНЯ МИТКОВА СТОЯНОВА

                     ТАНЯ СТАНИМИРОВА ТОДОРОВА

                     ТАТЯНА ВЕРКОВА БОРИСОВА

                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

                     ТАТЯНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

                     ТАТЯНА РУСЕВА НОВАКОВА

                     ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА МИЛАНОВА

                     ТЕОДОР ВЛАДИМИРОВ НОВАКОВ

                     ТЕОДОР НИКОЛАЕВ НЕНОВ

                     ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА

                     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА СЕМЕРДЖИЕВА

                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА-БЕЛЧЕВА

                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ГЬОШЕВА

                     ТЕОДОРА ЯНКОВА ЯНЕВА

                     ТИЛДА ЙОСИФ КАМХИ

                     ТОДОР БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАДОЛЕВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ МИЛАНОВ

                     ТОДОР НИКОЛОВ МАЗГАЛЕВ

                     ТОДОР СИМЕОНОВ ВАКАРЕЛОВ

                     ТОДОРКА СТОЙОВА МИРЧЕВА

                     ТОНИ  ВЕЛИНОВ

                     ТРИФОН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ

                     ФАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ФЕДЯ ПЕТРОВ ТОПАЛЕНКОВ

                     ФИЛИП БОЛЕСЛАВОВ КАМЕНОВ

                     ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ ФЛОРОВ

                     ФИЛИП ОГНЕМИР ГОРОСТАНОВ

                     ХРИСОПЕЯ БАЛАСОВА ЗИНОВИЕВА

                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕРАСКОВА

                     ХРИСТИНА КИРИЛОВА ТЕПАВИЧАРОВА

                     ХРИСТИЯН КРАСИМИРОВ БОШНАКОВ

                     ХРИСТО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

                     ХРИСТО АТАНАСОВ ДАСКАЛОВ

                     ХРИСТО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ЖИВКОВ МАРИНОВ

                     ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

                     ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

                     ЦВЕТА ВЪЧЕВА НИКОЛОВА

                     ЦВЕТА КИРИЛОВА ПАНАЙОТОВА

                     ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

                     ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ЯНЕВА

                     ЦВЕТАНА КОЛЕВА МИНКОВА-БАНКОВА

                     ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     ЦВЕТЕ ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ДЖЕНЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЗНИКОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЛАДИНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

                     ЦВЯТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ

                     ЦВЯТКО МИХАЙЛОВ ТИХОЛОВ

                     ЦЕЦКА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА-НОВАКОВА

                     ЦЕЦКА ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА

                     ЦОНЬО АТАНАСОВ МИХОВ

                     ЧАВДАР СТЕФАНОВ ПОПОВ

                     ЮЛИОНА ЦОТОВА КОВАЧЕВА

                     ЮЛИЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

                     ЮЛИЯ СТРАХИЛОВА ПОПОВА

                     ЮЛИЯН ИЛИЕВ ПОПОВ

                     ЮЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА МАРКОВА

                     ЯВОР СТОИЛОВ ТОДОРОВ

                     ЯВОР ЯНКОВ ЯНЕВ

                     ЯНА ЕМИЛОВА МУТАФОВА

                     ЯНА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

                     ЯНА РОМАНОВА ДИМИТРОВА

                     ЯНЕ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЯНИСЛАВА БОРИСОВА БЕРЕМОВА

                     ЯНКА АНГЕЛОВА ПУНЧЕВА

                     ЯНКА РАЧЕВА МУТАФОВА

                     ЯНКО ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЕВ

                     ЯРОСЛАВА ИВАНОВА ВИКТОРОВ

                     ЯСЕН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 011

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДРИАН КРАСИМИРОВ КОВАЧЕВ

                     АЙДЪН ТЕВФИКОВ АКИФОВ

                     АЙЛИН МЕЛИХОВА МЕХМЕДОВА

                     АЙТЕН АЙДЪН АКИФОВА

                     АЛБЕНА СТОЯНОВА ВЪЛЕВА

                     АЛЕК ЙОРДАНОВ ЦАНЕВ

                     АЛЕКС ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА ПОПОВА

                     АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

                     АЛЕКСАНДРА КРАСИМОВА НАНОВА

                     АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА БРАНДИЙСКА

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГЬОШЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВАНЮШЕВ СТОИЛОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ЦАНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕЛМИРОВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ТИМЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИЧКОВ РУБЕНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПЕШЕВ

                     АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ КОРНЕВ

                     АЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА

                     АНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

                     АНА-МАРИЯ ГУО УЛУГИН

                     АНА-МАРИЯ МАРИАН МЕХОЧЕВА-ДИМИТРОВА

                     АНГЕЛ ИВАНОВ КИРОВ

                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ЗАРЕВ

                     АНГЕЛ РУМЕНОВ ПЕТРОВ

                     АНГЕЛИНА ВЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

                     АНГЕЛИНА ДЖИЛДОВА ЖИЛЕВА

                     АНДОН АТАНАСОВ АНДОНОВ

                     АНДРЕА ВАСИЛЕВА РАШКОВА

                     АНДРЕЙ АСЕНОВИЧ ИВАНОВ

                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

                     АНДРЕЙ ЛЮБЕНОВ ЛИЛОВ

                     АНДРИАНА БОРИСЛАВОВА ЕТИМОВА

                     АНЕЛИН ИВАНОВ ИЛИЕВ

                     АНЕЛИЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

                     АНЕТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

                     АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     АНИ АСЕНОВА НИКОЛОВА

                     АНИ АТАНАСОВА ИВАНОВА

                     АНИ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА-СТОИЛОВА

                     АННА ПЕТКОВА ХАДЖИПЕТКОВА

                     АНТИ ХРИСТУ ГЕОРГИУ

                     АНТОАН БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ

                     АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

                     АНТОН БОЯНОВ АНДОНОВ

                     АНТОН ЖЕЛЯЗКОВ АНТОНОВ

                     АНТОН ХРИСТОФОРОВ МАРКОВ

                     АНТОНИЙ ВАЛЕНТИНОВ АРГИРОВ

                     АНТОНИНА ЛЮБЕНОВА РУСЕВА

                     АНТОНИО ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ

                     АНТОНИО ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ

                     АНТОНИО СТЕФАНОВ МАТЕЕВ

                     АНТОНИЯ ГОСПОДИНОВА ДИНЕВА

                     АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АСЕН КИРИЛОВ ТОНЕВ

                     АСЕН КРАСИМИРОВ МАЛИНОВ

                     АСЕН ЧАВДАРОВ ХРИСТОВ

                     АТАНАС АНДРИЯНОВ КЪНОВСКИ

                     АТАНАС АТАНАСОВ ШКАЛОВ

                     АТАНАС КИРИЛОВ ШКАЛОВ

                     АТАНАС НИКОЛАЕВ ПАУНОВ

                     АТАНАС НИКОЛОВ БАКАЛОВ

                     АТАНАСКА НИКОЛОВА БЕДЕЛЕВА

                     БЕАТРИС ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕЙЧЕВА

                     БЕЛОСЛАВА ДАНИЕЛОВА ПЕТРОВА

                     БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     БИЛЯНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     БИЛЯНА МИРОСЛАВОВА ДЖАМОВА

                     БИСЕР МИХАЙЛОВ ГЪРБЕВ

                     БИСЕР ПЛАМЕНОВ ТАЧЕВ

                     БИСЕРКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА-ШАНЦ

                     БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ ХАДЖИЯНКОВ

                     БЛАЖКА ГЕОРГИЕВА ШАЛАМАНОВА

                     БОГДАН ГЕОРГИЕВ КЕНДЕРОВ

                     БОЖИДАР ВАЛЕРИЕВ СТОИЛОВ

                     БОЖИДАРА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

                     БОЖИДАРКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА

                     БОЖИН БОРИСОВ БОЖИНОВ

                     БОРИС БОРИСОВ СТОЙКОВ

                     БОРИС СТОЯНОВ СТОЙКОВ

                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ КОЛЧАКОВ

                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ КОЛЧАКОВ

                     БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ ДАМЯНОВ

                     БОРИСЛАВА АНДОНОВА МАНОИЛОВА

                     БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

                     БОРЯНА БОРИСЛАВОВА КРАЛЕВА

                     БОЯН АНТОНОВ АНДОНОВ

                     БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

                     БОЯН-ХРИСТО ПЕТЬОВ ДАНКОВ

                     БОЯНА МИРЧЕВА АНДОНОВА

                     БОЯНКА БОЯНОВА ВЪЛЕВА

                     ВАЛЕНТИН АНТОНИЕВ АРГИРОВ

                     ВАЛЕНТИН АРАХАНГЕЛОВ РУДАРСКИ

                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     ВАЛЕНТИН ФЕОДОРОВ ГОРАНКО

                     ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЗАХАРИЕВ

                     ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ПЕТРУНОВА-ТОМОВА

                     ВАЛЕНТИНА МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА

                     ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ИГНАТОВА

                     ВАЛЕРИ СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ

                     ВАНЧА  СТОЙОВ

                     ВАНЯ ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА

                     ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ПАВЛОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛЕНА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВА

                     ВАСИЛКА ДЕЯНОВА НИКОЛОВА

                     ВАСИЛКА НИКОЛОВА ЯНЕВА

                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА БОСИЛКОВА

                     ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ДЖАБРАИЛОВ

                     ВЕЛИЧКА БОРИСОВА БИЖЕВА

                     ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     ВЕНЕРА ТОТКОВА ЧЕРНЕВА

                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕНЕТА ИВАНОВА РАШЕВА

                     ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ ШОШАРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ БАНЧЕВ ВЪЧЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ МАРТИНОВ НИКОЛОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СПИРИДОНОВ СТОЕВ

                     ВЕРА МИЛЧЕВА ИВАНОВА

                     ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

                     ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ТАУШАНОВА

                     ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ВЕСЕЛА ХРИСТОВА ЯНКОВА

                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

                     ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ ХИНОВ

                     ВЕСЕЛИН МАРИОВ ПЕТРОВ

                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ РАКОВ

                     ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА

                     ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

                     ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВЕСЕЛКА ИВАНОВА МИНЕВА

                     ВЕСКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

                     ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ШЕМЕЛЕКОВ

                     ВИКТОР ЛЪЧЕЗАРОВ СТОЯНОВ

                     ВИКТОР ЛЮДМИЛОВ ТОДОРОВ

                     ВИКТОР НИЧКОВ РУБЕНОВ

                     ВИКТОР ХРИСТОВ ТАУШАНОВ

                     ВИКТОРИЯ ЕНРИКО ГЕОРГИЕВА

                     ВИНСЕНТ СТЕФАНОВ КРЪСТАНОВ

                     ВИОЛЕТА АТАНАСОВА КИРИЛОВА

                     ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА ЛИЛОВА

                     ВИОЛЕТКА СЕРГИЕВА ЛАДЖОВА

                     ВИШКА ДОБРЕВА ПАВЛОВА

                     ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

                     ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ

                     ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

                     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЛАВРЕНОВ

                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ МИНКОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЕМИЛОВ ПЕТРОВ

                     ВЛАДИСЛАВ МАРИНОВ МИТКОВ

                     ВЯРА НИКОЛАЕВА ПРОКОПИЕВА

                     ГАБРИЕЛА ПЕТЬОВА ХРИСТОВА

                     ГАЛИНА ВЕЛИЧКОВА ВИНДИШ

                     ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕНОВА

                     ГАЛИНА СТОЙЧЕВА МИНЕВА

                     ГАЛЯ КАМЕНОВА СТЕФАНОВА

                     ГАЛЯ МИТКОВА ТОДОРОВА

                     ГАНЧО ДОБРЕВ ДОБРЕВ

                     ГЕНАДИ ЛЪЧЕЗАРОВ ИВАНОВ

                     ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАЛИНОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗАХОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ КУЗМАНОВ

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОСТОВ

                     ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ

                     ГЕОРГИ ПАНЕВ ДОГАНОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ РОСЕНОВ СТАМЕНОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЬОСЕВ

                     ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА МАРИНОПОЛСКА

                     ГЕРГАНА ЦАНКОВА НИКОЛОВА

                     ГЛОРИЯ СТОЯНОВА ВЪЛЕВА-ГЕОРГИЕВА

                     ГРИГОР ГЕРГИНОВ ДОЧЕВ

                     ГРИГОР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

                     ГРОЗДАНА ПЕТРОВА ШУМАРОВА

                     ДАВИД КИРИЛОВ ТРАЙКОВ

                     ДАМЯН ИВАНОВ СТАЙКОВ

                     ДАНАИЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ

                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ КОНЯРСКИ

                     ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА ФИЛЕВА

                     ДАНИЕЛА СВЕТОСЛАВОВА СТОИЧКОВА

                     ДАНЧЕ АТАНАСОВА МАДЖАРОВА

                     ДАРИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

                     ДЕЛЧО ТОДОРОВ БОЧЕВ

                     ДЕНИЦА ИВАНОВА ДИМИЕВА

                     ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ИЛИЕВА-КАРУШКА

                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЕНЧЕВА ЗЛАТЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ТИМЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА ГЕРАСИМОВА

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ТОПАЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА АНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА

                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ЦВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА

                     ДЕША КЪНЧЕВА ХАДЖИПЕТКОВА

                     ДЕЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     ДИАНА НИКОЛАЕВА НЕНКОВА

                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ДИМИТРИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА-ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕШЕВ

                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОНЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАХОВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

                     ДИМИТЪР ИРИНОВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИЛАНОВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ШУМАРОВ

                     ДИМИТЪР МИЛКОВ ХРИСТОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ КОЛАРОВ

                     ДИМИТЪР СТАНЬОВ ПИСАРОВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ БОЧЕВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАЛАБАНОВ

                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ КИРОВ

                     ДИМИТЪР ТОНЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВЕНКОВ

                     ДИМО КАТЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИНКО ИЛИЕВ ГЕРОВ

                     ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ЛИЛЯНОВА

                     ДОБРИН ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ

                     ДОБРИНА КРАСИМИРОВА ПЧЕЛАРОВА

                     ДОБРИНКА ДАВИТКОВА ТРАЙКОВА

                     ДОБРОМИР МИЛЕНОВ ФИЛЕВ

                     ДОБРОМИРА САВОВА НАЙДЕНОВА-БОЧЕВА

                     ДУНЯ ИБРАХИМ ХАМАДА

                     ДУЧКА ИВАНОВА СТАЙКОВА

                     ЕВЕЛИН ВАЛЕНТИН КОЛЕВА

                     ЕВЕЛИНА МИЛЧЕВА БАРТОЛОМЕС

                     ЕВТИМ ИВАНОВ ДАНГОВ

                     ЕВТИМИЯ СТАНЧЕВА ХРИСТОВА

                     ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЙЧЕВА ШИЛЕГАРСКА

                     ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА

                     ЕЛЕНА БОЯНОВА ПЕТРОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

                     ЕЛЕНА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЦВЕТКОВА

                     ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА ЙОЧКОВА

                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛЕНА РУМЕНОВА БОБЕВА

                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА МАЗГАНОВА

                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ЕЛЕНТИНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА

                     ЕЛИЗА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

                     ЕЛИЦА БОЙКОВА БЪРЗАКОВА

                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

                     ЕМИЛ ПАНАЙОТОВ ГЕНДОВ

                     ЕМИЛИЯ ИЛКОВА ПЕТРОВА

                     ЖАКЛИН ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ЛИЛЯНОВ

                     ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

                     ЖИВКА ПЕТКОВА МИЛАНОВА

                     ЖИВКО СПИРИДОНОВ СТОЕВ

                     ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

                     ЖОРО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

                     ЗДРАВКА ИЛИЯНОВА ХАЛОВА

                     ЗДРАВКА МИЛАНОВА БАЛАБАНОВА

                     ЗДРАВКА ХРИСТОВА МАТЕВА

                     ЗЛАТА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     ЗЛАТАН СТАНИМИРОВ ЛАДЖОВ

                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА РУСИМОВА

                     ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА НИНОВА

                     ЗОРНИЦА НАЙДЕНОВА ФОЛЕВА

                     ИБРАХИМ ХАМАДА ИБРАХИМ

                     ИВА ПАУНОВА АТАНАСОВА

                     ИВА ПЕТКОВА ХАДЖИПЕТКОВА

                     ИВА ТОДОРОВА КРИВОРОВА

                     ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ МАРКОВ

                     ИВАЙЛО ВЕНЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАЙЛО ДОНЧЕВ КОЛЕВ

                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ДРАГАНОВ

                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ИВАЙЛО НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ СТОЙНЕВ

                     ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИГНАТОВ

                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ПЕТРОВ

                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЯНКОВ

                     ИВАН АНГЕЛОВ КИРОВ

                     ИВАН АСЕНОВИЧ ИВАНОВ

                     ИВАН БОЙКОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ БЕЧЕВ

                     ИВАН ВЕНКОВ КОЛЕВСКИ

                     ИВАН ВИКТОРОВ ЛАЗАРОВ

                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ВРЪБЧЕВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ

                     ИВАН ДИМОВ СТАЙКОВ

                     ИВАН ЙОРДАНОВ ДАНГОВ

                     ИВАН ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ

                     ИВАН МИНЕВ МИНЕВ

                     ИВАН НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ

                     ИВАН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН НИКОЛОВ КОНДЕВ

                     ИВАН СТЕФАНОВ МИЛАНОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ ЗАФИРОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

                     ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     ИВАНКА КИРИЛОВА РАНОВА-БОГДАНОВА

                     ИВАНКА ЛОЗАНОВА АНГЕЛОВА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА ДЖАМОВА

                     ИВАНКА ПЪРВАНОВА ВРЪБЧЕВА

                     ИВАНКА СВИЛЕНОВА ТОДОРОВА

                     ИВАНКА СТАНИСЛАВОВА АНЧЕВА

                     ИВАНКА СТОИЛОВА ПАУНОВА

                     ИВАНКА ТРИФОНОВА БОЖИНОВА

                     ИВЕЛИН ЗДРАВКОВ СПАСОВ

                     ИВЕЛИН ИВАЙЛОВ ДРАГАНОВ

                     ИВЕЛИН ЦВЕТЕЛИНОВ ГЕНАДИЕВ

                     ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

                     ИВЕТ КРАСИМИРОВА ДУЛЕВА

                     ИВО ЛЮБОМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ИВО ПАУЛИНОВ ТАСЕВ

                     ИВОНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАВРИЛОВА

                     ИЗАБЕЛ АНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА КЪРПАЧЕВА

                     ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ИЛИЯ САШЕВ БАШЕВ

                     ИЛИЯ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СЕДЕВА

                     ИНГРИД РОМАНОВА МАГАЛИНСКА

                     ИННА ТОНЧЕВА МАРКОВА

                     ИРЕНА ИВАНОВА ДАНГОВА

                     ИРЕНА КРУМОВА ШУМАРОВА

                     ИРЕНА МИРКОВА СТОЯНОВА

                     ИРЕНА ПАВЛОВА ТРИФОНОВА

                     ИРЕНА СТОИЛОВА ХРИСТОВА

                     ИРИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

                     ИРИНА ИВАНОВА БОЕВА

                     ИРИНА РУСЕВА РУСЕВА-ЛИМОНОВА

                     ИРИНКА ДИМИТРОВА КАЦАРСКА

                     ИРМА ИВАНОВА БОЗМАРОВА

                     ИСАК ЮСЕФ НАРДЕЯ

                     ИСКРЕН ИСКРЕНОВ ЦАНЕВ

                     ЙОАН ГЕНОВ ИВАНОВ

                     ЙОАНА ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА

                     ЙОАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

                     ЙОНКА НИНОВА ВАСИЛЕВА

                     ЙОРДАН АРАНГЕЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

                     ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ КОЛЧАКОВ

                     ЙОРДАН ВЕНЦЕСЛАВОВ ЧОБАНОВ

                     ЙОРДАН ДРАГАНОВ ВЕЛИЧКОВ

                     ЙОРДАН ЕЛМИРОВ ИВАНОВ

                     ЙОРДАН ИВАНОВ САНДОВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ КАМЕНОВ

