младост 2

ж.к. "Младост" 2

Тук може да откриете подробна информация за тази част на Район "Младост". Предоставени са данни за местоположението, природата, населението, транспорта, достъпността до услуги и застрояването на "Младост" 2. Всички цитирани данни са от паспорта на тази градоустройствена единица, изготвен от Общинско предприятие „Софияплан”. От линка под картата може да проследите последните новини за квартала.

Район МЛАДОСТ