КАРТИ

КАРТИ

В Рубрика "Карти" има възможност да откриете публични карти, касаещи устройството на Район "Младост" .

"Младост" 1 - Подробен устройствен план /Част I/

Подробният устройствен план на "Младост" 1 е приет от Столичен общински съвет с Решение №551 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 1 - Подробен устройствен план /Част II/

Подробният устройствен план на "Младост" 1 е приет от Столичен общински съвет с Решение №551 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 1 - Подробен устройствен план /Част IIII/

Подробният устройствен план на "Младост" 1 е приет от Столичен общински съвет с Решение №551 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 1А - Подробен устройствен план

Подробният устройствен план на "Младост" 1А е приет от Столичен общински съвет с Решение №550 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 2 - Подробен устройствен план

Подробният устройствен план на "Младост" 2 е приет от Столичен общински съвет с Решение №549 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 3 - Подробен устройствен план /Запад/

Подробният устройствен план на "Младост" 3 е приет от Столичен общински съвет с Решение №548 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 3 - Подробен устройствен план /Изток/

Подробният устройствен план на "Младост" 3 е приет от Столичен общински съвет с Решение №548 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

"Младост" 4 - Подробен устройствен план

Подробният устройствен план на "Младост" 4 е приет от Столичен общински съвет с Решение №552 от 29.07.2009 г. Предоставяме линк към Плана за регулация и застрояване, качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

Велоалеи "Младост" - Комуникационно-транспортна схема

Предоставяме линк към Комуникационно-транспортната схема на велоалеите в "Младост", качена на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.

Район "Младост" - административна карта

Предоставяме линк към административна карта на Район "Младост", качена на сайта на "Географска информационна система - София" - ЕООД. Картата на района е изработена в мащаб 1: 6 000.

Карта на дърветата

Предоставяме линк към картата на дърветата, изготвена от Общинско предприятие "Софияплан". В „Младост” се преброяват над 55 600 дървета, предимно широколистни. По този показател районът заема седмо място сред 24-те столични района.

ISofMap - Интерактивна карта

ISofMap e интерактивна карта на "Географска информационна система - София" - ЕООД. Позволява лесна проверка по имоти (вид собственост, граници и др.), подземни комуникации, регулация, схеми, застрояване, дървета и т.н.

Маршрутна карта на градския транспорт

Интерактивна карта на "Център за градска мобилност" ЕАД. Отбелязани са трасета и спирки на автобусния, тролейбусния и подземния транспорти.

Пунктове за защита на населението

Предоставяме линк към карта на Район "Младост", показваща пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии.

Район МЛАДОСТ