                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ЦАНЕВ

                     ЙОРДАНА ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРИНОВА

                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА КИРПИЕВА

                     ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ЮРУКОВА

                     ЙОРДАНКА ЦЕНОВА ИВАНОВА

                     КАЛИНКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА

                     КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕНОВ

                     КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЯНАЧКОВА

                     КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА БЕЛЧЕВА

                     КАРИНА БОЖИДАРОВА СТОИЛОВА

                     КАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА

                     КАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА ВЕНЕЛИНОВА

                     КАТИНКА ХРИСТОВА НИНОВА-ИВАНОВА

                     КАТЮША НЕШЕВА БЕРБЕРОВА-АТАНАСОВА

                     КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА ДОБРЕВА

                     КАТЯ ПЛАМЕНОВА КОСТАДИНОВА

                     КАТЯ ТИХОМИРОВА КОЧЕВА

                     КЕТИ ЛЮБОМИРОВА РУСКОВА

                     КИРИЛ БЛАГОЕВ СИМЕОНОВ

                     КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

                     КИРИЛ МАРГАРИТОВ МАРТУЛКОВ

                     КИРИЛ НЕДЕВ МИНЕВ

                     КИРИЛ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

                     КИРКО ДОБРИНОВ ГОГОВ

                     КОНСТАНТИН БОРИСОВ ПЕТРОВ

                     КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КУЛЕВ

                     КОПРИНКА НИКОЛАЕВА КОЛЧАКОВА

                     КОСТА ДИМОВ ДИМОВ

                     КОСТАДИН РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     КОСТАДИН СЛАВЧЕВ БОСИЛКОВ

                     КОСТАДИН СЛАВЧОВ БОСИЛКОВ

                     КРАСИМИР БОРИСОВ АТАНАСОВ

                     КРАСИМИР ЖОРОВ ДУЛЕВ

                     КРАСИМИР КЛИМЕНТОВ ЦАКОВ

                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ДИМОВ

                     КРАСИМИРА БОЯНОВА ДИМИТРОВА

                     КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА ДЕШЕВА

                     КРИС ВЛАДИМИРОВ МИЧЕВ

                     КРИСТИНА ДРАГОМИРОВА БАЛЕВА

                     КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ ДАМЯНОВ

                     КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ЗАХОВ

                     КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ШУМАРОВА

                     КРУМ КИРИЛОВ МЕЧЕВ

                     ЛАЗАР ВАСИЛЕВ КИРПИЕВ

                     ЛАРА ИВОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛЕТКА СТОЯНОВА ДЖАМОВА

                     ЛИДИЯ БОЯНОВА ЛИЛОВА

                     ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВА ФУРНАДЖИЕВА

                     ЛИЛИ ЙОРДАНОВА ЗАФИРОВА

                     ЛИЛИЯ ЗАХАРИЕВА ФИЛИПОВА

                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА МИНЕВА

                     ЛИЛИЯ ТОДОРОВА БРАНДИЙСКА

                     ЛИЛЯНА БОРИСОВА ЦВЕТАНОВА-ДОБРЕВА

                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПИСАРОВА

                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АНДОНОВА

                     ЛИЛЯНА ТОМОВА ДИМИТРОВА

                     ЛОРА ГЕОРГИЕВА ЧАНЕВА

                     ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

                     ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ

                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ЛЮБА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

                     ЛЮБА МАРГАРИТОВА ХАДЖИИЛИЕВА

                     ЛЮБА МИЛКОВА ПАВЛОВА

                     ЛЮБОМИЛА ДИМИТРОВА МАНЕВА

                     ЛЮБОМИР ВЕНЦЕСЛАВОВ ШОШАРОВ

                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ НОНЕВ

                     ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ТИМЧЕВ

                     ЛЮБОМИР ПЕТКОВ БОЗМАРОВ

                     ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ

                     ЛЮБОМИРА СТЕФАН МАТЕЕВА

                     МАВРИ ЖОРОВ ДУЛЕВ

                     МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ДЕЛИМАРКОВА

                     МАДЛЕН КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

                     МАРГАРИТА АСЕНОВА ТОНЕВА

                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА ГАДЖЕЛОВА

                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     МАРГАРИТА ЖИВКОВА СТОЕВА

                     МАРГАРИТА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

                     МАРГАРИТА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА МАНОИЛОВА

                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА КОТЕВА

                     МАРГАРИТА ПАРАСКЕВОВА ИВАНОВА-ЗАХАРИЕВА

                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДИМОВА-ДИМЧЕВА

                     МАРГАРИТА СЛАВЧЕВА ПЕТРУНОВА

                     МАРГАРИТА ЯВОРОВА НИКОЛОВА

                     МАРГИТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

                     МАРИАН ФИЛИПОВ АНДОНОВ

                     МАРИАНА КИРЧЕВА АТАНАСОВА

                     МАРИАНА НИКОЛОВА БОЖКОВА

                     МАРИЕТА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА

                     МАРИЕТА ЦАНКОВА ЛЮБЕНОВА

                     МАРИЕТКА ГЕРГОВА АНГЕЛОВА

                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ТРАЙЧЕВА

                     МАРИНА ЙОРДАНОВА ЛЕВИЧКОВА

                     МАРИНА КРАСИМИРОВА КРУМОВА

                     МАРИНА КРАСИМИРОВА САВОВА

                     МАРИНА МИХАЙЛОВНА МИХАЙЛОВА

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

                     МАРИЯ ГРИГОРОВА МАРКОВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ ЕЛМИРОВА ЛАЙСТНЕР

                     МАРИЯ ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА

                     МАРИЯ ИЛИЕВА ДИМОВА

                     МАРИЯ КИРИЛОВА МАРТУЛКОВА

                     МАРИЯ МАВРЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ЧАКЪРОВА

                     МАРИЯ НИКОЛОВА РУЙЧЕВА-ДЮЛГЕРОВА

                     МАРИЯ ПАУНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ СТАНКОВА КУНОВСКА

                     МАРИЯ СТОИЛОВА ЛОБОШКА-БЕЧЕВА

                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА

                     МАРИЯ-ВИКТОРИЯ ИВАНОВА БЕЧЕВА

                     МАРИЯН МИЛЕНОВ ИВАЙЛОВ

                     МАРИЯНА БОРИСОВА ИВАНОВА

                     МАРИЯНА КИРКОВА ДОБРИНОВА

                     МАРИЯНА КОСТАДИНОВА БОТЕВА-АРГИРОВА

                     МАРИЯНА РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА

                     МАРИЯНА ХРИСТОВА МИТКОВА

                     МАРКО ДАКЕВ БОБЕВ

                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ БОБЕВ

                     МАРТИН АНТОНИОВ ВАНГЕЛОВ

                     МАРТИН БОРИСЛАВОВ ДАМЯНОВ

                     МАРТИН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ

                     МАРТИН ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛОВ

                     МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ РАКОВ

                     МАРТИН КРАСИМИРОВ РАЙЧИНОВ

                     МАРТИН ЛЪЧЕЗАРОВ ВАСИЛЕВ

                     МАРТИН МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ

                     МАРТИН ПЕТРОВ САМОДУМОВ

                     МАРТИНА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА

                     МАЯ БОРИСЛАВОВА СТОЯНОВА

                     МАЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     МАЯ СТАНИМИРОВА ДЕЛИМАРКОВА

                     МАЯ СТАНИСЛАВОВА БОЯНОВА

                     МЕЛИХА МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

                     МЕРЦЕДЕС НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     МЕТОДИ ИЛИЕВ ТОДОРОВ

                     МЕТОДИ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

                     МЕХМЕД АНЕВ ОСМАНОГЛУ

                     МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЬОШЕВА

                     МИКАЕЛА ВАСИЛЕВА РАШКОВА

                     МИЛА ИГОРОВА ДИКАЛОВА

                     МИЛА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

                     МИЛАН ТОНЧЕВ НИКОЛОВ

                     МИЛЕН ИВАНОВ ФИЛЕВ

                     МИЛЕНА АНДОНОВА АНДОНОВА

                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕНА ЙОРДАНОВА МИЦОВСКА

                     МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА НИНОВА-ЦВЕТКОВА

                     МИЛЕНА СИЛВИЕВА ДИМИТРОВА

                     МИЛЕНА СИМЕОНОВА ГЕЦОВА

                     МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                     МИЛКА ГРИГОРОВА ВАСИЛЕВА

                     МИЛКО ПАВЛОВ ПЪШЕВ

                     МИЛЧО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

                     МИНКА ВИДЕВА БАНЧЕВА

                     МИРЕНА САБИНОВА ЛИЛЯНОВА

                     МИРИАМ  ДЖОНГ

                     МИРКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     МИРОСЛАВ ЦАНКОВ ДЖАМОВ

                     МИРОСЛАВА ТОДОРОВА КИРОВА

                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

                     МИХАИЛ ПЕТРОВ АНДРЕЕВ

                     МИХАИЛ РУМЕНОВ ЛЮБЕНОВ

                     МЛАДЕН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ

                     МЛАДЕНКА ЙОРДАНОВА ЦАКОВА

                     МЛАДЕНКА ХРИСТОФОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     МОМЧИЛ ПЕТРОВ ТОДОРОВ

                     МОХАМЕД-ТЕВФИК ХОСАМ МАНСУР

                     НАДА БОГОЕВА НАЙДЕНОВА

                     НАДЕЖДА БОРИСОВА КИРОВА

                     НАДЕЖДА ИВАНОВА РОБОВА

                     НАДЕЖДА СТОЕВА БАКАЛОВА

                     НАДЕЖДА ФИЛЧЕВА АБИЛ

                     НАДЯ БОРИСОВА БАРЗИНА

                     НАДЯ ЮЛИЯНОВА МИЛЕНОВА

                     НАТАЛИ РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТЕФОВА

                     НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА СТЕФАНОВА

                     НАТАЛИЯ ТОДОРОВА ПЕНЕВА

                     НАТАША НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

                     НЕВЕНА СИМЕОНОВА ТОШКОВА

                     НЕВЯНКА БОРИСОВА ГЪЛЪБОВА-ТРАЙКОВА

                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛЬОВА

                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА

                     НЕЛИ ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     НЕЛИ КЪНЧЕВА ВУЧКОВА

                     НЕЛИ ПЕТКОВА ХАРИЗАНОВА-ПЕШЕВА

                     НЕЛИМАН ИСМАИЛОВА АКИФОВА

                     НИКО ПЕТКОВ ПЕХЛИВАНОВ

                     НИКОЛ МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА

                     НИКОЛ НИКОЛАЕВА ВЕЛИНОВА

                     НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

                     НИКОЛА ИВАНОВ БЕДЕЛЕВ

                     НИКОЛА ИВАНОВ ПАУНОВ

                     НИКОЛАЙ ВАСКОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАНЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ЙОРДАНОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ХАЛОВ

                     НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПРОКОПИЕВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     НИКОЛАЙ СВЕТЛОЗАРОВ ПОПОВ

                     НИКОЛАЙ СТАНЕВ ПИСАРОВ

                     НИКОЛАЙ ТРАЙКОВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙЧО СТОЯНОВ ШИЛЕГАРСКИ

                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА КОСТОВА

                     НИНА АНГЕЛОВА БЪРКАЛОВА-АНТОНОВА

                     НИНА ВИКТОРОВА МИНКОВА

                     ОЛГА НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ОЛЯ ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА

                     ОЛЯ СЛАВОВА КОСТОВА

                     ОРЛИН ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛОВ

                     ОРЛИН НАКОВ СИМОВ

                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЖЕЧЕВ

                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПАВЕЛ ТОШКОВ ТОДОРОВ

                     ПАВЛИН ВЪЛКОВ БОДУРОВ

                     ПАВЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

                     ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА САМОДУМОВА

                     ПАВЛИНКА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ПАМЕЛА КРАСИМИРОВА ЦАКОВА

                     ПАОЛИНА ТОШЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПАУЛИНА СТОЯНОВА ТАСЕВА

                     ПАУЛИНА ТОМОВА СТОЙКОВА

                     ПАУН ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     ПЕНКА ИВАНОВА МАДИНА

                     ПЕНКА МИТКОВА МИЛАНОВА

                     ПЕНКА СТАЙКОВА КИРОВА

                     ПЕНКА СЪЙКОВА ИЛИЕВА

                     ПЕПА ИВАНОВА ВЕЛЕВА

                     ПЕРУНИКА КОСЕВА КЪРШАКОВА-КАМЕНОВА

                     ПЕТКО НИКОВ ПЕХЛИВАНОВ

                     ПЕТКО ЯНКОВ МИТОВ

                     ПЕТРА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ПЕТЪР АНТОНОВ САМОДУМОВ

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

                     ПЕТЪР ЕВТИМОВ ИВАНОВ

                     ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЙНЕВ

                     ПЕТЪР КИРИЛОВ МИНЕВ

                     ПЕТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

                     ПЕТЪР САНДОВ АНЧЕВ

                     ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ РУСИМОВ

                     ПЕТЪР СТЕФАН КРЪСТАНОВ

                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЙОНЧЕВ

                     ПЕТЬО ВЕСЕЛИНОВ РАКОВ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА БОЮКОВА

                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ЗАФИРОВА

                     ПЕТЯ САНДОВА ВАСИЛЕВА

                     ПЛАМЕН БОГДАНОВ ВАСЕВ

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КИРОВ

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КУНИНСКИ

                     ПЛАМЕН ЛОЗАНОВ ТРИФОНОВ

                     ПЛАМЕН МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ

                     ПЛАМЕН СЕРГЕЕВ ТОДОРОВ

                     ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕНЕВ

                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДЖОНЕВ

                     ПЛАМЕНА ВАСКОВА СТОЯНОВА

                     ПОЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     РАДОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ БОТЕВ

                     РАДОСЛАВ ГЕНЧЕВ ТОНЕВ

                     РАДОСЛАВ НИКИФОРОВ МИЛАНОВ

                     РАДОСЛАВА МИТКОВА ГЕНЧЕВА

                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

                     РАДОСТИНА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

                     РАДОСТИНА РЕПУБЛИКАНОВА ИВАНОВА-ПАЦОВА

                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА БАРДАК

                     РАЙЧО ИВАНОВ МИЛУШЕВ

                     РАЛИЦА ИВАНОВА РУСИНОВА-ЗАРЕВА

                     РАЛИЦА ОГНЯНОВА ГЕНОВА

                     РАНГЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

                     РЕГИНА МОИС АСАЕЛ-РЕДЖОВА

                     РЕНИ ЛЮБЕНОВА СЪБЕВА-ЦАНЕВА

                     РОЗАЛИНА ИВАНОВА ГЕНОВА

                     РОМАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

                     РОСЕН ОРЛИНОВ СИМОВ

                     РОСЕН ПЕТРОВ КАМЕНОВ

                     РОСИНКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

                     РОСИЦА АЙДЪН АКИФОВА

                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА-АКИФОВА

                     РОСИЦА АНГЕЛОВА КОЛЧАКОВА

                     РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПЕЧЕВСКА

                     РОСИЦА ДОСЕВА ДОСЕВА

                     РОСИЦА НАЦКОВА БОДУРОВА

                     РОСИЦА СТОЯНОВА СТОРС

                     РОСИЦА СТОЯНОВА ШИЛЕГАРСКА

                     РУЖА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     РУМЕН ВЪРБАНОВ ХРИСТОВ

                     РУМЕН КЛИМЕНТОВ БОЯДЖИЕВ

                     РУМЕН ПАВЛОВ ВЕРГИЕВ

                     РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА БАЧИЙСКА

                     РУМЯНА ЕМИЛОВА РУБЕНОВА

                     РУМЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     РУМЯНА ИВАНОВА ЯНКОВА

                     РУМЯНКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     РУСКА АТАНАСОВА БЕДЕЛЕВА

                     САМАР ИБРАХИМ ХАМАДА

                     САМУИЛ МЕНАХЕМ СОЛОМОНОВ

                     САНДРА ИВОВА ГЕОРГИЕВА

                     САНДРА ЛЮБОМИРОВА МИХАЙЛОВА

                     САШКО КИРИЛОВ ЮРУКОВ

                     СВЕТЛА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

                     СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕТРУНОВА

                     СВЕТЛА НИКОЛОВА ПАВЛОВА

                     СВЕТЛА СТАМЕНОВА ЗАХАРИЕВА

                     СВЕТЛАНА ИВОВА ВЪРБАНОВА

                     СВЕТЛОЗАР НИКОЛАЕВ ПОПОВ

                     СВЕТЛОМИРА БРАТАНОВА НИНОВА

                     СВЕТОСЛАВ АНТОНОВ АНДОНОВ

                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ КОЧЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ИГОРОВ ДИКАЛОВ

                     СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ПАУНОВ

                     СВЕТОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЯКОВ

                     СВИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

                     СЕВДАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАРКОВА

                     СЕРГЕЙ ИЛИЕВ ТОДОРОВ

                     СИЙКА КОЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА

                     СИЛВА МИЛЕВА ИВАНОВА

                     СИЛВИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

                     СИЛВИЯ ЗЛАТКОВА СЕТЕКАСИ

                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ШИЛЕГАРСКА-МАРТУЛКОВА

                     СИЛВИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     СИЛВИЯ ЯНКОВА ЗАХОВА

                     СИМЕОН РАЙЧЕВ ТОШКОВ

                     СИМЕОНКА ВАСИЛЕВА ЗАХОВА

                     СИМОНА МАРИНОВА ДРАГАНОВА

                     СЛАВОМИР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

                     СЛАВЧО КОСТАДИНОВ БОСИЛКОВ

                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА ТАСЕВА

                     СОНЯ СТАНКОВА СИМОВА

                     СОФИЯ СТЕФАНОВА ПАУНОВА

                     СПАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

                     СПАСИМИРА ПЕТКОВА РАКОВА

                     СПИРИДОН ЖИВКОВ СТОЕВ

                     СТАНИМИР САВОВ САВОВ

                     СТАНИСЛАВ БОЯНОВ КОТЕВ

                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     СТАНИСЛАВА ЯНЕВА ИЛИЕВА

                     СТЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

                     СТЕФАН АНТОНИЕВ ВАНГЕЛОВ

                     СТЕФАН АТАНАСОВ ПОПОВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

                     СТЕФАН ИВОВ ГЕРАНЛИЕВ

                     СТЕФАН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ

                     СТЕФАН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ

                     СТЕФАН ПЕТРОВ КРЪСТАНОВ

                     СТЕФАНА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА-ЦВЕТАНСКА

                     СТЕФАНА СЪРМЕНОВА ПЕТРОВА

                     СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА

                     СТЕФКА КЪНЕВА ДЖАМБАЗОВА-РАДЕВА

                     СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ФУРНАДЖИЕВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

                     СТОЯН ДИМИТРОВ БОЧЕВ

                     СТОЯН ИВАНОВ ЗАФИРОВ

                     СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН ЦВЕТКОВ МИТКОВ

                     СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОНЕВА

                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА БОЧЕВА

                     СТОЯНКА ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

                     СТОЯНКА ПАНЕВА АНДОНОВА

                     СУЗАНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     СУХАМ АБДУЛ-ЕМИР ХАМУД

                     ТАНЯ АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

                     ТАНЯ ДИМИТРОВА АРИЕ

                     ТАНЯ ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

                     ТАТЯНА ВАСИЛЕВА МИЛОШОВА

                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

                     ТАТЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

                     ТАТЯНА МАКАРОВНА ЦАНКОВА

                     ТЕВФИК АКИФОВ ХАЛИЛОВ

                     ТЕОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ВЕЛИНОВ

                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА КОЛЕВСКА

                     ТЕОДОРА ИВАНОВА КАЧУНСКА

                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА БАЛЕВА

                     ТЕОДОРА СВИЛЕНОВА ДАВИДОВА

                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

                     ТЕРЕЗА ПОЛИ МУСТАЧКОВА

                     ТОДОР БАНЧЕВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ БАРЗИН

                     ТОДОР СЛАВЧЕВ ЯНКОВ

                     ТОДОРКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     ТОМА КИРИЛОВ МЕЧЕВ

                     ТОМА КРЪСТЕВ ДУНЧЕВ

                     ТОМА ТОШКОВ ПАРТАНАКОВ

                     ТОМАС  ВИНДИШ

                     ТОНИ БОЯНОВ АНГЕЛОВ

                     УСМИВКА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА

                     УСМИВКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     ФАТМЕ МЮМЮН ПАРТАНАКОВА

                     ФИЛИАНА ИВАНОВА ДУЛЕВА

                     ХАБИБЕ ТЕВФИКОВА МАНСУР

                     ХАИМ ЕШУА ЛЕВИ

                     ХЕЛИЯ ДАНАИЛОВА САВОВА

                     ХЕНРИЕТА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА

                     ХОСАМ  МАНСУР

                     ХРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЦАНКОВА

                     ХРИСТО ВЛАДИСЛАВОВ МИТКОВ

                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ТЕНЕВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРИЕВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ТАУШАНОВ

