СофтУни прави конференция

Софтуерният университет СОФТУНИ, който е разположен в „Младост“ 4, обяви покана за онлайн конференцията „SoftUni Java Land“.
Тя ще се проведе на 25 февруари (събота) от 11:00 часа с лектори Георги Николов, Николай Стоицев, Мартин Славов и Лъчезар Малинков.
По време на събитието ще се научи за:
Java compilers
Observability в Java: какво, как и защо
Java: Cache in Reactive World with Spring Boot
Your Own Personal AI: Creating a Voice-Powered Assistant with the help of Java.

Дипломанти от УНИБИТ слагат тоги

Дипломанти от позиционирания в „Младост“ Университет по библиотекознание и информационни технологии се дипломират утре.

ОТ УНИБИТ обявиха:

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САЛОНА НА УниБИТ НА 22 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ПО ФАКУЛТЕТИ И ЧАСОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

Факултет: Информационни науки: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение – ОКС Бакалавър и ОКС Магистър

10.00-11.00 часа – получаване на тоги

11.00-12.00 часа – връчване на дипломи

12.00-12.30 часа – връщане на тоги

Студентите, които не са сложили подпис на дипломата си, няма да могат да ги получат на официалното връчване!

Факултет: Библиотекознание и културно наследство: – Редовно, Задочно и Дистанционно обучение – ОКС Бакалавър и ОКС Магистър
13.00-14.00 часа – получаване на тоги

14.00-15.00 часа – връчване на дипломи

15.00-15.30 – връщане на тоги

Студентите, които не са сложили подпис на дипломата си, няма да могат да ги получат на официалното връчване!

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 22.02.2023 г.

УНИБИТ гостува на СБХ

От позиционирания в „Младост“ Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) канят на кръгла маса „Съвременните графити и праисторическото изкуство“.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РАЙТЪРИ, ПРИЯТЕЛИ, обръщат се от УНИБИТ:

Екипът на проект „Тенденции и паралели при праисторическото скално и съвременното улично изкуство“ ФНИ № КП-06-М45/2, с ръководител гл. ас. д-р Христо Христов,

има удоволствието да Ви покани да се присъедините към нас за едно вълнуващо събитие, изследващо богатия и жизнен свят на културата на графитите и праисторическото пещерното изкуство.

На 20.02.2023 г. от 10:00 ч. ще се проведе КРЪГЛА МАСА в Съюза на българските художници (СБХ) (ул. “Шипка” 6, зала 1С ), която ще разгледа удивителните паралели между тези две форми на изкуство. Ще бъдат представени резултатите на проект „Тенденции и паралели при праисторическото скално и съвременното улично изкуство“.

Денят ще бъде изпълнен с увлекателни презентации и дискусия, които ще осигурят ценна представа за най-новите тенденции и развития в културата на графитите, пещерното изкуство и образованието. Независимо дали сте студент, учител, художник или просто някой с интерес към изкуствата, това събитие обещава да бъде едновременно информативно и вдъхновяващо.

СофтУни изгражда лаборатория

СофтУни ще се сдобие с микробиологична и химична лаборатория.

Тя ще бъде на третия етаж на сградата, разположена в “Младост” 2 на бул. “Александър Малинов” 78. Вече е издадено и разрешение за строеж от главния архитект на Район „Младост“ арх. Росица Семова. Площта на лабораторията ще бъде 493 квадрата.