Реновират 5 училища и детски градини

Три училища и две детски градини в „Младост” се очаква да бъдат реновирани в най-близко бъдеще. Това са 10 СУ „Теодор Траянов”, 128 СУ „Алберт Айнщайн” и 145 ОУ „Симеон Радев”, както и детските градини № 76 „Сърничка” и № 178 „Сребърно копитце”.

Шансът образователните институции да се модернизират е с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Модернизация на образователна среда” с проекти за ремонт и реконструкция. Общият бюджет на процедурата е 328 817 500 лева с ДДС, като към Югозападния район за планиране, към който спада и София, ще бъдат насочени близо 55 млн лева. Средствата са разделени в четири компонента. Първият от тях е за училища с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма, вторият е за учебни заведения с между 151 и 300 ученици вкл., които се обучават в дневна форма. За финансиране от Компонент 3 могат да бъдат подавани проекти за ремонт на детски градини с до 2 групи, в т.ч. с яслена група, а от Компонент 4 ще могат да бъдат финансирани дейности по забавачки с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи. Дейностите, които ще се реализират, са основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите. По отношение на детските градини може да се извършва основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите на забавачките. За някои от обектите целта е да се постигне клас А на енергийна ефективност.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА  Назначават директори в три училища

Столична община кандидатства за още 17 образователни институции, освен тези в „Младост”. Дейностите по проектите трябва да са реализирани не по-късно от 31 май 2026 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 февруари 2023 г.

СТРАХОТНА ВЪЗМОЖНОСТ

Рекламирай тук, за да узнаят всички в "Младост" за теб

Информация

За да се запознаеш с рекламната ни политика
Натисни тук

Кметът на „Младост” Ивайло Кукурин ще се разписва срещу 7280 лв основна заплата. Заместниците му Страшимир Димитров, Петромила Башар-Бъчварова и Анжела Михайлова ще получават 4732 лв. Освен основните заплати, ръководството на администрацията на „Младост”, както и досега ще може да...

Кукурин ще взима 7280 лв заплата

Четири булеварда в „Младост” ще бъдат с подменени крушки, съгласно доклад за замяна на осветителните тела с енергоспестяващи, който ще бъде гледан утре от Общинския съвет.  Документът е подготвен от заместник-кметовете на София Илиян Павлов и Никола Барбутов. „Така ще...

Пестят ток от осветлението

Район МЛАДОСТ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УЧИЛИЩА

УСЛУГИ

МАГАЗИНИ

ТРАНСПОРТ

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

ПОЛИЦЕЙСКИ ПРИЕМНИ

ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ

ПУНКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА

ЧИТАЛИЩА

ПАМЕТНИЦИ

ИЗБИРАТЕЛИ

ХРАМОВЕ

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

МЕСТА ЗА КУЧЕТА

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ЗАРЯДНИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

КАРТИ

ИСТОРИЯ