                     ХРИСТО ИЛИЕВ ТАШЕВ

                     ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕНОВ

                     ХРИСТОФОР ЕЗЕКИЕВ АСПАРУХОВ

                     ЦАНКА ДИМИТРОВА ДОГАНОВА

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

                     ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

                     ЦВЕТАНА ИГНАТОВА АНДРЕЕВА

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА

                     ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА

                     ЦВЕТАНКА СЛАВЧЕВА ВЕЛИНОВА

                     ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕНЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА МИЛАНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕШЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА РОСЕНОВА КАРАВЕЛОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ЮЛИЕВА ЦВЕТКОВА

                     ЦЕНО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     ЦОНКА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

                     ЮЛИЯ МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

                     ЮЛИЯ НАНЧО ЗИДАРОВА

                     ЮЛИЯ ПЕТРОВА РАКОВА-ПЕТРОВА

                     ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА НОНЕВА

                     ЮЛИЯН ДРАГОМИРОВ МАРИНОВ

                     ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ПЕШЕВА

                     ЮСЕИН ДЖЕВАТ РЕДЖЕП

                     ЯВОР СТАНИМИРОВ СТАНИМИРОВ

                     ЯВОР ЯВОРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ЯГОДЕНА ВАСИЛЕВА КАМЕНОВА

                     ЯНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА-АТАНАСОВА

                     ЯНА ДИМИТРОВА КОЛАРОВА

                     ЯНКО ЕЛЕНОВ ФОЛЕВ

                     ЯСЕН СВЕТЛОМИРОВ ГЕЦОВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 012

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АГНЕСА КЪНЧЕВА АНТОНОВА

                     АДЕЛИНА ТРАЙЧОВА ГЕОРГИЕВА

                     АДРИАН ГЕОРГИЕВ МАШЕВ

                     АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ГРЪНЧЕВА

                     АДРИЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

                     АЛБЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     АЛБЕНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

                     АЛБЕНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА

                     АЛБЕНА ТОДОРОВА БАЛТАДЖИЕВА

                     АЛЕКСА СУКИЯС КИРАДЖИБАШЯН

                     АЛЕКСА ХРИСТОВА ВЛАДОВА

                     АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ЯШМАКОВА

                     АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ЛЮБОВА

                     АЛЕКСАНДРА ИВАНЧЕВА ИВАНОВА

                     АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА АРАРСКА

                     АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ПРОДАНОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДЖЕДЖЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ СЪБЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДАНЧЕВ САВОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕФРОСИНОВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ КИРКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ

                     АНА ВАСИЛЕВА МИНЕВА

                     АНА КРАСИМИРОВА ЕВТИМОВА

                     АНА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АНАТОЛИ МИХАЙЛОВ МИШЕВ

                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ РАЕВ

                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ КРАСИМИРОВ СТАНКОВ

                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ДАМЯНОВ

                     АНГЕЛ РУСЕВ ГОЧЕВ

                     АНГЕЛ САВОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛ ТРАЯНОВ ДИМИТРОВ

                     АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ

                     АНДРЕЙ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

                     АНДРИАНА АНТОНОВА БАНГИЕВА

                     АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛИЙЧЕВА

                     АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА

                     АНЕЛИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

                     АНЕТА ГЕОРГИЕВА ВЛАДОВА

                     АННА ДИМИТРОВА ХИНКОВА

                     АННА МИТКОВА ЦВЕТКОВА

                     АННА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АННА ЯСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АНТОАН МАКСИМОВ МАРКОВ

                     АНТОАН ФОНГ МАЙ

                     АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА БУЧКОВА

                     АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА

                     АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

                     АНТОАНЕТА ТОДОРОВА НЕЧЕВА

                     АНТОАНЕТА ЮЛИЯНОВА ПЕТРОВА

                     АНТОН ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ

                     АНТОНИЯ НИКОЛАШКОВА НЕГРОВА-СИМЕОНОВА

                     АНТОНИЯ ТОДОРОВА ГОРЯНОВА-МАРКОВА

                     АНЧО СЕМОВ РУСЕВ

                     АПОСТОЛ ТАНАСАКИС АНАСТАСИУ

                     АСЯ АХМЕД ЕЛ АЛАМИ

                     АСЯ ТОНЕВА БАЙКОВА

                     АТАНАС ИВАНОВ БЪРДАРОВ

                     АТАНАС НИКОЛОВ БОНЕВ

                     АТАНАС СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ

                     АТАНАС СТОЯНОВ ДИНЕВ

                     БЕРИСЛАВА КЪНЧЕВА АНТОНОВА

                     БИСЕР ПЕТКОВ БОНЧЕВ

                     БИСЕРКА ДИМИТРОВА ТОДОРИНОВА

                     БИСЕРКА МОНЧЕВА БОРИСОВА

                     БИСЕРКА СОТИРОВА КОСТОВА

                     БИСТРА КРЪСТЕВА ЯНКОВА

                     БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ХИНКОВ

                     БОЖИДАР ЛЮБОМИРОВ СТОИЛКОВ

                     БОЖИДАРА КРАСИМИРОВА ВЪНДЕВА

                     БОЙЧО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

                     БОРИЛ ПЛАМЕНОВ БОРИМИРОВ

                     БОРИС АНГЕЛОВ НАЙЧЕВ

                     БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ

                     БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАНЧЕВ

                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КЪНЧОВСКИ

                     БОРИСЛАВ РАДКОВ ПЕТКОВ

                     БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА

                     БОРЯНА ЙОСИФОВА ЗАЙКОВА

                     БОЯН ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ

                     БОЯН ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ЛОЗАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ ИВАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКОВА ПЕТЕВА

                     ВАЛЕНТИНА ЖЕЛЕВА ОГОРЕЛКОВА

                     ВАЛЕРИ ЦВЕТОСЛАВОВ МИКОВ

                     ВАНЕСА САШКОВА ЯНКОВА

                     ВАНИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

                     ВАНЯ МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВАНЯ МИТЕВА ЗЛАТЕВА

                     ВАНЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ

                     ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ПАУНОВ

                     ВАСИЛ СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛКА МИЛУШЕВА ЛЕЧЕВА

                     ВАСКО СТОЯНОВ ХАДЖИИВАНОВ

                     ВЕЛИЧКА ВЪЛКАНОВА ЦВЕТКОВА

                     ВЕЛЧО ДИМИТРОВ ВЪПОВ

                     ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАВЛИН

                     ВЕНЕЛИНА ТИХОМИРОВА ИВАНОВА

                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

                     ВЕНЕТА МАРИНОВА ВЪНДЕВА

                     ВЕНЕТА СТАНКОВА ЛОЗАНОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОМИРОВ РАЙКОВ

                     ВЕСЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИКОВА

                     ВЕСЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ЛОЗАНОВА

                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     ВЕСЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ИЧЕРЕНСКА

                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

                     ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА

                     ВЕСЕЛКА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА

                     ВЕТКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

                     ВИКТОР РАЙМОНД САПАРЕВ

                     ВИКТОР ТОДОРОВ МАРИНОВ

                     ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИКТОРИЯ ЯНЧЕВА КОВАЧЕВА

                     ВИОЛЕТА АХМЕДОВА ЕЛ-АЛАМИ

                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МИРКОВА

                     ВИОЛЕТА ПАВЛОВА ХРИСТОВА

                     ВИОЛЕТА СТОЙЧЕВА ЕРМЕНКОВА

                     ВИОЛИНА НИКОЛОВА КОРЧЕВА

                     ВИТАН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВИТАНКА ВЛАДИМИРОВА ФОЛЕВА

                     ВЛАДИМИР БОРИСОВ ЦВЕТАНОВ

                     ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ СТОЯНОВ

                     ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ АПОСТОЛОВ

                     ВЛАДИМИР КАРАМФИЛОВ МИХАЙЛОВ

                     ВЛАДИМИР МИТКОВ ХИНКОВ

                     ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТОСЛАВОВ МИКОВ

                     ВЛАДИСЛАВА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

                     ВЯРА КРАСИНОВА ПАЛАГАЧЕВА

                     ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МИЛОВА

                     ГАЛИН ТИХОМИРОВ ИВАНОВ

                     ГАЛИНА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА

                     ГАНЧО ТРИФОНОВ ПЕТРОВ

                     ГЕНКА ЕВТИМОВА ПЕТРОВА

                     ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СЕЛИВЕСТРОВ

                     ГЕОРГИ АРАНГЕЛОВ ЗАШЕВ

                     ГЕОРГИ АСЕНОВ КОЛЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ

                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАШЕВ

                     ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ СТОИЛКОВ

                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ВИЧЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГУЦАЛСКИ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НЕНОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАДЖОВ

                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ОРЕШКОВ

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕЛЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОСТОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ ДРАГИЕВ

                     ГЕОРГИ СЛАВЕВ КОРЧЕВ

                     ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ЙОВКОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАЙКОВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТОВ

                     ГЕРГАНА АНДРЕЕВА ЕРМАКОВА

                     ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

                     ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ТРАЯНОВА

                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

                     ГОШО КИРИЛОВ ЦАНОВ

                     ГРЕТА НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВА

                     ДАНИЕЛ СТАЙКОВ ПАШОВ

                     ДАНИЕЛА ВОЛОДЕВА РАДЕВА

                     ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

                     ДАНИЕЛА ТОНЕВА НИКОЛОВА-БЕТЕВА

                     ДАНЧО ВЕНЕЛИНОВ МИТЕВ

                     ДЕАН ГЕОРГИЕВ СЕЛИВЕСТРОВ

                     ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

                     ДЕНИЦА ЕМАНУИЛОВА НЕНОВА

                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ТОМОВА

                     ДЕНИЦА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

                     ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕСИСЛАВ МАРИНОВ ЦВЕТКОВ

                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ВЛАДОВА

                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА СИВОВА

                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЧ СТОЙЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА НИКОЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

                     ДЕЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     ДЕЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ДЕЯНА КИРИЛОВА ВЪПОВА

                     ДЖУЛИЯ АЛЕКСИЕВА СТЕПАНОВА

                     ДИАН ГАНЧЕВ МИНЧЕВ

                     ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ВИЧЕВА

                     ДИАНА ЦВЕТАНОВА ДРАГОШИНСКА

                     ДИЛЯН ЛУКОВ БИКОВ

                     ДИЛЯН ФИДАНОВ КИРИЛОВ

                     ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАЕВА

                     ДИЛЯНА ДОНЧЕВА ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНА ЖЕКОВА ГАЛАДЖЯН

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

                     ДИМИТЪР АНТОНОВ СЕВЕРИНОВ

                     ДИМИТЪР БОЙДЕВ БОЙДЕВ

                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕЛТЕКОВ

                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

                     ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СИМЕОНОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЕЛЕМЕЗОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЮВ

                     ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

                     ДИМИТЪР ДРАГАНОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР ЖИВКОВ СТЕФАНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ

                     ДИМИТЪР НИКИФОРОВ АНДРЕЙЧЕВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ЗАХАРИЕВ

                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ НЕЧЕВ

                     ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ПЕТРОВ

                     ДИМИТЪР ТРАЙКОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕЛИПАВЛОВ

                     ДИМИТЪР ЯНКОВ МИТЕВ

                     ДИМКА ЯНЧЕВА БОЯДЖИЕВА

                     ДИМЧО ИВАНОВ ПЕНЕВ

                     ДИМЧО СТОЯНОВ КОЕВ

                     ДИОНИСИЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

                     ДОБРА ТОНЧЕВА ТОШКОВА

                     ДОРА ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТАНОВА

                     ДОРА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА-ЦЕКОВА

                     ЕВГЕНИ КОЛЕВ БАЙКОВ

                     ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

                     ЕКАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА БОЙДЕВА

                     ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА

                     ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КРЪСТЕВА

                     ЕЛВИРА СТОЙЧЕВА КРАЕВА

                     ЕЛЕН ЯНКОВ ФОЛЕВ

                     ЕЛЕНА АНАСТАСОВА ВРАЧЕВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛКОВА

                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПОПИВАНЧЕВА-КОНСТАНТИНИДУ

                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА МИЛАНОВА

                     ЕЛЗА ПЕТКОВА ДРАГИЕВА

                     ЕЛИСАВЕТА МИЛЧЕВА МИЛЧЕВА

                     ЕЛИЦА ПЕТРОВА ПАНИЧКОВА

                     ЕЛИЦА РОСЕНОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ЕЛИЦА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА

                     ЕЛКА СПАСОВА КРЪСТЕВА

                     ЕЛМИРА ХРИСТОВА МАНДЕВА-ЕФИМОВА

                     ЕМИЛ АСЕНОВ ЕМИЛОВ

                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

                     ЕМИЛ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

                     ЕМИЛИЯ АНЧЕВА ПЕТРОВА

                     ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА

                     ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ДОСЕВА

                     ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА МИЛАНОВА

                     ЖАНЕТ МИРОСЛАВОВА ДОСЕВА

                     ЖАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА СТАНКОВА

                     ЖАНЕТИНА СИМЕОНОВА ХАДЖИЙСКА

                     ЖАСМИНА ДИНЧЕВА ЖЕЛЕВА

                     ЖАСМИНА ЦВЕТКОВА КЪНЧЕВА

                     ЖЕМА КАРИМ РАСУЛ

                     ЖИВКА ПЕНЕВА АНАСТАСИУ

                     ЖИВКО ТОМОВ СТАНКУЛОВ

                     ЗАХАРИНА ЛУКАНОВА ГОСТЕВА

                     ЗДРАВКА МИЛЧЕВА СИМЕОНОВА

                     ЗДРАВКО МАНЧЕВ КОЛЕВ

                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ТИНЕВА

                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА

                     ЗЛАТОМИРА ЙОРДАНОВА МИТЕВА

                     ЗЛАТОМИРА КАМЕНОВА НИКОЛОВА

                     ЗОРНИЦА ЦЕНКОВА ЗАХАРИЕВА-БЪРДАРОВА

                     ЗОЯ ЗАХАРИЕВА ВЕЛИКОВА

                     ИВА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА

                     ИВА КАМЕНОВА НИКОЛОВА

                     ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

                     ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ КЪРНОВАЛИЕВ

                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

                     ИВАЙЛО ЕМИЛОВ РЕЖЕВ

                     ИВАЙЛО ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ

                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЕЛКОВ

                     ИВАЛИНА СЛАВОВА СИМЕОНОВА

                     ИВАН АТАНАСОВ БЪРДАРОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ СТОЕВ

                     ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕНДОЛОВСКИ

                     ИВАН ВАСИЛЕВ ВЕЛИКОВ

                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЗАХАРИЕВ

                     ИВАН ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН ГАНЧЕВ ПЕТРОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАДЖОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ИВАНОВ МАРКОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ

                     ИВАН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН МИХАЙЛОВ ПРОЕВ

                     ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН СТЕФАНОВ КЛЕНОВСКИ

                     ИВАН СТЕФЧОВ АСЕНОВ

                     ИВАН СТОЯНОВ РУКОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА

                     ИВАНКА АНГЕЛОВА РУНТАШКА

                     ИВАНКА НАЙДЕНОВА МАРИНКОВА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА БОНЧЕВА

                     ИВАНКА ПЕТКОВА ДЖАЛАЛИЕВА

                     ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

                     ИВАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

                     ИВЕЛИН БОРИСЛАВОВ МИРКОВ

                     ИВЕТ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

                     ИВО ИСАИАС КОНСТАНТИНИДИС

                     ИВО МАЛИНОВ МАРИНКОВ

                     ИЛИАН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ

                     ИЛИАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

                     ИЛИАН ХРИСТОВ БЕЛОКОВ

                     ИЛИАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

                     ИЛИЧ АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

                     ИЛИЯ КОСТАДИНОВ БАНГИЕВ

                     ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА МИНЕВА

                     ИЛОНА ЮРИЕВНА ИВАНОВА

                     ИНА АТАНАСОВА ЧОЧЕВА-ЕНЕВА

                     ИРЕНА АТАНАСОВА СТОЕВА-МИТОВА

                     ИРЕНА ВЕНЧОВА МИХАЙЛОВА

                     ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     ИРЕНА ПЕТРОВА УЗУНОВА

                     ИРЕНА СЕРГЕЕВА МАИК МУРАТОВА

                     ИРИНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

                     ИСТИЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ЙОАН ИЛКОВ КОСЕВ

                     ЙОАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     ЙОАНА АНГЕЛОВА ГОЧЕВА

                     ЙОАННА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА

                     ЙОАННА ИВАНОВА ЕФИМОВА

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНДРЕЙЧЕВ

                     ЙОРДАН ДИМОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ ТИНЕВ

                     ЙОРДАН ОГНЯНОВ СТОИЛОВ

                     ЙОРДАН СЛАВОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛЕВА

                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА

                     ЙОРДАНКА ЛЕОНИДОВА СЕВЕРИНОВА

                     ЙОРДАНКА ЯНКОВА КОЛЕВА

                     КАЛИН ПАНТЕЛЕЕВ ПАНТЕЛЕЕВ

                     КАЛИН СИМЕОНОВ КАРАМФИЛОВ

                     КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

                     КАЛОЯН ДИМИТРОВ КОЮВ

                     КАЛОЯН ИЛИЯНОВ МИТОВ

                     КАЛОЯНА КРАСИМИРОВА ТОМОВА-ВЛАДИМИРОВА

                     КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА-АТАНАСОВА

                     КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА СЕФЕРИНОВА

                     КАМЕЛИЯ ЛЮДМИЛОВА КОСТОВА

                     КАМЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА

                     КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА БАНКОВА

                     КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПАШОВА

                     КАТЛЕЯ ВЕЛИЧКОВА ШИВАРОВА

                     КАТРИН КРАСЕНОВА ХРИСТОВА

                     КАТЯ ГАНЕВА ГАНЕВА-ЛАДЖОВА

                     КАТЯ ИВАНОВА СЛАВЧЕВА

                     КАТЯ МИХАЙЛОВА КИРЕВА

                     КАТЯ СТЕФАНОВА ЧЕРНЕВА

                     КАТЯ ЦВЕТКОВА ЛОЗАНОВА

                     КИРИЛ АНДРЕЕВ ЕВТИМОВ

                     КИРИЛ МАНОЛОВ ЛОЗАНОВ

                     КИРИЛ СТОЯНОВ ТОШЕВ

                     КЛИМЕНТ АТАНАСОВ БОНЕВ

                     КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

                     КОРНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГОЧЕВА

                     КОСТА КОСТАДИНОВ БЛИЗНАКОВ

                     КОСТА КОСТОВИЧ БЛИЗНАКОВ

                     КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА

                     КРАСЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

                     КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ КИРКОВ

                     КРАСИМИР БОЙКОВ ВЪНДЕВ

                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     КРАСИМИР МЕТОДИЕВ СЛАВЧЕВ

                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ

                     КРАСИМИРА БОЖИНОВА ХИНКОВА

                     КРАСИМИРА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА

                     КРАСИМИРА ХРИСТОВА ПЕЕВА

                     КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА-ЕЛАЛАМИ

                     КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

                     КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ОПИЦ

                     КРИСТИНА ВИЛИ РАШКОВА

                     КРИСТИНА ОГНЯНОВА КИРИЛОВА

                     КРИСТИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     КРИСТИЯН ИЛИЕВ БЛАГОЕВ

                     КРИСТИЯН СТЕФАНОВ КЛЕНОВСКИ

                     КЪНЧО АНТОНОВ АНТОНОВ

                     ЛАЗАР ЙОРДАНОВ ДИМОВ

                     ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА БЛИЗНАКОВА

                     ЛИАНА НИКОЛОВА ЧИЛОВА

                     ЛИЛИЯ АСЕНОВА БОРИСОВА

                     ЛИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ГОЧЕВА-ПЕТКОВА

                     ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

                     ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАДЖОВА

                     ЛИЛЯНА ЕНЧЕВА ПАВЛОВА

                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПЕНЕВА

                     ЛИЛЯНА ИЛИЕВА БАНСКА

                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАНЕВА

                     ЛИНА ПЕТРОВА ГРЪНЧАРОВА

                     ЛОРА МИЛКОВА АСПАРУХОВА

                     ЛОРА-МАРИЯ НАИМ ХАЛИЛ

                     ЛУИЗА ПАВЛОВА БОГДАНОВА-АУГУСТО

                     ЛЮБКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ЛЮБКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА-ФИЛИПОВА

                     ЛЮБОМИР БОЖИДАРОВ СТОИЛКОВ

                     ЛЮБОМИР ИВАНОВ ПЕТКОВ

                     ЛЮБОМИР КУАРТЕВ НИКОЛОВ

                     ЛЮБОМИР ЛАМБОВ КОЛЕВ

                     ЛЮБОМИР ЛЮДМИЛОВ ХРИСТОВ

                     ЛЮБОМИР МИЛЧЕВ ТОДОРОВ

                     ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ КИРЕВ

                     ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЛОЗАНОВ

                     ЛЮБОМИРА СЪБЧЕВА ХРИСТОВА

                     ЛЮДМИЛА АНАСТАСОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА НЕНОВА

                     ЛЮДМИЛА РАДКОВА ИВАНОВА-МИРКОВА

                     МАГДА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА-ПРОЕВА

                     МАГДАЛЕНА БОЖИДАРОВА БОРИСОВА

                     МАДЛЕНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА

                     МАКСИМ БЛАГОЕВ МАРКОВ

                     МАЛВИНА РУСЛАНОВА ТОДОРОВА

                     МАЛИН ПЕТРОВ МАРИНКОВ

                     МАЛИНКА СЛАВЕЙКОВА БАНГИЕВА

                     МАНОЕЛА ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА

                     МАНЧО ЗЛАТЕВ КОЛЕВ

                     МАРГАРИТА ГЕНОВА СТОЯНОВА-ВЪЛЧЕВА

                     МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

                     МАРИАН РАЙКОВ ГРЪНЧЕВ

                     МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГАЛИТОНОВА

                     МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА

                     МАРИЕЛА ИЛКОВА ДУПАРИНОВА

                     МАРИЕТА ЛЮДМИЛОВА ЕЛЕНКОВА

                     МАРИЕТА НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА

                     МАРИЕТА ПЕНКОВА ПЕНКОВА

                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА

                     МАРИН ГЕНАДИЕВ ЦВЕТКОВ

                     МАРИН ИВАНОВ АРБАЛИЕВ

                     МАРИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     МАРИН ПЕТРОВ ХАДЖИЙСКИ

                     МАРИНА ХРИСТОВА ПЕЛИВАНИ

                     МАРИО ИВАНОВ ЙОСИФОВ

                     МАРИО ИВАНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

                     МАРИО РАЙКОВ ВАСИЛЕВ

                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТЕНЕКЕВА

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ПАШОВА

                     МАРИЯ ВАНГЕЛОВА КЪРНОВАЛИЕВА

                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЗАШЕВА

                     МАРИЯ ГАНЧЕВА ВРАЧЕВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЙЧЕВА

                     МАРИЯ ДИМИТРОВА БОТЕВА

                     МАРИЯ ЕМИЛОВА ШИВАРОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЯ МАНОЛОВА ПЕЛТЕКОВА

                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-НЕШЕВА

                     МАРИЯ РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

                     МАРИЯ СТАНЧЕВА БАКАЛОВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЧЕРКОВСКА

                     МАРИЯМ БЕДРОС КИРКОРЯН

                     МАРИЯНА БОРИСОВА ДАВИДОВА

                     МАРИЯНА КРЪСТЕВА ТИПОВА

                     МАРТИН ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

                     МАРТИН ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ

                     МАРТИН МАРИНОВ ПЕТРОВ

                     МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ ДАВИДОВ

                     МАРТИНА ВАСКОВА БАЙДАНОВА

                     МАРТИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА

                     МАРТИНА МАНЧЕВА КОЛЕВА

                     МАРТИНА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА

                     МАРУСЯ ИВАНОВА НОВАКОВА

                     МАССИМО  СИЛВАНИ

                     МАЯ ВЕЛИКОВА КОШНИЧАРОВА-МИЛОВА

                     МАЯ ИВАНОВА СТОЕВА

                     МЕРИАН ЛЮБОМИРОВА НАУМОВА

                     МЕТОДИ БОРИСОВ ПРЕДОЕВ

                     МЕХМЕД ИБРЯМ ШУКРИ

                     МИЛЕН ЦОНКОВ ЕНЧЕВ

                     МИЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ЕВГЕНИЕВА

                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

                     МИЛЕНА ПЕНЕВА ЙОВЧЕВА

                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА

                     МИЛИН ЛЮДМИЛОВ ДЖАЛАЛИЕВ

                     МИЛКА КАРЛЕВА ВЕЛИЧКОВА

                     МИЛКАНА МИНЧЕВА КОЛЧЕВСКА-ГОЛОГАНОВА

                     МИЛКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     МИЛЧО ВЛАДОВ МИЛАНОВ

                     МИНА ГЕОРГИЕВА СРЕБРЕВА

                     МИНКА МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА

                     МИРА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

                     МИРОСЛАВ ВАНЕВ ИВАНОВ

                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ МИТЕВ

                     МИРОСЛАВ КИРИЛОВ МИНЧЕВ

                     МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

                     МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     МИРОСЛАВА СИМЕОНОВА ОГОРЕЛКОВА

                     МИТКА ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА

                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МЕХЛЕМОВ

                     МИТКО МИТКОВ БАКАЛОВ

                     МИТКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     МИТКО ПЕТРОВ МАЧЕВ

                     МИТКО ЦЕКОВ ХИНКОВ

                     МИХАЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ЛЕНКОВА

                     МИХАИЛ МЛАДЕНОВ МИШЕВ

                     МИХАИЛ РУМЕНОВ ДОБРИНСКИ

                     МОНИКА КИРИЛОВА МАНОЛОВА

                     МОНИКА СТАНИСЛАВОВА БАШЕВА

                     МОНЧО БОРИСОВ ДОНКИН

                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

                     НАДЕЖДА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

                     НАДЕЖДА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

                     НАДЕЖДА КИРИЛОВА ЦОЛОВА

                     НАДЕЖДА СВЕТЛИНОВА КЛЕНОВСКА

                     НАИМ  ХАЛИЛ

                     НАТАЛИЯ БОНЧЕВА СТОЯНОВА

                     НАТАЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА

                     НАТАША АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

                     НЕВЕНА ПЕТКОВА ПАВЛОВА

                     НЕДЯЛКО БОНДОВ НЕДЯЛКОВ

                     НЕЛИ СТЕФАНОВА СТАЛЕВА

                     НЕСРИН АЙХАНОВА ТОДОРОВА

                     НИКОЛ НИКОЛАЕВА БАЙКОВ

                     НИКОЛ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

                     НИКОЛА БРАТАНОВ ЧИЛОВ

                     НИКОЛА ЙОСИФОВ СЛАВЧЕВ

                     НИКОЛА МИЛАНОВ МИЛАНОВ

                     НИКОЛА РАЙМОНД САПАРЕВ

                     НИКОЛА ЦОНЕВ БОТЕВ

                     НИКОЛАЙ АНТОНОВ БРАТКОВ

                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ ВЪПОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАМЕНОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙКОВ

                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ

                     НИКОЛАЙ КОСТОВ БЛИЗНАКОВ

                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ВЪЛЧЕВ

                     НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ МИТКОВ МАРИНОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ

                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

                     НИКОЛИНКА СЛАВЧЕВА ДОНКИНА

                     НИНА ДИМИТРОВА КАСАПСКА

                     НИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     НИНА ХРИСТОВА ДОБРИНКОВА

                     ОГАНЕС САРКИСОВИЧ ГАЛАДЖЯН

                     ОЛЯ БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА

                     ОРХАН ЕМИНОВ ИБРЯМОВ

                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

                     ПАВЕЛ ТОДОРОВ ПАВЛОВ

                     ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ МАКСИМОВ

                     ПАНА ГЕНЧЕВА ИЛИЕВА-ПЛОЩАКОВА

                     ПАНЧО ДАКОВ АНГЕЛОВ

                     ПАРАСКЕВА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

                     ПАУЛИН ДИМОВ ПОПОВ

                     ПАУЛИНА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА-СИЛИСЕО

                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА

                     ПЕНКА ПЕТРОВА ЙОСИФОВА

                     ПЕНКО КРАСИМИРОВ КОТОВ

                     ПЕНЬО ДИНЕВ ПЕНЕВ

                     ПЕПА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА

                     ПЕПИ ЯНКОВА ЯНКОВА

                     ПЕРСА МЛАДЕНОВА РУСЕВА

                     ПЕТКАНА РАНГЕЛОВА ТОДОРОВА

                     ПЕТКО БИСЕРОВ БОНЧЕВ

                     ПЕТКО МИКОВ ПЕТКОВ

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ

                     ПЕТЪР МАЛИНОВ МАРИНКОВ

                     ПЕТЪР НИКИФОРОВ ГЮРОВ

                     ПЕТЪР СЪБИНОВ КЪНЕВ

                     ПЕТЪР ЦВЕТАЛИНОВ ТОДОРОВ

                     ПЕТЯ АТАНАСОВА МЕЧКАРОВА

                     ПЕТЯ ВЕНКОВА ИВАНОВА

                     ПЕТЯ ВИЧЕВА АСЕНОВА

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА НЕЧЕВА

                     ПЕТЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

                     ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА

                     ПЕТЯ РАЧЕВА КОВАЧЕВА

                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА МАКАВЕЕВА

                     ПЛАМЕН АНТОНОВ ПЕНЕВ

                     ПЛАМЕН ВЕНЕВ ПАНЕВ

                     ПЛАМЕН ВЯЧЕСЛАВОВ ЖЕЧЕВ

                     ПЛАМЕН ГЕНОВ СТОЯНОВ

                     ПЛАМЕН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

                     ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ЕВГЕНИЕВ

                     ПОЛИНА БОРИСЛАВОВА АПОСТОЛОВА-ВЛАДИМИРОВА

                     ПОЛИНА НЕДЯЛКОВА РУСЕВА-МАНЧЕВА

                     ПОЛИНА ПАВЛОВА КОЛЕВА

                     ПОЛЯ МАНОЛОВА ПЕНЧЕВА

                     РАДА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

                     РАДИНА ИВАНОВА МИТЕВА-СТОИЛОВА

                     РАДИНА РУМЕНОВА ПЕТЕВА

                     РАДИЦА ИВАНОВА СУГАРЕВА-БЕРОВА

                     РАДКА РАЧЕВА ЗЛАТЕВА

                     РАДКО МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ

                     РАДОСВЕТА РАДОСВЕТОВА ПЕТРОВА

                     РАДОСТИНА АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА

                     РАЙМОНД НИКОЛОВ САПАРЕВ

                     РАЙНА НИКОЛАЕВА КОСТОВА

                     РАЙНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     РЕНЕТА СЕДЕФЧОВА ИВАНОВА

                     РЕНИ КИРИЛОВА ФИЛИПОВА

                     РЕНИ ЛЮБЕНОВА ВЕЛИНОВА-ДОБРИЯНОВА

                     РОСЕН ЕМАНУИЛОВ НЕНОВ

                     РОСЕН КИРИЛОВ ВЛАДИМИРОВ

                     РОСЕН ЛАМБОВ КОЛЕВ

                     РОСЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВ

                     РОСИ-ЕЛИЗ ВЕСЕЛИНОВА ДЖУРКОВА

                     РОСИЦА ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА

                     РОСИЦА МИЛОВА ТОДОРОВА

                     РОСИЦА НИКОЛАЕВА ДЕМИРЕВА

                     РОСИЦА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА

                     РОУЗ-МАРИ МАСИС КИРКОРЯН

                     РУМЕН ВАСИЛЕВ АРАРСКИ

                     РУМЕН ИВАНОВ ПЕТЕВ

                     РУМЕН СТЕФАНОВ СТАЛЕВ

                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА-САВОВА

                     РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ХУБЕВА-МЕХЛЕМОВА

                     РУМЯНА МИХАЙЛОВА РАНДЖЕВА

                     РУМЯНА НЕНЧЕВА БЕЛОКОВА

                     РУМЯНА САШОВА ИЛИЕВА

                     РУМЯНА СЕВДАЛИНОВА БАШЕВА

                     РУМЯНА ТОДОРОВА СТОЙКОВА

                     РУМЯНА ХРИСТОВА ЯНКОВА

                     РУСА СТОЯНОВА МАНОЛОВА

                     САНИЕ ЕРДИН АХМЕД

                     САНЯ ДОНЧЕВА КОНАКЧИЕВА

                     САРА РУМЕНОВА СТАЛЕВА

                     САШКО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     СВЕТЛАНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

                     СВЕТЛОЗАР ЙОРДАНОВ ТИНЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ

                     СВЕТОСЛАВ ДИШОВ КАРУШКИ

                     СВЕТОСЛАВ ИЛИЧ СТОЙЧЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ИЛКОВ КОСЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДАВИДОВ

                     СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА БРАТОВАНОВА

                     СВИЛЕН ПЕНЧЕВ ИЛИЕВ

                     СЕРГЕЙ ВИДУЛОВ ФЕРЕВ

                     СИЛВАНА МАРИНЧЕВА МАРИНЧЕВА

                     СИЛВЕНА БОНЧЕВА БАНЧЕВА

                     СИМЕОН ТОДОРОВ ОГОРЕЛКОВ

                     СИМОНА ГЕОРГИЕВА ДРАГИЕВА

                     СИМОНА ДИМИТРОВА КОЮВА

                     СИМОНА МИТКОВА ГРИГОРОВА

                     СИЯ ДИМЧОВА РИЧИ

                     СЛАВИ ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

                     СМАИЛ СТОЯНОВ МЕРДЖАНОВ

                     СНЕЖАНКА КОСТАДИНОВА ПЕЙЧЕВА

                     СОНЯ ВАНЬОВА ЦАНИЧЕВА

                     СОНЯ ГАНЧЕВА ХАРИЗАНОВА

                     СОНЯ ИВАНОВА КЪНЧЕВА

                     СОНЯ МАРИНОВА ИЛИЕВА

                     СОФИЯ МИНЧЕВА ДЖОКОВА

                     СОФИЯ МИТКОВА ЦВЕТКОВА

                     СТАНИМИР ДАНИЕЛОВ ПАШОВ

                     СТАНИСЛАВ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ

                     СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ БАШЕВ

                     СТАНИСЛАВ ЛАЗАРОВ РАНДЖЕВ

                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     СТЕЛА ИВАНОВА БЕЛЕМЕЗОВА

                     СТЕЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

                     СТЕФАН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

                     СТЕФАН ИЛИЕВ БАНГИЕВ

                     СТЕФАН ПЕТКОВ ПРОДАНОВ

                     СТЕФАН СТОЯНОВ КУШКИЕВ

                     СТЕФАНИЯ ЯВОРОВА ДЖОНЕВА-КОСТОВА

                     СТЕФАНКА ДОБРЕВА НЕНОВА

                     СТЕФКА ИЛИЕВА ДЮЗОВА

                     СТЕФКА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА

                     СТИЛИЯН МАРИНОВ ХАДЖИЙСКИ

                     СТИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

                     СТОЙКА НИКОВА КРЪСТЕВА

                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ГОСТЕВА

                     СУЛТАНА ИВАНОВА СЕРТОВА

                     ТАНО ДОЙКОВ ГРАМОВ

                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА ФРЕНГОВА

                     ТАНЯ ЕВГЕНИЕВА ЙОРДАНОВА

                     ТАНЯ КОЛЕВА ПЕНЕВА

                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА ЯНЕВА

                     ТАТЯНА ВИКТОРОВНА ЛЕШКИНА-СТАНКУЛОВА

                     ТАТЯНА СТАНКОВА КИРОВА

                     ТЕОДОР ДАНИЕЛОВ ЙОРДАНОВ

                     ТЕОДОРА БОЖИНОВА ТОНЧЕВА

                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАЙКОВА

                     ТЕОДОРА САВЧЕВА БАНКОВА

                     ТЕОДОРА ХРИСТОВА БОРИСОВА

                     ТИХОМИР ДИНЧЕВ ЖЕЛЕВ

                     ТИХОМИР ЗДРАВКОВ МИРКОВ

                     ТИХОМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ КИРКОВ

                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОРЧЕВ

                     ТОДОР ДРАГОМИРОВ ЕНЕВ

                     ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ВЪТЕВ

                     ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ТОНЕВ АНГЕЛОВ

                     ТОДОР ТРИФОНОВ НИКОЛОВ

                     ТОНИ АНДРЕЕВ ПЕЙЧЕВ

                     ТРИФОН АТАНАСОВ НИКОЛОВ

                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИЧЕВА

                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ПРОЕВА-ПАВЛИНА

                     ХРИСТИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

                     ХРИСТИНА САШКОВА ЯНКОВА

                     ХРИСТИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ХРИСТИЯН БОРИСОВ ЛИПОВАНСКИ

                     ХРИСТО БОГДАНОВ ЦАКОВ

                     ХРИСТО ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ВЛАДОВ

                     ХРИСТО ИВАНОВ ЕФИМОВ

                     ХРИСТО ИЛИАНОВ БЕЛОКОВ

                     ХРИСТО МИТКОВ ЦВЕТКОВ

                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ШИВАРОВ

                     ХРИСТОФОР БОРИСЛАВОВ БЕТЕВ

                     ЦАНКО НИКОЛАЕВ НИНОВ

                     ЦВЕТАН ВАСКОВ БАЙДАНОВ

                     ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

                     ЦВЕТАН НИКОЛОВ ПЕНКОВ

                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ НИНОВ

                     ЦВЕТАН ЦЕКОВ ПЕТКОВ

                     ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА-ВЕЛИНОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ДИНКОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА САВОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ТЕНЕВА ТЕНЕВА

                     ЦВЕТОЗАР СТЕФАНОВ ПЕШКОВ

                     ЦВЕТОМИР МОНЧЕВ БОРИСОВ

                     ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИКОВ

                     ЦВЕТОСЛАВА ПАВЛИНОВА ТОМОВА

                     ЦЕНКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     ЧАВДАРКА КИРИЛОВА ХАДЖИИВАНОВА

                     ЮЛИАНА ДИМИТРОВА НЕЧЕВА

                     ЮЛИАНА НИКОЛОВА МУТАФЧИЙСКА-СЕЛИВЕСТРОВА

                     ЮЛИЯН АНТОНОВ ПЕТРОВ

                     ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ САРИЕВ

                     ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ГАНЕВ

                     ЯВОР ЯВОРОВ МИНДОВ

                     ЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА ДИЛ

                     ЯНА ДИНКОВА ИВАНОВА

                     ЯНА ИЛИЕВА БЛАГОЕВА

                     ЯНА КРАСИМИРОВА КЪНЧЕВА

                     ЯНА НИКОЛАЕВА БОТЕВА

                     ЯНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ МИРКОВ

                     ЯСЕН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

                     ЯСЕН РУМЕНОВ ЙОНОВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 013

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АГЛАЯ ЙОРДАНОВА БЪЧВАРОВА

                     АДЕЛИНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

                     АДРИАНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЙКОВА

                     АДРИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

                     АДРИЯН ВАНЬОВ АНГЕЛОВ

                     АЙНУРА СЮЛЕЙМАНОВА ЧАНГАЛОВА

                     АЙХАН ТОНЕВ АСЕНОВ

                     АКСЯЛ ИСМАИЛОВА СИМЕОНОВА

                     АЛБЕНА ЕМИЛОВА ИКОНОМОВА

                     АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

                     АЛБЕНА МИХНЕВА ЛАЗАРОВА

                     АЛБЕНА НИКОВА СИМЕОНОВА

                     АЛБЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-ТРЪНКАРОВА

                     АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА КАЛИНОВА

                     АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЬОШЕВА-ДЕСПОТОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ХРИСТОВА СТОИМЕНОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ РАЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЧАРТАЗАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ТОДОРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАРАКЕХАЙОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДЖУНИЪР ДЖУЛИАН ЧОНКОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АТАНАСОВ

                     АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ РАЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ПОРОМИНСКИ

                     АЛЕКСАНДЪР ОЛЕГОВ ТИМЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ПАРАШКЕВОВ

                     АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ ТОШЕВ

                     АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ ТОШЕВ

                     АЛЕКСЕЙ МЕТОДИЕВ МИНЕВ

                     АЛЕНА ВИКТАРАУНА МИХАЛЕВА

                     АНА ДОБРОМИРОВА ДИМОВА

                     АНАСТАС СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АНАСТАСИЯ АГАТОНИКОС ХАДЗИАНГЕЛИ

                     АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА МИХОВА

                     АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ДРАЕВА

                     АНАТОЛИЙ АНТОНОВ МИТЕВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ ДИШЛЯНОВ

                     АНГЕЛ НЕДКОВ ВЛАДОВ

                     АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     АНГЕЛ ТОДОРОВ ЦЕНОВ

                     АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

                     АНДРЕЙ БОГОМИЛОВ ЯНЕВ

                     АНДРИАНА ЕНЧЕВА ЕНЕВА

                     АНДРИЯН КИРИЛОВ БОРИСЛАВОВ

                     АНЕЛ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

                     АНЕЛИЯ ПЕНЕВА ПЕХЛИВАНСКА

                     АНЕЛИЯ ТИХОМИРОВА СТОИЛОВА

                     АНЕТА ЕВТИМОВА ЗЛАТКОВА

                     АНЕТА ИВАНОВА ПАВЛОВА-ИВАНОВА

                     АНЖЕЛА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА

                     АНИ АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА

                     АНИ БЕДРОС БЕШЕВА

                     АНКА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА

                     АНКА ТОДОРОВА ЗЛАТАНОВА

                     АНТОАНЕТ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

                     АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

                     АНТОН ДЕНЧЕВ ТОНЧЕВ

                     АНТОН КАМЕНОВ МАНИН

                     АНТОН ХРИСТОВ КОЛАРОВ

                     АНТОНИ МЕТОДИЕВ ХРИСТОВ

                     АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТАШЕВА

                     АРИФ ДЖЕЛАЛ КОЗУМАЛИ

                     АСЕН ЙОРДАНОВ КАРАИЛИЕВ

                     АСЕН СТОЯНОВ КИСЬОВ

                     АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

                     АСПАРУХ КОСТАДИНОВ КЪРПАЧЕВ

                     АСЯ МИЛКОВА ПАВЛОВА

                     АСЯ ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА

                     АТАНАС КАЛИНОВ ПЕТРОВ

                     АТАНАС СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     АТАНАСКА ВАСКОВА ЦОМПОВА

                     АХМЕД МЕХМЕД БЕЙЗАД

                     БАЙ СУАН ВУ

                     БЕЙДЖАН АРИФОВ ХАСАНОВ

                     БИЛЯНА ЯВОРОВА ЯНКУЛОВА

                     БИНАЗ СЮЛЕЙМАНОВА ЧАНГАЛОВА

                     БИСЕРА БИСЕРОВА ЛАЗАРОВА

                     БЛАГА СЛАВЧЕВА СТОИМЕНОВА

                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БАТЕВ

                     БОЖИДАР БОЙКОВ ЙОЧЕВ

                     БОЖИДАР ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ

                     БОЖИДАР ИЛИЯНОВ КАРАТОТЕВ

                     БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     БОЖИДАРИЯНА ДИМИТРОВА ГРИЛИНИ

                     БОЙКО ИЛИЕВ ХРИСТЕВ

                     БОЙКО НИКОЛОВ БОЯНОВ

                     БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ

                     БОРИС НЕНОВ СЛАВКОВ

                     БОРИСЛАВ АСЕНОВ КАЛИНОВ

                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ПАРИЧКОВ

                     БОРИСЛАВ МАРТИНОВ ГЕНОВ

                     БОРИСЛАВА ИВАНОВА БУЗОВА

                     БОРИСЛАВА РУСКОВА СТОЯНОВА

                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

                     БОРЯНА НИКОЛОВА ОМАЙНИКОВА-СУГАРЕВА

                     БОРЯНА НИКОЛОВА РАДЕВА

                     БОРЯНА РАДКОВА ИВАНОВА

                     БОЯН ДОБРОМИРОВ ТУЛТУКОВ

                     БОЯН ИВАНОВ СЛАВЧЕВ

                     БОЯН НАНСЕНОВ НОВАЧКОВ

                     БРАНИМИР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

                     БРАНИМИР ПЕТКОВ НАЧЕВ

                     БУДЬОНИ ЙОСИФОВ ДАМЯНОВ

                     ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ НЕДКОВ

                     ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ АЛЕКСИЕВ

                     ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ПЕЛИНКОВ

                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТАДИНОВА

                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА-ИЛИЕВА

                     ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ ЧОБАНОВ

                     ВАЛЕРИЯ АНТОНОВА НИКОЛОВА

                     ВАЛТЕР ПАСКУАЛИНО РИЧИ

                     ВАЛЯ СТОЯНОВА БЪНДЕВА

                     ВАНИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА

                     ВАНИНА ВЛАДИСЛАВОВА ИЛИЕВА

                     ВАНЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА

                     ВАНЯ ЕВГЕНИЕВА НЕНОВА

                     ВАНЯ ИВАНОВА АСЕНОВА

                     ВАНЯ КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

                     ВАНЯ ЛЕВ ПЕТКОВА

                     ВАНЯ СТОЯНОВА РАБАДЖИЙСКА

                     ВАНЯ ХРИСТОВА ХРИСТЕВА

                     ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ

                     ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ ПАНАЙОТОВ

                     ВАСИЛ ВЪТОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛ НИКОЛОВ НАВУЩАНОВ

                     ВАСИЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

                     ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА

                     ВАСИЛКА ПАВЛОВА СТОИМЕНОВА

                     ВЕЛИЗАРА ТОДОРОВА ВАЙНБЕРГЕР

                     ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ

                     ВЕЛИН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

                     ВЕЛИН МИТКОВ АЧЕВ

                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА-ДИМОВА

                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА

                     ВЕНЕТА КОНСТАНТИНОВА ДЖЕДЖЕВА-МАРИНОВА

                     ВЕНЦЕСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

                     ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ДЕТЕЛИНОВ КРЪСТЕВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ-ЛЕНДИ

                     ВЕРА СТОЯНОВА ДЗЪНГОВА

                     ВЕРОНИКА ХРИСТОВА КАРАНЕШЕВА

                     ВЕСЕЛА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

                     ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ

                     ВЕСЕЛИН ВЛАДИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

                     ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ БРЕНДЬОРФЕР

                     ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ

                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ

                     ВЕСЕЛИН САШЕВ АЛТЪНОВ

                     ВЕСЕЛИН САШЕВ СТАНЧЕВ

                     ВЕСЕЛИНА ДАНКОВА НАЙДЕНОВА

                     ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

                     ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

                     ВИКТОР ИВАНОВ МАНОЛОВ

                     ВИКТОР МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

                     ВИКТОР ОГНЯНОВ СТОИМЕНОВ

                     ВИКТОР ПАВЛОВ ИВАНОВ

                     ВИКТОР СТЕФАНОВ ДИМОВСКИ

                     ВИКТОР-АЛЕКСАНДЪР ИВЕЛИНОВ РАДАНОВ

                     ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ПИРАЛКОВА

                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА

                     ВИКТОРИЯ ИСКРЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ВИКТОРИЯ МИЛЯНОВА ВЕЛКОВА

                     ВИЛЕН ДЕЛЕВ КОЛЕВ

                     ВИОЛЕТА ЕВСТАТИЕВА ДИМИТРОВА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОИЧКОВА

                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЦАЧЕВА

                     ВИОЛЕТА КАЛИНОВА КОЦЕВА-ПОПОВА

                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ЧЕРКЕЗОВА

                     ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

                     ВЛАДИМИР ГЕНАДИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

                     ВЛАДИМИР ГЕЧЕВ ЖЕКОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ СУРОВ

                     ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ПАПАЗОВ

                     ВЛАДИМИР СТОЕВ СТОЕВ

                     ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ АСЕНОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ЖЕКОВ МАНЕВ

                     ВЯРА ВАЛЕРИЕВА МАРКОВА

                     ВЯРА ДОБРОМИРОВА ТУЛТУКОВА

                     ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА-ГЕНОВА

                     ГАБРИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА

                     ГАБРИЕЛА ДАНИЕЛОВА НЕЙКОВА

                     ГАБРИЕЛА СЛАВЕЙКОВА ПАПАЗОВА

                     ГАЛИНА ЕВГЕНИЕВНА ГЕОРГИЕВА

                     ГАЛИНА ЕНЧЕВА ЕНЕВА

                     ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПАЛАЗОВА

                     ГАЛИНА МОНОВА ПЕТКОВА

                     ГАЛИНА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

                     ГАЛИНКА ГАНЧЕВА ЦОНКОВА

                     ГАЛЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГАНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

                     ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ГАТЕВ

                     ГЕНЧО ЗАХАРИЕВ ЗАШЕВ

                     ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ

                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

                     ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ДОЙЧИНОВ

                     ГЕОРГИ ВИДЕВ ТОНЕВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАИШЕВ

                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

                     ГЕОРГИ ДЯКОВ ДИМИТРОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛАЗОВ

                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИЛИНКИН

                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧОТРЕВ

                     ГЕОРГИ РАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТАНЕВ

                     ГЕРГАНА АПОСТОЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     ГЕРГАНА АТАНАСОВА БЪРЗАКОВА

                     ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА БОГЕВА

                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ЦОНКОВА

                     ГЕРГАНА ОЛЕГ ДИМОВА

                     ГЕРГАНА РУМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА

                     ГЕРИ ВЛАДИМИРОВА МИХАЙЛОВА

                     ГОСПОДИН ПАНАЙОТОВ ЧЕЛЕБИЕВ

                     ГОСПОДИНКА БОЖКОВА БОГДАНОВА

                     ГРЕТА ВАЛЕРИЕВА МАРЧЕВА

                     ГРИША ХРИСТОВ ИГНАТОВ

                     ГЮЛДЖАН ДЖЕЛАЛ КОЗУМАЛИ АНАР

                     ДАВИД ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

                     ДАМЯНА ЙОРДАНОВА ДАНОВА

                     ДАНАИЛ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     ДАНАИЛ ТОШКОВ ПАСКАЛЕВ

                     ДАНИЕЛ ИВАЙЛОВ ДОНЧЕВ

                     ДАНИЕЛ КОСЕВ НЕЙКОВ

                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ДИШЛЯНОВА

                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА

                     ДАНИЕЛА КИРОВА КИРИЛОВА

                     ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

                     ДАРЕНА ЙОРДАНОВА ПАСКАЛЕВА-ПЕНЧЕВА

                     ДАРИНА СЛАВОВА ГОСПОДИНОВА

                     ДАЯНА БОЙКОВА УЗУНОВА

                     ДЕАН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

                     ДЕЛЯНА ВЕНЕЛИНОВА ИВАНОВА

                     ДЕНИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

                     ДЕНИЦА ВЛАДИСЛАВОВА МАНЕВА

                     ДЕНИЦА ГЕНЧЕВА ГЕНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ДЕТЕЛИНОВА НИКОЛОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИСКРЕНОВА

                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕНЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДЕНЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА МИТКОВА КАЗАНДЖИЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА БОГДАНОВА-ДИМИТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА МИНКОВА

                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА СОМЛЕВА-ТОДОРОВА

                     ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА

                     ДЕСИСЛАВА ЦЕКОВА ХРИСТОВА

                     ДЕСПИНА  ДАМБАЛИ

                     ДЕТЕЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ

                     ДЕЯН ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

                     ДЕЯН СТЕФАНОВ ДРАГАНОВ

                     ДЖЕЛАЛ АРИФ КОЗУМАЛИ

                     ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     ДИАНА ПАУНОВА ВАЧКОВА

                     ДИЛЯН СТОЙКОВ МАРКОВ

                     ДИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА БАЙРАКОВА

                     ДИЛЯНА ДЕНЕВА СЛАВОВА

                     ДИМАНКА ДОБРЕВА ХИНЕВА

                     ДИМИТРИНА БОЙКОВА ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНА МИХОВА ИВАНОВА

                     ДИМИТРИНКА КАТЬОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА

                     ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПАРУШЕВА

                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСИЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ

                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГОЦЕВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ КАЛОЯНОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ТОДОРИНСКИ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ

                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАВЛОВ

                     ДИМИТЪР ЦВЕТНИНОВ СТАНЧЕВ

                     ДИНКО ПЕТРОВ УРУМОВ

                     ДИНО ДИНКОВ УРУМОВ

                     ДОБРИН НЕДЕВ МИНКОВ

                     ДОБРОМИР БЯЛКОВ ТУЛТУКОВ

                     ДОБРОМИР ДИМИТРОВ КОЛЕВ

                     ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ДОНИКА ИЛИАНОВА МИТРЕВА

                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

                     ДОРОТЕЯ МАЛИНОВА КИРИЛОВА

                     ЕВА МАНОВА МИТЕВА

                     ЕВА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

                     ЕВГЕНИ ПЛАМЕНОВ РАШЕВ

                     ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА МОСКОВА

                     ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА КУСЕВА

                     ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ГЕНОВА-ПЕТРОВА

                     ЕВГЕНИЯ СТАВРЕВА ПОПОВА

                     ЕВГЕНИЯ ТИХОМИРОВА ВЪЛЧЕВА

                     ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧОТРЕВА

                     ЕДВИН АЙДЪН ГЬОЧГЕЛДИ

                     ЕКАТЕРИНА АНДОНОВА АНДОНОВА

                     ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

                     ЕКАТЕРИНА КОСЕВА СТАНЧЕВА

                     ЕЛЕНА АНТОНОВА КОЛЕВА

                     ЕЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА САРАЙДАРОВА

                     ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

                     ЕЛЕНА ПАВЛОВА ГРОЗЕВА-ШАМАТАНОВА

                     ЕЛЕНА ЯВОРОВА ПЕТРОВА

                     ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА ПАВЛОВА

                     ЕЛЖБИЕТА ЯНИНА  СПАСОВА

                     ЕЛИ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

                     ЕЛИЗАБЕТ ВАСКОВА ЧАНКОВА-ИВАНОВА

                     ЕЛИСАВЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА КАЙРЯКОВА-БЪЧВАРОВА

                     ЕЛИЦА ИВАНОВА ИЛИЕВА-АТАНАСОВА

                     ЕЛИЦА ИЛИЕВА ДИМОВА

                     ЕЛМИРА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

                     ЕМАД ЖОРЖОС АБДУЛАХАД

                     ЕМИЛ ЗВЕЗДОМИРОВ ЛЕОНДИЕВ

                     ЕМИЛ ПЕТРОВ ФИЛИПОВ

                     ЕМИЛИАН СТАНЕВ САРАЙДАРОВ

                     ЕМИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

                     ЕМИЛИЯ БОЧЕВА ЕНЧЕВА

                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КИРОВА

                     ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА АЛТЪНОВА

                     ЕМИЛИЯ САШЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ЕРИК РУБЕН ШААПУНИ

                     ЕРМИН ЕМИН МУРАД

                     ЖЕЛЮ ДЕЧЕВ ВЛАДИМИРОВ

                     ЖЕНЯ ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА

                     ЖИВКА ЛЮБЕНОВА МИТРЕВА

                     ЖИВКО РАЙЧЕВ КЕЛЧЕВ

                     ЖОРЖЕТА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА

                     ЖУЛИЕТ ЕМАД АБДУЛАХАД

                     ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА КАЛЕЙЧЕВА

                     ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА

                     ЗДРАВКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

                     ЗЕЛМА ИСАК КАТАЛАН-ЛАЛОВА

                     ЗЛАТИНА КАЛЕВА ЛАЛОВА

                     ЗЛАТИНА СТОЙНОВА АНГЕЛОВА

                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ШЕКЕРОВА

                     ЗОРНИЦА РУМЕНОВА СИМЕОНОВА

                     ЗОРНИЦА СВЕТОЗАРОВА ДИМОВА

                     ЗОРНИЦА СТОЯНОВА СТОИЛОВА

                     ЗОЯ ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА

                     ЗОЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

                     ЗОЯ СТЕФАНОВА НЕДКОВА

                     ЗУНГ СУАН ВУ

                     ИВА ИВОВА ЛАЛОВА

                     ИВА ПАВЛОВА ИВАНОВА-ГЕОРГИЕВА

                     ИВАЙЛО ВИКТОРОВ МАРЧЕВ

                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     ИВАЙЛО НАЧЕВ СРЕДКОВ

                     ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО СМИЛЕНОВ ГРИГОРОВ

                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ

                     ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ДЖАНГОЗОВ

                     ИВАН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ИВАН БОЯНОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН ВЕЛИМИРОВ ВЕЛЕВ

                     ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЧОЛАКОВ

                     ИВАН ГЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАЛАЗОВ

                     ИВАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ ДИШЛЯНОВ

                     ИВАН ИВАНОВ СЛАВОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН КИРИЛОВ ВЪЛКОВ

                     ИВАН МЛАДЕНОВ КРАЛОВ

                     ИВАН НИКОЛОВ БЪРЗАКОВ

                     ИВАН ПЛАМЕНОВ ПАРАШКЕВОВ

                     ИВАН РУМЕНОВ ПЕНЧЕВ

                     ИВАН САВОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

                     ИВАНА БОРИСОВА ИВАНОВА

                     ИВАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

                     ИВАНА МИЛЕНОВА БУЗОВА

                     ИВАНКА БОЯНОВА ЛЕПОЕВА

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЗОВА-СТАНЧЕВА

                     ИВАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВ

                     ИВАНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ИВАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

                     ИВЕЛИН АТАНАСОВ КИРИЛОВ

                     ИВЕЛИН ВИКТОРОВ РАДАНОВ

                     ИВЕЛИНА ЙОВКОВА ТОНЧЕВА

                     ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА-КЕЛЧЕВА

                     ИВЕТА МАРИЯН РАДЕВА

                     ИВО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

                     ИВО ВЪЛЧЕВ КУМАНОВ

                     ИВО ДИМИТРОВ МИТЕВ

                     ИВО ИВАНОВ ЛАЛОВ

                     ИВО ИВОВ КАРАНЕШЕВ

                     ИВО ИЛИЕВ КАРАНЕШЕВ

                     ИЛИАНА БОЙКОВА ХРИСТЕВА

                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА

                     ИЛИАНА НИКОЛОВА ХАДЖИЯНЕВА

                     ИЛИЯЗ НИЖАТИ ИЛИЯЗ

                     ИЛИЯН БОЖИДАРОВ КАРАТОТЕВ

                     ИЛИЯН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ИЛИЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА

                     ИЛИЯНА ИЛИЕВА ДИМОВА

                     ИЛКА НИКИФОРОВА ВАРАДИНОВА

                     ИЛОНА РАЙЧЕВА СТАНЕВА

                     ИНА БРАНИМИРОВА МАРИНОВА

                     ИРЕНА ВАСИЛЕВА ПАНДОВА

                     ИРЕНА ТАШКОВА СЯРОВА

                     ИРИНА ИВАНОВА ПАРАПУНОВА

                     ИРИНА ЛЮБОМИРОВА ПОТОРОК

                     ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА-ФЕСЧИЕВА

                     ИСТИЛИЯН РУМЕНОВ СИМЕОНОВ

                     ЙОАН ИВАЙЛОВ СРЕДКОВ

                     ЙОАНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА-ГЕОРГИЕВА

                     ЙОАННА ЕВГЕНИЕВА ГРИГОРОВА-АТАНАСОВА

                     ЙОАННА КАМЕНОВА ДЕЛИЙСКА

                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

                     ЙОРДАН БАЙКОВ ПАПУРОВ

                     ЙОРДАН МИТКОВ БОРИСОВ

                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ БЪЧВАРОВ

                     ЙОРДАН ЯНКОВ ЯНКОВ

                     ЙОРДАН ЯНОРОВ СТОЕВ

                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

                     ЙОТКО КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ

                     КАЛИН БОЯНОВ БАЛАБАНОВ

                     КАЛИН МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

                     КАЛИН СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ

                     КАЛИН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

                     КАЛИНА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА

                     КАЛИРОЙ АНАСТАСИ ПАПАДОПУЛУ-ЯНЕВА

                     КАЛОЯН АНТОНОВ КОЛАРОВ

                     КАЛОЯН СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

                     КАМЕЛИЯ ЕВСТАТИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     КАМЕЛИЯ МИТКОВА КАЛАЙДЖИЕВА

                     КАМЕН НЕНКОВ ДЕЛИЙСКИ

                     КАМЕН ОГНЯНОВ СИМЕОНОВ

                     КАПКА ЯНКОВА ДИМОВА

                     КАТЯ ДРАГОМИРОВА БАЛАБАНОВА

                     КЕМАЛ ШАХИН БАЙРЯМ

                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ГОЦЕВ

                     КИРИЛ РУМЕНОВ СИМЕОНОВ

                     КЛАВДИЯ МИЛЧЕВА МИЧЕВСКА-ХРИСТОВА

                     КОЛЬО ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

                     КОНСТАНТИН ЕМИЛОВ БОНЕВ

                     КОНСТАНТИН МИРОСЛАВОВ МАРКОВ

                     КОНСТАНТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

                     КОСТАДИН ЗЛАТАНОВ КОСТАДИНОВ

                     КРАСЕН НИКОЛАЕВ СТАЛЕВ

                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ

                     КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ БРЕНДЬОРФЕР

                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     КРАСИМИРА ЛЮБОМИРОВА ШИВАЧЕВА

                     КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА-ЙОРДАНОВА

                     КРЕМЕНА РОСЕНОВА ЯНКОВА

                     КРЕМЕНА СТОЯНОВА МАНЧЕВА

                     КРИСТИАН АНТОНОВ ЧАУШЕВ

                     КРИСТИН КАЛИНОВА БАЛАБАНОВА

                     КРИСТИНА ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА

                     КРИСТИНА КРАСИМИРОВА НОВАЧКОВА

                     КРИСТИЯН ЕМИЛОВ ХАДЖИЙСКИ

                     КРУМ НИКОЛОВ ХАДЖИЯНЕВ

                     КРЪСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     ЛЕВЕН МАРИЯНОВ АНТОВ

                     ЛИЛИ ИВАНОВА ПЕТКОВА

                     ЛИЛИЯ БОРИСОВА СЛАВКОВА

                     ЛИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ЧОБАНОВА

                     ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

                     ЛИЛИЯ МИНЧЕВА ДИМИТРОВА

                     ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

                     ЛИЛИЯ ТОДОРОВА ПРИНОВА

                     ЛИНА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА

                     ЛИЯ ИВЕЛИНОВА РАДАНОВА

                     ЛОРА ДЕЯНОВА ЖЕЛЕВА

                     ЛОРА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

                     ЛОРА ПАВЛОВА ЙОСИФОВА

                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ЯКОВСКИ

                     ЛЮБА СТОИЦОВА АРГИЛАШКА

                     ЛЮБКА АНГЕЛОВА СТОЕВА

                     ЛЮБКА ТРИФОНОВА ШУМАНСКА

                     ЛЮБОМИР ЖЕЧКОВ РУСЕВ

                     ЛЮБОМИР ИВАНОВ НЕНОВ

                     ЛЮБОМИР РАЙЧЕВ ЛЮБЕНОВ

                     ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ПЕНЕВ

                     ЛЮБОМИР ФИЛЧЕВ КИЧЕЕЦ

                     ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

                     ЛЮБОМИРА ВАЛЕНТИНОВА ПЕЛИНКОВА-ЗАШЕВА

                     ЛЮБОСЛАВА МАРИОВА ВЕЛИНОВА

                     ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ ВЕНКОВ

                     ЛЮДМИЛ МИЛЕНОВ ЗДРАВКОВ

                     ЛЮДМИЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРКЕЗОВ

                     ЛЮДМИЛА ПЛАМЕНОВА МИХАЙЛОВА

                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДУЛОВА

                     МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА КАЛЕСКОВА

                     МАДЛЕН ЙОРДАНОВА ДЕЛИЙСКА

                     МАЙЯ РАДУЛОВА УРУМОВА

                     МАЛИН ДОЙЧЕВ КИРИЛОВ

                     МАРАХ  ДЖАРДЖУР

                     МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА ЦАНОВА

                     МАРГАРИТА ТОДОРОВА ТОНЕВА

                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

                     МАРИ ТИХОМИРОВА ГЕНОВА

                     МАРИАНА БЛАГОЕВА РУСЕВА

                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИПЕТКОВА

                     МАРИАНА ЖЕЛЕВА ИЛИЕВА

                     МАРИАНА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИАНА СТЕФАНОВА ДИМОВСКА

                     МАРИЕЛА КАРАМФИЛОВА МИТЕВА

                     МАРИЕТА РАДОСЛАВОВА РАЧЕВА

                     МАРИЕТА СТЕФАНОВА БОНЕВА

                     МАРИН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

                     МАРИН ЦВЕТАНОВ СТАНЕВ

                     МАРИНЕЛА СТОЯНОВА ЖЕЧЕВА-ИВАНОВА

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ГУРМАНОВА

                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АРМЯНОВА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА-ТИКОВА

                     МАРИЯ ЕМАНУИЛОВА СИМОВА

                     МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ЧЕРКЕЗОВА

                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПАСКАЛЕВА

                     МАРИЯ НЕНЧЕВА РИЧАРД

                     МАРИЯ НОНЧЕВА ВАСИЛЕВА

                     МАРИЯ ОГНЯНОВА СТОИМЕНОВА

                     МАРИЯ СТОЯНОВА ДРАГНЕВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА РАДЕВА

                     МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ ТОТЮВА МИХАЙЛОВА

                     МАРИЯ ЦАНКОВА АСЕНОВА

                     МАРИЯ-МИХАЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

                     МАРИЯНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

                     МАРТИН АНДОНОВ ДИМИТРОВ

                     МАРТИН ВИЛИ РАШКОВ

                     МАРТИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ

                     МАРТИН ЛЮБОМИРОВ НЕНОВ

                     МАРТИН НИКОЛАЕВ МИТРЕВ

                     МАРТИН ОГНЯНОВ КОНСТАНТИНОВ

                     МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     МАРТИН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

                     МАРТИН ПЛАМЕНОВ СТАНЧЕВ

                     МАРТИНА ЖОРЖ ТОМОВА

                     МАРТИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

                     МАЯ ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

                     МЕГЛЕНА ЗАПРЯНОВА ГЕНЕВА

                     МЕЛИЗЕ МЮСРЕФ САЛИ

                     МЕТОДИ ЦАНКОВ ЦАНОВ

                     МИГЛЕНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА

                     МИЛВАНА СИВКОВА СТОЯНОВА

                     МИЛЕН ВЛАДИМИРОВ ЯНКОВ

                     МИЛЕН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

                     МИЛЕН КОСТАДИНОВ БУЗОВ

                     МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА

                     МИЛЕНА АЛЕКСЕЕВА ТОШЕВА

                     МИЛЕНА ВЕЛКОВА ДАНОВА

                     МИЛЕНА ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИЛЕНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

                     МИЛЕНА ИЛИЕВА СРЕДКОВА

                     МИЛЕНА НИКОЛОВА БЪЧВАРОВА

                     МИЛИЯН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ

                     МИЛКА ЛЮБЕНОВА ПАНОВА

                     МИЛОСЛАВ ВАНКОВ ЖИКОВ

                     МИЛЯН ЛЮБОМИРОВ ВЕЛКОВ

                     МИРА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

                     МИРЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     МИРОСЛАВ РУМЕНОВ МАРИНОВ

                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ КУЗЕВ

                     МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ МАРКОВ

                     МИТКО КОНСТАНТИНОВ ГАЙДАРОВ

                     МИХАЕЛА ГАВРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     МИХАЕЛА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

                     МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ

                     МИХАИЛ ПЕТРОВ ЧИПИЛОВ

                     МИХАИЛ ТОШКОВ ПАСКАЛЕВ

                     МИХАИЛ ЦОНКОВ ЦОНКОВ

                     МОМЧИЛ МИЛЕНОВ ИСКРЕНОВ

                     МОМЧИЛ СТАНЧЕВ ТИКОВ

                     МОМЧИЛ СТРАХИЛОВ МИЛЕНКОВ

                     МОНИКА ВЕЛИНОВА АДАМОВА

                     МОНИКА ДЖАН ПАОЛО ГРИЛИНИ

                     МОРГАН АЛЕКСАНДРИЯ  ЧОНКОВ

                     МОХАМЕД НУУРИ САЛИХ

                     МУРАД РЕСИМОВ ИСЕВ

                     МЮЖДИАР ИЗЗЕТОВА КОЗУМАЛИ

                     НАДЕЖДА ЕВТИМОВА ДАЧЕВА

                     НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ЙОНКОВА

                     НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

                     НАДИН МИХАИЛОВА ЛАЗАРОВА-ГЕОРГИЕВА

                     НАДЯ ИВАНОВА ФИЛИПОВА

                     НАДЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА

                     НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ПАНАЙОТОВА

                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА

                     НАТАЛИЯ КОСТОВА ЙОСИФОВА

                     НАТАЛИЯ ПЕТЕВА КОЛЕВА

                     НАТАША ЦОЛОВА НОВАЧКОВА

                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     НЕВЯНА ВАСИЛЕВА СТОЕВА

                     НЕДА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА

                     НЕДИ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА-ДЖОН

                     НЕДРЕТ РЕДЖЕП КОЗУМАЛИ

                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА КОЛАРОВА

                     НЕЛИ ГЕНОВА СТОИЛОВА

                     НЕЛИ МИТКОВА ИВАНОВА

                     НЕЛИ НИСТОРОВА МАНИНА

                     НЕЛИ РУБЕН ШААПУНИ

                     НЕНЧО ЕВГЕНИЕВ НЕНЧЕВ

                     НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ПИРАЛКОВА

                     НИКОЛА ИВАНОВ СТОЯНОВ

                     НИКОЛА ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛА РАДКОВ ПАРАПУНОВ

                     НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ МИНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ

                     НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВ КУНЕВ

                     НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНГАРОВ

                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ЙОСИФОВ

                     НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ ЯНКОВ

                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАРИНОВ

                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ

                     НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ КАНДЕВ

                     НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КАЛЕСКОВ

                     НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА-СТЕФАНОВА

                     НИКОЛИНА ЛИЛКОВА ЛИЛКОВСКА

                     НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА

                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ИЛИНКИНА

                     НИНА ВАНЮШЕВА НИКОЛОВА

                     НИНА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВА

                     НИНА ЛЮБОМИРОВА МИТОВА

                     НИНА ПЕТРОВА МАРКОВА

                     НИЯ ИСТИЛИЯНОВА СИМЕОНОВА

                     НИЯ КАМЕНОВА ДЕЛИЙСКА

                     НОРА АБДУЛ САЛЯМ ХАМАД

                     НУРСЕН МОХАМЕД МУРАД

                     ОГНЯН ЛОЗАНОВ СТОИМЕНОВ

                     ОГНЯН НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИНОВ

                     ОЛЯ ЯНАКИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ОРЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ОРЛИН ИВАНОВ КРАЛОВ

                     ОРЛИН ПЕНЧЕВ КЕХАЯМИНЧЕВ

                     ПАВЕЛ ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ

                     ПАВЕЛ ДИМОВ НАЙДЕНОВ

                     ПАВЕЛ ЖИВКОВ СТАНКУЛОВ

                     ПАВЛЕТА ИВАНОВА СТАНКУЛОВА

                     ПЕНКА ЙОТОВА ДИМИТРОВА

                     ПЕНКА СТАЙКОВА КЕФАЛОВА

                     ПЕНЧО СТОЙНОВ КЕХАЯМИНЧЕВ

                     ПЕПА НАЧЕВА НАЧЕВА

                     ПЕПА САШОВА ПЕТКОВА

                     ПЕТКО ИВАНОВ МЪНЧЕВ

                     ПЕТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

                     ПЕТРА ПАВЛОВА БОГДАНОВА

                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ СТОИЧКОВ

                     ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

                     ПЕТЪР ВЛАДОВ АНГЕЛОВ

                     ПЕТЪР ГРИШЕВ ПАНАЙОТОВ

                     ПЕТЪР ЕМИЛОВ ФИЛИПОВ

                     ПЕТЪР РОСЕНОВ РУСЕВ

                     ПЕТЬО ДОЧЕВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА-СТОИЛОВА

                     ПЕТЯ ДЕНЕВА ВАСИЛЕВА

                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА НЕНЧОВА

                     ПЕТЯ МИЛЧОВА РУСИНОВА-КАРАИВАНОВА

                     ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА

                     ПЕТЯ ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА

                     ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА СПАСОВА

                     ПЕТЯ СТИЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА

                     ПЕТЯ СТОЯНОВА МАЛАМОВА

                     ПЕТЯ ЯНЧЕВА ПЕТРОВА

                     ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

                     ПЛАМЕН ПАРАШКЕВОВ СТЕФАНОВ

                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЛАМЕН ЦВЕТНИНОВ СТАНЧЕВ

                     ПЛАМЕНА ВЛАДИМИРОВА ГРИБНЕВА

                     ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА РОМАНОВА

                     ПЛАМЕНА НОНЧЕВА БЕРОВА

                     ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ДАНГОВСКА

                     ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА

                     ПОЛИ МАРИНОВА АНДРЕЕВА

                     ПОЛИНА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

                     ПОЛИНА ПАВЛОВА БЕРГ

                     РАДКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

                     РАДКА МИТКОВА ПЕТРОВА

                     РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ПАРАПУНОВ

                     РАДОСЛАВ РАДОЕВ КИРОВ

                     РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ШЕЙТАНОВ

                     РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

                     РАДОСТИНА ЕМИЛОВА ХАДЖИЙСКА

                     РАДОСТИНА ИВАНОВА ВЕЛКОВА

                     РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА СЕРБЕЗОВА

                     РАЙКО КОЛЕВ ПЕТКОВ

                     РАЙНА ВЛАДИМИРОВА РУСЕВА

                     РАЙНА ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА

                     РАЛИЦА АТАНАСОВА МЕЧЕВА

                     РАЛИЦА АТАНАСОВА ПОПОВА-ИЛИНКИНА

                     РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕЕВА

                     РАЛИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     РАЛИЦА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА

                     РАЛИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА НАКОВА

                     РАЛИЦА ЛЮБОМИРОВА КЪНЧЕВА

                     РАНГЕЛ КОЛЕВ РАНГЕЛОВ

                     РЕНЕТА ДИМИТРОВА ПОПГЕОРГИЕВА

                     РЕНИ ВЕСЕЛИНОВА ЙОНКОВА

                     РОСЕН КАЛЧЕВ ЯНКОВ

                     РОСИЦА ИВАНОВА ВАНЕВА-НОВАКОВА

                     РОСИЦА ИЛИЙЧЕВА ИВАНОВА

                     РОСИЦА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

                     РОСИЦА КРУМОВА НИКОЛОВА

                     РОСИЦА СТЕФАНОВА ЛЕОНДИЕВА

                     РУЖА ГАВРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                     РУЖКА ДРАГОМИРОВА ИЗВОРСКА

                     РУМЕН ДИМИТРОВ МИТОВ

                     РУМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

                     РУМЕН ИВАНОВ ШОПОВ

                     РУМЕН ИСТИЛИЯНОВ СИМЕОНОВ

                     РУМЕН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

                     РУМЕН МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

                     РУМЕН ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ

                     РУМЕНА РУМЕНОВА КАЛЧЕВА

                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ЧЕЛЕБИЕВА

                     РУМЯНА ДОНЧЕВА СТОЯНОВА-ДУШКОВА

                     РУМЯНА ИВАНОВА СЛАВКОВА

                     РУМЯНА КИРИЛОВА КИСЬОВ

                     САШКО ЕВСТАТИЕВ ДИМИТРОВ

                     САШО СТАНИМИРОВ ВАРАДИНОВ

                     СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МАНГОВА-СИМЕОНОВА

                     СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА

                     СВЕТЛА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

                     СВЕТЛА МАРИНОВА ПАВЛОВА

                     СВЕТЛА СПАСОВА НИКОЛОВА

                     СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ЧОБАНОВА

                     СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА КУМАНОВА

                     СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГОЦЕВА

                     СВЕТЛАНА ЦАНОВА РАНГЕЛОВА

                     СВЕТЛИНА БОЖИДАРОВА КИРИЛОВА

                     СВЕТЛОЗАР ТИХОМИРОВ НИКОЛОВ

                     СВЕТОЗАР ДИМОВ ДИМОВ

                     СВЕТОЗАР ЯСЕНОВ ЮРУКОВ

                     СВЕТОЗАРА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ МАНЧЕВ

                     СВЕТОСЛАВ ДОЙЧИНОВ МИХАЙЛОВ

                     СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ДАНЧОВ

                     СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

                     СЕВДАЛИНА СВЕТОЗАРОВА ДИМОВА

                     СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ЖИЛЕВА

                     СЕМРА НЕЖДЕТОВА ШЮКРЮ

                     СИЛВИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДЕЛЕВА

                     СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА АСЕНОВА

                     СИЛВИЯ МИЛАНОВА НИКОЛОВА

                     СИЛВИЯ ЮРИЙ МИШЕВА

                     СИМЕОН ЕЛЕНКОВ СИМЕОНОВ

                     СИМЕОН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

                     СИМЕОН СПАСОВ СИМЕОНОВ

                     СИМЕОН ТОДОРОВ РАДЕВ

                     СИМОНА ВАСИЛЕВА НАВУЩАНОВА

                     СИМОНА НЕДЯЛКОВА ЗДРАВКОВА

                     СЛАВКА ИВАНОВА ПЕШКОВА

                     СМИЛЕН ИВАНОВ ГРИГОРОВ

                     СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ГРОЗЕВА

                     СНЕЖАНА КРУМОВА НЕДКОВА

                     СОНЯ ВЛАДИМИРОВА ТОШОВСКА-КАЛИНОВА

                     СОНЯ МИЛЧЕВА АСЕНОВА

                     СОНЯ ПЛАМЕНОВА ВЛАДОВА

                     СОТИР СТЕФАНОВ ДИМОВСКИ

                     СОФИЙКА МИЛАНОВА АНГЕЛОВА

                     СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

                     СОФИЯ ЙОРДАНОВА БЪЧВАРОВА

                     СОФИЯ КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА

                     СПАРТАК ИВАНОВ ДРАЕВ

                     СПАС ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

                     СПАСИЯНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

                     СТАНИМИРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОГЕВ

                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЦОНКОВА

                     СТАНИСЛАВА МИТЕВА ПОПОВА

                     СТЕЛА НИКОЛАЕВА ПОРОМИНСКА

                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

                     СТЕФАН НИКОЛОВ ХОПТЕРИЕВ

                     СТЕФАН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

                     СТЕФАН ЦВЕТАНОВ ПАСКАЛЕВ

                     СТЕФАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

                     СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА ИГНАТОВА

                     СТЕФКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     СТИЛИЯНА ИЛИЕВА МАХАЛДЖИЙСКА

                     СТОИЛКА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА

                     СТОЙЧО ВЛАДИМИРОВ КОВАЧЕВ

                     СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН СТЕФАНОВ ЛЮЦКАНОВ

                     СТОЯНКА ДЕЯНОВА ПЕНЕВА

                     ТАМАРА ЙОСИФ НАЙДЕНОВА

                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

                     ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА КРАЛОВА

                     ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА БИБИШКОВА

                     ТАНЯ ОГНЯНОВА КОЗУМАЛИ

                     ТАНЯ ТОДОРОВА АНТОВА

                     ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА

                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ДЕШЕВА

                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ХИТОВА-ГЕОРГИЕВА

                     ТАТЯНА ПЕТРОВА ГИНЕВА

                     ТАТЯНА ПЕШЕВА ДУКОВА

                     ТАТЯНА РУМЕНОВА ИВАНОВА

                     ТАТЯНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА

                     ТЕМЕНУГА КИНОВА ЙОРДАНОВА

                     ТЕОДОР ЕМИЛОВ БЪРДАРОВ

                     ТЕОДОР ЛЕВЕНОВ АНТОВ

                     ТЕОДОРА АНДОНОВА ДИМИТРОВА

                     ТЕОДОРА АНТОНИЕВА ХРИСТОВА

                     ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА СТОИЧКОВА

                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА РОГЛЕВА

                     ТЕОДОРА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

                     ТЕОДОРА МАРИНОВА КОНСТАНТИНОВА

                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

                     ТЕОДОРА РАДКОВА РАДЕВА

                     ТЕОДОРА РУМЕНОВА ДЕНЧЕВА

                     ТЕОДОРА РУМЕНОВА МИТЕВА

                     ТИЕН БИК ТУЙ НГУЕН

                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ ДУКОВ

                     ТИХОМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

                     ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

                     ТОДОР ДИМИТРОВ ТАШЕВ

                     ТОДОР КАМЕНОВ ИВАНОВ

                     ТОДОР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

                     ТОДОР НИКОЛАЕВ КАЛЕСКОВ

                     ТОДОР НИКОЛОВ СТОЯНОВ

                     ТОДОРА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА

                     ТОМАС МАРКОВ КИШЕВ

                     ТОНИ КИРИЛОВ ПЕТКОВ

                     ТОНИ ПАНАЙОТОВ МАРИНОВ

                     ТОШКА ПРОДАНОВА ЯНКУЛОВА

                     ТРАЯН ИГНАТОВ МОНЕВ

                     ТРАЯНА НИКОЛАЕВА КАЛЕЙЧЕВА

                     ТРЕНДАФИЛ АСЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

                     ТУНЧЕР ФИКРЕТ ШЮКРЮ

                     ТЮРКЯН ИСМАИЛ САЛИ

                     ФИЛИП АДНАН МОХСЕН

                     ФОНГ СУАН ВУ

                     ХА ТХИ ЛЕ

                     ХРИСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ТОШЕВ

                     ХРИСТИНА БОГОМИЛОВА МИХОВА

                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖУНДРЕКОВА

                     ХРИСТИНА ГРИШЕВА ИГНАТОВА

                     ХРИСТИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ВЕЛИКОВА

                     ХРИСТИНА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА

                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОЦЕВА

                     ХРИСТИЯН БОЙКОВ ХРИСТЕВ

                     ХРИСТИЯН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ХРИСТО АНТОНОВ КОЛАРОВ

                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ СЕРБЕЗОВ

                     ХРИСТО ИВАЙЛОВ АТАНАСОВ

                     ХРИСТО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

                     ХРИСТО МАРИНЧЕВ БЕНОВ

                     ЦАНКО ДАЧЕВ ЦАНОВ

                     ЦАНКО ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ

                     ЦВЕТАН НЕНОВ ФИНДЖЕКОВ

                     ЦВЕТАНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА КИРОВА ЦАКОВА

                     ЦВЕТИНА МИХАЙЛОВА ЦОНКОВА

                     ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

                     ЦВЕТОМИР ИЛИЕВ БИБИШКОВ

                     ЦВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

                     ЦЕНКА БЕЧЕВА АНГЕЛОВА

                     ЦЕНКА РАЧЕВА ИЛИЕВА

                     ЧАВДАР СТАНАЧКОВ СТОЯНОВ

                     ЧАН ТХАНХ ХУЕ

                     ЧУНКА ХРИСТОСКОВА ШУМАНСКА

                     ЮЛИТА ЮЛИАНОВА ПЕТРОВА

                     ЮЛИЯ БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА

                     ЮЛИЯ ЕМИЛОВА АДАМОВА

                     ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     ЮЛИЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

                     ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ МИЛЕВ

                     ЯВОР ЛИЛКОВ ЯНКУЛОВ

                     ЯВОР ОГНЯНОВ ГАНЧЕВ

                     ЯНА ВЛАДИМИРОВА СТОЕВА

                     ЯНА ЙОРДАНОВА АЙВАЗОВА

                     ЯНА ЙОРДАНОВА СТОЕВА

                     ЯНА РАДЕНКОВА ЗИНОВИЕВА

                     ЯНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

                     ЯНЧО БОЯНОВ ИВАНОВ

                     ЯСЕН ПЕНЧЕВ КЕХАЯМИНЧЕВ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 014

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДЕЛИНА КРАСИМИРОВА МЛИНАРИЧ

                     АДРИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

                     АДРИАНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

                     АЙСЕЛ МЮСТЕДЖЕБ ИСМАИЛ

                     АЙШЕ МЕХМЕД МИЛУШЕВА

                     АЛБЕНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

                     АЛЕКС ИВАНОВ ИВАНОВ

                     АЛЕКСАНДРА ИВОВА НАКОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕРИЕВА МИХАЙЛОВА-СМИТ

                     АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ФИЛИПОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДЖОРЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАР  МАНДАДЖИЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ

                     АЛИ РУФИ ИСМАИЛ

                     АЛИСА ЗАХАРИЕВА БОЧЕВА

                     АЛЬОНА  ПИТРАПОВА

                     АЛЬОНА СЕРГЕЕВНА АНДРЮЩЕНКО

                     АНА СТЕФАНОВА ВАНКОВА

                     АНАСТАСИЯ  СЕЛИКОВСКИ

                     АНАСТАСИЯ ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА

                     АНАТОЛИ МИТКОВ МИХАЙЛОВ

                     АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ ВРАЙКОВ

                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ДАНГОВ

                     АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ

                     АНГЕЛ ИВАНОВ ВЪРБАНОВ

                     АНГЕЛ ЛЪЧЕЗАРОВ ЖЕЛЕВ

                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА

                     АНГЕЛИНА ПАРАСКОВА РАДЕВА

                     АНГЕЛИНА ТЕОФИЛОВА МИЛАНОВА

                     АНДОН АТАНАСОВ ВАНКОВ

                     АНДОН ГЕОРГИЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ПОПОВ

                     АНДРЕЙ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     АНЕТА ВАНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

                     АНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

                     АННА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

                     АННА ПАВЛОВА АНДОНОВА

                     АННА СВЕТОСЛАВ РАДНЕВА

                     АНТОАН СТОЯНОВ СЕРАФИМОВ

                     АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА

                     АНТОН ГАБОРОВ ТОДОРОВ

                     АНТОН ГЕОРГИЕВ ЛЬОЛЕВ

                     АНТОН ЕМИЛОВ АНДОНОВ

                     АНТОНИЯ АСЕНОВА АРСОВА

                     АРЗУ ЮКСЕЛ РУФИ

                     АСЕН ВЕЛКОВ ВЕЛИНОВ

                     АСЕН ДИМИТРОВ АРСОВ

                     АСЕН РОСЕНОВ ТАНЕВ

                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

                     АТАНАС АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

                     АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ ВУТОВ

                     АТАНАС ПЕТКОВ БАЛТОВ

                     АХМЕД КАДИР ХАЛИЛ

                     БИСЕР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

                     БИСТРА БЛАГОЕВА ШОКАРОВА

                     БИСТРА РУМЕНОВА ПЕТРОВА

                     БОГДАНКА ЛЮБЕНОВА БОНЕВА

                     БОГОЙ ЦВЕТАНОВ БОГОЕВ

                     БОГОМИЛА ЕМИЛИАНОВА БОЖИЛОВА

                     БОЖИДАР БОРИСОВ ДОНЧЕВ

                     БОЙКА ВЛАДИМИРОВА ГЬОШЕВА-НИКОЛОВА

                     БОЙКО АТАНАСОВ ДИНКОВ

                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ КОРУКОВ

                     БОЙКО ДИМИТРОВ АСЕНОВ

                     БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ

                     БОРИСЛАВА БИСЕРОВА ЙОРДАНОВА

                     БОРИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА МИХАЙЛОВА

                     БОРЯНКА АТАНАСОВА СТАВРЕВА

                     БОЯНКА ИВАНОВА ГОШЕВА

                     БОЯНКА ЙОСИФОВА КАБАДЕЛОВА

                     ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ СПАСОВ

                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

                     ВАЛЕНТИН ПЕНКОВ ПЕТРОВ

                     ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ

                     ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

                     ВАЛЕРИ ЧАВДАРОВ ВАНКОВ

                     ВАЛЕРИЯ  ВИНЧИ

                     ВАНЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

                     ВАСИЛ ВЛАДИСЛАВОВ ВУТОВ

                     ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ЛЕВЕНСКИ

                     ВАСИЛ ПЕТРОВ КАЛЧЕВ

                     ВАСИЛКА АСЕНОВА АЛЕКСОВА

                     ВЕЛИЗАР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

                     ВЕЛИН ПАУНОВ НИКОЛОВ

                     ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

                     ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ТУХЧИЕВА

                     ВЕЛКА РАДУШЕВА НЕНОВА

                     ВЕНКО ИВАНОВ ХОРОЗОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

                     ВЕРА МИХАЙЛОВА БОЛГАР

                     ВЕРА ПЕТРОВА НОНЕВА

                     ВЕСЕЛА СТОЯНОВА ПАНЧЕВА-ХЕДЕШИ

                     ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КРЪСТАНОВ

                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

                     ВЕСЕЛИН ЛЮБЧЕВ БАНОВ

                     ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЛАЗАРОВ

                     ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

                     ВИВИЕН  ХЕДЕШИ

                     ВИКТОР ИВАНОВ СОТИРОВ

                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ МИЛЕНКОВ

                     ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ЛАЗАРОВ

                     ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА СЛАВОВА

                     ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

                     ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА МИНКОВА

                     ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ЧОЛЕВА

                     ВИОЛЕТКА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

                     ВИОЛИНА МАРИНОВА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

                     ВИРЖИНИЯ АТАНАСОВА ТАБАКОВА

                     ВИХРЕН ГЕОРГИЕВ ШОКАРОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИЛЕВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПИЖОВ

                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ КОТЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ АНГЕЛОВ ДАНГОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВАНЬОВ АЛЕКСИЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ

                     ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВУТОВ

                     ВЛАДИСЛАВА АНТОНОВА КАЛАУЗКА

                     ВЯРА ЦВЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

                     ВЯРА ЮЛИЯНОВА РАЧЕВА

                     ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

                     ГАЛИНА БРАНИМИРОВА ЙОРДАНОВА

                     ГАЛИНА ПЪРВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ГЕНОВЕВА ЙОТОВА СОТИРОВА

                     ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ДЕСПОВА

                     ГЕОРГИ БОЙКОВ КОРУКОВ

                     ГЕОРГИ ВОЙМИРОВ ШИНИКОВ

                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГИНЧИН

                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КАНАТОВ

                     ГЕОРГИ МИТОВ ХРИСТОВ

                     ГЕОРГИ НЕДКОВ ТАГАРЕВ

                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ИВАНОВ

                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ

                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ВУКАДИНОВ

                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАНЧЕВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШОКАРОВ

                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ

                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

                     ГЕРГАНА НИКОЛОВА БОЯДЖИЕВА

                     ГЕРГАНА ПАНЧЕВА МИТРЕВА

                     ГЕРГАНА СПАСОВА ПЕКИНА

                     ГЪЛАБИНА ГРИГОРОВА АЙДАРОВА

                     ГЮНЕЛ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА

                     ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ КОЛЧЕВ

                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

                     ДАНИЕЛА ЛЪЧЕЗАРОВА ИВАНЧЕВА

                     ДАНИЕЛА СТАНКОВА ИВАНОВА

                     ДАРИЯ ДИМИТРОВА РУСЕВА

                     ДЕНИС АНТОАНОВ ИВАНОВ

                     ДЕНИС РОСЕНОВ БОЖИЛОВ

                     ДЕНИСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

                     ДЕНИСЛАВ СВЕТОЗАРОВ ТАНКОВ

                     ДЕНИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                     ДЕНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

                     ДЕНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

                     ДЕНКА ХРИСТОВА ХОРОЗОВА

                     ДЕСИСЛАВА БИСЕРОВА ЙОРДАНОВА

                     ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

                     ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЪЛЪБОВА-СЕЙМЯНОВИЧ

                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ПОПОВА

                     ДЕСИСЛАВА РОМАНОВА ДИМИТРОВА-ВРАЙКОВА

                     ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА ЦЕКОВА

                     ДЕСИСЛАВА ФЕРДОВА СИМОВА

                     ДЕЯН НЕНКОВ МАДЖОВ

                     ДИАНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

                     ДИМИТРАНКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

                     ДИМИТРИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-СИМЕОНОВА

                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА ДОДЕВА

                     ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАЛТОВ

                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ

                     ДИМИТЪР ВИДЕВ ДИМИТРОВ

                     ДИМИТЪР ВИКТОРОВ ВРАЧЕВ

                     ДИМИТЪР ДАНЧЕВ ТАЧЕВ

                     ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ТУХЧИЕВ

                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНКОВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ УШЕВ

                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОВАЧКИ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИНКОВ

                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ЦЕНОВ ВАСИЛЕВ

                     ДИМО КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ

                     ДИНКА ИВАНОВА АНТОНОВА

                     ДИЯН БОРИСЛАВОВ СТОИМЕНОВ

                     ДИЯН ЮРИЕВ КИРИЛОВ

                     ДОБРИН ЕМИЛОВ ВУЧЕВ

                     ДОНИКА ТРЕНДАФИЛОВА АСЕНОВА

                     ДОНКА ДЕНЧЕВА ПАВЛОВА

                     ДОНКА ПАНАЙОТОВА СТОИМЕНОВА

                     ДОННА  ПЕТРОВ

                     ДОРА РАЙЧЕВА ЛАЗАРОВА

                     ДРАГА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

                     ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ КРУМОВ

                     ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ КАБАДЕЛОВ

                     ЕВГЕНИЯ САШКОВА ПРЕДОЕВА

                     ЕВТИМ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

                     ЕДИС АЛИ РУФИ

                     ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА НЕШЕВА

                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

                     ЕКАТЕРИНА КАЛИНОВА КОЕВА

                     ЕКАТЕРИНА СОТИРИС МАВРОМИХАЛИ

                     ЕЛЕНА АСЕНОВА КАЦАРСКА

                     ЕЛЕНА ВЕЛИНОВА ВРАЧЕВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ШАРОВА

                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТОВА

                     ЕЛЕНА САВОВА МОЛЛОВА-РУСЕВА

                     ЕЛЕНА ФИЛИПОВА ДЕСЕВА

                     ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ВЕЛЧЕВА

                     ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

                     ЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА

                     ЕЛИНА ГЕНАДИЕВНА ГЕОРГИЕВА

                     ЕЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА

                     ЕЛИЦА ЮРИЕВА ХОРОЗОВА

                     ЕЛМИРА ДАВИДОВА НЕШЕВА

                     ЕМИЛ ВАЦСЛАВ АНТОНОВ

                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ

                     ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     ЕМИЛ ЛЮБЧОВ ЙОРДАНОВ

                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА БУНЗИНА

                     ЕСТЕР МАРИЯ ЗОЛТАН ХЕДЬЕШИ

                     ЖИВКО ДИМОВ КЬОСЕВ

                     ЖИВКО ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ

                     ЗДРАВКО БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ

                     ЗЛАТИ МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ

                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

                     ЗОРНИЦА ИВАНОВА НИЧЕВА

                     ЗОРНИЦА КИРИЛОВА ЧАМУРЛИЙСКА

                     ЗОЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

                     ИВАЙЛО ВОЛОДИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

                     ИВАН АНТОАН ЛАЗАРОВ

                     ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ВЕНКОВ ХОРОЗОВ

                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПИЖОВ

                     ИВАН ДИМИТРОВ БУКАРЕВ

                     ИВАН ДОНЧЕВ АНГЕЛОВ

                     ИВАН ЕМИЛОВ ДЖЕГОВ

                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     ИВАН МАРКОВ ВЕЛЧЕВ

                     ИВАН НИКОЛОВ ГЪЖЕВ

                     ИВАН ПАРАСКЕВОВ ГЕОРГИЕВ

                     ИВАН СТАЙКОВ ДИМИТРОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

                     ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     ИВАНКА ОГНЯНОВА ТЮЛЕВЛУ

                     ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА

                     ИВО АНТОНОВ ЯНАКИЕВ

                     ИВО ВЕНЦИСЛАВОВ СТАВРЕВ

                     ИГЛИКА ДИМИТРОВА ГОДЖЕВЪРГОВА-ИВАНОВА

                     ИЛИЯН АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ

                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ

                     ИЛИЯН ИВАНОВ АЙДАРОВ

                     ИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ ИВАНОВ

                     ИЛЧО ВЕНЕРОВ ИЛЧЕВ

                     ИЛЧО НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ

                     ИННА БОЯНОВА ИВАНОВА

                     ИРЕНА ВАСИЛЕВА ВУТОВА

                     ИРЕНА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА

                     ИРЕНА ЧАВДАРОВА ВАСИЛЕВА-НИКОЛОВА

                     ИРИНА ГРИГОРЕВА БОЛГАР

                     ИРИНА КИРЯЗОВА МАКАДАМ

                     ИРИНА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА

                     ИРИНА НИКОЛАЕВА СЛАВКОВА

                     ИРИНА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА

                     ИСКРА ЦАНКОВА ГЮРОВА

                     ИСМИГЮЛ МЮСТЕДЖЕБ ХАЛИЛ

                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЦЕКОВ

                     ЙОРДАН НЕНОВ КЪНЕВ

                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ

                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЯШОВА

                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НЕШЕВА

                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ПЕТКОВСКА

                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА МИЛКОВА

                     КАЛОЯН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

                     КАМЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА ВАНКОВА

                     КАМЕЛИЯ МИЛАНОВА РАЧЕВА

                     КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ДИКОВА

                     КАМЕН ЛИКОВ АВРАМОВ

                     КАРАМФИЛА АТАНАСОВА МАВРОВА

                     КАТАРИНА  СТАМЕНКОВСКА-ГЕРГОВА

                     КАТЕРИНА ИВАНОВА ДЖИДЖЕВА

                     КАТРИН ЙОРДАНОВА АПОСТОЛОВА

                     КАТРИН СВЕТОСЛАВОВА МИЛАНОВА

                     КАТРИН СЛАВЕЙКО НЕНЧЕВА

                     КИНА ДИМОВА ГАНЧЕВА

                     КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     КИРИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

                     КИРИЛ НИКОЛАЕВ МИЛЕНКОВ

                     КИРИЛ ТОДОРОВ БРАТАНОВ

                     КЛИМЕНТИНА ПЕТКОВА ЧУБРИКОВА

                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ПЕЛТЕКОВ

                     КОСТАДИН ДОНЧЕВ КОЙЧЕВ

                     КОСТАДИН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ

                     КРАСИМИР ИВАНОВ АЙДАРОВ

                     КРАСИМИР КОСТОВ КОСТОВ

                     КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

                     КРАСИМИР ЛЮДМИЛОВ МИХАЙЛОВ

                     КРАСИМИР НИКОЛОВ КРУМОВ

                     КРАСИМИР ПЕЙЧЕВ ДИМИТРОВ

                     КРАСИМИРА БОРИСОВА ПЕТРОВА

                     КРАСИМИРА ЕМИЛОВА РАЙЧЕВА

                     КРИСТИАН ВЛАДИМИРОВ ПИЖОВ

                     КРИСТИН ПЛАМЕНОВА ТАНКОВА

                     КРИСТИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

                     КРИСТИНА ТОДОРОВА ЕНЧЕВА

                     КРИСТИНА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА

                     КРЪСТАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

                     ЛАЗАРИНКА БРАНКОВА СТОИЛОВА

                     ЛЕТИЦИЯ СТОЯНОВА МАРИНОВА

                     ЛИДИЯ АСЕНОВА БУКАРЕВА

                     ЛИДИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

                     ЛИДИЯ СТАНЧЕВА ИЛИЕВА

                     ЛИЛИ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АНТОНОВА

                     ЛИЛИЯ МАРИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ТОЛЕВА

                     ЛИЛИЯ ХРАБРИНОВА ИВАНЧЕВА

                     ЛИЛЯНА АСЕНОВА БОНЕВА

                     ЛИЛЯНА БОГДАНОВА КОЛЕВА

                     ЛИЛЯНА КОСТОВА ЙОРДАНОВА

                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КРУТИЛИНА

                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

                     ЛЮБА БОРИСОВА СТАМЕНОВА

                     ЛЮБА МАРИНОВА ИВАНОВА

                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АНТОНОВ

                     ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ ДЖАНТОВ

                     ЛЮБОМИРА ВАЛЕНТИНОВА РАДНЕВА

                     ЛЮБЧО ДИМИТРОВ БАНОВ

                     ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА КОСТОВА

                     МАЛИНА АТАНАСОВА МАРКОВА

                     МАЛИНА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА

                     МАНУЕЛА БОРИСЛАВОВА СТОИМЕНОВА

                     МАРГА ГЕОРГИЕВА ВУКАДИНОВА

                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА НАКОВА

                     МАРГАРИТА ТОШКОВА ДИМИТРОВА

                     МАРИАНА АНГЕЛОВА ТАГАРЕВА

                     МАРИАНА НИКОЛОВА СУРЛЕВА

                     МАРИАНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

                     МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

                     МАРИНА НИКОЛАЕВА АРНАУТ

                     МАРИО БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ

                     МАРИО ПЕТРОВ ВЕЛЕВ

                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ГИНЧИНА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДРЕНСКА

                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     МАРИЯ ДМИТРИЕВНА БОБИКОВА

                     МАРИЯ ИВАНОВА ДЯНКОВА

                     МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА

                     МАРИЯ РАДЕВА ДИМИТРОВА

                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА КРЪСТЕВА

                     МАРИЯ ТОШЕВА МАДЖОВА

                     МАРИЯ ХРИСТОВА КУКЛЕВА

                     МАРИЯН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     МАРИЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     МАРКО ЮРИЕВ МАРКОВ

                     МАРТИН ЕВГЕНИЕВ МИЛКОВ

                     МАРТИН СВЕТОЗАРОВ ТАНКОВ

                     МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ ДАНОВ

                     МАРТИН ЮРИЕВ МАРКОВ

                     МАРТИН ЯНКОВ ЯНКОВ

                     МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА ДИКОВА

                     МАРУСЯ ЦВЕТАНОВА КОЛИ

                     МАЯ ВЛАДИМИРОВА ЯНЕВА

                     МАЯ СИМЕОНОВА ДЕСЕВА

                     МАЯ СТЕФАНОВА ВЕЗЕНКОВА

                     МАЯ ТОДОРОВА БРАТАНОВА

                     МЕТОДИ МЕТОДИЕВ СТАНУЛОВ

                     МЕТОДИ НЕНКОВ МАДЖОВ

                     МИКИ  КУЗМАНОСКИ

                     МИЛЕНА ИЛИЕВА СПАСИНА

                     МИЛЕНА ПЕТКОВА КУКЛЕВА

                     МИЛКА АНГЕЛОВА СТАНУЛОВА

                     МИЛКА АТАНАСОВА ТАЧЕВА-КЬОСЕВА

                     МИЛКА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА

                     МИЛКА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА

                     МИЛКА НИКОЛОВА СТОЙЧИНА

                     МИЛОЗИНКА ПЕТРОВА ПРЕДОЕВА

                     МИМИ СЛАВЧОВА АЛЕКСАНДРОВА

                     МИНЧО КИРИЛОВ ЦОНЕВ

                     МИРА НАПОЛЕОНОВА АНДОНОВА

                     МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕРГОВ

                     МИТА НЕНОВА КОЛЕВА

                     МИТРА ПЕТРОВА КОСТОВА

                     МИХАЕЛ МАРИЯНОВ ГЕОРГИЕВ

                     МИХАЕЛА АНГЕЛИНОВА АНГЕЛОВА

                     МИХАЕЛА ИВАНОВА СТОЯНОВА

                     МИХАИЛ  ШАРКОВ

                     МИХАИЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

                     МОМЧИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

                     МОНИКА СИМЕОНОВА БОРЧЕВА

                     НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ДЖОРЕВА

                     НАДЕЖДА ВЕНКОВА ЗАХАРИЕВА

                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДАНГОВА

                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

                     НАДЕЖДА НИКОЛОВА ЕЛ-РАНТИСИ

                     НАДЕЖДА РУСИНОВА БОЯДЖИЕВА

                     НАДКА АРСОВА СЛАВКОВА

                     НАДЯ ДЕНЧОВА МЛАДЕНОВА-БОРЧЕВА

                     НАЗЕМ ДИБ ХАЛЕД

                     НАТАША ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

                     НЕБРАС НАЗЕМ ДИБ ХАЛЕД

                     НЕВЕНА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА

                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

                     НЕВЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

                     НЕДЯЛКА НИКОЛАЕВА АЛИПИЕВА

                     НЕЗАБРАВКА ЗАШЕВА ГЕЛЕВА

                     НЕЛИ СТЕФАНОВА ЦАЧЕВА

                     НЕНКО МЕТОДИЕВ МАДЖОВ

                     НИКОЛ ТИХОМИРОВА НИКОЛОВА

                     НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     НИКОЛА ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ

                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

                     НИКОЛА ЕВГЕНИЕВ КАБАДЕЛОВ

                     НИКОЛА КАЛИНОВ КОЕВ

                     НИКОЛАЙ БОЙКОВ РУСАНОВ

                     НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ТАНКОВ

                     НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ

                     НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ МИЛЕНКОВ

                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                     НИКОЛАЙ ДЕЙЧЕВ ДОДЕВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЕЗЕНКОВ

                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

                     НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ

                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КРУМОВ

                     НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ

                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

                     НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ВУТОВА

                     НИЯ БОРИСЛАВОВА СЛАВКОВА

                     НОНА НИКОЛАЕВА КЛИСАРОВА

                     ОГНЯН МИЛКОВ ЙОНКОВ

                     ОЛГА КРАСИНОВА ПАЛАГАЧЕВА

                     ОРЛИН АЛЕКСАНДРОВ ДЕНКОВ

                     ОРЛИН ОРЛИНОВ ДЕНКОВ

                     ПАВЕЛ БЛАГОЕВ ЧОПАКОВ

                     ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВ МАРЧЕВ

                     ПАВЕЛ СВЕТОМИРОВ ГЮРОВ

                     ПАВЛИН ЦОНКОВ МАРЕКОВ

                     ПАВЛИНА ЙОТОВА КЪНЕВА

                     ПАВЛИНА ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА

                     ПАВЛИНА ТОДОРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

                     ПЕНКО СЛАВЧОВ ПЕТРОВ

                     ПЕПА ЯНЧЕВА ПЕНЕВА

                     ПЕРЛА ПЕТРОВА ШИВАЧЕВА

                     ПЕТКА СТОЙЧЕВА СУБЕВА

                     ПЕТРА НИКОЛОВА ПАНОВА

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

                     ПЕТЪР АТАНАСОВ КАРАВЪЛЧЕВ

                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИШЕВ

                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

                     ПЕТЪР МАРКОВ ВЕЛЕВ

                     ПЕТЪР СТОЯНОВ КАЦАРСКИ

                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДЕСПОВА

                     ПЛАМЕН АНТОНОВ ПАВЛОВ

                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

                     ПЛАМЕН ВЕЛИЗАРОВ ИВАНОВ

                     ПЛАМЕН ВИКТОРОВ СОТИРОВ

                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БОРИСОВ

                     ПЛАМЕН ЛЕФТЕРИЕВ ЖУРЕБАНОВ

                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ДЖАНТОВ

                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

                     ПЛАМЕНА АТАНАСОВА КОЙЧЕВА

                     РАДА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА

                     РАДКА ДЯКОВА МИЛЧЕВА

                     РАДОСЛАВ КРАСЕНОВ РАЙЧЕВ

                     РАДОСТИН ЛЪЧЕЗАРОВ ЖЕЛЕВ

                     РАДОСТИНА МИТКОВА ОГНЯНОВА

                     РАЛИЦА ВЪЛЧЕВА ЛЕЙКОВА

                     РАМОНА МЕТОДИЕВА СТАВРЕВА

                     РЕНГИН САЛИЕВА БАКЛАДЖИЕВА

                     РОЗА МИЛЧЕВА ЦОНЕВА

                     РОМЕЛИЯ МАТЕЕВА ГЪЖЕВА

                     РОСЕН БОГОМИЛОВ БОЖИЛОВ

                     РОСЕН ВЛАДИМИРОВ СУБЕВ

                     РОСЕН РОСЕНОВ БОЖИЛОВ

                     РОСИТА РАДКОВА ЖЕЛЕВА

                     РОСИЦА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА

                     РОСИЦА ХРИСТОВА МАРКОВА

                     РУМЕН РУМЕН ЯНЕВ

                     РУМЯНА ДИМИТРОВА БАЛТОВА

                     РУМЯНА СТЕФАНОВА СИМОВА

                     САЛАХ САМХАН ЕЛ-РАНТИСИ

                     САМХАН САЛАХ САМХАН ЕЛ-РАНТИСИ

                     САШКО БОРИСОВ ПРЕДОЕВ

                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

                     СВЕТЛА ИТКОВА ПАВЛОВА

                     СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ ВЛАДИМИРОВ

                     СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ ТАНКОВ

                     СВЕТОЗАР НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

                     СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ ДАНОВ

                     СВИЛЕН АСЕНОВ ТОДОРОВ

                     СВИЛЕН ЗЛАТКОВ ТРИФОНОВ

                     СЕВЕЛИНА РАЙЧЕВА ТОДОРОВА

                     СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ ЧОПАКОВ

                     СИЛВИО ПАВЛИНОВ МАРЕКОВ

                     СИЛВИЯ ПЕНКОВА ТАНИНА

                     СИЛВИЯ СПАСОВА ДАНОВА

                     СИЛВИЯ СТОЯНЧЕВА КОЛЕВА

                     СИМЕОН БОРИСЛАВОВ НИКЛЕВ

                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВСКИ

                     СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

                     СИМЕОН МОМЧИЛОВ БОРЧЕВ

                     СПАС БОРИСОВ ВАСИЛЕВ

                     СПАС НИКОЛАЕВ ЛЕЙКОВ

                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ

                     СТАНИСЛАВА СЛАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА

                     СТАНКА КОСТАДИНОВА ЕНЧЕВА

                     СТЕЛА СТАЙКОВА ЗАШЕВА-БОЖИЛОВА

                     СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

                     СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ МЛАДЕНОВ

                     СТЕФАН ЙОТОВ ПЕТКОВ

                     СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЛЕВЕНСКИ

                     СТЕФКА АНГЕЛОВА ЧАВРАКОВА

                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТЕФКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА

                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     СТЕФКА САВЕВА АСЕНОВА

                     СТОЙЧО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ

                     СТОЯН ТАНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

                     ТАМЕР АХМЕД КАДИР

                     ТАНЕР САЛИ ТЮЛЕВЛУ

                     ТАНЯ БОРИСЛАВОВА ДОНЧЕВА

                     ТАНЯ СТАНОЕВА АНДОНОВА

                     ТАНЯ СТОИЛОВА ИВАНОВА

                     ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНЧЕВА

                     ТАТЯНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА-ВАСИЛЕВА

                     ТАШКО СТЕФАНОВ ГЕНИН

                     ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТАНКОВА

                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА КАНАТОВА

                     ТИНКА ТОДОРОВА КАЛАУЗКА

                     ТИХОМИР ВАНЬОВ АСЕНОВ

                     ТОДОР АНГЕЛОВ КОСТОВ

                     ТОДОР ТРИФОНОВ ЕНЧЕВ

                     ТОДОР ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ

                     ТОДОРКА ЕВТИМОВА ХРИСТОВА

                     ТОЛЯ НИКОЛАЕВА ЦАНКОВА

                     ТОМА КОСТОВ ИВАНОВ

                     УЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЕВТИМОВА

                     ФАТИМА ШЕЙХО АХМЕД

                     ФАТМЕ ЮМЕР АКИФ

                     ФАУЗИЯ САЛАХ САМХАН ЕЛ-РАНТИСИ

                     ФЕРДО БОРИСЛАВОВ СИМОВ

                     ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ДЕСЕВ

                     ФИНКА КОСТАДИНОВА ДЕНКОВА

                     ХРАБРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ХРАБРИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ

                     ХРИСИМИРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ХРИСТИНА КРУМОВА ХРИСТОВА

                     ХРИСТИНА СТАВРЕВА ДИМИТРОВА

                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ТУХЧИЕВ

                     ХРИСТО НЕНОВ КЪНЕВ

                     ХРИСТО НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ

                     ХРИСТО РАДОСЛАВОВ КУКЛЕВ

                     ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ

                     ЦАНКО ДЕНЧЕВ ЦАНКОВ

                     ЦВЕТАЛИН РАЙЧЕВ ЦОНЕВ

                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

                     ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА

                     ЦВЕТЕЛИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

                     ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СТАВРЕВА

                     ЦВЕТЕЛИНА МИНКОВА ТРИФОНОВА

                     ЧАВДАР СЛАВЕЙКОВ ВАНКОВ

                     ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЙОРДАНОВ

                     ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ РАЧЕВ

                     ЮРИЙ ТАШКОВ СТЕФАНОВ

                     ЯВОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ

                     ЯН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ

                     ЯНА БОЯНОВА ЛОЗАНОВА

                     ЯНА ПАВЛОВА ГЮРОВА

                     ЯНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

                     ЯНКО ЯНКОВ ЧАМУРЛИЙСКИ

                     ЯСМИН САЛАХ ЕЛ-РАНТИСИ

 

                                           Кмет/Кметски наместник: …………

                                           Секретар на община/район: ……….

 

 

 

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 – СОФИЯ

         ОБЩИНА СТОЛИЧНА                           АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 15_МЛАДОСТ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СОФИЯ                   КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 015

         адрес на избирателната секция ……………………………………..

 

                     –––––––––––––––––-

                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

                     –––––––––––––––––-

                     АДРИАНА ЗДРАВКОВА СТЕФАНОВА

                     АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА МАТЕЕВА

                     АЛБЕНА БОЙКОВА СЕКИРАНОВА

                     АЛБЕНА СВЕТОСЛАВОВА КОЦЕВА

                     АЛБИНА ПЕТРОВНА ЗЛАТАРОВА

                     АЛЕКСАНДРА ЛОЗАНОВА ГЕОРГИЕВА

                     АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КАМБУРОВА ХРИСТОВА

                     АЛЕКСАНДРИНА ЦВЕТКОВА ДЯНКОВА

                     АЛЕКСАНДРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

                     АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДАМЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕДУАРД ПЕЙЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КРЪСТИН

                     АЛЕКСАНДЪР ЛЕВЧЕВ ЗДРАВЧЕВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛА КОРАБОВ

                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КОРАБОВ

                     АЛФРЕД МАРСЕЛ КОЕН

                     АНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

                     АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ

                     АНГЕЛИНА БОРИСОВА ВЪРБАНОВА

                     АНГЕЛИНА ПЕТКОВА БУРКОВА

                     АНДРИАНА ТОТКОВА ГОЛЕМАНОВА

                     АНЕТА ПЕТРОВА ЙОТОВА

                     АНЕТА ХРИСТОВА ПОЛЯКОВА

                     АНИ НИКОЛОВА ПОПОВА

                     АННА ЦВЕТКОВА АПОСТОЛОВА

                     АНТОАНЕТА ИТЕВА ИТЕВА

                     АНТОН МАРИНОВ ДЕМИРЕВ

                     АНТОНИЯ СВЕТЛИНОВА ЙОСИФОВА

                     АНЮТА ЗДРАВКОВА КРЪСТЕВА

                     АСЕН ПАВЛОВ ТАРЛОВ

                     АСЕН СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ

                     АСЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

                     АТАНАС ГРИГОРОВ ТАСЕВ

                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

                     АТАНАС КРУМОВ ДИМОВ

                     АТАНАС СТОЙКОВ ГЮРОВ

                     БЕЙЛИ ТОНЕВА ГЕОРГИЕВА

                     БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

                     БОЖУРКА МАНОЛОВА ПЕНКОВА

                     БОЙКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

                     БОЙКО ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ

                     БОЙКО ЙОРДАНОВ ЧАВДАРОВ

                     БОЙКО СИМЕОНОВ НИКОЛОВ

                     БОНКА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

                     БОРИС ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

                     БОРИС НИКОЛОВ МИЛЕВ

                     БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ МИШЕВ

                     БОРЯНА КРАСИМИРОВА БОЯДЖИЕВА

                     БОРЯНА ПЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

                     БОРЯНА СТОЙЧЕВА АЛЕКСИЕВ

                     БОЯН ДИМИТРОВ КОЛАРОВ

                     БОЯН МЛАДЕНОВ АПОСТОЛОВ

                     ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ВИТАНОВ

                     ВАЛЕНТИН ЯСЕНОВ ДИМИТРОВ

                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА-ЛОПЕС

                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СОФРОНОВА

                     ВАЛЕНТИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

                     ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА

                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ВАКАРЕЛОВА

                     ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА КОПРИНСКА

                     ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

                     ВАСИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

                     ВАСИЛ ПЕТКОВ БОЗАРОВ

                     ВАСИЛ РУМЕНОВ БОГДАНОВ

                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА

                     ВЕЛИН МАЛИНОВ МЕСАЛСКИ

                     ВЕЛИН САМИЕВ НАДЖИЕВ

                     ВЕЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

                     ВЕНЕТА ЦОНКОВА ДОРОВСКА

                     ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ ПОЛЯКОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

                     ВЕНЦИСЛАВА ИЛИЕВА БЪРДАРОВА-ПЕТКОВА

                     ВЕНЦИСЛАВА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     ВЕСЕЛА СВЕТОСЛАВОВА КОЦЕВА

                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

                     ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИШЕВА

                     ВЕСЕЛИНА СИМЕОНОВА ДОХЕРТИ

                     ВЕСКА ИВАНОВА ФИЛИПОВА

                     ВИКТОР МАРИНОВ ДЕМИРЕВ

                     ВИКТОР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

                     ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА АНГОР

                     ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА ГЕЛОВСКА

                     ВИКТОРИЯ ЦЕНКОВА КОПРИНСКА

                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА КОПРИНСКА

                     ВИОЛЕТКА АНЕЩИ ДЕЛЧЕВА

                     ВИОЛЕТКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

                     ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ИЛИЕВ

                     ВЛАДИМИР АВРАМОВ ГАВРИЛОВ

                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ СИМЕОНОВ

                     ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ТОДОРОВ

                     ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ТАСЕВ

                     ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ДОНЕВ

                     ВЯРА ДИМИТРОВА АРМУТЛИЕВА

                     ВЯРА ЦВЕТАНОВА ЛАВЧЕВА

                     ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА МАЧЕВА

                     ГАБРИЕЛА ЕДМОН МЕРАМЕТДЖИЯН

                     ГАЛИНА ИВАНОВА КИТОВА

                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА

                     ГАЛЯ НИКИФОРОВА РУСАКОВА

                     ГЕОРГИ ЕМИЛОВ МИРОСЛАВОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ

                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЛАДАЙЧЕВ

                     ГЕОРГИ КОСТОВ ЦАКОВ

                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЙДОВ

                     ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ СТОЙНОВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОБЕВ

                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАРИНСКИ

                     ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ

                     ГЕРАЛД ИВАНОВ ГЕТОВ

                     ГЕРГАНА ГЕНОВА ГЕНОВА

                     ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

                     ГИНКА БОРИСОВА ВАТАШКА

                     ГРИГОР ПЛАМЕНОВ ПЪРВАНОВ

                     ДАВИД МАРЯН АНГЕЛОВСКИ

                     ДАМЯН НИКОЛОВ ДАМЯНОВ

                     ДАНА КРАСИМИРОВА ЗЛАТАНОВА

                     ДАНИЕЛА КОСТОВА МИЛЕВА

                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДЕНИЗОВА

                     ДАРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕВТИМОВА

                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

                     ДЕЛЯНА ВАСИЛЕНОВА РАЧЕВА

                     ДЕНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИРОСЛАВОВ

                     ДЕСИСЛАВ РАДОСТИНОВ СВЕТОСЛАВОВ

                     ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА МИРОСЛАВОВА

                     ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА АНЧЕВА

                     ДЕШКА ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВА

                     ДЕЯН ЙОТОВ НИКОЛОВ

                     ДИАНА НИКОЛАЕВА ВАКАРЕЛОВА-КОХ

                     ДИАНА СТОЯНОВА ТАСЕВА

                     ДИАНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

                     ДИЛЯНА СТАНИМИРОВА КЪНЧЕВА

                     ДИЛЯНА ЧАВДАРОВА ХЕЖАЗ

                     ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТАНОВ

                     ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ

                     ДИМИТЪР ДАНИЕЛОВ ДОНЧЕВ

                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БУКАРЕВ

                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ СЕРДАРОВ

                     ДИМИТЪР ЛЮБЧОВ МИХАЙЛОВ

                     ДИМИТЪР МАРИЦОВ КОЛАРОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ

                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ

                     ДИМИТЪР ОГНЯНОВ НИКОЛОВ

                     ДИМИТЪР САМИЕВ НАДЖИЕВ

                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СЕМЕРДЖИЕВ

                     ДИМО ПАУЛИНОВ ПОПОВ

                     ДОНКА ДИМИТРОВА ЯНЧУЛОВА

                     ДОРА АНТОНОВА ИВАНОВА

                     ДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

                     ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СПИРИДОНОВА

                     ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ГУМНЕРОВА

                     ЕДУАРД ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ

                     ЕЛЕНА БОРИСОВА СТАНЧЕВА

                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВНА СТОЯНОВА

                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ВОЙНИКОВА-БУКАРЕВА

                     ЕЛЕНА ИВАНОВА СЪБКОВА

                     ЕЛЕНА МАРИНОВА МИЛЧЕВА

                     ЕЛЕНА ОЛЕГОВА СКРИЖЕЛИ

                     ЕЛЕНА СТАНКОВА МАТРОЗОВА

                     ЕЛИЗАБЕТ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

                     ЕЛИСАВЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА БЕРНАРДИ

                     ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА БИЖЕВА

                     ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА МИШЕВА

                     ЕЛИЦА ДЖОВАНИЕВА ПОЛИЗОЕВА-ГАЙДАРДЖИЕВА

                     ЕМАНУЕЛ МАРЯНОВ АНГЕЛОВСКИ

                     ЕМИЛ АНДЖЕЙ ГАЙДАРДЖИЕВ

                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ РУСАКОВ

                     ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ШЕРБАНОВ

                     ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ЗДРАВКОВ

                     ЕМИЛ РУМЕНОВ ГОРАНОВ

                     ЕМИЛИАН БЛАГОЕВ ВАТАШКИ

                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА РИДЖАКОВА

                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ТАСЕВА

                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МИНЕВА

                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

                     ЕМИЛЯН ГЕОРГИЕВ МИРОСЛАВОВ

                     ЕРИКА ЕМИЛОВА ЗДРАВКОВА

                     ЕФИ ЕВТИМОВА ТОДОРОВА

                     ЖАНА АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА

                     ЖАНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

                     ЖАНЕТА АРИСТОТЕЛОВА ЗДРАВЧЕВА

                     ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА

                     ЖИВКО ИВАНОВ ЛАВЧЕВ

                     ЖИВКО ЯВОРОВ КОСТОВ

                     ЗАГОРКА  АНГЕЛОВСКА

                     ЗИНАИДА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА

                     ЗОРАН  ИЛИЕВСКИ

                     ЗОРКА НЕДЯЛКОВА КАМЕНОВА

                     ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА КОПРИНСКА

                     ЗОРНИЦА ИВАНОВА ВИТАНОВА

                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВСКА

                     ИВА ИВАЙЛОВА ВЪЛЧЕВА

                     ИВА МЛАДЕНОВА ЙОРДАНОВА

                     ИВА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

                     ИВА ЧУДОМИРОВА ВЪЛКОВА

                     ИВАЙЛА АТАНАСОВА ТАСЕВА

                     ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